KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maiju Kytösaho, Itsenäisyyspuolue, 123

Oma esittely

Yrittäjä, kotiäiti. Sydämellä tekijä, joka haluaa tuoda henkisiä ja eettisiä arvoja päätöksentekoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maiju Kytösaho:

Velkaantuminen täytyy pysäyttää, mutta se ei vaadi kyseisiä leikkauksia. Suuria säästöjä syntyy mm. keskittymällä kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon oireiden lääkitsemisen sijaan. Kustannustehokkaiden ja toimivien vaihtoehto hoitojen ottaminen lääketieteen rinnalle sekä ravitsemuksen huomioiminen terveydenhuollossa tuovat valtavia säästöjä. Useat ovat esimerkiksi päässeet eroon reumalääkkeistä mm. gluteenittomalla ruokavaliolla. Reumalääkkeitä myytiin yli 100 milj. eurolla Suomessa vuonna 2014.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maiju Kytösaho:

Tuloeroja pitää supistaa eri keinoin ja hyvätuloisten kiristyneempi verotus on yksi keino, mutta oikea kohde voisi olla pääomaverotuksen kiristäminen palkkaverotuksen sijaan. Tehokkaimmin tuloerojen supistamiseen vaikutetaan panostamalla heikkotuloisten aseman parantamiseen. Tuloerojen supistaminen vaikuttaa positiivisesti myös talouskasvuun. OECD:n raportin mukaan viime joulukuulta Suomen tuloerojen kasvu viime vuosina on leikannut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä maamme talouskasvusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maiju Kytösaho:

Suomen pitää keskittyä paikallisiin ja uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä panostaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kartoittamiseen. Suomesta löytyy kyllä tietotaitoa kunhan yhteiskunta panostaa tämän alan kehittämiseen. Innovatiivinen ja ekologinen teknologia olisi hyvin luonnollinen vientiartikkeli Suomelle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maiju Kytösaho:

Suomen pitää keskittyä paikallisiin ja uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä panostaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kartoittamiseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maiju Kytösaho:

Laajalla julkisella sektorilla varmistamme riittävän ja tasapuolisen terveys- ja sosiaalisturvan, koulutuksen yms. kaikille. Näitä tulee kehittää paljon, mutta yksityistäminen ei ole oikea suuntaus. Tiukassa taloustilanteessa saamme säästöjä puuttumalla medikalisaatioon, joka tuo säästöjä suoraan satoja miljoonia ja lisäksi on hyvä muistaa pitkän aikavälin säästöt kun työpoissaolot ja sairaseläkkeet vähenevät. Vaihtoehto- ja täydentävät hoidot tuovat tutkitusti lisää säästöjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maiju Kytösaho:

Opiskelussa pitäisi noudattaa enemmän joustoa ja jokaisen tulisi voida valita vapaammin aineiden välillä oman suuntautuneisuuden mukaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maiju Kytösaho:

Porkkana toimii aina paremmin kuin pakko. Monesti nämä kiristykset ovat johtaneet mm. kohtuuttomiin työmatkoihin ja työaikoihin, lasten hoitopäivän pituudesta puhumattakaan. Riittävä perustulo auttaisi työtöntä ottamaan vastaan lyhyitäkin työsuhteita. Työllisyyttä voidaan parantaa myös pk-yritysten palkkauksen sivukuluja helpottamalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maiju Kytösaho:

Joissakin tapauksissa tämä olisi järkevää jos on kyseessä erittäin huomattava omaisuus. Tälle voitaisiin määrittää jokin katto.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maiju Kytösaho:

Alkoholista aiheutuvat ongelmat eivät ratkea rajoitteilla. Ihmiset voivat ottaa vastuun omasta elämästään vasta kun heille annetaan siihen mahdollisuus. On aika siirtyä holhousyhteiskunnasta kohti yksilön vapautta ja vastuuta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maiju Kytösaho:

Pakolliset kuntaliitokset tuovat helposti lukuisia ongelmia eivätkä ole avain säästöihin. Säästöjä syntyy mm. puuttumalla medikalisaatioon.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maiju Kytösaho:

Työntekijän ja työnantajan tulee voida sopia työehtosopimuksen ehdoista nykyistä vapaammin. Työllisyyttä lisätään parhaitan siirtämällä pk-yritysten perustamisesta ja työllistämistämisestä aiheutuvia kuluja valtiolle. Raskaan byrokratian karsiminen helpottaa myös yritysten asemaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maiju Kytösaho:

Yksityisiä palveluntarjoajia voidaan käyttää apuna täydentämään julkisia palveluja, mutta pääpaino palvelujen tuottamisessa täytyy olla julkisella puolella. Tällä varmistetaan julkisten palveluiden säilyminen ja taataan kaikille kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää terveyspalveluja. Tärkeää olisi muuttaa koko terveydenhuoltojärjestelmä kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi oireiden lääkitsemisen sijaan, vaihtehtohoidot ja ravitsemus huomioiden.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maiju Kytösaho:

Vallan siirtäminen paikalliselta tasolta kauemmaksi on aina huono suuntaus. Terveyspalveluiden tuottamisessa tulee toki tehdä yhteistyötä eri alueiden kanssa, mutta palvelut eivät saa karata liian kauas yksittäiseltä kuntalaiselta. Koko terveydenhuoltojärjestelmä vaatii isoja muutoksia säästöjen ja tämän hetkisen yleisen terveydentilan vuoksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maiju Kytösaho:

Ruotsissa tämä käytäntö on voimassa eikä se vaikuta erityisen hyvältä ratkaisulta mm. sekavan hinnoittelun vuoksi. Taksilupien rajoittaminen takaa luotettavien palveluntarjoajien osallistumisen markkinoille varmemmin kuin vapaa kilpailu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maiju Kytösaho:

EU vie päätöksentekoa kauemmas kansalaisesta ja tämä suuntaus ei ole koskaan hyväksi. EU on tuonyt Suomelle monesti turhia asetuksia ja rajoitteita. Eroa EU:sta tulee vakavasti harkita. Meidän tulisi palauttaa valta takaisin kansalaisille ja kehittää suoraa demokratiaa sekä sähköisiä äänestysmahdollisuuksia Suomessa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maiju Kytösaho:

Tämä riippuu pitkälti ottavatko kaikki muutkin maat kyseisen veron käyttöön. Muussa tapauksessa tämä aiheuttaa eriarvoisuutta maiden välillä ja arvopaperikauppa siirtyy maihin jossa vero ei ole käytössä. Verolla on myös todennäköisesti alentava vaikutus eläketurvaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maiju Kytösaho:

Suomen ei pidä liittyä mihinkään sotilaalliseen liittoutumaan. Suomen on hyvä jatkaa liittoutumattomana ja keskittyä luomaan hyvät ja diplomaattiset suhteet muihin maihin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maiju Kytösaho:

Nykyinen tilanteemme puolustusvoimien suhteen on riittävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maiju Kytösaho:

Ensisijaisesti tulisi parantaa kantaväestön työllisyyttä ja sen jälkee täydentää työmarkkinoita työperäisellä maahanmuutolla. Työllisyyttä parannetaan helpottamalla pk-yritysten perustamista ja työntekijän palkkaamista siirtämällä palkan sivukuluja yritykseltä valtiolle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maiju Kytösaho:

Olemme kaikki yhdenvertaisia. Ketään ei tule syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, henkisten arvojen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perheessä tärkeintä on keskenäinen rakkaus ja kunnioitus. Tästä lähtökohdasta on lasten hyvä kasvaa eikä vanhempien seksuaalisella suuntautuneisuudella on merkitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maiju Kytösaho:

Tärkeintä vastaanottokeskuksen perustamisessa on, että turvapaikanhakijoille tulisi olla toimiva kotouttamissuunnitelma, jolla varmistamme heidän riittävät kielelliset ja kulttuuriset taidot. Tällöin heillä on mahdollisuus integroitua osaksi yhteiskuntaa mm. työllistymällä. Paljon keskustelua ja ihmetystä herättää sosiaalietuudet ja on tärkeää varmistaa, että maahanmuuttajien ja kantaväestön sosiaalietuudet ovat yhdenvertaiset.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maiju Kytösaho:

Opettajalla pitää olla mahdollisuus esim. poistaa uhkaavasti käyttäytyvä lapsi tilanteesta siirtämällä lapsi pois muiden lähettyviltä. Lapset tarvitsevat rakkautta, rajoja ja haasteita. Kasvatus lähtee kotoa ja se täydentyy koulussa ja yhteiskunnassa. Koulussa lapset tarvitsevat positiivisen ja hyväksyvän ympäristön. Edellisen lisäksi tarvitaan rajat, jotta jokaisella on mahdollisuus rauhalliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Sopivat, yksilölliset haasteet luovat motivaatiota oppimiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maiju Kytösaho:

Uusi arvopohja tulee olla yksinkertaisesti kaikkien olevaisten eli ihmisten, eläinten ja luonnon yhdenvertainen kunnioittaminen. Kaikki päätöksenteko pitää pohjautua tähän.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maiju Kytösaho:

Tarvitsemme sekä julkisia, että yksityisiä palveluiden tuottajia, mutta tasapaino näiden välillä täytyy säilyä. Palveluiden pysyvyys ja ihmisten tasavertainen oikeus palveluihin saavutetaan säilyttämällä riittävä taso julkisia palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maiju Kytösaho:

Suomen ei ole tarve leikata julkisia palveluita tai korottaa veroja jos kohdennamme leikkauksia oikeisiin kohteisiin. Yhteiskunnan medikalisaatio tekee meille satojen miljoonien laskun vuositasolla, väillisesti tämä maksaa meille valtavasti työpoissaoloina, työkyvyttömyyseläkkeinä jne. Vähemmän sosiaalimenoja, lisää palkansaajia ja täten veronmaksajia saamme kun helpotamme tuntuvasti pk-yritysten tilannetta ja heidän mahdollisuuttaan työllistää ihmisiä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maiju Kytösaho:

Suuret tuloerot eivät ole hyväksyttäviä sosiaaliset eriarvoisuuden vuoksi. Sen lisäksi tuloerojen kasvu heikentää talouskasvua. Rajattua tuloeroa voi olla eri alojen välillä mm. työn vastuullisuuden vuoksi. Kaikki työ on arvokasta ja tämä tulisi näkyä esim. kotona tapahtuvassa lasten ja omaishoidon korvauksessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maiju Kytösaho:

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito ei ole raskasta kunhan kohdennamme säästöt oikeisiin kohteisiin sekä kehitämme yhteiskuntaa inhimillisempään suuntaan. Riittävä tulotaso kaikilla, hyvä terveys ja positiivinen ilmapiiri luovat hyvän perustan yhteiskunnalle ja se on myös taloudellisesti ylläpidettävissä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maiju Kytösaho:

Tähän asti maailmaa on johdettu raha edellä ja samalla on unohdettu ihmiset ja luonto. Tasapaino on saavutettavissa kun kaikessa päätöksenteossa huomioidaan luonto, eläimet ja ihmiset. Pystymme luomaan työpaikkoja ja saavuttamaan taloudellisesti kestävä tilanne ilman, että se on ihmisiltä pois tai kulutamme luonnonvaroja yli sen kapasiteetin tai tuhoamme pysyvästi ympäristöä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maiju Kytösaho:

Luonto on ainoa todellinen "omaisuutemme". Ympäristöä vahingoittamalla vahingoitamme lopulta vain itseämme ja tulevia sukupolvia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset