Vaalit 2015

Vaalit 2015

Teemu Hokkanen, 95

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 95
  • Ikä: 35
  • Koulutustaso: korkeakoulu
  • Lasten lukumäärä: 2

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Kahden pienen lapsen isä, vanhempi rikoskonstaapelina toimiva tietotekninen tutkija ja tietotekniikan insinööri. Asun Espoon Leppävaarassa ja vapaa-ajallani olen tasa-arvoaktiivi. Toimin Suur-Leppävaaran vihreiden ja Vihreän miesliikkeen puheenjohtajana. Olen myös Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Teemu Hokkanen:
Sosiaalitukien varassa elävät ihmiset ovat harvemmin laiskoja ja kiittämättömiä. Suurin ongelma on ihmisen passivoituminen, jos hänelle ei ole tarjota työtä, opiskelua tai muuta mielekästä tekemistä. Tämä ei siis pääsääntöisesti riipu saaduista tuista.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Teemu Hokkanen:
Entisestään suureneva velka on painolastina tulevaisuudessa.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Teemu Hokkanen:
Osallisuus eurossa antaa meillekin äänivaltaa siinä, miten euroopanlaajuista valuuttaa säädellään. Samoin se tuo vakautta ja ennustettavuutta.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Teemu Hokkanen:
Suomi on useissa vertailuissa ollut yksi parhaista maista yrittäjille. Toki säädöspohjaa on syytä tarkastella kriittisesti, mutta on hyvä muistaa, että säännöt ja lait eivät ole tulleet tyhjiöstä. Niiden tarkoitus on turvata ja tasa-arvoistaa niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin asemaa, muuta yhteiskuntaa unohtamatta.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Teemu Hokkanen:
Lainojen takaisinmaksuaikataulua voidaan tarkistaa. Tällä hetkellä lainaohjelma on sinänsä pysynyt aikataulussa, mutta tavallisten kreikkalaisten maksama inhimillinen hinta on ollut korkea.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Teemu Hokkanen:
Tämän pitää ehdottomasti olla tavoite. Se millaiseksi tämä myöhemmin muodostuu jää seuraavan eduskunnan tehtäväksi.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Teemu Hokkanen:
Verotuksessa tulee edelleen säilyttää progressio, mutta työnteon ja yrittämisen pitää aina olla kannattavaa. Ahkeruudesta ei saa rangaista.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Teemu Hokkanen:
Jonkinlainen eläkekatto tai progression voitaisiin säätää. Toisaalta, iso osa eläkkeistä on jonkin yksityisen eläkevakuutusyhtiön maksama ja näistäkin maksetaan veroa aivan kuten muistakin tuloista.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Teemu Hokkanen:
Perinteisessä teollisuudessa palkat muodostavat usein pienen osan koko kulurakenteesta. Suomi on myös tunnettu nimenomaan koulutuksesta ja osaamisestaan. Palkkojen alentaminen johtaa myös ostovoiman vähenemiseen.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Teemu Hokkanen:
Valtio voi avustaa joitakin erityisaloja, mutta muuten valtion ei pitäisi vääristää kilpailua ja tukahduttaa luovuutta tukemalla yrityksiä, jotka eivät omillaan olisi välttämättä elinkelpoisia.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Teemu Hokkanen:
Nato-jäsenyydestä pitää ensisijaisesti järjestää kansanäänestys. Olen varovaisesti Nato-jäsenyyden kannalla, mutta en tiedä tarvitseeko sen tapahtua juuri ensi vaalikaudella.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Teemu Hokkanen:
Venäjän (ja Putinin) toiminta ei välttämättä aiheuta suoraa sotilaallista uhkaa Suomelle, mutta vaikuttaa aivan varmasti Suomen turvallisuustilanteeseen ainakin välillisesti.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Teemu Hokkanen:
Itsenäisellä valtiolla on oikeus alueelliseen loukkaamattomuuteen ja se tulee myös osoittaa.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Teemu Hokkanen:
Suomen pitää olla yhteisessä rintamassa Venäjä-pakotteissa EU:n kanssa. Pakotteita tulisi mielestäni kiristää entisestään, sillä ne ovat tehokas, mutta sotaan verrattuna pehmeä keino, ohjata Venäjän päätöksentekoa.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Teemu Hokkanen:
Ottawan sopimus kielsi vain henkilömiinat. Henkilömiinojen käyttö ei muutenkaan enää tuota samanlaista vaikutusta kuin aikaisemmin. Sodankäyntitapa on Suomen lähialueilla muuttunut massa-armeijoiden maahyökkäyksistä teknisemmäksi ja sodan painopiste muuttunut enemmän strategisten iskujen suuntaan.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Teemu Hokkanen:
Pienen maan on aina edullista olla yhteistyössä myötämielisen liittolaismaan kanssa.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Teemu Hokkanen:
On edullisinta ja järkevintä auttaa siellä, missä apua tarvitsevat ovat, kuin esimerkiksi ottaa heidät vastaan pakolaisina. Kehitysapu myös kohdentuu niille, jotka maailmassa eniten apua tarvitsevat. Vaikka osa maailmanlaajuisesta kehitysavusta onkin hukkunut korruptioon, niin Suomen antama kehitysapu on pääsääntöisesti muuta kuin suoraa budjettitukea pulassa olevalle valtiolle. Kehitysavun selkeimpiä onnistumisia ovat esimerkiksi onnistuneet rokotus- ja koulujenperustamisohjelmat.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Teemu Hokkanen:
Puolustusmäärärahojen lisäämisen sijaan puolustusvoimien rakennetta tulisi muuttaa enemmän esimerkiksi Vihreän Miesliikkeen esittämään ns. puolipalkka-armeijan suuntaan. Tällöin sodan ajan vahvuus olisi pienempi kuin nykyisin, mutta joukot olisivat paremmin koulutettu ja varustettu.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Teemu Hokkanen:
Pidän todennäköisenä, että tulevaisuudessa myös Suomessa tapahtuu terrori-isku. Tätä voidaan ennalta ehkäistä parhaiten hyvällä sosiaalipolitiikalla ja muslimien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Teemu Hokkanen:
Nettomaksu ei paljasta EU:n välillisiä hyötyjä.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Teemu Hokkanen:
Katson onnistuneeni kasvattajana jos lapseni ja hänen valitsemansa puolison välillä vallitsee molemminpuolinen rakkaus ja kunnioitus. Puolison sukupuolella ei ole minkäänlaista merkitystä näiden asioiden kanssa.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Teemu Hokkanen:
Lasten ja nuorten kaikkeen päihteidenkäyttöön pitää puuttua entistä tiukemmin ja kannabiksen käytön lisääntymisen myötä myös esimerkiksi kannabispsykoosien määrä on lisääntynyt. Kannabis ei kohtuudella käytettynä ole aikuiselle kovin haitallinen, mutta sen käytön valvontaan ja seuraamusjärjestelmä kuluttaa yhteiskunnan resursseja. Itse kannatan vain huumausaineen käyttörikoksesta luopumista kannabiksen kohdalla, varsinaisen huumausainerikoksen toteutuessa edelleen myös kannabiksen kohdalla.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Teemu Hokkanen:
Jokainen saa itse päättää kenelle rahansa antaa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Teemu Hokkanen:
Tämä riippuu ilman muuta siitä, minkälainen yksilö kukin lapsi on.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Teemu Hokkanen:
Suurimman osan.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Teemu Hokkanen:
En lähde poliitikkona neuvomaan sitä, miten kukin parisuhteensa tai muut sopimuksensa hoitaa.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Teemu Hokkanen:
Johonkin pisteeseen asti raha helpottaa elämää, mutta sen jälkeen sillä ei ole vaikutusta ihmisen onnellisuuteen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Teemu Hokkanen:
Tässä vaiheessa vaalikonerumbaa en enää jaksa edes pahastua näin turhanpäiväisestä kysymyksestä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Teemu Hokkanen:
Meillä on syytä olla ylpeitä Suomesta. Pyrin mahdollisuuksieni mukaan huolehtimaan siitä, että näin on jatkossakin.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio