KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Liisa Ahonen, Kristillisdemokraatit, 36

Oma esittely

Työskentelen lähihoitajana Mikkelin kaupungilla. Perheeseen kuuluu aviomies sekä kaksi tytärtä(18-vuotias ja 14-vuotias).Harrastan yhteiskunnallisten asioiden hoitoa sekä marjastusta. Olen toisen kauden valtuutettuna sekä myös maakuntavaltuustossa sekä Mikkelin Valkonauhan puheenjohtajana. Minulla on myös muita luottamustoimia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Liisa Ahonen:

Julkinen velkaantuminen täytyy saada loppumaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Liisa Ahonen:

Paremman tulotason omaavilla on vara maksaa veroja enemmän kuin peruspäivärahalla olevilla

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Liisa Ahonen:

Nyt rakenteilla oleva riittää ,Teollisuuden tarpeisiin tulee kehittää uusiutuvia energian lähteitä . Pyrittävä energian käytön suhteen uusiutuvien energialähteisiin sekä omavaraisuuteen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Liisa Ahonen:

Täytyy olla korvaavia vaihtoehtoja, jotta voidaan luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Liisa Ahonen:

Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Liisa Ahonen:

Täytyisi olla myös vaihtoehtoja eri osissa maata, esim. Venäjän mahdollisuus Itä-Suomessa

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Liisa Ahonen:

Täytyy ottaa ihmisten perheolosuhteet huomioon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Liisa Ahonen:

Varallisuutta voisi käyttää ikä-ihmisen perustasoa parempaan hoitoon, mikäli henkilö haluaa lisäpalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Liisa Ahonen:

Alkoholin käytöstä aiheutuu lisäkustannuksia, jotka rahoitetaan verovaroin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Liisa Ahonen:

Pakkoliitoksilla ei saada toimivia kuntia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Liisa Ahonen:

Ihmisten sosiaaliturva pitäisi olla, että työn tekemisellä voi tulla toimeen ja elättää itsensä sekä perheensä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Liisa Ahonen:

Koko Suomen tulisi olla asuttuna

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Liisa Ahonen:

Peruspalvelut täytyy tuottaa verovaroin, yksityiset tuottajat täydentävät näitä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Liisa Ahonen:

Sote uudistuksessa on huolehdittava, että painopiste siirtyy kallista erikoispalveluista ja laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja osa-aikaisiin palveluihin

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Liisa Ahonen:

Kilpailu voi vääristyä, kaikille ei riitä töitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Liisa Ahonen:

Eu:ssa Suomen pitää huolehtia, ettei Suomi joudu maksumiehen rooliin

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Liisa Ahonen:

Suomella ei ole tarvetta mennä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Liisa Ahonen:

Itsenäisen maan varmin puolustus on oma puolustus

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Liisa Ahonen:

Puolustusmäärärahoja tulee lisätä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Liisa Ahonen:

Kansavälisten yritysten työvoiman saatavuus tulee taata, joten työperäistä maahan muuton esteitä tulee purkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Liisa Ahonen:

Avioliitto on naisen ja miehen välinen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Liisa Ahonen:

Turvapaikan hakijoiden sopeuttaminen tulee aloittaa heti, paikkakunnalle saapumisen jälkeen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Liisa Ahonen:

Ei pelkällä kurilla saada mitään aikaan. Opettamalla ja arvostamalla nuoria.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Liisa Ahonen:

Tällä pohjalle on hyvä rakentaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Liisa Ahonen:

Tämä tulee meidän yhteiskunnalle ainakin kalliiksi, jotain toimintoja voidaan tuottaa tehokkaammin yksityisen tuottajan toimesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Liisa Ahonen:

Verojen korotus kohdistuu kaikille yhtä suurena, mutta palvelujen leikkauksen kohdistuvat eniten apua tarvitseville sekä vähempi osaislle

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Liisa Ahonen:

Pieniä tuloeroilla voidaan taata työrauha .Ahkeruudesta ja tuottavuudesta tulisi voida palkita

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Liisa Ahonen:

Palveluja tulee järjestellä uudelleen

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Liisa Ahonen:

Ympäristö asiat pitää ottaa kohtuudella huomioon.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Liisa Ahonen:

Luontoa tulee varjella seuraaville sukupolville
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset