Vaalit 2015

Vaalit 2015

Inka Hopsu, 96

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 96
  • Ikä: 38
  • Koulutustaso: Ylempi korkeakoulututkinto
  • Lasten lukumäärä: 2

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj sekä puoluehallituksen jäsen. Koulutukseltani olen opettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Työskentelen Kirkon Ulkomaanavussa, Opettajat ilman rajoja -verkoston yhteyspäällikkönä. Teemme työtä kehitysmaiden ja hauraissa oloissa elävien ihmisten elinolojen parantamiseksi. Vaikutan kehityspolitiikkaan myös suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Kepan varapuheenjohtajana ja partiolaisten maailmanjärjestössä. Olen myös kansallisen Kestävän kehityksen toimikunnan jäsen.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Inka Hopsu:
Suomalaiset eivätkä muutkaan kansallisuudet ole laiskoja ja kiittämättömiä, yksilöllisiä eroja toki on. Väite on virheellinen ja ikävästi asetettu. Sosiaalietuudet ovat mahdollistaneet kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja hyvinvointiin. Sosiaalipalvelut on tarkoitettu niitä tarvitseville ja ovat usein yksilön hyvinvoinnin kannalta ratkaisevia. Tiukkanakaan aikana ei tule kohdistaa leikkauksia heikompi osaisiin.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Inka Hopsu:
Tämän lisäksi kunnat ja yksityiset tahot velkaantuvat voimakkaasti. Pitkällä aikavälillä julkisen sektorin on pysyttävä tasapainossa. Velka on aina siirrettyä kulutusta, lainan maksavat viime kädessä seuraavat sukupolvet. Jos emme pysty kehittämään palvelurakennetta, ei tulevaisuudessa ole tarjolla läheskään nykytasoisia julkisia hyvinvointipalveluita. Julkisen talouden tasapainotus kaipaa pitkän aikavälin rakenteellisia ratkaisuja, jotka lisäävät työn kysyntää ja tarjontaa.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Inka Hopsu:
Euro on tuonut Suomelle ja Euroopalle vakautta ja vaurautta. Tämä unohtuu helposti nykyisen kriisin keskellä. Euroa pitää kehittää, ei purkaa. Euro on satojen vuosien tähtäimellä tehtävä projekti, jota ei yhden kriisin vuoksi pidä kuopata.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Inka Hopsu:
Olemme kaikki kuulleet kurjia esimerkkejä siitä, kuinka säädösten vaatimat muutokset tulevat liian kalliiksi ja pakottavat ajamaan alas toimivia pienyrityksiä. Useat ongelmat ratkaistaisiin paremman sääntelyn avulla. Suurin osa sääntelystä on silti hyödyllistä. Jokainen laki ja sääntö on tehty poistamaan tai korjaamaan jotain ongelmaa. Sääntöjä pitää maailman muuttuessa koko ajan tarkastella ja harkita tarkasti, ovatko muutoksen hyödyt suurempia kuin haitat.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Inka Hopsu:
Kreikka on tehnyt jo paljon uudistuksia, mutta sen tulee jatkaa uudistusten tiellä. Velkojen leikkaaminen ei yksin ole ratkaisu Kreikan ongelmiin.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Inka Hopsu:
Tavoitteena tulee olla se, että Suomessa asuvat saavat laadukkaan terveydenhoidon. Sote-uudistus on käynnistetty, jotta eri palveluiden välisiä rajapintoja madallettaisiin ja näin toivotaan syntyvän sekä laadun paranemista että kustannussäästöjä. Jotta tähän päästäisiin kunnalle ei saa jäädä pelkkä maksajan rooli, kuten nyt vaikuttaa käyvän. Jotta paras mahdollinen laatu ja hinta on saavutettavissa, tulee kaikkien tuotantotapojen osalta avata kustannukset vertailukelpoisella tavalla.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Inka Hopsu:
Progressiivinen verotus toimii paremmin tuloerojen tasaajana ja on yhteiskunnallisesti reilumpi tapa verottaa.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Inka Hopsu:
Eläkkeitä verotetaan progressiivisesti, kuten muitakin tuloja. Tämä tasaa tulotasoja kattoja paremmin. Samalla logiikalla pitäisi olla myös palkkakatto. Yritysten maksamien ylisuurten lisäeläkkeiden tulisi olla myös tiukemmin verotettuja.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Inka Hopsu:
Työttömyys johtuu sekä työn kysynnän että työn tarjonnan riittämättömyydestä. Työehtojen tulisi kuitenkin olla hieman joustavampia esimerkiksi alueellisten tai alakohtaisten joustojen kautta.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Inka Hopsu:
Vain poikkeustapauksissa. Mikäli yritys ei ole terveellä pohjalla, ei se valtiontuellakaan kauaa elä. Rakennemuutoksissa pitää keskittyä ihmisten työllistämiseen uudelleen ja uuden yritystoiminnan liikkeellelähdön helpottamiseen. Jos valtion tukea annetaan, sen edellytyksenä kannattaa olla yrityksen toiminnan muutoksia kilpailukykyisemmäksi.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Inka Hopsu:
Nykytilanteessa Vihreät ei kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. Tilanteen muuttuessa asiasta pitäisi järjestää kansanäänestys.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Inka Hopsu:
Venäjän viimeaikaiset toimet ovat lisänneet turvallisuusuhkia Euroopassa ja myös Suomessa.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Inka Hopsu:
Suomen nykylinja on riittävä - emme ole hyväksyneet ainuttakaan ilmatilaloukkausta. Mikäli loukkaukset jatkuvat, kansainvälisen yhteisön on puututtava myös niihin.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Inka Hopsu:
Itsenäisen maan suvereniteetin loukkaus on niin vakava asia, ettei sitä voi hyväksyä. Vain kansainvälisellä yhteistyöllä ja kansainvälisillä sanktioilla voidaan minimoida tämän kaltainen toiminta. Suomi on sitoutunut EU:n asettamiin yhteisiin pakotteisiin pyrkien samalla säilyttämään keskusteluyhteyden ja yhteistyön muilla tavoin Venäjän kanssa. Nyt on kiire saada rauhanneuvottelut etenemään.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Inka Hopsu:
Henkilömiinat ovat aseita, jotka eivät valikoi uhrejaan, vaan voivat vahingoittaa sivullisia vielä pitkään konfliktin päätyttyä. Ne ovat kohdistamattomina kansainvälisen oikeuden vastaisia. Suomen on oltava mukana kansainvälisissä humanitaarisissa sopimuksissa. Miinakielto on jo käytännössä lopettanut miinojen käytön ja näin vähentänyt uhrien määrää maailmanlaajuisesti. Tämä kehitys on hyvä.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Inka Hopsu:
Presidentti Niinistön esittämä linja puolustusyhteistyön tiivistämisestä Ruotsin kanssa on järkevä. Suomi kehittää myös EU:n yhteisen kriisinhallinnan organisointia ja toimintakykyä sekä pyrkii varmistamaan turvallisuutensa tiiviillä yhteistyöllä EU-maiden kanssa.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Inka Hopsu:
Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat rikkaamman maan tukea äärimmäisessä köyhyydessä eläville. YK:n tavoitteissa olemme sitouneet antamaan kehitysapua 0,7 % BKT:sta. Tähän määrään emme ole kuitenkaan yltäneet, vaan nykyinen osuus vastaa alle 0,5 % osuutta. Eriarvoisuuden poistamiseksi maailmasta tarvitsemme myös muita keinoja, esimerkiksi johdonmukaista kauppa- ja ulkopolitiikkaa sekä veroparatiiseihin puuttumista.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Inka Hopsu:
Valtio velkaantuu vauhdilla ja on luultavaa, että monista peruspalveluista tullaan leikkaamaan. Tässä tilanteessa lisäraha puolustusvoimille ei tule kysymykseen. Tarvittavia materiaalihankintoja voitaisiin harkita kustannettavan joukkojen maltillisella pienentämisellä.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Inka Hopsu:
Väkivaltaisen radikalisaation uhka koskee erityisesti nuoria, ja taustalla vaikuttavat syrjäytyminen ja ulkopuolisuuden kokemukset. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja samalla sen syitä kuten syrjintä ja rasismi pyritään kitkemään. Suomen muslimiyhteisö on pieni ja maltillinen, ja se on useissa yhteyksissä tuominnut uskonnolla perustellun väkivallan käytön.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Inka Hopsu:
EU:n jäsenvaltioiden jäsenmaksuperusteet tulisivat olla yhtäläiset. Ei ole oikein, että maat saavat neuvoteltua itselleen helpotuksia, se syö EU:n uskottavuutta ja arvovaltaa kansalaisten silmissä. Suomen tulisi myös osata käyttää EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia entistä paremmin.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Inka Hopsu:
Lapseni ovat vasta melko pieniä, mutta en uskoisi ajatteluni niin paljon muuttuvan, että se tulevaisuudessakaan haittaisi. Tärkeintä kumppaninvalinnassa lienee keskinäinen kunnioitus, rakkaus ja yhteisen suunnan löytäminen elämälle. Sukupuolineutraali avioliittolaki ja adoptio-oikeus ovat erittäin tervetulleita ja olen iloinen, että niistä päästään päättämään ensi kaudella. On surullista, että seksuaalisen suuntautumisen perusteella yhä valikoidaan ihmisten oikeuksia.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Inka Hopsu:
Olen päihdepolitiikassa varovaisuusperiaatteen kannalla. Näen kuitenkin parempana keskittyä rangaistusten sijaan hoitoon ja valistukseen.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Inka Hopsu:
Jokainen toimikoot omantuntonsa mukaan. Itse lahjoitan ennemmin järjestöjen ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Suomessa tulisi myös olla riittävä sosiaaliturva, asumis- ja terveyspalvelut kaikille maahan tulleille. Ennen kaikkea meidän tulee pyrkiä kansainvälisesti vaikuttamaan siihen, että elinolot paranisivat myös lähtömaissa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Inka Hopsu:
Suomessa on laadukas päivähoito, mikä on mahdollistanut naisten osallistumisen työelämään jo pitkään. Päivähoidon laadusta tulee huolehtia jatkossakin turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot, terveet ja turvalliset tilat sekä riittävästi välittäviä pysyviä aikuisia päivähoidossa. Myös perhepäivähoitoa ja osa-aikaisen hoitomahdollisuuksia tulisi lisätä. Perheiden tulee myös voida hoitaa pienet lapset kotona, mutta siitä aiheutuvat kulut tulisi jakaa molempien vanhempien työnantajien kesken.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Inka Hopsu:
Kompostiimme tuli rottia, joten biojätettä en tällä hetkellä lajittele. lajittelen paperin, metallin ja lasit. Vaatteita viemme ja ostamme kirppareilta. Olen iloinnut päiväkodin ja koulujen tarjoamasta kierrätyskasvatuksesta. Vihreä Lippu –toiminta on innostanut lapsiamme. Kunnissa ja laitoksissa olisi mahdollista saada aikaan myös taloudellista säästöä jätteen lajittelulla. Kierrätystalous, jossa raaka-aineet kiertävät uudelleen käyttöön on kestävä ratkaisu, jota kohti tulee pyrkiä.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Inka Hopsu:
Tämä on jokaisen oma asia. Mielestäni pettäminen ei ylipäätään kannata, ei parisuhteessa, eikä muillakaan elämän osa-alueilla. Useimmiten jäljet löytyvät edestä jossain kohtaa elämää. On surullista, että rehellisys on viime vuosina saanut ihmisten ajattelussa negatiivisen kylkiäisen tyhmyydestä. Minusta asia ei ole näin, vaan suorasukaisuutta ja rehellisyyttä kannattaisi yhä pitää arvossaan.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Inka Hopsu:
Köyhyys tekee elämästä vaikeaa. Kuitenkin, tutkimusten mukaan perushyvinvoinnin turvaavan tulotason jälkeen raha ei enää lisää ihmisten onnellisuutta. Yhteiskunnan kannalta tärkeää on, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi. Onnen kannalta tärkeitä lienevät läheiset ihmissuhteet, merkitykselliseksi koettu tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Inka Hopsu:
Arki on kiireistä, joten kyllä meillä eineksiä syödään, pinaattiletut ja nakit maistuvat lapsille. Kun kokouksilta aikaa riittää teen kerralla isompia määriä keitto- tai laatikkoruokaa. Myös perheen mummit auttavat usein ruuanlaitossa. Työpaikkaruokailu tarjoaa monipuolisen lounaan. Suosin mielellään lähiruuokaa ja sesongin raaka-aineita. Koulu-, päiväkoti- ja muun laitosruuan hyvästä laadusta on pidettävä kiinni. Näistä säästäminen näkyy terveysongelmina myöhemmin.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Inka Hopsu:
No onpa kysymys! Perheessäni on lapsuuteni ajan ollut koira ja kovasti niistä pidän, siksi vastaus näin päin. Lemmikkieläimillä on myönteinen vaikutus ihmisten mielialaan, ne rauhoittavat ja tuovat yksinäiselle seuraa. Eläimiä tulee pitää hyvin ja lainsäädännöllä ja riittävällä valvonnalla varmistaa eläinten hyvä hoito. Kuntien taloustilanne on asettanut näidenkin palveluiden riittävyyden ja laadun leikkuriuhan alle. Eläinten oikeudet tarvitsevat puolustajansa

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Inka Hopsu:
Suomessa on hyvä elää. Meillä varallisuus-, terveys- ja hyvinvointierot eivät ole maailman mittakaavassa suuria. Onnellisuuskyselyissä suomalaiset ovat pärjänneet hyvin. Suomessa on turvallista elää, rikollisuus on vähäistä, liikenne sujuvaa ja ilmanlaatu puhdasta. Yhteiskuntamme on toimiva ja vakaa ja ennen kaikkea, luotamme toisiimme. Tämä on useissa tutkimuksissa todettu maamme vahvuudeksi niin taloudellisessa kuin sosiaalisessa mielessä.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio