KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Alviina Alametsä, Vihreät, 68

Oma esittely

Rauhanhakuinen ulkopolitiikka, perustulokokeilu, mielenterveyspalveluiden ja koulujen kehittäminen. Muun muassa nämä asiat vievät vaalitiimimme kaduille tänä keväänä. Pehmeillä arvoilla, ja kovalla osaamisella. Vastaan tällä hetkellä kaupunkipoliittisesta vaikuttamisesta, yhdenvertaisuusasioista ja perheellisten opiskelijoiden edunvalvonnasta Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan hallituksessa. Välillä kirjoitan romaania ja boulderoin. Useimmiten en, koska lempiharrastukseni maailmanparantaminen ei lopu koskaan! Globaali empatia on vuosia pakottanut tämän ehdokkaan mielenosoituksista kokoussaleihin puhumaan esimerkiksi ilmastolaista Allianssin ilmastodelegaattina. Olen myös toiminut Helsingin ympäristölautakunnassa vuodesta 2012, ollut perustamassa start-upia, erikoistunut konfliktintutkimukseen ja tehnyt töitä rypäleaseiden kieltämiseksi. Olen sinun ehdokkaasi, jos kaipaat eduskuntaan monipuolista, tehokasta ja optimistista tekijää. Otetaan yhdessä valta väkivallattomuudelle!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Alviina Alametsä:

Palveluista, kuten terveydenhuollosta ja koulutuksesta säästäminen kostautuu myöhemmin moninkertaisesti. Esimerkiksi joka viides 1990-luvun laman lapsi on ollut mielenterveyshoidossa. Moderni julkisen sektorin kurjistuspolitiikka on Euroopassa aiheuttanut tuloerojen venähtämisen, ja Kreikassa joka neljäs on työtön. Sekä taloustieteellisesti että inhimillisesti järkevämpää onkin lisätä kysyntää ja elvytystä nollakorkotilanteessa. Tämä vähentää lopulta velkaantumista leikkauksia tehokkaammin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Alviina Alametsä:

Tällä hetkellä yhteiskunnan rikkaimmat rikastuvat muiden polkiessa paikallaan. Verotus on selkeä keino tasa-arvoistaa yhteiskuntaa, ja meidän täytyy hyödyntää sitä niin tuloerojen kaventamiseksi kuin ilmastokriisin ratkaisemiseksikin. Ansiotulojen verotus ei yksin riitä, ja ansiotuloa tulisi itseasiassa verottaa hyvin vähän ansaitsevilla jopa kevyemmin, yhdistettynä perustuloon. Tärkeimmät muutokset liittyvätkin pääomaverotukseen, jonka pitäisi olla progressiivisempaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Alviina Alametsä:

Uusiutuvat energianlähteet eivät ole riippuvaisia ympäristöä tuhoavasta uraaninlouhinnasta. Niitä hyödyntämällä emme myöskään altistu ydinvoimalaonnettomuuksien kaltaisille turvallisuusriskeille, joiden seurauksena voisivat olla katastrofaaliset taloudelliset kustannukset veronmaksajille. Parempaa osaamista ja vientipotentiaalia Suomessa on kasvavalle aurinkovoimalle: viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana on asennettu enemmän aurinkopaneeleja kuin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Alviina Alametsä:

Kyllä: tulevaisuuden ja talouden puolesta. Uusiutuvan energian osuus tulee nostaa Suomessa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Myös energiatehokkuutta tulee parantaa vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Biomassan ja muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöä on lisättävä ekologisesti kestävästi: tämä edistää myös clean tech- innovaatioita ja maaseudun hyvinvointia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Alviina Alametsä:

Kunnollisen perustulon avulla on mahdollista ainakin jossain määrin yksinkertaistaa sosiaalipalvelujärjestelmää, joka muodostaa varsin suuren osan valtion taloudesta. Julkista sektoria voi tehostaa etenkin tietotekniikan ja yhden luukun periaatteen avulla.. En kuitenkaan lähtisi karsimaan julkisen sektorin tehtäviä ja hyvinvointivaltiota.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Alviina Alametsä:

Osalle opiskelijoista olisi enemmän hyötyä esimerkiksi kiinan tai venäjän opiskelusta. Pakollisen ruotsin sijaan voitaisiin opiskella vapaavalintainen kolmas kieli, joka voi tietenkin olla myös ruotsi. Tällä hetkellä lukujärjestykset ovat niin täysiä, että eksoottisempien kielien valitseminen on hankalaa, vaikka se oppilasta kiinnostaisikin ja parantaisi työllistymismahdollisuuksia. Vapaus ja motivaatio on pakkoa parempi lähtökohta kieltenopiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Alviina Alametsä:

Eipä Suomessa taida juurikaan jäädä työpaikkoja ottamatta, ja mikäli jäisi, niissä olisi luultavasti melko epäinhimilliset työehdot. Suurempi ongelma on se, ettei työtä ole tarjolla kaikille. Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä on luotava uutta työtä ja toivotettava tervetulleeksi myös maahanmuuttajat, joiden apua tarvitsemme kestävyysvajeen selättämiseen. Lisäksi itse oman työpaikan luomista tulee kannustaa perustulolla ja pienyrittäjyyden byrokratiaa yksinkertaistamalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Alviina Alametsä:

Parasta olisi kaikenlaisen omaisuuden käyttäminen aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen esimerkiksi pääomatuloverotuksen progressiota lisäämällä. Verovaroin saamme hyvin kustannettua yhteiset hoivapalvelut. Toisaalta myös säästämiseen ja perushoivapalveluiden turvaamiseen perustuvaa Signaporen mallia voitaisiin harkita Suomessa, mikäli kestävyysvaje yltyy ylitsepääsemättömäksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Alviina Alametsä:

On parempi, että alkoholilla juhlitaan valvotuissa tiloissa ja hyvässä seurassa kuin yksin kotona. Jos ihmiset haluavat lähteä pilkun jälkeen jatkoille, siirtyvät he kerrostaloasuntoihin häiritsemään muiden yöunia. Ravintolajuomisesta saadaan irti myös enemmän verotuloja ja työllisyyttä. Oluiden ja viinien ulosmyynti ravintoloista tulisi myös sallia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Alviina Alametsä:

Pakon sijaan valtion rahoituksen pitää ohjata tehokkaasti tähän suuntaan. Se, että pikkukuntien hallintoa keskitetään, ei tarkoita että palveluita vähennettäisiin. Lisäksi on hyvä luoda alueista koherentti kokonaisuus, jossa asukkailla on kuntarajojen yli yhtäläiset mahdollisuudet hyviin palveluihin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Alviina Alametsä:

Minun Suomeni ei ole halpamarkkina tai banaanivaltio – joustavien sopimusten tulee olla mahdollisia, mutta työn hintakilpailuun meidän ei kannata lähteä. Sen sijaan kilpailemme laadussa ja brändissä, minkä takia työehtosopimusten laiminlyönnin sijaan meidän pitäää kehittää esimerkiksi koulutusta ja akateemista rahoitusta. Uutta virtaa, uusia ideoita!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Alviina Alametsä:

Taloudellisesti on hyvä hyödyntää Suomea laajasti. Uusiutuvan energian voimakkaampi hyödyntäminen biotalouden osalta pienten voimalaitosten muodossa edistää tavoitteen toteutumista. Itseisarvo ei kuitenkaan ole, että asutusta olisi kaikkialla. Ekologista ja tiivistä elämäntapaa on helpompi edistää kaupunkialueilla, mutta toki suomalaisella tulee olla oikeus valita vapaasti asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Alviina Alametsä:

Terveyspalvelujen ennaltaehkäisevyydessä, laadussa ja asiakaslähtöisyydessä on parannettavaa. Tämä voidaan kuitenkin saavuttaa julkisella puolella ottamalla mallia hyvistä käytänteistä. Karsitaan hallinnosta ja jätetään mieluummin resursseja hoitohenkilökunnan palkkaamiseen. On riskialtista asettaa terveyspalvelut liiallisen tehokkuusajattelun tai voitontavoittelun alle. Siksi pitäisin ne julkisina.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Alviina Alametsä:

Itsetarkoituksena ei ole kuntien valta, vaan hyvät palvelut. Yhdistämällä sote- lainsäädäntöä voimme toivottavasti taata yhtäläisemmät ja paremmat palvelut kaikille. Toivon, että ottaisimme useammat asiat kuten vaikkapa omaishoidon tuen vahvemmin valtion sateenvarjon alle, jottei harkintavalta tässä päätyisi liioissa säästöpaineissa oleville kunnille. Vastuullista olisi myös olla leikkaamatta jatkuvasti kuntien valtionosuuksia lisäten samalla kuntien tehtäviä. Se on selkärangatonta politiikkaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Alviina Alametsä:

Taksipalveluiden edullisempi hinta voisi edistää omasta autosta luopumista. On resurssitehokasta hyödyntää yhteiskäytössä olevaa autoa satunnaisesti oman auton omistamisen sijaan. Taksinkuljettaminen olisi hyvä elinkeino monille, mutta taksiluvan kalleus ja byrokraattisuus estää usein sen kokeilemisen. Tämän takia kilpailua pitäisi mielestäni vapauttaa ja taksilupia myöntää useammille, eikä käsitellä lupahakemuksia vain kerran vuodessa, kuten nykyään.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Alviina Alametsä:

EUssa on paljon huonoa, mutta toisaalta sitä kritisoidessamme unohdamme usein tärkeitä hyviä puolia kuten vapaan liikkuvuuden ja ympäristölainsäädännön. On tärkeää pyrkiä luomaan yhtenäistä politiikkaa myös valtiorajojen yli niissä asioissa, mistä saamme synergiaetuja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Alviina Alametsä:

Rahoitusmarkkinaverotuksen kehittäminen on tärkeää siirtohinnoittelun ja veroparatiisien kitkemiseksi. Puolet maailmantaloudesta kulkee veroparatiisien kautta. Tämä merkittävä summa olisi paremmin käytössä verotuloina ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Globaalin oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii kansainvälisen talouden rakenteiden muutosta. Parempaa sääntelyä ja lisää läpinäkyvyyttä finanssimarkkinoille, jotta ne palvelisivat reaalitaloutta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Alviina Alametsä:

NATO on Suomelle niin sotilaallisrakenteellisesti kuin taloudellisestikin kallis ratkaisu. Jäsenyys johtaisi sanktioihin Venäjältä, ja vahvistaisimme globaalistikin riskialttiita vastakkainasetteluita. Lisäksi NATO:n turvallisuuspoliittinen analyysi on usein hyvin erilainen kuin Suomen. Tämä on johtanut useisiin väkivaltaisiin ja epäonnistuneisiin operaatioihin kuten siviilikuolemiin Afganistanissa. Suomen ei kannata olla mukana tässä toiminnassa, vaan panostaa siviilikriisinhallintaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Alviina Alametsä:

Puolustuksemme ei voi pelata raskaalla raudalla: näin pienellä väestömäärällä ja geopolitiikan huomioon ottaen meidän ei kannata lähteä mukaan asevarustelukilpailuun. Sen sijaan resursseja voitaisiin kohdentaa uudella tavalla esimerkiksi elektroniseen puolustukseen ja moderniin teknologiaan (kuten tiedustelulennokkeihin) vintage-hornetien sijaan. Lisäksi nykymuotoisesta pakollisesta asepalveluksesta on päästävä eroon: se rikkoo ihmisoikeuksia, jarruttaa taloutta eikä ole tehokasta puolustusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Alviina Alametsä:

Suomen talous kasvaa ja huoltosuhde paranee helpoiten maahanmuuttoa merkittävästi lisäämällä. Työperäinen maahanmuutto on meille pelkästään positiivinen asia, sillä Suomessa huoltosuhteen heikentyessä tarvitsemme lisää työvoimaa – ja myös maahanmuuttajia yrittämään ja luomaan uutta. Vapaa liikkuvuus on tärkeää, ja sen periaatteita tulisi alkaa laajentaa myös EUn ulkopuolelle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Alviina Alametsä:

Vapaus on onnellisuuden peruspilari. Tahdon-kampanja on aikakautemme hienoimpia ponnistuksia, jonka onnistuminen liikuttaa minua syvästi ja vahvisti uskoa paitsi suomalaisten hyvyyteen, myös kansalaisdemokratiaan ja vihreiden aikaansaamaan kansalaisaloitelakiin. Rakkaus kuuluu kaikille. Pride, no prejudice.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Alviina Alametsä:

Maahanmuutto on meille pääosin voimavara. On muutenkin hyvin hankalaa erotella ihmisiä sen mukaan, mistä he ovat kotoisin: syntyminen on sattumaa, enkä koe, että ansaitsisimme syntyperämme perusteella erityisaseman. Matkustellessani ja työskennellessäni kehitysmaissa ja konfliktialueilla olen tullut siihen lopputulokseen, että kaikki täällä ovat yllättävän samankaltaisia. On oikein pelastaa ihmisiä kuolemalta tarjoamalla heille turvapaikka Suomesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Alviina Alametsä:

Kouluissa ei niinkään tarvita tiukkaa kuria, vaan luovuutta. Luokkien maksimikoko pitää määritellä laissa ja opettajille antaa lisää vapautta kokeilla uusia opetusmetodeja ja opettaa pänttäystiedon sijaan myös suuria ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta ja siihen vaikuttamista. Lisäksi kouluissa on oltava riittävät resurssit oppilashuoltoon ja ohjaukseen, mikä ehkäisisi 1,2 miljoonaa per henkilö maksavaa syrjäytymistä. Tällä hetkellä säästetään lyhytnäköisesti ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Alviina Alametsä:

Paremmat arvot olisivat esimerkiksi globaali empatia, onnelliset yhteisöt ja luonto. Kaikilla tulee olla vapaus valita oma uskontonsa, kotinsa ja isänmaansa, mutta näiden asioiden ei tarvitse määritellä politiikkaamme. Pelkästään oman maan edun lyhytnäköinen tavoittelu ei aina tarjoa pitkän aikavälin onnea, vaikka kotimaamme on toki päätöksenteon fokuksessa. Lisäksi kansainväliset ongelmat, kuten talouskriisit, ilmastonmuutos ja rauhattomuus kaipaavat kansainvälisiä ratkaisuja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Alviina Alametsä:

Yksityisen sektorin toiminnasta tulee varmasti ottaa vähintäänkin mallia ja neuvoja julkisen sektorin toimintaan, sillä ensimmäinen on monilla tavoin tehokkaampi toimija. Kuitenkaan yksityistäminen ei ole itseisarvo. Uskon, että saamme palvelut tuotettua hyvin, mutta valtiolta tarvitaan lisää resursointia kunnille niiden tuottamiseksi. Lisäksi osaa toiminnasta voitaisiin pyörittää valtiovetoisesti, esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, joiden saatavuus vaihtelee huomattavasti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Alviina Alametsä:

Veronkorotukset parempi vaihtoehto, mikäli ne keskittyvät pääomaverotukseen ansiotulon sijaan. Ensisijaisesti kuitenkin kaipaamme taloudellista elvytystä. Keinoja tähän voisi olla esimerkiksi pienyrittäjyyteen kannustaminen ALV-vapaudella tiettyyn liikevaihtorajaan asti, julkisen sektorin tietojärjestelmien tehostaminen, elvytys clean tech- rahoituksella ja vaikkapa hometalojen remontoinnilla. Leikkaukset ovat kestämätön ja vastuuton valinta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Alviina Alametsä:

Valtavista johtajanpalkkioista on tullut enemmän symbolinen ele kuin taloudellinen välttämättömyys. Valtavat rahasummat eivät lisää onnellisuutta. Päinvastoin, pienet tuloerot korreloivat myös pienten hyvinvointierojen ja sosiaalisen liikkuvuuden kanssa. Kaipaamme uusia palkitsemismenetemiä jättibonusten tilalle. Ei ole oikein eikä järkevää, että yrityksen suuripalkkaisin työntekijä tienaa moninkymmenkertaisesti sen verran, kuin pienipalkkaisin työntekijä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Alviina Alametsä:

Ihmiselämät ja hyvinvointi eivät koskaan voi olla liian raskaita julkiselle taloudelle. Se, joka näin ajattelee, on mielestäni ymmärtänyt talouden funktion väärin. Paras ratkaisu sosiaaliturvan kehittämiselle ja byrokratian vähentämiselle on perustulo. Se antaa jokaiselle ihmiselle perusturvan, vaikka hän ei istuisi perinteisiin lokeroihin. Peustulomallissa lisätuloista ei rokoteta, ja on samalla vapaus luoda uutta ja parantaa omaa toimeentuloaan ilman työstä käyvää, kuormittavaa paperisotaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Alviina Alametsä:

Kestävässä ja realistisessa talousmallissa ajattelemme muutamaa vuotta pidemmälle, ja pidämme huolta luonnostame, joka on kaiken perusta. Ympäristövahingot koituvat lopulta yhteiskunnan maksettaviksi esimerkiksi terveyskulujen muodossa. Meidän ei tule tukea ympäristölle haitallista toimintaa esimerkiksi verohelpotuksin: päinvastoin. Kannatan hiiliveron mahdollisuuden selvittämistä: Suomen talouden tulee painottua jatkossa yhä enemmän ympäristöystävällisiin aloihin, kuten palvelualaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Alviina Alametsä:

Voimakas ilmastonmuutos tulvineen, kuivuuksineen ja ympäristöhaittoineen on huonoa taloudenpitoa, joka estää kasvun. Esimerkiksi Euroopan komission mukaan ilmaston 3,5 asteen lämpeneminen laskisi EU:n kokonaistuotantoa lähes kaksi prosenttia, mikä tarkoittaa 180 miljardia euroa. Lämpeneminen aiheuttaisi Euroopassa 100 000 ylimääräistä kuolemaa vuodessa esimerkiksi lämpöaaltojen ja tautien vuoksi. Ihmiskärsimykselle ja lajikuolemille ei voi laittaa hintalappua. Muutetaan kurssia. Nyt jos koskaan!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset