Vaalit 2015

Vaalit 2015

Niilo Kärki, 63

  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Ehdokasnumero: 63
  • Ikä: 59
  • Koulutustaso: Everstiluutnantti, evp
  • Lasten lukumäärä: 7

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Kaupunginvaltuutettu, PS järjestösihteeri Naimisissa vuodesta -77, lapsia 7, lapsenlapsia 5 Yli 5 v. rauhanturvatehtävissä Lähi-idässä, Balkanilla ja Afganistanissa Työskentelin 18 v. Pääesikunnassa vastaten viime vuodet asevelvollisuustoiminnoista Suomessa. Rauhanturvatehtävissä olin Libanonissa, Syyriassa, Kroatiassa, Bosniassa, Kosovossa ja Afganistanissa. Uskon, että elämänkokemukseni suurperheen isänä ja vaarina, työtehtäväni Puolustusvoimissa ja rauhanturvatehtävissä ovat antaneet hyvän kokemuksen sekä valmiudet tehdä päätöksiä Suomen ja suomalaisten hyväksi. Lapsiperheiden tukien ja koulutuksen leikkauksille sanon tiukasti, ei. Haluan perussuomalaisten perhearvojen näkyvän paremmin eduskunnan päätöksenteossa. Haluan olla vaikuttamassa suomalaisten peruspalvelujen turvaamiseen ja työllistymiseen sekä verotuksen ja liiallisen byrokratian vähentämiseen.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Niilo Kärki:
Valtaosalle em. tuet ja palvelut ovat tarpeellisia. Kuitenkin osa on "laiskoja ja kiittämättömiä".

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Niilo Kärki:
On leikattava 'maailmanparannus'-kohteista - kuten kehitysyhteistyörahoitus (vapaaehtoiseksi), Euroopan Unionin jäsen- ja muut maksut, maahanmuuton kustannukset ( turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tauko kunnes nykyiset kotoutuneet ja työttömyys alle 150 000), "Tuulimyllyhulluttelun" tukiaiset, taide ja kulttuuri (maltillisesti), on pienennettävä lupa- ja hallintobyrokratiaa. Lapsilisien ja eläkeindeksin leikkaukset ovat järkyttävä esimerkki vääristä leikkauskohteista.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Niilo Kärki:
Euron myötä on sotkeennuttu perussopimuksen vastaiseen toimintaan, tuhlattu miljardeja, annettu lupauksia kymmenien miljardien vastuista. Ruotsi on näiden ulkopuolella, korkotaso on ollut hyvä hyvin hoidetuissa taloudessa. Tanska sitoi valuuttansa kiinteään vaihtosuhteeseen, korkotaso hyvä, ei euron ongelmia.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Niilo Kärki:
Iso osa yrityksiä koskevista laeista ja säännöistä on tehty enimmäkseen suuryritysten näkökulmasta. Pien- ja mikroyrittäjyyden toimintaedellytyksiä on helpotettava. Yksittäinen ääriesimerkki on kampaamoiden maksullinen lupa tehdä töitä Itsenäisyyspäivänä, ensimmäiset 200€ katteesta täysin turhan byrokratian pyörittämiseen. Uusin hölmöily kalojen latinalaiset nimet-pakko.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Niilo Kärki:
Kreikalla on ainakin 7-8 vuotta aikaa sopeuttaa talouttaan todellisuuteen. Sitä ennen ei ole olennaista merkitystä ehtojen mahdollisella muutoksellakaan. Historiassa Kreikka on jo kahdesti jättänyt velkansa maksamatta. Kolmas kerta toden sanoo.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Niilo Kärki:
Julkisuudessa esitetyssä muodossa en kannata sote-uudistusta. Edellä väitetyistä parannuksista ei ole uskottavia laskelmia tai muita perusteluja. Kustannusten osalta valtakunnan eri osat ovat niin erilaisessa asemassa/tilanteessa, että samaan muottiin puristaminen ei ole järkevää.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Niilo Kärki:
Nykyjärjestelmää on hyvä. Sosiaalisesti oikeudenmukainen. Yksityskohtia tulee tarkastella ja kehittää säännöllisesti. Mikä olisi tasaveromallia taso? Kuinka muutos vaikuttaisi subventioiden tarpeeseen? Jo ajatuskin epäilyttää, myös taloudellisen rakenteen osalta.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Niilo Kärki:
Mikä on ylisuuri eläke? Mikä olisi järkevä 'kattotaso'? Miten pakolliset eläkemaksut määräytyisivät? Millainen säästö eläkeyhtiöille tulisi? Miten vaikuttaisi valtion eläkemaksuihin?

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Niilo Kärki:
Suomen palkkataso ei olennaisesti poikkea eurooppalaisista vertailumaistamme. Yritysten toiminta-ja työllistämiskykyä vaikeuttavat oleellisempiin 'viherverot' joiden vuoksi paljon työpaikkoja on siirtynyt Eurooppaan ja muihin maanosiin. Esim rikkidirektiivi aiheuttaa satojen miljoonien lisärasitukset suomalaisille tehtaille. Lisää myös kaiken tavaraliikenteen kuluja.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Niilo Kärki:
Suomen palkkataso ei olennaisesti poikkea eurooppalaisista vertailumaistamme. Yritysten toiminta-ja työllistämiskykyä vaikeuttavat oleellisemmin viherverot joiden vuoksi työpaikkoja on siirtynyt ulkomaille. Esim rikkidirektiivistä aiheutuu satojen miljoonien lisärasitus suomalaisille tehtaille ja tavaraliikenteen kuluihin. 'Ei kannettu vesi kaivossa pysy.' Tuulimyllytuet on malliesimerkki valtion hölmöstä toiminnasta, jossa valtaosa subventioista valuu ulkomaille.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Niilo Kärki:
Hakemista ei tule kirjata hallitusohjelmaan. Selvitystyö edellytyksistä, eduista, haitoista ja taloudellisista vaikutuksista on hyvä tehdä, jotta keskustelu ja arvioinnit pohjautuisivat samoihin perusteisiin. Jos liittymistä esitetään, ensin neuvoa antava kansanäänestys.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Niilo Kärki:
Putinin kaudella Venäjän toiminta on muuttunut arvaamattomammaksi. Arvaamattomuus saattaa kehittyä myös sotilaalliseksi uhkaksi Suomen lähialueilla.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Niilo Kärki:
Kyllä. Lisäksi kv. yhteistyössä on puututtava siviili-ilmailulle aiheutuneeseen lisäuhkaan ilman tunnistelähettimiä liikkuneista Venäjän sotilaskoneista.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Niilo Kärki:
Venäjän kv. sopimusten ja itsenäisten valtioiden oikeuksien vastainen Krimin miehittäminen sekä osallistuminen Ukrainan sisäiseen tilanteeseen sotilaallisesti on jyrkästi tuomittava. Niin kauan kuin olemme EUn jäsen, on tällaisiin tilanteisiin reagoitava yhdessä.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Niilo Kärki:
Niin oli. Ottawan sopimuksesta on irtauduttava viipymättä !

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Niilo Kärki:
Kyllä. Materiaalihankinnat, koulutusyhteistyö niin reservin kuin henkilökunnan osalta, kv. rauhanturvatoiminta, merialueen tilannekuva, ilma-alueen tilannekuva. Ainakin nämä. Yhteistoiminta kriisien aikana on otettava mietintämyssyyn!

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Niilo Kärki:
Kyllä ! Vapaaehtoiseksi ! Kv. ja kansalliset selvitykset osoittavat valtaosan menevän hukkaan. Vieläpä vaikeuttaa usein kohdemaiden demokraattista ja taloudellista kehitystä.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Niilo Kärki:
Kyllä ! Viimeisimmän hallituskauden leikkaukset on palautettava, 150 milj määrärahatasokorotus 4v-aikana. Ottawan miinasopimuksesta on irtauduttava viipymättä.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Niilo Kärki:
Suomi EI ole maailmasta irrallinen 'lintukoto', eikä 'Impivaara'. Terrorismin logiikkaan kuuluu järjestön huolto- ja tukialueet. Hiljaiset ajanjaksot eivät silti tarkoita etteikö terrorististen toimintaa valmistettaisiin Suomea tai naapurimaita kohtaan. Eurooppa on TÄYNNÄ arkipäivän raakoja esimerkkejä. Uhkaan on reagoitava ENNENKUIN heräämme 'kasakan nauruun'.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Niilo Kärki:
Suomi on (hölmösti) ainoa EU-maa, joka EI ole hakenut maksuihin huojennusta. Suomi on maksanut muiden ( ml. Saksa, Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia) saamien huojennusten vuoksi yli 2,5 MILJARDIA € jäsenyytensä aikana.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Niilo Kärki:
Tämä on tunneasia, jota lienee vaikea kuvitella etukäteen. Tärkeintä on, että lapsemme toimivat omien tunteidensa mukaisesti. Toivottavasti lapsemme ovat kokeneet kasvaneensa avoimessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Niilo Kärki:
Kokemuspohja: 7 lasta, 5 lastenlasta.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Niilo Kärki:
Lasi ja metalli kyllä. Sekajätteen menevät Vantaan jätteenpolttolaitoksen.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Niilo Kärki:
'Kepu pettää aina'. PS - saat mitä tilaat. :-)

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Niilo Kärki:
Rahan puute tuonee usein elämään kurjuutta ja ylimääräisiä koettelemuksia. Ylenmääräinen raha ei lisänne onnellisuuden tunnetta. Onnellisuus lisääntynee rahan lisääntymisen myötä, kun pystyy paremmin auttamaan läheisiään eikä enää tarvitse murehtia toimeentulokysymyksiä.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Niilo Kärki:
Syön selvästi enemmän kotiruokaa. Einesruoka on varsin epätavallista.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Niilo Kärki:
Molemmat ovat fiksusti hyödyntäneet yhteistoiminnan ihmisen kanssa. :-) uskoisin, että molemmissa ryhmissä on fiksumpia yksilöitä kuin toisen ryhmän enemmistö.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Niilo Kärki:
Kyllä ! Suomalaisten on itse ylläpidettävä ja suojeltava suomalaista kulttuuria, tapoja ja yhteiskuntaa. Kukaan muu ei sitä tee. Aiemmat ikäluokat ovat vaikeuksista huolimatta rakentaneet maailmanlaajuisesti eri mittauksissa hyvin menestyvän yhteiskunnan! Suomi on poikkeuksellisen hyvä maa, eikä siitä huolehdi kukaan muu kuin suomalaiset! Arvioinnin taustana mm. yli 5 v. rauhanturvapalvelusta neljällä vuosikymmenellä Lähi-Idässä, Balkanilla ja Afganistanissa.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio