Vaalit 2015

Vaalit 2015

Heikki Ketoharju, 120

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

SKP:n pääsihteeri, nuori kommunisti ja ylipäätään ihan ok tyyppi. Aktiivinen Linux-käyttäjä, nettisivujen säätäjä ja yleismies. Toimin erilaisissa verkostoissa, mm. commonseja puolustaen ja vapaakauppasopimuksia vastustaen.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Heikki Ketoharju:
Jatkuvat veronalennukset ja heikko ay-liike ovat tehneet porvareista ylimielisiä ja välinpitämättömiä. Noh, vakavasti puhuen monipuoliset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisesta yhteiskunnasta turvallisen paikan myös rikkaille.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Heikki Ketoharju:
Julkisen sektorin varat ovat noin 250 miljardia. Velat vain noin 150 miljardia. Velan kasvu tulee jatkumaan niin kauan kuin julkisia palveluja leikataan ja työpaikkojen luominen jätetään yksityisen sektorin huoleksi.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Heikki Ketoharju:
Euron myötä olemme sitoutuneet talouskurisopimuksiin, jotka käytännössä estävät järkevän vasemmistolaisen talouspolitiikan tekemisen.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Heikki Ketoharju:
Säännöt ja lait turvaavat heikompien ja ympäristön oikeudet. Viime aikoina yritykset ovat häikäilemättä muuttaneet lakia mieleisekseen ja myös rikkoneet säädöksiä piittamattomasti.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Heikki Ketoharju:
On järjestettävä yleiseurooppalainen konferenssi velkojen uudelleenjärjestelemiseksi. Lisäksi tarvitaan uusi eurooppalainen julkinen investointiohjelma, jolla luodaan työpaikkoja ja hyvinvointia. Eurooppa on selvinnyt pahemmistakin paikoista.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Heikki Ketoharju:
Palvelut siirtyvät kauemmas, ja verovaroista vastuussa olevilta poliitikoilta viedään päätäntävalta hallintohimmeleiden uumeniin. Sote-hanke on hylättävä ja valmisteltava uudelleen niin, että julkisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut turvataan lähipalveluina. Sosiaalityö on otettava paremmin huomioon, ja asukkailta on kysyttävä mielipiteet ennen uudistamista.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Heikki Ketoharju:
Suomessa pitää siirtyä oikeudenmukaiseen veromalliin, jossa kaikista tuloista maksetaan progressiivista veroa. Etenkin pääomasijoittajien ja optiomiljonäärien pääomatulojen verotusta pitää kiristää. Nämä vapaamatkustajat eivät tällä hetkellä maksa senttiäkään kunnallisveroa. Kunnallisvero pitää muutta progressiiviseksi. Myös suurituloisimman 10 prosentin palkkaverotusta voidaan kiristää. Alimpien tuloluokkien verotusta on kevennettävä ja alle 1200 euron tulot säädettävä verovapaiksi.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Heikki Ketoharju:
Pienituloisten eläkeläisten asemaa on parannettava turvaamalla maksuttomat palvelut, kohtuuhintainen asuminen sekä pienten eläkkeiden verovapaus 1200 euroon asti.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Heikki Ketoharju:
Työttömyys johtuu yritysten haluttomuudesta investoida tuotantoon. Sen sijaan ne pelaavat kasinopelejä rahoitusmarkkinoilla. Valtion ja kuntien on luotava uusia työpaikkoja uusille aloille - miljardiluokan investointiohjelmalla. Työtä kaipaavat alat ovat esim. uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja tuotanto, julkiset hyvinvointipalvelut sekä kuntien ja valtion tietojärjestelmät, joiden korjaamisessa töitä riittäisi insinöörille poikineen.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Heikki Ketoharju:
Valtio voi ottaa vaikeuksiin joutuneita yrityksiä omistukseensa. Näin myös tulot tulevat jatkossa valtiolle.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Heikki Ketoharju:
Suomen pitää ehdottomasti säilyttää puolueettomuutensa. Isäntämaasopimuksen allekirjoittamalla Suomi on valmistautunut jopa Naton sotilastukikohdan rakentamiseen. Nato-jäsenyyttä ei pidä hakea, ja isäntämaasopimuksesta sekä kaikkinaisesta Nato-yhteistyöstä on irtauduttava.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Heikki Ketoharju:
Tällä hallituskaudella Suomi on sallinut vieraan vallan joukkojen tulemisen maaperälleen allekirjoittamalla isäntämaasopimuksen Naton kanssa. Mitään toimintaa tai mitään aseita ei sopimuksessa rajata ulkopuolelle. Suomi on siis sitoutumassa todella vaaralliseen yhteistyöhön Naton kanssa tilanteessa, jossa Venäjä on selkeästi ilmaissut olevansa valmis voimakkaisiinkin toimiin Nato-lähentymistä vastaan. Ukrainassa tämä tarkoitti Krimin ottamista kokonaan Venäjän hallintaan.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Heikki Ketoharju:
Suomen tulisi vaatia Itämeren rauhoittamista sotilastoiminnasta. Venäjän lisääntynyt aktiivisuus on vastaus Naton alueella käymiin sotaharjoituksiin.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Heikki Ketoharju:
Pakotteet eivät auta Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska Venäjän osalta Ukrainassa ei ole kyse vain taloudesta, vaan myös Ukrainan Nato-jäsenyydestä, jota Venäjä ei voi hyväksyä.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Heikki Ketoharju:
Sotimalla ei ole ikinä saatu rauhaa aikaan. Maamiinat tappavat paitsi sodassa, myös vuosia sodan loputtua. Niihin kuolee viattomia siviilejä, myös naisia ja lapsia.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Heikki Ketoharju:
Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö olisi askel kohti Natoa. Suomen on tiivistettävä rauhanyhteistyötä Skandinavian alueella, ja toimittava puolueettomana maaperänä neuvotteluille.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Heikki Ketoharju:
Kehitysapua ei tule vähentää, mutta se on suunnattava paremmin. Sillä on tuettava rakenteiden muuttamista kohdemaissa ja ihmisten omaa aktiivisuutta. Maailmantalouden rakenteita ja kauppapolitiikkaa on muutettava oikeudenmukaisemmaksi. Veroparatiisit täytyy poistaa ja finanssikeinottelu lopettaa.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Heikki Ketoharju:
Kuluvalla vaalikaudella puolustusvoimat on saanut oikeuksia uusien aseiden hankkimiseksi 3,5 miljardilla. Näitä tilausvaltuuksia on leikattava tuntuvasti.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Heikki Ketoharju:
Suomi on erittäin turvallinen maa, jota uhkaa lähinnä kasvavien tuloerojen ja köyhyyden mukanaantuomat riskit. Myös runsas alkoholinkäyttö on ongelma. Nyt harjoitetulla politiikalla turvattomuus tulee kasvamaan.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Heikki Ketoharju:
EU kokonaisuudessaan on kehno järjestelmä, joka tulisi ajaa alas. Unioni vie päätösvallan, pakottaa harjoittamaan lyhytnäköistä oikeistolaista talouspolitiikkaa ja Ukrainan kriisi osoittaa myös että EU vetää meidät mukaan suurvaltojen konfliktiin. Nyt EU on kaikkien aikojen kriisissä, ja ainoan realistisen ulospääsytien tuntuu tarjoavan Kreikan radikaali vasemmisto.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Heikki Ketoharju:
Jokainen saa olla kenen kanssa haluaa. Sanotaan nyt sekin, että Suomeen tarvitaan kunnollinen translaki. Lisäksi kolmas sukupuoli on tunnustettava.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Heikki Ketoharju:
Päihteidenkäyttöä kokonaisuudessaan tulisi vähentää. Tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja viettää vapaa-aikaa. Myös kiireen vähentäminen ja elämän leppoistaminen todennäköisesti vähentäisi tarvetta päihteidenkäyttöön. Päihteidenkäyttäjiä ei kuitenkaan tule rangaista, vaan heitä on autettava tarvittaessa vähentämään käyttöään.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Heikki Ketoharju:
Kyllä köyhiä pitää kuitenkin auttaa. Eihän köyhyys ihmisen oma vika ole. Köyhyys pitää poistaa kunnollisella perusturvalla ja työllisyysohjelmalla, ei hyväntekeväisyydellä.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Heikki Ketoharju:
Riippuu tapauksesta. Lapset on kasvatettava yksilöllisesti, mutta hyvää ja yksilöllistä hoivaa voi tarjota muutkin kuin omat vanhemmat.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Heikki Ketoharju:
Siltä osin kuin se on mahdollista. Lajittelisin mielelläni tarkemminkin, mikäli se olisi helposti mahdollista. Ylipäätään jätteiden määrää tulee vähentää ja tavaran uusiokäyttöä lisätä.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Heikki Ketoharju:
Etenkin jos sattuu olemaan lupauksensa pettänyt poliittinen puolue.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Heikki Ketoharju:
Riippuu onko omaa vai toisten rahaa. Tämän päivän Suomessa varallisuus keskittyy yhä harvempiin käsiin, joten jos raha tuo onnea, se tuo sitä yhä harvemmalle. Kaikista rikkain on kuitenkin se, jolla on tarpeeksi. Tutkimuksissa taas on todettu, että varallisuuden tasainen jakaminen lisää yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia. Sietäisi optiomiljonäärienkin tätä miettiä.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Heikki Ketoharju:
Näin ikävä kyllä taitaa olla. Kotiruoan laittoa suosittelen kaikille, mutta nykyään se tuntuu olevan monelle yhä hankalampaa, kun elämä on kiireistä ja pirstaleista. Mikäli lyhennettäisiin radikaalisti työaikaa (vaikkapa kuuteen tuntiin päivässä) jäisi kokkailullekin paremmin aikaa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Heikki Ketoharju:
Sanotaan, että koiralla on isäntä ja kissoilla palvelijoita. Toivoisin, että myös johtavat ministerit omaksuisivat enemmän kissan kuin koiran asenteen juoksennellessaan Brysselin suunnalla.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Heikki Ketoharju:
Riippuu keneltä kysyy. Tällä hetkellä meillä on tuhansia asunnottomia, miljoona köyhää tai pienituloista ja 350 000 työtöntä. Toisaalta Suomella on kuitenkin laajan julkisen sektorinsa sekä toistaiseksi vielä kohtuullisten tuloerojensa ansiosta loistavat mahdollisuudet olla kaikille hyvä maa. Mikäli politiikan nykyinen kehitys pysäytetään ja tehdään täyskäännös, tämä on aivan mahdollista.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio