KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maria Vuorelma, Vihreät, 88

Oma esittely

Olen Maria Vuorelma, 32-vuotias, kaksikielinen, Espoossa syntynyt ja Helsingissä kasvanut ympäristötaloustieteilijä. Teen töitä kansainvälisten ilmastoneuvottelujen parissa Ympäristöministeriössä. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla mukana päättämässä ratkaisuista aikamme suurimpaan haasteeseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Rakastan talvea, ja haluan säilyttää sen myös seuraaville sukupolville. Neljän vuodenajan puolesta! Epävarmuus maailmassa on lisääntynyt. Meidän pitää suojella Suomen vahvuuksia, ja pitää kiinni niistä asioista, jotka ovat tehneet meistä maailman menestyjiä ja tulevat turvaamaan meidän menestyksen myös jatkossa. Säästöt lyhyellä aikavälillä eivät saa koitua pitkällä aikavälillä kustannuksiksi. Yhteiskunta, jossa ketään ei jätetä, hyvä koulutustaso, innovatiivisuus, hyvä kielitaito sekä ymmärrys toisiamme kohtaan, niistä on Suomen menestys tehty. Näitä ylläpitämällä voi Suomi jatkossakin olla kokoaan suurempi maa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maria Vuorelma:

Lyhyellä aikavälillä tehdyt säästöt saattavat osoittautua suuriksi kustannuksiksi pitkällä aikavälillä. Resursseja ei pidä tuhlata, asiat kannattaa tehdä fiksusti. Mutta laskusuhdanteen aikana on valtion tehtävä ylläpitää hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että noususuhdanteen aikana pitää taasen leikata. Tämä vaikuttaa kuitenkin usein helposti unohtuvan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maria Vuorelma:

Palkkaverotusta pitäisi ylipäätään keventää, ja siirtyä kohti verottamista ympäristöhaitallisesta toiminnasta. Samalla pitää kuitenkin säilyttää kokonaisverotuksen progressiivisuus, joko palkkaverossa, tai kompensaationa pientuloisille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maria Vuorelma:

Sähkön kulutus ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut, eikä tule nousemaan, energiatehokkuuden ja -säästön tehostuessa entisestään. Uusiutuvien energiamuotojen halventuessa, on ydinvoimalle käynyt päinvastoin. Ei ole taloudellisesti kannattavaa lukkiutua vanhaan, ulkomaiseen teknologiaan energiatuotannossa. Suomi tarvitsee lisää kotimaista, uusiutuvaa energiaa ja joustavaa pientuotantoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maria Vuorelma:

Ilmastopäästöt pitää saada mahdollisimman nopeasti alas, jotta elämämme tällä planeetalla voisi jatkua siedettävissä olosuhteissa. Näitä kolmea energialähdettä ei kuitenkaan ole järkevää niputtaa yhteen. Maakaasun ilmastopäästöt ovat noin kolmanneksen kivihiilen ja turpeen päästöistä. Turpeen käytöstä aiheutuu myös muita ympäristöongelmia. Joten turpeen käyttö pitää lopettaa vuoteen 2025 mennessä, kivihiilen käyttö mahdollisimman pian ja kaasun käyttö vuoteen 2050 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maria Vuorelma:

Ei voida sanoa, että julkinen sektori on liian suuri tai pieni, ellei kokoa verrata sen tehtäviin. Suomen julkisella sektorilla on monta tärkeää tehtävää, joista ei voi kunnollisesti huolehtia liian pienillä resursseilla. Tehtäviä ja resursseja on kuitenkin syytä tarkistaa jatkuvasti ja päivittää muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maria Vuorelma:

Kielet ylipäätään ovat todella tärkeitä globalisoituvassa maailmassa, eikä niiden opetusta tulisi vähentää, lähinnä lisätä. Kielten opiskelu ei ole nollasummapeliä, vaan yhden opiskelu edistää toista. Suomi on kaksikielinen maa, joka on osa Pohjoismaita. Suomen suurin kauppakumppani on Ruotsi. Kielten opetusta pitäisi sinänsä kehittää, ja tehdä ymmärryksestä sen tärkein tavoite täydellisen kieliopin sijaan. Ymmärryksestä toisia kulttuureja, ihmisiä ja kieliä kohtaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maria Vuorelma:

Tällä hetkellä meidän järjestelmämme on joustamaton, kun ihminen voi olla vain joko töissä tai työtön. Ei voi esim. olla yrittäjä tai tehdä hanttihommia, menettämättä tukia kokonaan. Tätä pitää kehittää vastaamaan enemmän tämän päivän työtä, parantamalla perustuloa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maria Vuorelma:

Valtion tulee taata jokaiselle hoivapalveluiden minimitason.Yksityisillä varoilla voi valita tehdä jotain tämän yli, jos haluaa. Sama pätee esim. terveyspalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maria Vuorelma:

Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää, milloin niiden kannattaa olla auki. Alkoholin suurkuluts on Suomessa ongelma, mutta ravintoloiden kulutus on varmasti vähemmän haitallisempaa, korkean hinnan takia, kuin kotikulutus.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maria Vuorelma:

Kuten julkisesta sektorista ei voi sanoa suoraan onko se liian suuri vai pieni, ei myöskään voida sanoa onko kuntia liikaa, tai liian vähän, tietämättä niiden tehtävistä ja tehtäväjaosta tarkemmin. Usein kuntien välistä yhteistyötä voisi kehittää, esim. joukkoliikenteen ja terveyspalvelujen osalta. Jos tämä voidaan hoitaa ilman kuntaliitoksia, hyvä niin. Jos kuntaliitoksilla hoidetaan asiat tehokkaammin, niin sitten kannattaa tehdä se.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maria Vuorelma:

Alemmat palkat eivät suoraan johda uusiin työpaikkoihin. Suomea hyvinvointivaltiona ei pitäisi heikentää vain, koska taloudelliset ajat ovat heikommat kuin ne on joskus ollut. Sen sijaan työnteon kannustavuutta voitaisiin lisätä perustulon avulla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maria Vuorelma:

Ihmisellä on oikeus asua siellä, missä haluaa. Tämä tarkoittaa, että jossain on kalliimpaa asua kuin muualla, esim. koska palveluiden järjestäminen ei ole yhtä helppoa, tai koska vuokrat ovat korkeat. Mitkä kustannukset ottaa hoidettavakseen asumispaikkaa valitessaan, on yksilöstä kiinni. Valtion pitää kuitenkin parhaansa mukaan hoitaa palvelut jokaiselle ja varmistaa kohtuuhintaista asumista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maria Vuorelma:

Kaikilla on oikeus terveyspalveluihin. Tämä tarkoittaa, että julkiselle sektorille pitää allokoida tarpeeksi varoja niiden tarjoamiseen tyydyttävästi. Jos tämä minimitaso ei kelpaa, voi hakeutua halutessaan yksityiselle puolelle, mutta yksityistä ei voi rinnastaa julkiseen terveyspalveluun.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maria Vuorelma:

Sosiaali- ja terveydenhuolto kannattaa järjestää kuntien välisenä yhteistyönä taloudellisista syistä. Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveyspalveluun kunnasta riippumatta. Tämän ohjaus tulisi kuitenkin olla demokraattista ja läpinäkyvää, ettei päätökset siirry kauemmaksi kuntalaisista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maria Vuorelma:

Taksit toimivat julkisen liikenteen jatkeena. Valinnanvaran lisääminen voi parantaa palvelukokemusta. Esim. valitsisin mielelläni vähäpäästöisen sähköauton, jos tällainen olisi mahdollista. Samalla pitää taata, että takseja riittää myös haja-asutusalueilla ja toimimaan kunnallisten kuljetusten jatkeena, siellä missä sille on tarvetta. Eli jonkinlainen hybridimalli, jota kohti Helsingissä ollaan jo menossa, voisi toimia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maria Vuorelma:

Suomi on pieni maa, joka EU jäsenyyden myötä on kasvanut kokoaan suuremmaksi. Monessa kysymyksessä on tehokkaampaa tehdä asioita yhdessä, kuten ympäristö-ja ilmastolainsäädännössä. Ympäristölainsäädäntöä ei kannata toteuttaa pelkästään kansallisella tasolla, sillä yritykset toimivat kansainvälisellä pelikentällä eivätkä saasteet tunne valtioiden rajoja. Yhteiset pelisäännöt helpottavat kaupankäyntiä EU:n sisällä ja unioni on muulle maailmalle vahvempi neuvottelukumppani kuin yksittäiset valtiot.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maria Vuorelma:

Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa sääntelyä ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta ne palvelisivat paremmin reaalitaloutta. Suomen, ja EU:n, kannattaa edistä rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa maailmanlaajuisesti. EU voisi näyttää tässä hyvää esimerkkiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maria Vuorelma:

Kannatan pohjoismaisen ja eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistämistä sekä YK:n rauhanturvaoperaatioihin osallistumista. Mutta pasifistina en voi kannattaa Natoon liittymistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maria Vuorelma:

Rahat ovat nyt tiukassa joka paikassa ja pitää miettiä tarkkaan, miten ne käytetään. En leikkaisi puolustusvoimien budjettia, mutta en myöskään ole sitä valmis nykyisestä lisäämään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maria Vuorelma:

Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan lisää työvoimaa, eli enemmän maahanmuuttajia. Meidän tulee kuitenkin kehittää integraatiojärjestelmiämme, jotta voimme puolin ja toisin saada täyden hyödyn irti maahanmuutosta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maria Vuorelma:

Kannatan tasa-arvoa. Rakkaus lisääntyy, kun sitä jakaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maria Vuorelma:

Maahanmuuttajien integraatio yhteiskuntaamme on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maria Vuorelma:

Rangaistuksen pelkoon perustuva kuri ei helpota koulujen arkea. On kuitenkin turvattava opettajille riittävät resurssit puuttua ongelmatilanteisiin, varmistettava riittävän pienet ryhmäkoot ja erityisopetusta sitä tarvitseville.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maria Vuorelma:

Minulla ei ole mitään kotia ja isänmaata vastaan, ne ovat molemmat minulle hyvin rakkaita ja tärkeitä, mutta uskonto tulee pitää politiikan ulkopuolella.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maria Vuorelma:

Yksityiset palvelut eivät ota huomioon kaikkia niitä positiivisia (tai negatiivisia) ulkoisvaikutuksia joita tiettyjen palvelujen, kuten koulutuksen, tarjoaminen yhteiskunnalle teettää, eivätkä siksi osaa tarjota ko. palvelua sopivassa määrin. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja, mutta eivät voi niitä täysin korvata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maria Vuorelma:

Huonoina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla. Kun kuluttajat ja yritykset säästävät, pitää valtion ja muun julkisen sektorin toimia aktiivisesti. Lyhyellä aikavälillä ei kannata tehdä toimia, joiden kustannukset olisivat pitkällä aikavälillä korkeat, kuten koulutuksesta tinkiminen. Valtionkin kannattaa seurata ja identifioida jatkuvasti turhia kulueriä. Esim. ympäristöhaitallisista tuista pitäisi leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maria Vuorelma:

Tasa-arvoisuus lisää yhteiskunnan hyvinvointia ja vakautta. Jos työstä maksettaisiin sen rankkuuden mukaan, olisivat sairaanhoitajat ja lumiauraajat yhteiskunnan korkeimmassa palkkaluokassa. Jokainen työ on arvokasta ja kapeammat tuloerot kannustavat hakeutumaan ja myös pysymään työssä, johon on sisäistä paloa. Motivoitunut työntekijä on sekä valtion että yksityisen yrityksen etu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maria Vuorelma:

Julkisilla palveluilla tulisi olla sen verran positiivisia (tai negatiivisia) ulkoisvaikutuksia, että niitä kannattaa tarjota, yhteiskunnan kokonaisedun takia. Yksityinen sektori tuottaisi näitä palveluita liian vähän (tai liikaa). Mutta tätä hyötysuhdetta kannattaa koko ajan seurata ja tarkastaa sen mukaan kun maailma muuttuu ja kehittyy.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maria Vuorelma:

Lyhyen aikavälin taloudelliset voitot saattavat koitua pitkällä aikavälillä suuriksi tappioiksi, jos ne eivät ole kestävällä pohjalla ympäristön kannalta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maria Vuorelma:

Tämän lisäksi pitäisi kriittisesti tarkastella olemassa olevia, ympäristölle haitallisia tukiaisia, ja lähteä purkamaan niitä. On uskomatonta, että tuhlaamme valtion rahoja toimiin, jotka johtavat valtiolle vielä suurempiin kustannuksiin aiheuttamiensa ympäristöhaittojen myötä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset