KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lilja Tamminen, Vihreät, 85

Oma esittely

Haluan Suomen, jossa voimme jälleen kokea vetävämme yhtä köyttä — olimme sitten yrittäjiä, työntekijöitä, opiskelijoita, työttömiä tai eläkeläisiä. Suomen, jossa on hyvä työskennellä, asua ja elää. Se ei toteudu juhlapuheilla tai paluulla menneisyyteen, vaan rohkeilla ja ennakkoluulottomilla uudistuksilla yhteiskunnan rakenteisiin. Haluan olla mahdollistavan Suomen rakentaja. Teen tuotekehitystä ja taloushallintoa yrittäjänä. Toimin uudistavana voimana HKL:n johtokunnassa ja Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa. Olen tunnettu kärkevistä kirjoituksistani julkisesta taloudesta, työelämän kriisistä ja hyvinvointivaltion uudistustarpeista. Erityisesti olen tunnettu Tahdon2013-aloitteen julkisuuskeskustelusta ja nuorten syrjäytymisen analysoinnista. Olen työskennellyt IT-alalla ja viestinnän asiantuntijana. Lisäksi tunnen laajasti eri aihealueita tieteenteosta lainsäädäntöön. Sydämeni sykkii visuaalisille taiteille, Itä-Aasian keittiöille ja rauhallisille kahvihetkille.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lilja Tamminen:

Suomen velkaantuminen ei vielä ole huolestuttavalla tasolla muihin maihin nähden. Valtio ei nykyisessä pankkijärjestelmässä käytännössä voi olla velaton, mutta velan korot täytyy pitää aisoissa. Velkaantumisen kasvu on suoraa seurausta 2008 alkaneesta talouskriisistä, ja vajeen kirimiseksi kiinni on pakko luoda parempia edellytyksiä Suomen kilpailukyvylle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lilja Tamminen:

Palkkaverotuksen kiristäminen ei vaikuta erittäin hyvätuloisiin, koska he eivät saa tulojaan palkkana vaan pääomatuloina.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lilja Tamminen:

Suomi tarvitsee lisää sellaista energiantuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidipäästöjen tuottamia ongelmia tai muuten myrkytä ympäristöämme. Kun nämä ehdot täyttyvät, tulee valinta tehdä talousperusteisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lilja Tamminen:

Kivihiili, turve ja maakaasu ovat kaikki pienhiukkaspäästöjä lisääviä fossiilisia polttoaineita. Pienhiukkaset ovat merkittävä terveysriski.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lilja Tamminen:

Suomen lainsäädäntö on kasvanut sekavaksi poliittisen pelin seurauksena, ja sitä on syytä yksinkertaistaa. Sellaista sääntelyä, joka kohtaa laajaa vastustusta merkityksettömänä, tulee purkaa. Kuntien tehtäviä, joiden toteuttamisesta paikallisesti ei ole erityistä hyötyä, tulee siirtää keskitetysti valtion vastuulle. Tämä myös parantaa tasa-arvoa kuntien välillä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lilja Tamminen:

Ruotsin kielen asema ei-valinnaisena oppiaineena säädettiin peruskoulu-uudistuksen yhteydessä alkamaan vuonna 1972. Sittemmin katson todetun, ettei kolmen vuoden pakollisilla opinnoilla 7.-9. luokkien aikana kyetä takaamaan todellisuudessa riittävää ruotsin kielen taitoa julkisiin virkoihin tai työelämään. Huomattavasti parempaa ruotsin kielien taitoa synnyttäisi järjestelmä, jossa orientoituneet oppilaat opiskelisivat sitä pidempään, ja toiset käyttäisivät ajan muiden kielten opintoihin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lilja Tamminen:

Työttömyysturvajärjestelmämme ja työvoimatoimistopalvelut ovat epäonnistuneet tehtävässään aktivoida kansalaisia. Nyt on lama, eikä siihen voida vaikuttaa työvoimapoliittisesti. Tärkeintä on varmistaa, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa työn hakijan kannalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lilja Tamminen:

Jos ihmisellä on huomattavaa varallisuutta eläkeläisenä, en pidä epäoikeudenmukaisena ajatusta, että hän myös kustantaisi omat hoivapalvelunsa suuremmissa määrin kuin vähäosaiset.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lilja Tamminen:

Suomessa on maailman rajoittavimpia lakeja, mitä tulee liikkeiden aukioloaikoihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lilja Tamminen:

Maaseudun väestömäärältään pienet kunnat ovat tehtävätaakkaansa nähden kartalle ripoteltuja murusia. Ne eivät pysty selviytymään lainsäädännöllisistä tehtävistään. Ainoa vaihtoehto kuntaliitoksille on vapauttaa pienet kunnat terveys- ja sosiaalihuoltopalvelujen velvoitteista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lilja Tamminen:

Matalapalkka-alojen työntekijöiden köyhyysongelma ei johdu matalista palkoista, vaan työssäkäyntialueiden asumis- ja elinkustannusten kohtuuttomasta noususta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Asumiskustannukset ovat suurin tulosyöppö, ja niitä on saatava laskettua merkittävästi, jotta kasvukeskuksissa voisi asua matalapalkka-alojen työntekijöitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lilja Tamminen:

Valtio on tukenut maaseudun asuttamista vuosikymmeniä kaupunkien tuottamilla verovaroilla. Tämä aluepolitiikka on osoittautunut järjettömäksi sen jälkeen, kun maaseutua työllistänyt teollisuus on vähentynyt merkittävästi ja maatalous ei enää ole suomalaisten suuri työllistäjä. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin töihin, vaikka verotuet kannustavat maaseutuasumiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lilja Tamminen:

On tärkeää, että palveluntuottajien kilpailutuksissa ja tulospalkkioissa mitataan muutakin kuin hintaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lilja Tamminen:

Taksihinnat ovat nousseet sitten 1990-luvun huomattavasti elinkustannuksia enemmän. On erikoista, että vielä 2010-luvulla valtio päättää, kuinka monta taksia saa olla liikenteessä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lilja Tamminen:

Kysymys on erittäin monisyinen. Suomi on EU-tuissa ja -maksuissa nettohäviäjä, mutta toisaalta on huomattavia etuja olla yhtenäisessä liiketoiminta-alueessa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Lilja Tamminen:

Rahoitusmarkkinaveron idea on sinänsä hieno, mutta sen toteuttaminen on erittäin vaikeaa. Rahoitusmarkkinat tapaavat löytää itsestään kiertoteitä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lilja Tamminen:

Nykyisessä maailman valtapoliittisessa tilanteessa liittoutumattomuus ei ole toimiva puolustustaktiikka. Suomen historia Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton dialogikenttänä perustui vain siihen, että Neuvostoliitto vaikutti painostuksella merkittävästi Suomen politiikkaan ja oli siten hallittavissa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lilja Tamminen:

Lisämäärärahat saattavat olla pakko jos Suomi liittyy NATO:on. Suurempi painoarvo on kuitenkin budjetin käytön tehostamisessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lilja Tamminen:

Tämän tulisi olla itsestään selvää. Tiedemaailman tutkimukseen perustuva vallitseva käsitys on, ettei ole syytä tehdä toisin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lilja Tamminen:

Helsinkiä asia ei kosketa. Maaseudun kuntia kylläkin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lilja Tamminen:

Merkittävä syy peruskoulun oppilaiden levottomuuteen on liian suuret luokkakoot. Väkivalta ei ole toimivaa opetusta, mutta auktoriteetin käyttöä voi opetella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lilja Tamminen:

"Perinteiset arvot" on ilmaisu, joka ei tarkoita mitään, koska sitä on mahdotonta määritellä. Puhutaan siis asioista, eikä epämääräisistä korulauseista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lilja Tamminen:

Ulkoistaminen tai ulkoistumattomuus eivät voi olla itseisarvoja. Tapauskohtaisesti täytyy harkita, millä keinoilla saadaan paras mahdollinen palvelutaso ja kestävä kulutaso.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lilja Tamminen:

Joskus on kuitenkin tehtävä tarveharkintaa, onko jokin tietty palvelu aidosti välttämätön.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lilja Tamminen:

Aidosti suuret palkkatuloerot eivät yleensä ole seurausta suuresta lahjakkuudesta tai ahkeruudesta vaan suuren vastuun sisältävien tehtävien hoidosta, joissa ei ole minkäänlaista työttömyysturvaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lilja Tamminen:

Sosiaalituki- ja palvelujärjestelmäämme täytyy yksinkertaistaa hallinnon puolella. Tämä palvelee myös asiakkaiden etua, kun palvelut löytyvät yhdeltä luukulta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset