Vaalit 2015

Vaalit 2015

Tapio Huttula, 5

  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Ehdokasnumero: 5
  • Ikä: 51
  • Koulutustaso: Filosofian tohtori
  • Lasten lukumäärä: 0

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen Tapio Huttula, korkeakoulun rehtori Helsingistä. Aiemmin olen työskennellyt mm. Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtajana ja KKAn pääsihteerinä. Asun Punavuoressa puolisoni ja pienen cairninterrierin kanssa. Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, jakamaton ihmisarvo, vapaamielisyys ja tasa-arvo. Olemme kaikki erilaisia ja sellaisina ainutkertaisia. Jokaisen pyrkimystä onneen on kunnioitettava. Sivistys on keskeinen yhteiskunnallinen arvo ja ihmisten osaamisen kehittäminen tärkeintä tulevaisuustyötä. Hyvä yhteiskunta syntyy kansalaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Olen valmis vaikuttaja ja arvoilla uudistaja. Vaikka olen ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan, olen koulutukseni, työkokemukseni ja osaamiseni myötä hyvin valmistautunut tehtävään. Vaalien keskeisiä asioita ovat mielestäni, talouden lisäksi, koulutus, työllisyys ja työelämän kehittäminen sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Niiden puolesta haluan arvojeni pohjalta tehdä työtä.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(31) }}
Tapio Huttula:
Suomalaiset arvostavat hyvinvointiyhteiskuntaansa ja sen palveluja. Toimivaa palvelujärjestelmää ei voi luoda sille ajatukselle, että ihminen on lähtökohtaisesti laiska tai kiittämätön. Jos tästä lähdettäisiin loisimme normiyhteiskunnan ja byrokratian. On luotava kannustava ja mahdollistava sosiaaliturva, joka on selkeä ja ymmärrettävä. Turvaverkon täytyy tukea ei latistaa. Nykyisin turvaverkkomme ei näin toimi. Lisäksi siinä on aukkoja. Eli remonttia vaaditaan. Perustuloa on syytä kokeilla.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(32) }}
Tapio Huttula:
Valtiontalous ei voi olla loputtomasti alijäämäinen. Tulojen täytyy pitkällä aikavälillä riittää menojen kattamiseen. Suhdanteet täytyy tietysti ottaa huomioon. Velallinen joutuu aina miettimään mitä velkoja sanoo, ja suurvelallinen on täysin velkojan armoilla. Hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi meidän täytyy varmistaa että pysymme itse päätöksentekijöinä. Siksi talouden on oltava kunnossa. Silti valtion nykyisen velkaantumisen väittäminen vaarallisen voimakkaaksi on liiallisesti sanottu.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(33) }}
Tapio Huttula:
Euro oli pitkään Suomelle selkeästi edullinen. Hintavakaus takasi vientiyrityksille hyvän toimintaympäristön. Tämä puolestaan tuki hyvinvointimme luomista. Eurojärjestelmän laajentuminen on tuonut lieve-ilmiöitä, jotka ovat olleet meille haitallisia. Silti edut ovat edelleen suuremmat kuin haitat. Oman markan ja devalvaation haikailu ei nyt auta, kyse on oikeasti vientimme, tuotteiden ja palvelujen, kilpailukyvyn puutteesta. Täytyy myös muistaa, että devalvaation maksaa aina lopulta palkansaaja.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(34) }}
Tapio Huttula:
Suomalaisissa on turhaa normiuskovaisuutta ja mallioppilaan syndroomaa. Voimme helposti löytää epäolennaisia ja turhia säädöksiä. Tulkitsemme esim EUn yleishyödyllisyysdirektiiviä liian tiukasti, samoin kilpailutus on pielessä. Näihin täytyy puuttua. Rakenteita täytyy myös reippaasti uudistaa. Tästä huolimatta täytyy muistaa, että lainsäädännön tarkoitus on turvata hyvä hallinto, kansalaisten ja kuluttajien oikeudet ja reilun kilpailu. Eli tässäkään hötäkässä ei pidä mennä yli.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(35) }}
Tapio Huttula:
Tavallisen kreikkaisen kannalta kriisin hoito on ollut katastrofi. Ymmärrän hyvin heidän reaktionsa. Velkojen anteeksianto tarkoittaisi kuitenkin käytännössä tulonsiirtounionin perustamista. Silloin jokaisen maan velat olisivat meidän velkojamme. Siihen en ole valmis. Olennaista on oppia varautumaan tuleviin kriiseihin paremmin, nin kuin on opittukin. EU:n piikkiin menee myös se, että Kreikka pääsi väärin perustein euroon. Tästäkin on opittava. Jonkinlainen ulospääsy kriisistä tarvitaan.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(36) }}
Tapio Huttula:
Tämä täytyy olla harjoituksen tulos. Nykyisellä palvelujen järjestämismallilla ei pitkälle pötkitä. Palveluja ei pystytä järjestämään tasalaatuisesti ja riittävästi kaikkialla. Eli jos mitään ei tehdä alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy. Tällä hetkellä on vielä paljon päättämättä, mm järjestämistapa ja rahoitus. Olennaista on tavoite: turvata palvelujen riittävyys ja laatu tehokkaammalla toteutusmallilla.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(37) }}
Tapio Huttula:
Tasavero istuu Viron kaltaisiin maihin, jossa palvelutaso ja verokertymät ovat lähtötilanteessa matalalla. Tasaverolla Virossa on varmistettu jonkinlainen hyvinvoinnin kehitys. Meillä tasavero aiheuttaisi tulojen ja palvelujen romahduksen ja yksityisten palvelujen kasvun. Silloin palveluja saisi vain se, jolla olisi vara niistä maksaa. Tällaista tulevaisuutta en halua. Nykyisin Virossakin jo mietitään progression tarvetta.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}
Tapio Huttula:
Kohtuuttomien työeläkkeiden ja työnantajien johtajille maksamien ylisuurten "sitouttamiseläkkeiden" osalta katto voisi olla paikallaan. Sen sijaan en pidä tarkoituksenmukaisina rajoittaa yksityisen henkilön itselleen ottamien vakuutusluontoisten lisäeläkkeiden suuruutta. Sillä mikä yhteisestä potista maksetaan pitää olla kohtuus.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}
Tapio Huttula:
Palkkojen leikkaus on liian yksinkertainen ratkaisu työttömyyteen. Työttömyys ei johdu korkeista palkoista vaan puutteellisesta tuottavuudesta. Suomalaisen työn kilpailukyky ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla. Meiltä puuttuu tuotteita ja palveluja, joista maailmalla ollaan valmiita maksamaan. Palkkojen laskeminen ei ratkaise tätä ongelmaa. Yhdessä sopien palkoista on toki mahdollista neuvotella yrityskohtaisestikin.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}
Tapio Huttula:
Valtio voi auttaa yrityksiä, joilla on pitkällä tähtäyksellä mahdollisuudet menestyä. Tällöin valtio voi tulla apuun eri välinein. Valtio ei voi kuitenkaan yrittää yrityksen puolesta tai pönkittää kilpailukyvytöntä yritystä. Valtio voi tukea työllisyyttä pitämällä huolta perusinfrasta, hyvästä koulujärjestelmästä, tutkimuksesta, innovaatiojärjestelmän kehittämisestä ja yrittämisen puitteiden luomisesta, aluekehityksen tukemisesta. Valtionyhtiöt ovat valtiolle tärkeitä strategisia sijoituksia.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}
Tapio Huttula:
Suomen NATO-jäsenyys ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. Maamme turvallisuusjärjestelmän perustana on uskottava oma puolustuskyky. Sitä voidaan tukea yhteistyöllä ja kumppanuuksilla, sekä esim yhteishankinnoilla ja aktiivisella rauhankumppanuudella. Tiivis yhteistyö NATOn kanssa on meille luontevaa. Jäsenyyden hakeminen on meidän omassa harkinnassa.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}
Tapio Huttula:
Venäjä on meidän turvallisuusympäristössämme pysyvä fakta. Sen tilanne ja kehitys täytyy ottaa huomioon. Viime vuosina Venäjän kehitys ei ole ollut sellainen kuin länsimaat olisivat toivoneet. Venäjä on Putinia kaudella pyrkinyt palauttamaan suurvalta-asemansa. Kyseessä on paluu Venäjän pitkälle linjalle. Hyvien naapuruussuhteiden ylläpito on meille tärkeää. Venäjä ei kuitenkaan saa sanella meidän ratkaisujamme.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(43) }}
Tapio Huttula:
Suomen valtionjohdon toiminta on ollut hyvää. Olemme reagoineet loukkauksiin, mutta emme provosoitunut. Tämä linjallaan on syytä jatkaa. Tietyn testauksen jälkeen tilanne rauhoittuu, mikäli olemme linjakkaita ja pidämme omat asiamme kunnossa.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(44) }}
Tapio Huttula:
Suomi on osa EUa ja sitoutunut yhteisiin linjauksiin. Sooloilemalla emme paranna omaa asemaamme. Suomen täytyy toimia aktiivisesti unionin sisällä ja edesauttaa rauhanomaisen ratkaisun syntyä.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(45) }}
Tapio Huttula:
Ymmärrän sopimuksen tavoitteet ja rauhan edistämisen. Toisaalta on myös niin, että pitkän maarajan suojaamiseen täytyy olla tehokkaat keinot käytettävissä kaikissa tilanteissa. Tässä mielessä en ole aivan varma päätöksen hyvyydestä.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(46) }}
Tapio Huttula:
Meillä on mahdollisuus lisätä puolustuskykyämme yhteistyön avulla. Toki sen merkitystä ei pidä liioitella. Turvallisuutemme perusta on kuitenkin omien puolusvoimiemme suorituskyvyssä. Yhteistyö asehankinnoissa on silti merkittävää.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(47) }}
Tapio Huttula:
Suomen täytyy kantaa osansa maailmanlaajuisesta solidaarisuudesta. Siksi tehdyistä sitoumuksista ja kehitysavun tasosta tulee pitää kiinni. Kehitysavun vaikuttavuutta on silti parannettava. Apua on kohdistettava enemmän koulutukseen, tasa-arvotyöhön, elinkeinorakenteiden monipuoistamiseen ja yrittäjyyden lisäämiseen.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(48) }}
Tapio Huttula:
Puolustusmäärärahojen tuntuva lisääminen ei ole mahdollista tässä taloustilanteessa. Puolustuskyvyn ylläpitämisestä on kyllä huolehdittava.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(49) }}
Tapio Huttula:
Ääri-islamistinen terrori on jonkinasteinen uhka myös Suomessa. Emme elä tyhjiössä, mutta uhkaa ei pidä myöskään liioitella. Maahanmuuttajien koulutusta, kotouttamista, kielikoulutuksen ja ylipäätään monikulttuurisuustyötä on tehostettava Suomessa. Hyvinvointi ja osallisuus yhteiskunnassa on parasta terrorismin ehkäisyä.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(50) }}
Tapio Huttula:
EUn tehtävänä on rauhan ja vakauden luominen Eurooppaan ja ympäristöönsä laajemminkin. Unioni pyrkii tasaamaan kehityseroja jäsenmaiden kesken. Tämä edellyttää sitä, että kehittyneemmät ja rikkaammat maat maksavat enemmän kuin kehittymättömämmät ja köyhemmät maat. Tämä on osa vakauden luomista. Vuosien myötä Suomen tilanne on parantunut ja olemme muuttuneet nettomaksajaksi. Tämän kohtuullisen hinnan olen valmis maksamaan rauhasta ja vakaudesta. Tällä hetkellä EUlla on kyllä petrattavaa.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(54) }}
Tapio Huttula:
Ei tietenkään haittaisi, jos minulla olisi lapsia. Tämä on minulle itsestään selvää. Olennaista on, että ihminen on onnellinen, saa rakastaa ketä haluaa, olla oma erityinen itsensä, toteuttaa itseään ja pyrkiä kohti omaa kasvuaan. Yhteiskunnan täytyy turvata nämä oikeudet kaikille.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(51) }}
Tapio Huttula:
Tutkijoiden mukaan lääkekannabis on monelle kipupotilaalle tärkeä apu ja on hyvä, että he voivat tämän avun saada lääkärin määräyksellä. En myöskään usko ns porttiteorian, jonka mukaan mietojen huumeiden käyttö johtaa automaattisesti väkevämpien käyttöön. Toisaalta en tiedä onko kannabiksen salliminen erityisen tärkeää. Varsinkin kun muistaa, että olemme pikku hiljaa säätämässä tupakan käytön laittomaksi. Näin ajatellen nykytilanne on aivan hyvä. Asia ei ole minulle tärkeä.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(55) }}
Tapio Huttula:
Laupeuden harjoittamisessa ei ole mitään pahaa. Amerikkalainen hyväntekeväisyysyhteiskunta ei kuitenkaan ole minun unelmani.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(58) }}
Tapio Huttula:
Tästä asiasta ei ole olemassa mitään ehdotonta tutkimustietoa. Meillä on hyviä päiväkoteja, joissa pienikin lapsi kasvaa ja kehittyy. Täytyy myös muistaa se, että perheiden tilanteet ovat erilaisia. Ketään ei saa syyllistää ratkaisuista, joita he joutuvat tekemään. Olennaista on, että lapsella on rakastavat vanhemmat.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(53) }}
Tapio Huttula:
Lajittelen suurimman osan jätteistäni, mutta aivan kaikkia jätteitä taloyhtiössämme ei voi lajitella.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(57) }}
Tapio Huttula:
Uskon rehellisyyteen. Eli kertoisin, jos pettäisin. En kuitenkaan halua alkaa moralisoimaan muille mikä on oikein. Pariskuntien tilanteet ovat aina uniikkeja ja vain ko. suhteessa oleva voi tietää, mikä on milloinkin hyväksi. Kukin myös luo oman moraalikoodistonsa, jonka kanssa hänen sitten täytyy elää.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(60) }}
Tapio Huttula:
Raha ei tuo onnea. Onni syntyy muista asioista. Silti rahalla on merkitystä. Asian voi sanoa ehkä niin, että rahattomuus, köyhyys, altistaa helposti onnettomuudelle. Ja absoluuttinen köyhyys lähes absoluuttisesti. Siksi hyvään yhteiskuntaan kuuluu myös köyhyyden poistaminen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(59) }}
Tapio Huttula:
En juuri koskaan syö valmisruokia, leikkeleitä kylläkin. Kotiruokaa laitamme varsin säännöllisesti. Ruuanlaitto on hyvä ja luova harrastus.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(56) }}
Tapio Huttula:
Näin väitetään. Meillä on kuitenkin pieni cairninterrieri, Kastehelmi. Ja se on kyllä fiksu ipana. Ja kauniskin, söpö. Joten tästä on oltava ainakin lievästi erimieltä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(52) }}
Tapio Huttula:
Suomi on edelleen hyvä maa. Olemme hyvinvoinnilla, hallinnon vakaudella ja luotettavuudella, koulutustasolla, tasa-arvolla ja monilla muilla mittareilla mitattuna maailman kärkeä. Hyvä näin. Kehitys näyttää siltä, että hyvänolontunteeseen ei pidä tuudittautua. Työtä paremman huomisen eteen pitää tehdä koko ajan, siksi olen myös ehdolla vaaleissa. Haluan olla luomassa vieläkin parempaa Suomea.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio