KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Thomas Lindqvist, RKP, 74

Oma esittely

Olen nuori ja yrittäjähenkinen kauppatieteiden opiskelija. Mielestäni Suomen tulevaisuuden turvaaminen tarvitsee uudenlaisia ja tuoreita tekijöitä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Thomas Lindqvist:

Velkaantuminen on katkaistava. Lisävelka ei ole hyödyksi Suomelle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Thomas Lindqvist:

Tuloverotus on Suomessa jo sen verran korkealla tasolla, että sitä ei ole järkevä enää nostaa. Työntekoon pitäisi kannustaa, kun taas tuloverojen nostamisella on päinvastainen vaikutus.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Thomas Lindqvist:

Suomen tulisi kyetä omavaraiseen energiantuotantoon ja lisäydinvoima on askel siihen suuntaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Thomas Lindqvist:

Ottaen huomioon velan osuuden julkisesta sektorista on meidän pienennettävä ja tehostettava julkisen sektorin kuluja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Thomas Lindqvist:

Meillä on kaksi virallista kieltä Suomessa. Kielten opiskelu pitäisi sen sijaan aloittaa aikaisemmassa vaiheessa kouluissa kun lapset oppivat kieliä helpommin. Kielten opiskelua pitäisi lisätä Suomessa, koska kielten osaamisesta on pelkästään hyötyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Thomas Lindqvist:

Tällä hetkellä meidän tulisi lisätä työllisyyttä Suomessa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Thomas Lindqvist:

Meillä kaikilla tulisi olla samat oikeudet. Lisäpalvelut tulee tietenkin maksaa itse.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Thomas Lindqvist:

Olemme ehdottomasti menneet liian pitkälle holhoamisessa Suomessa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Thomas Lindqvist:

Kuntien tehtäviä on vähennettävä, mikä todennäköisesti johtaa siihen ,että kuntien lukumäärä myös tulee tulevaisuudessa pienenemään. Pakko tosin on viimeinen keino.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Thomas Lindqvist:

Tällä hetkellä on tärkeää, että työpaikkoja lisätään vaikka se tarkoittaisikin palkkojen pienentämistä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Thomas Lindqvist:

Valtion ei tule keinotekoisin tavoin yrittää pitää koko Suomea asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Thomas Lindqvist:

Niin kauan kun voidaan taata laadukkaita terveyspalveluita ei palveluntarjoajalla ole merkitystä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Thomas Lindqvist:

Sote-uudistuksessa on ennemmin otettava huomioon palvelun laatu rakenteiden sijaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Thomas Lindqvist:

Taksienkin kilpailutus on hyvästä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Thomas Lindqvist:

EU on tuonut Suomelle vakautta, sekä taloudellisesti että poliittisesti. Tosin EU:ta voisi myös kehittää,ettei se ole pelkästään turhaa byrokratiaa tuottava yhteistyö.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Thomas Lindqvist:

Natoon liittyminen toisi lisää turvallisuutta sekä vähentäisi riskiä joutua sotilaallisen tai poliittisen painostuksen kohteeksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Thomas Lindqvist:

Maamme oma puolustus on syytä pitää vakaalla ja varmalla valmiustasolla. Määrärahoja on lisättävä jotta pystyisimme säilyttämään tämän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Thomas Lindqvist:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Tarvitsemme lisää osaamista ja yrityksiä Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Thomas Lindqvist:

Suomessa ei saa syrjiä ketään seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Valtion tehtävä ei ole päättää kehen ihminen rakastuu. On lapsen etu, että hänellä on rakastavat ja välittävät vanhemmat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Thomas Lindqvist:

Kansalaiselle tulisi tarjota mahdollisuus mahdollisimman tehokkaasiin julkisen sektorin palveluihin. Kuitenkin ulkoistaminen voisi tuoda palveluihin tehokkuutta joka hyödyttää jokaista kansalaista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Thomas Lindqvist:

Suomessa on jo tällä hetkellä korkeat verot ja veroja korottamalla vähennetään ostovoimaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Thomas Lindqvist:

Tällä hetkellä Suomessa ei tule korottaa verotusta, vaan meidän tulisi kannustaa kansalaisiamme työntekoon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Thomas Lindqvist:

Ympäristölle haitalliset efektit täytyy tietenkin ottaa huomioon, mutta tällä hetkellä meidän täytyy lisätä työpaikkoja ja kannustaa kansalaisiamme työntekoon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset