KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pasi Korhonen, Itsenäisyyspuolue, 129

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Kaakkois-Suomi
  • Ehdokasnumero:  129
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  42
  • Koulutustaso:  Peruskoulu
  • Lasten lukumäärä:  4

Oma esittely

Tavallinen Suomalainen mies.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pasi Korhonen:

Talouskasvua ei saada aikaiseksi pelkästään leikkaamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pasi Korhonen:

Kyse on palkkaverotuksesta, hyvästä työstä tulee maksaa hyvä palkka. Osinkopalkkiot tms. näiden verotusta on tarkennettava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pasi Korhonen:

Ydinvoimalla tuotettu sähkö tulee kyseeseen silloin kun muuta uusiutuvaa energialähdettä ei ole, tai se on kohtuuttoman kallista tuottaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pasi Korhonen:

Mikäli uusiutuva energia on riittämätöntä ja kovilla pakkasilla tarvitsemme tehohuipun ajaksi esimerkiksi, turve tai maakaasu energiaa on se oltava mahdollista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pasi Korhonen:

Byrokratiaa on liikaa. Päällekkäisiä toimia tulee karsia. Julkisen sektorin turhia ja tarpeettomia virkoja on syytä lopettaa. Näin tuottavampaa työtuloa voidaan verotuksellisesti keventää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pasi Korhonen:

Opiskelijalle vapaus valita opintonsa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pasi Korhonen:

Työvelvoite ei toimi ja sanonta on. Jos koiran vie väkisin metsään, niin se ei hauku.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pasi Korhonen:

Vanhuksella tulee olla mahdollisuus päättää palvelun tasosta itse. Mikäli haluaa erikoisempaa hoitoa, tulee nämä luonnollisesti kustantaa "omasta pussista". Muutoin vanhuksen varallisuuteen ei saa puuttua "automaattisesti".

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pasi Korhonen:

Mikäli turvallisuus ja ihmisten rauha ei ole esteenä, niin mikä ettei. Yrittäjällä tulee olla oikeus päättää tästä. Mutta ei täysin rajoituksetta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pasi Korhonen:

Suurempien ja sitä suurempien yksiköiden tai organisaatioiden luominen ei ole takuu säästöjen syntymisestä tai palvelun parantumisesta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pasi Korhonen:

Tämänkin jättäisin työnantajan ja työntekijän keskinäiseksi asiaksi, jos 10 euron työn haluaa tehdä 5 eurolla, niin sehän on työntekijän asia. Tästä palkka-alesta ei saa tulla automaattinen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pasi Korhonen:

On paljon asioita joita voidaan tehdä muuallakin kuin vain kasvukeskuksissa. Pitempien välimatkojen päässä asuville polttoaineesta vero helpotusta esimerkiksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pasi Korhonen:

Hinnoittelun suhteen kylläkin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pasi Korhonen:

Paikallisella tasolla helpompi "sorvata" kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pasi Korhonen:

Kyllä vapaa kilpailu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pasi Korhonen:

Valitettavasti näin on käynyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pasi Korhonen:

Yritys- ja osakekaupoista maksetaan veroa Suomessa eli ei tarvetta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pasi Korhonen:

Nato ei pysty antamaan turvallisuustakeita Suomelle ja kuitenkin jäsenyys olisi kohtuuttoman kallis. Pidetään omat puolustusvoimat kunnossa ja huolehditaan tästä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pasi Korhonen:

Suomen puolustus kuuluu puolustusvoimille ja tähän on valitettavasti löydyttävä raha. Kuten ei palokuntaakaan huvikseen ylläpidetä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pasi Korhonen:

Suomessa on paljon työttömiä ja etenkin nuoria. Näille työtä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pasi Korhonen:

Lapsen kasvatus kuuluu vanhemmille ja ne ovat isä ja äiti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pasi Korhonen:

Mikäli kunnalla tai kaupungilla ei ole mahdollista järjestää tai jos tästä aiheutuu kohtuutonta haittaa, niin ei ole peruste "pakolle".

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pasi Korhonen:

Opettajilla tulisi olla paremmat mahdollisuudet puuttua oppilaiden tekemisiin koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pasi Korhonen:

Hyvät rakenteet tarvitsevat vahvan perustan ja tässä on yksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pasi Korhonen:

Nyt on jo nähty yksityisten palveluntuottajien nostavan hintoja, tietyt avaintehtävät kuuluu valtion, kaupunkien ja kuntien tehtäväksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pasi Korhonen:

Kohtuudella leikkauksia julkisesta ja sen tehostamista. Verot ovat Suomessa jo liian korkeat.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pasi Korhonen:

Kohtuus kaikessa. Ei kukaan ole niin lahjakas jotta voisi tienata 50,000€/kk

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pasi Korhonen:

Tehostamista tarvitaan. Apua tarvitsevan tulee saada apua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pasi Korhonen:

Kenelläkään on tuskin oikeutta pilata ympäristöämme jos tavoittelemme vain hyvinvointia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pasi Korhonen:

Kyllähän Suomi puhtaine vesinee tulee pitää puhtaana.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset