Vaalit 2015

Vaalit 2015

Birgitta Johansson, 98

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 98
  • Ikä:
  • Koulutustaso: Korkeakoulu
  • Lasten lukumäärä: 0

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen musiikin ammattilainen, yrittäjä ja kunnanvaltuutettu Siuntiosta. Toimin laulupedagogina omassa yrityksessäni Espoossa. Opiskeluaikoina vaikutin Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana, kouluneuvostossa ja Eteläsuomalaisessa osakunnassa. Pelaan sulkapalloa kansallisella tasolla ja olen ollut myös innokas golffari. Kasvatan saksanpaimenkoiria harrastuskäyttöön, ja Saksanpaimenkoiraliitossa olen tehnyt töitä rodun perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi. Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä monesta eri näkökulmasta. Tärkeitä asioita, joihin haluan etsiä uusia, rohkeita ratkaisuja, ovat mm. aurinkoenergia, kaivosten ja louhimoiden lupa-asiat, ydinvoima, yrittäjien ongelmat, työttömyys, kulttuurin ja liikunnan edistäminen, eläinsuojelulaki, TTIP ja NATO. Pidän kaikesta kauniista,olipa kyseessä sitten hyvät teot,kaunis maisema,rakennus, auto tai vaikka kumisaapas. Jokainen tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Birgitta Johansson:
Sosiaalietuudet on tarkoitettu vaikeassa tilanteessa olevien toimeentulon varmistamiseksi. Järjestelmän ongelmana on sen monimutkaisuus ja monissa tapauksissa heikko kannustavuus lisätulojen hankkimiseksi. Järjestelmää tulisikin uudistaa siten, että työnteko on aina kannattavaa. Jokaisella on oikeus suunnitella toimeentulonsa taso. Jos järjestelmä sallii pitkäaikaisen toimettomuuden tai suoranaiset väärinkäytökset, ei vika ole käyttäjässä vaan järjestelmässä.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Birgitta Johansson:
Suomen velkaantumisaste on Euroopan maiden joukossa alle keskitason, joten siinä mielessä tilanne ei ole kriittinen. Suomi tarvitsee kaikkia keinoja talouden tasapainottamiseksi, lisävelka mahdollisesti mukaanlukien. Jos lisävelalla kyetään elvyttämään ja luomaan uusia työpaikkoja, se on perusteltua. On kuitenkin samalla ryhdyttävä uudistamaan työelämää ja tukemaan yrittäjyyttä siten, että lainantarve saadaan vähenemään. Myös kaikki ennaltaehkäisevä työ terveyden edistämiseksi on tärkeää.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Birgitta Johansson:
Eurosta on sekä hyötyä että haittaa, mutta monen euron ulkopuolella olevan maan tilanteeseen verrattuna Suomen taloudellinen tilanne on heikompi. Tosin sen arvioiminen, millainen tilanne olisi ilman euroa, ei oikeastaan ole mahdollista. Kuitenkin esim. mahdollisuus devalvoida puuttuu meiltä nyt, mikä on talouden kannalta ongelma. Myös heikompien euromaiden, kuten Kreikan, taloudellinen tukeminen on haaste. Kallistun siis arviossani tällä hetkellä hieman negatiiviseen suuntaan.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Birgitta Johansson:
Laina-aikoja voidaan kuitenkin tarvittaessa pidentää.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Birgitta Johansson:
Sote-uudistuksen tuleva malli on edelleen niin epäselvä, ettei tähän voi ottaa kantaa.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Birgitta Johansson:
Vaihtoehtoisesti voitaisiin eläkekaton sijaan lisätä eläkkeiden progressiota.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Birgitta Johansson:
Palkankorotusten tulee kuitenkin tulevina vuosina olla maltillisia. Työttömyyden helpottamiseksi työnantajamaksuja tulisi helpottaa erityisesti pienyrityksissä.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Birgitta Johansson:
Valtion tehtävä ei ole pelastaa yrityksiä. Merkittävissä ongelmissa valtion on kuitenkin tuettava uudelleentyöllistymistä ja mahdollisesti huolehdittava ympäristönsuojelusta.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Birgitta Johansson:
Selvitys liittymisen pitkäaikaisista vaikutuksista on tehtävä seuraavalla hallituskaudella.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Birgitta Johansson:
Välitöntä uhkaa ei ole, mutta Venäjän vetäytyminen länsimaisen demokratian tieltä on huolestuttavaa, puhumattakaan Venäjän toimista Ukrainassa tai epäilyttävistä maakaupoista Suomen raja-alueilla.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Birgitta Johansson:
Suomi on osa EU:ta, joten on luonnollista, että asiassa sitoudutaan EU:n yhteisiin päätöksiin.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Birgitta Johansson:
Suomen tulisi pienenä maana ylläpitää mahdollisimman uskottavaa puolustusta. Tässä taloudellisessa tilanteessa maamiinat olisivat tähän halpa ja käyttökelpoinen väline. Suomen kontrolloiduissa olosuhteissa niistä tuskin tulisi olemaan vaaraa siviiliväestölle.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Birgitta Johansson:
Suomi on sitoutunut 0,7%:n kehitysapuun bruttokansantuotteesta, ja jos jotain on sovittu, sopimuksesta tulee pitää kiinni. Tällä hetkellä Suomi ei täytä sitoumustaan. Ennuste vuodelle 2015 on vain 0,48%. Kehitysapua pitäisi lisätä, koska sen avulla apua tarvitsevia voidaan usein auttaa omassa kotimaassaan tai lähialueilla. On pidettävä huolta kehitysavun oikeasta ja tehokkaasta kohdistamisesta.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Birgitta Johansson:
Riittävän uskottavan puolustuksen ylläpitäminen on tärkeää, ja puolustusvoimien kalusto alkaa olla osittain uusimisen tarpeessa. Määrärahoja voidaan korottaa, mutta erittäin tuntuviin korotuksiin tuskin on tässä taloustilanteessa mahdollisuutta.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Birgitta Johansson:
Radikalisoituminen on tosiasia ympäri maailman, joten Suomi ei voi tuudittautua siihen uskoon, etteikö se aiheuttaisi ongelmia myös meillä.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Birgitta Johansson:
Suomi on EU:n nettomaksaja, mutta toisaalta EU:sta on ollut myös hyötyä viennin edistäjänä ja vakauden luojana. Lienee mahdotonta arvioida, oltaisiinko samaan päästy esimerkiksi kehittämällä Euroopan vapaakauppa-aluetta EY:n ja EEC:n puitteissa.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Birgitta Johansson:
Ei lapsia, joten hankalaa eläytyä tilanteeseen. Ainakaan ei vakuttaisi onnellisuuteeni lapsen puolesta tai hänelle antamaani tukeen.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Birgitta Johansson:
Lääkkeellisen käytön tulisi olla sallittua.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Birgitta Johansson:
Tutkimusten mukaan alle 3-vuotiaalla ei vielä ole valmiuksia selviytyä ryhmässä hänen kehitystään palvelevalla tavalla.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Birgitta Johansson:
Rahaa pitää olla sen verran, että tulee toimeen, mutta rahan määrä ei korreloi onnellisuuden määrän kanssa. Onni on asennekysymys.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Birgitta Johansson:
Molemmat ovat älykkäitä eläimiä, joita tulee kohdella sen mukaisesti.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Birgitta Johansson:
Toivon, että voisin omalla toiminnallani tehdä siitä vielä paremman.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio