KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Taneli Hämäläinen, Vasemmistoliitto, 61

Oma esittely

eduskunta-avustaja, toimittaja ja blogisti

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomi tarvitsee kurjistavan leikkauspolitiikan sijaan elvyttäviä investointeja. Velkaantuminen on pitkällä aikavälillä ongelma, mutta akuutti ongelma on kysyntäkriisi, jota kiristävä talouspolitiikka ainoastaan pahentaa. Palveluja tai etuuksia leikkaamalla ei ratkota talouden tosiasiallisia ongelmia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Taneli Hämäläinen:

Progressiota pitäisi lisätä etenkin kaikista korkeatuloisimpien kohdalla. Lisäksi hyvin ansaitsevien pääomatuloverotuksen vuotokohtia tulisi tilkitä sekä harmonisoida ansio- ja pääomatuloverotusta niin, ettei verotus suosisi hyvätuloisia pääomatulojen saajia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Taneli Hämäläinen:

Ydinvoima on kallista, vanhanaikaista ja kestämätöntä. Samalla rahalla, joka Rosatomin rakennusprojektiin sijoitetaan, rakennettaisiin edullisempia uusiutuviaenrgiaratkaisuja hajautetusti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Taneli Hämäläinen:

Nykytahdilla tavoittetta ei saavuteta ilman laajoja investointeja uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomen julkinen sektori ei ole kasvanut holtittomasti toisin kuin laajalti väitetään. Ongelma ei siis ole kasvaneet menot vaan laskeneet tulot ja laskusuhdanne.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Taneli Hämäläinen:

Niin pitkään kuin Suomi on kaksikielinen maa, molempia kotimaisia tulee opettaa koulussa. Kieliopintoihin pitäisi yleensä lisätä vapaaehtoisuutta ja joustavuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomessa on massatyöttömyys, jota osallistava sosiaaliturva, työpaikan vastaanoton velvoitteet tai karenssit eivät ratkaise. Ainoa tapa vastata työttömyyteen on luoda uusia työpaikkoja. Velvoite ottaa vastaan työpaikka ei lohduta pitkäaikaistyötöntä, jos työpaikkoja ei ole.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomalaiseen hyvinvointivaltioon on kuulunut perinteisesti universaali terveydenhoito sekä rikkaille että köyhille. Kaikille vanhuksille varallisuuteen tai kotipaikkaan katsomatta tulee tarjota yhtälaiset hoivapalvelut.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomen alkoholipolitiikka ja lainsäädäntö on tarpeettoman holhoavaa. Lisää vapauksia ei tarkoita lisää ongelmia vaan eurooppalaisempaa alkoholikulttuuria.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Taneli Hämäläinen:

Kuntakoon kasvaminen ei ole johtanut säästöihin vaan päätöksenteon etääntymiseen kansalaisista. Pienemmät yksiköt eivät ole kuluerä vaan demokratian tae.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomen talousongelmat ja laskusuhdanne eivät korjaannu laskemalla palkkoja ja siten ostovoimaa. Tarvitaan julkisia investointeja, jotka hyödyttävät sekä yrityksiä että työntekijöitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Taneli Hämäläinen:

Jokaisella Suomessa oleskelevalla tulee olla oikeus valita kotipaikkansa. Ei ole valtion tehtävä pitää Suomea asuttuna vaan taata kansalaisille yhdenvertaiset palvelut.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Taneli Hämäläinen:

Sote-ratkaisun tulee turvata jatkossakin suomalaisen julkisen terveydenhoidon ensisijaisuus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Taneli Hämäläinen:

Tämän hetkisen rahoitusmalliratkaisun perusteella järjestämisvastuu siirretään sote-alueille, joten käytännössä yksittäisten kuntien tuotanto rinnan sotealueiden kanssa on mahdotonta. Niin pitkään kuin palvelut säilyvät yhdenvertaisina ja perustuslainmukaisina kotipaikasta riippumatta, kysymys on kustannuksien jakautumisesta tasaisesti. Ainakin osa terveyspalveluista tulisi säilyttää edelleen kunnallisessa päätösvallassa, vaikka pääasiallisesti järjestämisvastuu siirtyy sote-alueille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Taneli Hämäläinen:

Täysin vapaana ja kontrolloimattomana taksibisneksestä tulee harmaan työn villi länsi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Taneli Hämäläinen:

EU on luonut vakautta ja parantanut Suomen kilpailukykyä. Tällä hetkellä EU:sta on enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta ilman rahaliiton korjaamista Euroopan tulevaisuus on vaakalaudalla. Euron hallitsematon romahdus tai Kreikan euroero tulisi paljon rahaliiton pelastamista kalliimmaksi. Sitä vain ei pidä tehdä pankkien ehdoilla ja sanelemana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomen seuraavan hallituksen tulisi päättää rahoitusmarkkinaveroon mukaan menemisestä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomella ei ole mitään syytä hakea Naton jäsenyyttä. Jäsenyys ainoastaan heikentäisi suhteita Venäjään ja toisi lisäkustannuksia Ukrainan kriisin käydessä jo valmiiksi erittäin kalliiksi Suomelle. Paras tapa vaikuttaa sekä Ukrainan tilanteeseen että EU-Venäjä-suhteisiin positiivisesti on neuvotella Venäjän kanssa eikä liittoutua sen uhkakuvien kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Taneli Hämäläinen:

Puolustusmenoja tulisi leikata, sillä Suomella ei ole välitöntä sotilaallista uhkaa, niin ettei kansallinen ja uskottava puolustus kuitenkaan vaarannu.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Taneli Hämäläinen:

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia jatkossakin. Työperäinen maahanmuutto hyödyttää Suomea selkeästi enemmän kuin aiheuttaa kustannuksia julkiselle sektorille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Taneli Hämäläinen:

Valtio ei saa kuntaa pakottaa, mutta jos kunta tekee taloutensa ja tulevaisuutensa kannalta fiksuja sekä humaaneja että solidaarisia ratkaisuja, se luultavastaa ottaa keskuksen vastaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Taneli Hämäläinen:

Kurilla kasvattaminen kuuluu viime vuosisadalle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Taneli Hämäläinen:

Tarvitaan perinteisiä arvoja, mutta yhtä lailla erilaisia näkökulmia ja asenteita.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Taneli Hämäläinen:

Yksityistäminen ei ole tuottanut toivottavia säästöjä tai tehokkuutta. Suomen julkinen sektori on tehokas ja säilyy toimivana investoimalla julkisesti eikä leikkaamalla yksityisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Taneli Hämäläinen:

Julkisten palvelujen ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten turvaverkko tulee säilyttää, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia. Jo pelkästään rikkaimpien suomalaisten proggressiota lisäämällä ja veroparatiisivuotoja tukkimalla säästettäisiin merkittäviä summia. Veronkorotukset tulisi siis kohdentaa kaikista suurituloisimpaan tulodesiiliin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Taneli Hämäläinen:

Viime aikainen tutkimus todistaa, että suuret tuloerot ovat talouskasvun kannalta haitallisia. Suuret tuloerot myös kertovat kasvavasta eriarvoisuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Taneli Hämäläinen:

Nykyisessä taloustilanteessa, jossa tuloja tulee entistä vähemmän ja työttömyys kasvaa laskusuhdanteessa myös sosiaalietuuksien suhteellinen rasitus yhteiskunnalle kasvaa. Palveluiden laadussa ja sosiaalituuksien koossa olisi parannettavaa, mutta julkinen sektori ei ole kasvanut vaan työttömien määrä samaan aikaan tulojen supistuessa. Ongelma ratkeaa ainoastaan luomalla työpaikkoja ei leikkaamalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Taneli Hämäläinen:

Talouskasvu on ympäristön kannalta ongelmallista, joten kasvun pitää olla mahdollisimman kestävää. Ympäristöasioiden ei pidä olla ristiriidassa kasvun kanssa vaan kulkea sen kanssa käsikädessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Taneli Hämäläinen:

Kaikki päätökset tulisi tehdä ympäristö huomioiden.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset