Vaalit 2015

Vaalit 2015

Taisto Miettinen, 75

  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Ehdokasnumero: 75
  • Ikä: 49
  • Koulutustaso: Kauppatieteiden lisensiaatti, Varatuomari, Oikeustieteen kandidaatti, Tohtorikoulutettava, tekn. yo
  • Lasten lukumäärä: 2

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

EUKONKANTAJA VASTUUNKANTAJAKSI EDUSKUNTAAN ! Äänestä monialan ammattilaista, jolla on koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä ! TAISTO MIETTINEN - SISUKAS SUOMALAINEN (mm. maailmanmestari eukonkannossa) Minulla on hyvä koulutus sekä laaja työkokemus työelämän eri tasoilta. Teoreettisen tietämyksen lisäksi olen myöskin käytännön mies, joka tekee sen, minkä lupaa. Olen toiminut oikeuden alalla 20v mm. käräjätuomarina ja kaupallisella alalla 10v mm. rahoituspäällikkönä, joiden lisäksi minulla on kokemusta mm. - terveellisten elämäntapojen (urheilu) ja elinympäristön (koulutus) merkityksestä tulevaisuudelle - vähätuloisuuden haasteista (olen lähtöisin vaatimattomista oloista) - työttömyydestä - opiskelijana olosta (3 korkeakoulua) ja hyvästä koulutusjärjestelmästämme - työntekijätehtävistä rakennusalalla yli 10v - yrittäjyydestä (1994-) - lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä sekä opettajuudesta - lapsiperheen, kehitysvammaisuuden ja vanhuuden haasteista

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Taisto Miettinen:
Kyllä vapaamatkustajiakin on. Huonossa taloudellisessa ja työllisyystilanteessa on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä, mutta eivät saa töitä

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Taisto Miettinen:
Valtion velka on kasvanut voimakkaasti ja Suomen hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen pienentämiseksi. Sitä varten on saatava kyvykäs hallitus

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Taisto Miettinen:
Yhteisvaluutan näen sinänsä hyötynä mm. kaupankäynnin osalta. Sen sijaan euroon liittyvät sopimusvastuut esim. Kreikan osalta ovat haittoja.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Taisto Miettinen:
Toimintaan tarvitaan lakeja ja muunta sääntelyä, jotta pelisäännöt ovat oikeudenmukaiset. Toisinaan ne kahlitsevat liikaa ja lisäävät byrokratiaa esim. kauppojen ja palveluiden aukioloaikojen osalta (esim. maksullinen lupamenettely kampaamoilla itsenäisyyspäivänä ja kaupoilla loppiaisena). Byrokratiaa on vähennettävä.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Taisto Miettinen:
On varmaa, ettei Kreikka kykyne vastaamaan veloistaan sovitussa aikataulussa. Suomen hallituksen myöntämiä velkoja ei pidä antaa anteeksi. Ehtoja jouduttaneen muuttamaan, joko vapaaehtoisesti tai pakolla, kun Kreikka ei kykene niistä sovituissa aikatauluissa vastaamaan.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Taisto Miettinen:
Yhtenäiset sote-alueet voivat parantaa tilannetta joissakin kunnissa ja joissakin huonontaa. Varmuudella ne kuitenkin etäännyttävät lähipalveluita. Yhdistäminen pienentää hallinnollisia kustannuksia

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Taisto Miettinen:
Verotuksen tulee olla progressiivinen, vähätuloiset maksavat pienemmän osuuden ja suurituloiset suuremman osuuden.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Taisto Miettinen:
Monissa euroopan maissa on eläkekatto, joita täydentää lisäeläkejärjestelmä. Lisäeläkejärjestelmä ei muuttaisi ylisuurten eläkkeiden tilannetta. Ylisuuriin eläkkeisiin ja eriarvoisuuteen voidaan vaikuttaa myös verotuksen progressiivisuudella

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Taisto Miettinen:
Työttömyyden pääasiallisena syynä eivät ole palkat vaan yleinen taloudellinen tilanne (suhdannetyöttömyys). Yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa mm. lainsäädännöllä

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Taisto Miettinen:
Valtion ei tule sijoittaa yritystoimintaan muutoin kuin strategisissa sijoituksissa. Valtio voi kohentaa yritystoiminnan edellytyksiä lainsäädännöllä

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Taisto Miettinen:
Puolustus tulee rakentaa pääosin yhteistyöhön. Myöskin varsinaiseen puolustusliitto Natoon liittyminen on yksi vaihtoehto, jossa voitaisiin harkita kansanäänestystä

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Taisto Miettinen:
Venäjä voi olla uhka Suomellekin

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Taisto Miettinen:
Suomen tulee neuvotteluteitse pyrkiä ilmatilaloukkausten ehkäisemiseen

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Taisto Miettinen:
Pakotteet ovat laajentuneet eikä niillä olisi merkitystä suppeassa laajuudessa. Pakotteiden ongelmana on, että Venäjällä on suuri merkitys suomalaisten yritysten viennille

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Taisto Miettinen:
Miinat olivat keskeinen osa itärajan puolustusta

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Taisto Miettinen:
Yhteistyö muidenkin Pohjoismaiden / maiden kanssa on suotavaa

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Taisto Miettinen:
Kehitysavun määrä on kasvanut olennaisesti, vaikka samaan aikaan kotimaassa leikataan kustannuksia ja valtio velkaantuu. Kehitysavun määrän tulee olla suhteessa taloudelliseen tilaan. Kehityspua tulee antaa pääosin suomalaisina tuotteina ja palveluina, joka lisää työllisyyttä.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Taisto Miettinen:
Ei tuntuvasti, mutta siten, että Suomen puolustus on uskottava.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Taisto Miettinen:
Ääri-islamistinen terrori on maailmanlaajuinen ongelma/uhka. Uhka Suomessa ei ole kuitenkaan niin suuri kuin monissa muissa maissa

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Taisto Miettinen:
Suomen hallituksen tulee aloittaa neuvottelut jäsenmaksujen pienentämiseksi, kuten muissakin maissa on tehty

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Taisto Miettinen:
Kunnioitan yleisestikin ihmisten omia ratkaisuja oman elämän suhteen

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Taisto Miettinen:
Stop huumeille. Mietojen huumeiden käyttö johtaa vahvempiin huumeisiin

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Taisto Miettinen:
Se lisää negatiivisia lieveilmiöitä

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Taisto Miettinen:
Tilanne riippuu paljolti perheestä, kuten vanhemmista, muista sisaruksista yms. Päiväkodissa lapsi on tekemisissä muiden lasten kanssa, joka kehittää sosiaalisuutta.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Taisto Miettinen:
Metalli, ongelmajäte, sanomalehti, kartonki, puu, sekajäte.... Biojäteastiaa ei vielä ole

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Taisto Miettinen:
Kumppanin/suhteen pitäisi olla sellainen, ettei tätä kysymystä tarvitse miettiä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Taisto Miettinen:
Raha helpottaa elämää ja tuo sitä kautta tuo onnellisuutta. Raha yksistään ei tuo onnea

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Taisto Miettinen:
Monipuolinen kotiruoka lapsesta lähtien (kiitos äidille) on pitänyt minut hyvässä kunnossa urheilumenestyksiä myöten.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Taisto Miettinen:
Tämä on ainoa kysymys, johon ilmoitan, että - en osaa sanoa. Kissa- ja koiraihmiset esittäköön tästä keskenään eriäviä näkemyksiään.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Taisto Miettinen:
Hyvä Suomi :) Tosin hyvääkin voi parantaa, johon ehdokkuudellani pyrin

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio