KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eija Mertanen, Kristillisdemokraatit, 44

Oma esittely

54-vuotias infrarakentamisen opettaja Imatralta. Kiinnostunut pitämään huolta siitä, että kaikilla vauvasta vaariin olisi riittävä ravinto, terveydenhuolto ja peruskoulutus. Kannatan riittävän avun antamista kotiin. Tuen yrittämistä ja mielestäni yrittäjän elämä ei saa kaatua siihen jos esimerkiksi sairastuu. Suomeen voidaan saada lisää töitä peruskorjaushankkeita tukemalla niin rakennusten kuin väylien ja vesihuoltoverkostojen osalta sekä tukemalla oikein kohdennettua koulutusta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eija Mertanen:

Peruspalvelut tulee säilyttää, mutta muuten on tarkasteltava kriittisesti toimintoja. Uskon että hallintorakenteita voidaan tehostaa vielä melkoisesti. Ainakin omassa kunnassani se on tuonut tarvittavia säästöjä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eija Mertanen:

Toisaalta hyvin ansaitsevien ostovoimaa tarvitaan myös ja toivon että tällä ei menetetä ihmisiä maailmalle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eija Mertanen:

Toivoisin ettei tarvitsisi ja pystyisimme järjestämään energiantuotantomme muuten, sekä oppisimme säästeliäämmiksi energian suhteen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eija Mertanen:

Vuosiluku mietityttää. Onko realistinen, vähän epäilyttää erityisesti tuo maakaasu.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eija Mertanen:

Uskon että hallinnossa löytyy tehostettavaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eija Mertanen:

Vaikka asunkin itä-rajan tuntumassa ja tiedostan venäjänkielen tarpeen täällä, tiedän myös, että joihinkin ammatteihin tarvitaan se ruotsi. Kannattaisin melkein, että peruskouluissa lisättäisi kielten opiskelua, koska se on tutkitusti lapsena tehokkainta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eija Mertanen:

Meillä on syntynyt hiukan vääristynyt kuva siitä, että aina voi tehdä vain sitä mikä on mieluista. Suomi on noussut sotien jälkeisestä kurimuksesta ahkerasti töitä tehden ja aina ne työt eivät ole kaikkein mieluisimpia olleet. Yritän kannustaa nuoria työelämään erilaisten kokemusten kautta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eija Mertanen:

Osittain sitä kyllä käytetään tälläkin hetkellä. Mutta jokainen on hoidettava varoista riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eija Mertanen:

Ravintoloiden aukiolot eivät ehkä ole se suurin ongelma alkoholin haittavaikutusten kannalta, mutta en oikein ymmärrä, miksi niitä pitäisi pitää vielä pidempään auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eija Mertanen:

Kuntien määrä tulee vähenemään pikkuhiljaa ja jotkut kunnat ovat pakotettuja oman tilanteensa takia toiseen liittymään, vaikka ns. vastaanottava kunta siitä ei mielissään olisikaan. Ylimääräisiä pakotteita tuskin tarvitaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eija Mertanen:

Toki työehtosopimuksia pitäisi tarkastella niin, että ne olisivat oikeudenmukaisempia ylipäätään. Joillakin aloilla on melkoista etumatkaa eduissa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eija Mertanen:

Koko Suomi ei suinkaan ole asuttu ja siksi on vaikea ymmärtää, mitä tässä haetaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eija Mertanen:

Jos julkiselle puolelle on vaikea saada tekijöitä, on tämä vaihtoehto hyväksyttävä, tai tehtävä jotain sille, että esimerkiksi terveyskeskuslääkäreitä on vaikea saada.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eija Mertanen:

Jos kunta pystyy tuottamaan palvelut edullisemmin kuin mahtava SOTE, en näe miksi se ei voisi ainakin osoittain niitä tuottaa. Toisaalta yhdenvartaisuuteen pyrkimiseksi laajemmin voidaan tarvita isoja kokonaisuuksia. Mutta kuulluksi pitää tulla joka tapauksessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eija Mertanen:

Tämä on nyt vähän mutu tuntumaa, mutta käsittääkseni tässä on myös asiakkaan turvasta kyse.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eija Mertanen:

Mielestäni siitä on ollut meille haittaa hytyä enemmän. Toisn nyt kun siellä ollaan, ei talouden näkökulmasta olisi kovin viisasta irrottautuakaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eija Mertanen:

Nyt ei ole sopiva aika. Asiaa voi tarkastella uudelleen, jos nämä lähialueiden tilanteet selkiytyvät.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eija Mertanen:

Kalusto ikääntyy ja tarvitsee päivitystä. Lisäksi kyberuhkien lisääntyessä tarvitaan siihenkin resursseja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eija Mertanen:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee harkita todellisen tarpeen mukaan. On kummallista, että meillä maahanmuuttajat tekevät likaiset tai raskaat työt. Tarkoittaako tämä sitä että suomalaiselle ei työ kelpaa? Meillä 80 000 rakennusalan työtöntä ja samaan aikaan saman verran rakentajie itärajan takaa. Tämä ei voi olla oikein!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eija Mertanen:

Kun mies- tai naispari pystyy luonnollisesti saattamaan lapsia maailmaan, on minunkin aika tästä kannastani luopua.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eija Mertanen:

Jos sopiva kohde löytyy, ok. Tällä alueellahan on kokemusta aiheesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eija Mertanen:

Mutta huomautan, että kuri tarkoittaa rakastavia rajoja ja koulujen olisi helpompi työskennellä lasten parhaaksi, jos myös vanhemmat sitoutuisivat rajoihin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eija Mertanen:

En usko pelkkään ulkoistamiseen. Sen pitää kyllä olla mahdollista, mutta keinoja täytyy tarkastella kriittisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eija Mertanen:

Veronkorotuksilla voidaan mahdollistaa paremmin pienituloisten osallisuus. Toki julkisista palveluista kaikki eivät ole lakisääteisiä ja niiden kohdalla on harkintaa käytettävä, vaikken kannata esim. kaikesta kulttuurista luopumista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eija Mertanen:

Toisaalta hyvätuloiset ovat tarpeen, että saadaan paremmin verotuloja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eija Mertanen:

Todennäköisesti joudumme muuttamaan järjeselmiä ennen pitkään, ja kaikkia palveluita ei pystytä tällä menolla tuottamaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eija Mertanen:

Nykypäivänä ympäristöasioiden hoitaminen on myös yritykselle imagokysymys ja uskon että se kompensoi ristiriidan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eija Mertanen:

Kysymys on aika radikaali. Ympäristövaikutuksia arvioidaan jo nyt. Pelkkä arviointi ei riitä, jos pääsee tapahtumaan Talvivaaran kaltaisi katastrofeja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset