KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Peltola, Piraattipuolue, 101

Oma esittely

Kotkalainen pelinhoitaja ja liiketalouden opiskelija. Kannatan sananvapautta sekä yrittämisen vapautta ja haluan pyrkiä omalta osaltani pitämään näistä oikeuksista kiinni.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Peltola:

Palveluista ja etuuksista leikkaaminen on tie josta ei ole paluuta. Mikäli leikkauksia lähdetään tekemään, täytyy niiden vaikutukset kansalaisten elintasoon ja hyvinvointiin kartoittaa tarkkaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Peltola:

Ydinvoima on ainoa varteenotettava keino tuottaa tarpeeksi energiaa Suomen kaltaisessa maassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Peltola:

Tähän olisi hyvä ainakin pyrkiä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Peltola:

Turhaa byrokratiaa karsimalla ja toimintoja virtaviivaistamalla saataisiin aikaan säästöjä ja asiointi eri virastoissa tulisi huomattavasti helpommaksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Peltola:

Kielten opiskelun tulisi aina lähtökohtaisesti pohjautua vapaaehtoisuuteen ihan jo opiskelumotivaation takia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Peltola:

Ainoastaan jos työstä maksetaan toimenkuvaan sopivaa palkkaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Peltola:

Yrittäjällä tulisi olla mahdollisuus toimia itse parhaaksi näkemällään tavalla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Peltola:

Työstä maksettavan palkan pitää aina olla sellaisella tasolla, että sillä tulee toimeen. Palkanalennukset heikentävät ostovoimaa ja ovat pitkässä juoksussa haitallisia kansantalouden kannalta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Peltola:

Kilpailu parantaa asiakkaan asemaa palveluita hakiessa. En näe syytä miksi taksit olisivat tässä mitenkään poikkeus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Peltola:

Asiaa olisi syytä ainakin selvittää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Peltola:

Jokaisella tulisi olla yhtäläiset oikeudet lain edessä. Kirkot saavat edelleen vihkiä ketä haluavat, mutta on väärin, jos laki syrjii henkilöitä ja rajoittaa heidän oikeuksiaan seksuaalisen suuntautumisen tai minkä tahansa muun vuoksi. Lapsella tulee myös olla oikeus vanhempiin, oli heidän sukupuoli mikä tahansa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Peltola:

Opettajan oikeudet erityisesti hankalien oppilaiden kohdalla ovat liian vähäiset ja täten haittaavat opetuksen tarjoamista. Tähän olisi syytä puuttua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Peltola:

Vanhentunut ideologia ei synnytä uutta innovaatiota jota nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Nyt täytyy katsoa eteenpäin ja hyväksyä se, että elämmme globaalissa yhteiskunnassa. Perinteiset arvot ovat hyvä ohjenuora elämässä, mutta kompromisseja täytyy tehdä jos aiomme päästä eteenpäin tässä maailmassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Peltola:

Tietyin varauksin ainakin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Peltola:

Tietyllä tapaa kyllä, mutta tuloerojen heikommassa päässä olevien hyvinvoinnista tulee pitää huolta ja heidän työpanokselleen ja lahjoilleen antaa niille kuuluva painoarvo.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Peltola:

Tulevaisuudessa edessä lymyävät ikärakenne muutokset tulevat tuomaan haasteita etenkin vanhustenhuollossa. Tähän olisi syytä varautua miettimällä ratkaisuja, miten nykyistä järjestelmää voitaisiin parantaa, että se kestää sitten jatkossakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Peltola:

En näe mikseivät nämä voisi kulkea käsi kädessä. Suomesta löytyy kuitenkin hyvin paljon niin sanottua clean tech osaamista jota tukemalla voidaan mahdollisesti luoda uusia työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Peltola:

Ympäristö on tärkeä ja sitä ei saa pilata. Jos hanke on liian haitallinen ympäristölle, se tuo pitkässä juoksussa enemmän huonoa kuin hyvää. Tällaisten hankkeiden vaikutukset ovat siis lopulta enemmän negatiivisia kuin positiivisia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset