KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aarno Kaikko, Itsenäisyyspuolue, 125

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Kaakkois-Suomi
  • Ehdokasnumero:  125
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  74
  • Koulutustaso:  kauppakoulu maanpuolustus kursseja
  • Lasten lukumäärä:  0
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

myyntimies . metsuri .k-auton kuljettaja. kymenpiirin pj.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aarno Kaikko:

Velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin. Kierre on katkaistava.Heikompiosaisia on tuettava ja katsottava mistä säästetään ja leikataan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aarno Kaikko:

PIENET TULOT VEROVAPAAKSI

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aarno Kaikko:

TUULI JA AURINKOENERKIAA PITÄÄ KEHITTÄÄ MAHDOLLISIMMAN PALJON .EHKÄ VESIVOIMAAKIN.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aarno Kaikko:

JOS TUULI JA AURINKOENERGIAA PYSTYTÄÄN KEHITTÄMÄÄN TARPEEKSI KIVIHIILI PITÄISI JÄTTÄÄ KUITENKIN POIS KÄYTÖSTÄ

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aarno Kaikko:

TEHOKKUUTTA VIRKAMIESTEN TOIMINTAAN JA TURHAT VIRAT POIS

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aarno Kaikko:

ON HYVÄ OSATA USEITA KIELIÄ . KOSKA SUOMESSA ON KUITENKIN AIKA PALJON RUOTSIA PUHUVIA MONELLA ALALLA ON ETUA KIELISTÄ.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aarno Kaikko:

EI KOHTUUTTOMAN MATKAN PÄÄSTÄ VOISI MÄÄRÄTÄ TYÖHÖN KULKEMINEN HUOMIOON OTTAMINEN

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aarno Kaikko:

ONHAN SE JÄRKEVÄÄ. OMAKSI HYVÄKSEEN KÄYTTÄÄ OMAISUUTTAAN,

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aarno Kaikko:

KYLLÄ NYKYISET AJAT RIITTÄÄ

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aarno Kaikko:

VAPAAEHTOISELLA POHJALLA. PITEMMÄLLÄ SIIRTYMÄAJALLA.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aarno Kaikko:

MONI TEKISIKIN MIELUIMMIN TYÖTÄ KUIN OLISI TYÖTÖMÄNÄ

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aarno Kaikko:

TIESTÖÄ JA YLEISTÄ LIIKENNETTÄ TUKEMALLA VLTIO OSLLISTUISI ASUKKAIDEN VIIHTYMISTÄ MAASEDULLA

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aarno Kaikko:

HINNAT NOUSISI JA VÄHÄVARAISET EI SIITÄ HYÖDY

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aarno Kaikko:

JOS KUNTA PYSTYY PITÄMÄÄN PALVELUT YLLÄ

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aarno Kaikko:

KOKO AMMATTI MENISI LIIAN SEKAVAKSI NYKYKÄYTÄNTÖ PAREMPI

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aarno Kaikko:

ITSENÄISYYS ON PAREMPI, EU MÄÄRÄÄ TURHAN TARKASTI PIENISTÄKIN ASIOISTA OMA RAHA AUTTAISI SUOMEN NOUSUUN

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aarno Kaikko:

SUOMI HOITAA OMAT VERONSA

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aarno Kaikko:

EI NATOA. VAAN OMA ARMEIJA . KOULUTUSTA JA KERTAUSHARJOITUSIA.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aarno Kaikko:

TURVALLISUUTEEN KANNATTAA SATSATA.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aarno Kaikko:

HARKINTAA SIINÄ PITÄÄKIN KÄYTTÄÄ. TURVAPAIKAN HAKIJAT OVAT ERI ASIA,

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aarno Kaikko:

EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA. SE MIELETÖMYYS PITÄÄ LOPETTAA. LASTEN TLEVAISUUDEN VUOKSI.KANSAN VUOKSI.SODOMA JA KOMORA ESIM.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aarno Kaikko:

HARKINNAN MUKAAN. ONKO PAIKKA SOVELIAS. MITEN ISO ON TARVE

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aarno Kaikko:

KURI ON HYVÄKSI. KOSKA USEIMMAT OPPILAAT TAHTOVAT OPISKELLA.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aarno Kaikko:

NÄIDEN ARVOJEN VARAAN ON SUOMEA AINA RAKENNETTU .

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aarno Kaikko:

HINNAT VOISI NOUSTA JA PALVELUN TASOA EI EHKÄ VALVOTTAISI TARPEEKSI

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aarno Kaikko:

JOS PITÄÄ LEIKATA PITÄÄ KATSOA MISTÄ LEIKATAAN. ETTEI VÄHÄVARASEMMAT JOUDU AHDINKOON.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aarno Kaikko:

EHKÄ NIISSÄ OLISI TASAAMISEN VARAA.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aarno Kaikko:

NIISSÄ ON TARKISTAMISEN VARAA ETTEI KÄYTETÄ VÄÄRIN.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aarno Kaikko:

TÄTYY KATSOA MITEN SUURESTA HAITASTA ON KYSYMYS.TILANTEEN MUKAAN MENETELLÄ.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aarno Kaikko:

YMPÄRISTÖÄ EI SAA TUHOTA . ON JO ESIMERKEJÄ.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset