Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Veijo Baltzar, 284

  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen puolue
  • Ehdokasnumero: 284
  • Ikä: 72
  • Koulutustaso: Kulttuurineuvos, kirjailja
  • Lasten lukumäärä: 5

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar on espoolainen kirjailija, näytelmäkirjailija, runoilija, teatteriohjaaja, kuvataiteilija sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. 1960-luvulla alkaneen uransa aikana Baltzar on yli 70 luovan teoksen sekä kulttuuripoliittisen toiminnan avulla toiminut merkittävänä sillanrakentajana kulttuurien välillä. Vahva identiteetti ja kulttuurillinen pohja sekä valtaväestön kulttuurin syvällinen tuntemus ovat avanneet Baltzarille vahvoja ja kriittisiä näköaloja molempiin maailmoihin.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Tämän päivän ns. sosiaaliavun saaja, ei ole ollut lakeja laatimassa, ja syrjäyttämässä itseään. Päättäjät kuriin: kysymyksenasettelu on jyrkkä. Se kärjistyy ikään kuin olisi kysymys niistä, jotka saavat tukia, eikä niistä, jotka ovat sosiaalietuuksia koskevat lait ja käytännöt laatineet.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Emme voi leikata tässä maailmantilanteessa. Meidän pitää ehdottomasti elvyttää. PK-yrityksiä tukemalla, koulutusta kehittämällä ja sosiaalipolitiikkaa uudelleen organisoimalla (sisältäen myös vanhusten palvelut) voimme saada yhteiskuntamme takaisin jaloilleen. Sijoittamalla elvytykseen raha poikii hyvinvointina ja kasvuna. Harkittu lisävelanotto, joka käytetään elvytykseen on perusteltua, ja palautuu yhteiskunnalle muutamien vuosien sisällä. Koulutukseen ei voi kohdistaa yhtä ainoaa leikkausta!

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Olemme osa Euroopan Unionia, joka on olemassa, joten kysymyksen asettelu on suhteellinen. Meillä on kokemusta ainoastaan siitä, että noin 10 vuoden periodein tapahtuu Suomessa tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille. Rahat karkaavat veroparatiiseihin tai se robotisoituu, ja työläiset heitetään pellolle. Kun poliitikot puhuvat rakennemuutoksesta, se tarkoittaa entisten kulissien sortamista ja uusien, entistä ehompien kulissien rakentamista: tulonsiirtoa. Rakennemuutoksen täytyy lähteä ihmisestä.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Säännöstelyä, lakeja ja muotoseikkoja pitää purkaa ja vähentää. Ne on rakennettava uudenlaiselle, kestävälle perustalle: siten, että toimintaa voidaan säädellä ja kontrolloida tuloslähtöisesti. Nykyinen järjestelmä ei riitä kontrolloimaan kaikkea ja ylilyöntejä tapahtuu. Vastakkainasettelu ja pakkopulla ainoina menetelminä ei ole oikea ratkaisu. Me tarvitsemme henkis-kulttuurillisen ja sivistyksellisen perustan, joilla ohjataan taloudellista toimeliaisuutta.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
On nähty ja kuultu, että velkojen anteeksiantaminen menee pankkien kukkaroihin, ja Kreikan kansalaiset kärsivät edelleen. Meillä ei tunnu olevan keinoja Kreikan kansalaisten auttamiseksi. Olisi saatava kreikkalaiset päättäjät ja pankit vastuuseen teoistaan, ja vastuuseen kansan ahdingosta. En usko, että huojentamalla vastuullisten tahojen omaa taakkaa, he käyvät kansalaisille avuksi. Emme tästä huolimatta voi jättää kreikkalaisia yksin hädässä.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Meillä ei ole tietoa siitä, parantaako uudistus palveluiden laatua, ja keiden palveluja se parantaa? Niiden, joilla on jo valmiiksi hyvät palvelut vai niiden, joilla on vaikeuksia kulkuvälineiden tai liikkumisen kanssa jo valmiiksi? Mielestäni sosiaaliuudistusta ei ole tehty, eikä se ole lähtenyt todellisuudessa ihmisten tarpeista, vaan byrokratian ja valtademokratian tarpeesta.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Tasaverotus hutkii niitä, joita on jo ennestään hutkittu, ja säästää niitä, joihin ei ole koskettukaan. Tasaverotus on ihmiskunnan vastaista ja heikentää nimenomaan heikommin pärjäävien mahdollisuuksia selviytyä.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Alempia eläkkeitä pitää nostaa huomattavasti, ja ylisuuria eläkkeitä rajoittaa, siten tasoittaa: se on keino luoda yhdenvertaisuutta, oikeaa pysyvää sellaista. Eläkkeen tulee olla ikääntyvälle ihmiselle, kannustin laadukkaaseen elämään ja laadukkaaseen ikääntymiseen, ja siten myös kannustin jaksaa työelämässä. Kaikilla pitää olla oikeus laadukkaaseen ikääntymiseen!

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Työttömyys johtuu osaamattomuudesta, huonosta organisoimisesta, luovuuden ja maalaisjärjen puutteesta. Raha ei lopu Suomesta, eikä leipä, mutta tunneäly ja empatian kyky on loppunut.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Valtion ei pidä mennä ryvettämään hihojaan, esimerkiksi Talvivaaran tyyppiseen luontoa riistävään ja saastuttavaan suuryritykseen. Sellaisesta on valtion ehdottomasti kieltäydyttävä. Järki käteen. Valtion on tuettava vaikeuksissa olevia yrityksiä, jotka työllistävät suomalaisia. Valtio ei saa rikastua riistämällä kansallisperintöä ja nuorten identiteettiä, ryöstämällä historiaa Senaatti Kiinteistön välityksellä.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
En kannata sitä, että länsimaalaisuudesta tehdään maailmankaikkeuden herra. Maailmassa täytyy olla muitakin arvoja. En pidä siitä, että teemme vastakkainasetteluja yleensäkään. Ongelman ydin on siinä, mitä NATO-jäsenyydestä kieltäytyminen tarkoittaa: kiihtyvää sotateollisuutta. Mitä NATO:on liittyminen tarkoittaa: kiihtyvää sotateollisuutta. Ihmiskunta ei neroudessaan ole kyennyt keksimään muuta kuin vastakkainasetteluja. On nähtävä suurempi merkitys: rauha.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Venäjä on muuttunut uhaksi lähinnä itselleen. Se ei ole sitä meille, ellemme niin halua. Voidaan kysyä, mitä Suomi tavoittelee lähtemällä mukaan länsimaalaisten kelkkaan ja kiihdyttämällä vastakkainasettelua. Suomi on maa, jonka tulisi olla pakkotoimien ja väkivallan yläpuolella ja rakentaa rauhaa. Suomen ei pidä lisätä sotavarustelua, vaan olla riippumaton, ja käytettävä tunneäly-diplomatiaa ja lisättävä kulttuurin ymmärrystä.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
En ymmärrä, miksi meidän pitäisi asettua poikkiteloin Venäjän kanssa. Markkinat ovat toimineet hyvin tähän saakka, ja vuorovaikutus on ollut hyvä. Kärvistely Venäjän kanssa tuottaa ongelmia ja nimeomaan Suomelle. Selvä vastakkainasettelu on tällä hetkellä länsi ja itä. Venäjän presidenttinä Putin myös pakotetaan reagoimaan. Juuri tässä voisimme toimia neuvottelijana ja tehdä diplomaattista työtä. Rauha on ainoa tie, muuta tietä ei ole.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Suomen ei ole hyvä rakentaa tulevaisuuttaan länsimaisen sotateollisuuden perustalle. Suomella pitää olla oma linja suurien voimien keskiössä. Se linja on ehdottomasti puolueettomuus ja sillanrakentajan rooli. Putinin Venäjä on käsiteltävä täysin eri kontekstissa kuin Venäjä, ne ovat kaksi eri asiaa. Obamaa kiristetään Yhdysvalloissa, ja Putinia Venäjällä. Meidän on otettava huomioon sekin, että Ukraina on täysin korruptoitunut maa: keitä siellä tuemme? Keinottelijoita, orjuuttajia ja ryöstäjiä.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Maamiinat pitää kaikkialta ehdottomasti kieltää. Se on julminta, ja etupäässä siviiliin kohdistuvaa raainta, yhteiskunnallista terrorismia. Sotimalla ei saada aikaan rauhaa. On turhauttavaa edes keskustella kyseisestä asetelmasta, jossa häviäjänä on ihmiskunta, ja voittajia ei ole.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Suomi voisi tiivistää rauhan yhteistyötä Ruotsin kanssa ja vähentää siten molemminpuolista sotavarustelua. Eri maiden yhdistymisen tulisi aina merkitä sotavarustelun ja -teollisuuden vähentämistä, ei lisäämistä. Naapureiden kanssa on oltava hyvässä sovussa. Silloin kosmeettinen toiminta vähenee ja rahat ovat käytettävissä kansakunnan hyväksi. Ristiriidat pönkittävät valtaa, jonka pitämiseksi uppoaa rahaa, mikä on pois tulevaisuuden pääomalta, nuorisolta. Lopettakaa suuruudenhulluus!

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
On tiedettävä, mihin rahat menevät. Maihin, jossa harrastetaan korruptiota, välikäsiä on paljon. Tässäkään asiassa emme voi puhua numeroilla emmekä prosenteilla. Auttamista on se, että rahat menevät kohteeseen. Mikäli eivät mene, niin silloin meidän on vähennettävä kehitysapua.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Puolustusmäärärahojen lisääminen on sotateollisuutta, kosmeettista valtaa eli pelottelua. Kysymys kuuluu silloin: kuka Suomea pelkää? Ja miten paljon siihen tarvitsisimme rahaa? Budjettia pitäisi kasvattaa 800 prosentilla ja siihen ei Suomen köyhillä ole mahdollisuutta. Pitää kysyä rikkailta, hyvinvoivilta kansalaisilta, luovuttavatko he varallisuutensa sotateollisuuden käyttöön. Rikkailla on enemmän hävittävää kuin köyhillä: näin toteutuisi yhdenvertaisuus.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Suomea uhkaavat monet muutkin eri kulttuurit, jos meillä ei ole kulttuurista ja diplomaatista osaamista. Toisin sanoen, suomalainen valtakulttuuri on ohentunut ja se ei kykene arvostamaan muitakaan kulttuureita. Maassa maan tavalla -politiikalla Suomi syyllistyy henkiseen ja fyysiseen syrjintään. Silloin ovat kaikki muut kulttuurit Suomelle uhka. Mutta jos meillä on kulttuurista ja diplomaattista osaamista, me voimme kääntää kaikki muut kulttuurit rikkaudeksi ja hyödyksi.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Kaikenlainen huume tuottaa rikollisuutta ja lääketieteellisisä ongelmia, niin henkisiä kuin fyysisiä. Yhteiskunta joutuu maksamaan miljardeja. Rahat keräävät aivan muut tahot, jotka eivät maksa veroja.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Ihmisen täytyy samassa suhteessa antaa apua, mitä hän itse ottaa apua vastaan. Ilman vuorovaikutusta ihmiskunta ajautuu anarkiaan. Kerjääminen on ollut Suomessa iät ajat kunniallinen ammatti. Se on estänyt rikollisuutta ja sen syntyä. Kerjääminen ja rikollinen toiminta on erotettava toisistaan ja väite on voitava todistaa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Kolme ensimmäistä ikävuotta ovat lapsen kehitykselle tärkeimmät. Vaistot kehittyvät erittäin, varhain, lapsi kuulee ääniä jo äidin vatsassa. Mitä pidempään lapset ovat kotona, sitä kehittyneempi on tunne- ja aistimaailma. Kuten vanhuksiakaan, lapsia ei voi pitää päiväkodissa syö, juo ja mene nukkumaan -mentaliteetilla. Empatia ja tunneäly ovat tärkeitä.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Toimin niin, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän ja lajittelen jätteet. Periaatteella Suomi puhtaana kiitos.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Ei kannata tunnustaa, jos ei petä.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Mikään ei tuo kello kaulassa onnea. Onneen tarvitaan toinen ihminen, joka kutsuu karjan, mansikit ja mustikit kotiin. Olen juuriltani kulkurimustalainen. Elämä oli fyysisesti äärimmäisen köyhää. Nukuimme taivasalla jopa pakkasella. Nälkä oli jokapäiväinen todellisuus. Mutta elämä oli henkisesti erittäin rikasta ja sosiaalista. Sain vanhemmiltani perinnöksi rakkauden ja välittämisen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Käyn harvoin, jos koskaan, ravintoloissa, koska kotiruoka menee edelle. Syön vain kotiruokaa ja sitäkin harvakseen. En halua näyttää ruualta, haluan näyttää ihmiseltä.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
En ole kysynyt.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Veijo Baltzar:
Suomi on hyvä maa, koska olemme suomalaisia.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio