KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jorma Kaario, Kristillisdemokraatit, 41

Oma esittely

Minulle perhe on tärkeää. Haluan edistää perheiden ja lasten asioita oman vakaumukseni pohjalta. Kuitenkaan ketään ei saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle. Yliopistosta valmistumisen jälkeen oleb toiminut tuntiopettajana lukiossa ja ammattikorkeakoulussa. Politiikassa olen ollut mukana noin 10 vuotta. Olen toiminut kotikaupungissani Kotkassa useiden lautakuntien jäsenenä. Musiikki on harrastuksistani tärkein.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jorma Kaario:

Velkaantumista ei voi jatkaa. Myös valtion ja kuniten tulisi pyrkiä elämään tulojen mukaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jorma Kaario:

Ei tosin merkittävästi. Vaikka verotuksen progressiota on kevennetty, se on edelleen melkoisen voimakas. Liikaa ei voi kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jorma Kaario:

Tällainen käsitys minulla on. Tosin, jos muulla tavalla saadaan riittävästi energiaa, olen valmis luopumaan ydinvoimasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jorma Kaario:

Kivihiilen käyttöä tulee pyrkiä vähentämään. Itse en koe turvetta ja maakaasua ongelmana.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jorma Kaario:

Lakeja tulee selkeyttää ja yksinkertaistaa ja tarpeetonta viranomaistoimintaa karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jorma Kaario:

Tarkoitatte varmaankin toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. Sopi minulle, kunhan oppilaitoksia velvoitetaan opettamaan toista kotimaista kieltä ja eri kouluasteilla pääsääntöisesti tulisi opiskella kahta vierasta kieltä. (ainakin lukioissa ja korkeakouluissa)

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jorma Kaario:

En tunne käytäntöjä riittävän hyvin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jorma Kaario:

Kohtuullisessa määrässä kyllä, mutta myös vanhoilla ihmisillä tulee olla käyttää omia rahojaan haluamiinsa kohteisiin. Kaikkea ei saa viedä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jorma Kaario:

Ympäristölle aiheutuvien häiriöiden takia rajoituksia tarvitaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jorma Kaario:

Ei saa olla itsetarkoitus. Toisaalta monien pienempien kuntien varmaankin kannattaisi yhdistyä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jorma Kaario:

Joissakin tapauksissa kyllä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jorma Kaario:

Historian saatossa syntyy uusia elinkeinoja ja vanhoja häviää. Kaikkea vanhaa ei tarvitse eikä kannata pitää verovaroin pystyssä. Toisaalta on hyvä, että eripuolella Suomea on elinvoimaisia alueita. Tällaista kehitystä tulee tukea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jorma Kaario:

Riippuu siitä, miten tämä toteutetaan. Tarvitsemme sekä julkisia että yksityisiä palveluita. En tosin pidä hyvänä sitä, että verovaroin kustannetaan isojen ulkomaisten toimijoiden liiketoimintaa. Mahdollisimman kotimaisia ja pienempiä yksityisiä palveluita kannatan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jorma Kaario:

Joitakin asioita voisi siirtää valtiolle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jorma Kaario:

Vapaa kilpailu tuo myös lieveilmiöitä. Toki jonkin verran taksitoiminnan sääntelyä voisi purkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jorma Kaario:

EUsta on hyötyä ja haittaa. Olen valmis myös siihen, että olemme EUn ulkopuolella. Ulkopuolella on toiset hyödyt ja haitat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jorma Kaario:

Valmistelemaan kyllä. Asia tulee perusteellisesti selvittää ja sen jälkeen järjestää kansanäänestys. Eduskunta, hallitus ja presidentti vetäköön sitten omat johtopäätöksensä asian suhteen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jorma Kaario:

Pitää helppottaa nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa. Työnantajien tosin tulee kantaa ulkomaalaisista työntekijöistä myös oma vastuunsa. Nyt ei aina ole näin käynyt.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jorma Kaario:

En kannata samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jorma Kaario:

Meillä on jo. En vastusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jorma Kaario:

Työrauha tulee turvata etenkin niille, jotka todella haluavat opiskella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jorma Kaario:

Ei tämäkään pidä olla itsetarkoitus. Kannatan yksityisiä terveyspalveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jorma Kaario:

Nimen omaan parempi vaihtoehto, mutta ei hyvä vaihtoehto. Tosin joitakin julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia joudumme joka tapauksessa leikkaamaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jorma Kaario:

Tuloerot ok, mutta monesti tuloerot eivät riipu ensisijaisesti ihmisten lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Joskus hyvät tulot johtuvat jopa siitä, että järjestelmää ja/tai muita ihmisiä käytetään arvelluttavalla tavalla hyväksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jorma Kaario:

Muutoksia on pakko tehdä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jorma Kaario:

Joskus kyllä, mutta ei aina. Myös ympäristöstä tulee pitää huolta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jorma Kaario:

Ei kaikkea voi ennakolta arvioida. Kohtuudella kyllä, ja selkeästi ympäristölle haitallisista hankkeista tulee luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset