KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antero Vartia, Vihreät, 87

Oma esittely

Olen 34-vuotias helsinkiläinen yrittäjä. Olen vihreä, koska parhaat päätökset vaativat ratkaisuja niin oikealta kuin vasemmaltakin. Politiikassa ei pidä tavoitella oman ryhmän etuja vaan oikeudenmukaisuutta. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, sillä toimivampi yhteiskunta kaipaa humaania ja talouden tuntevaa yrittäjää.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antero Vartia:

Velkaantumiseen liittyy valtava riski. Jos velkaannumme liikaa, vaarannamme kykymme hoitaa hyvinvointipalvelujamme. Velkaantuminen on erityisen vaarallista, kun kuulumme yhteisvaluuttaan ilman mahdollisuutta omaan rahapolitiikkaan. Kaikki velka ei ole kuitenkaan pahasta. Kuten yrityksillä, lainan voi investoida tuottavasti tai sen voi käyttää liian kalliiden kustannusten keinotekoiseen ylläpitämiseen - joka ei ole kestävää. Tämä on aina huomioitava lainapäätöksiä tehtäessä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antero Vartia:

Palkkatyötä tulisi verottaa mahdollisimman vähän. Matalapalkkaista työtä ei tulisi verottaa ollenkaan, vaan sitä tulisi jopa tukea ostovoiman parantamiseksi. Palkkaveroja ei tule nostaa millään palkkatasolla. Yhteiskunnalle arvokkainta on työ. Nykyinen työn verotus ja sosiaaliturvajärjestelmämme ei kannusta työntekoon. Verot tulisi kerätä haitakkeista, ei hyödyllisistä asioista, kuten työstä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antero Vartia:

Ydinvoima ei ole kustannustehokas tapa tuottaa sähköä. Sen osoittivat markkinavoimat, jotka vetäytyivät Fennovoiman hankkeesta. Nyt ydinvoimaa ryhdytään rakentamaan veronmaksajien riskillä ja venäläisten rahoittamana. Uusiutuvien kehitys on ollut huimaa. On huomattavasti kustannustehokkaampaa ja parempaa talous- sekä työllisyyspolitiikkaa investoida kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin. Investointi ydinvoimaan on yhtä typerä kuin miljardi-investointi lankapuhelinverkkoon vuonna 1989.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antero Vartia:

Ajatus siitä, että poltamme yhä fossiilisia polttoaineita aikana, jolloin tiedämme sen tuhoavan ihmisen elinmahdollisuudet, on käsittämätön. Teknologia on kehittynyt ja nykyään osaamme tuottaa energiaa täysin ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti järkevästi. Pelkästään vastuu lapsistamme on syy lopettaa hiilenpoltto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antero Vartia:

Julkisen sektorin koko ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten ongelma. Koska kansantaloutemme on supistunut viime vuosien aikana, olemme huomaamattamme kasvattaneet julkisen sektorin osuutta taloudestamme. Tällä hetkellä rahoitusvaje ei ole kestävä. Tärkeämpää kuin julkisen sektorin koko on se, että sen toiminnot tulee päivittää tälle vuosituhannelle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antero Vartia:

Ruotsin kielen pakollinen opiskelu ei edesauta ruotsin kielen asemaa Suomessa. Kielten opiskelua tulee lisätä ja opiskelutapoja täytyy päivittää. Esimerkiksi kielikylpypäiväkoteja tulisi olla nykyistä enemmän. Kielitaito on välttämätön apu nykypäivän elämässä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antero Vartia:

Jo nykyisellään työttömällä on velvoite ottaa vastaan tarjottu työpaikka, mikäli hänellä ei ole erityistä perustetta kieltäytyä. Perusteeton kieltäytyminen johtaa työttömyysturvan menettämiseen tai toimeentulotuen alentamiseen. Sanktioiden sijasta pitää työttömyysturvaa kehittää yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antero Vartia:

Hoivapalveluja käyttävien vanhusten tulot voidaan käyttää lähes kokonaan palvelujen maksamiseen. Tämän käytännön laajentaminen vanhusten omaisuuteen olisi suuri muutos. Asiassa tulisi edetä niin, että luotaisiin uusia malleja, joilla ihmiset voivat vapaaehtoisesti käyttää omaisuuttaan hoivapalvelujen rahoittamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antero Vartia:

Jos alkoholia voisi ostaa vain ravintoloista, olisi rajoitteilla jotain arvoa. Mutta kun viinaa voi juoda kotona ja puistossa, voidaan kysyä mitä arvoa on aukioloaikojen rajoittamisella? Ravintoloiden tulisi saada päättää aukioloaikansa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antero Vartia:

Nykyään suurin osa Suomen kunnista on liian pieniä, jotta ne pystyisivät hoitamaan asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon itse. Toisaalta kaupunkiseudut ovat kasvaneet kuntarajoja suuremmiksi, mikä vaikeuttaa muun muassa järkevää kaavoitusta. Näiden takia päätöksiä tehdään yhä enemmän erilaisissa epädemokraattisissa kuntayhtymissä. Kuntia tulee yhdistää, sillä nykymalli ei toimi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antero Vartia:

Nykyisten työehtosopimusten mukainen palkkataso on ostovoimaa ajatellen liian matala. Yrityksiä ei voida kuitenkaan velvoittaa maksamaan korkeampia palkkoja, koska tämä vähentäisi työpaikkoja entisestään. Ainut toimiva ja oikeudenmukainen ratkaisu on poistaa kaikki työnantajamaksut ja verot matalapalkkaiselta työltä. Tämä tekisi palkkaamisesta edullisempaa ja nostaisi palkansaajan nettotuloja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antero Vartia:

Maaseudun tyhjenemistä voidaan hidastaa, mutta sitä ei voida estää. Valtion tukijärjestelmillä voimme pelata vain aikaa. Tutkimukset osoittavat, että kaupungistuminen luo vahvan pohjan talouskasvulle. Suomi ei myöskään menesty ilman menestyvää Helsinkiä. Siksi Helsingin kasvun esteitä, kuten asuntopulaa, pitää purkaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antero Vartia:

Meidän pitäisi rakentaa malli, jossa potilas voi valita, meneekö hän yksityiselle vai julkiselle puolelle hoitoon ilman, että malli johtaa yksityisen puolen kohtuuttomiin voittoihin. Esim. Belgiassa on malli, jossa hinnat ovat valtion määräämiä, mutta yksityiset lääkäriasemat kilpailevat laadulla. Asiakas voi itse valita haluamansa lääkäriaseman.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antero Vartia:

Tärkeintä on se, kuka päättää palveluista, ei se kuka ne tuottaa. Suomessa tarvitaan sekä kuntien palveluita että yksityisiä palveluntuottajia. Suomessa kunnat ovat perinteisesti vastanneet palveluista. On ongelma, jos päätöksenteko siirtyy liian kauas kuntalaisista ja vaaleilla valituista päättäjistä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antero Vartia:

Miksi viranomaiset päättävät, kuinka monta taksia meillä saa olla liikenteessä, mutta kahvilan tai kampaamon voi perustaa kuka vain mihin vain? Markkinataloudessa haluamme kilpailua, koska se laskee hintoja, parantaa palvelua ja kasvattaa saatavuutta. Valtion tulee toimia kuluttajien, ei taksiyrittäjien puolesta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antero Vartia:

Jos Euroopan unionia ei olisi, se olisi heti luotava. Globaalissa maailmassa myös ongelmat ylittävät rajat. Ilman monikansallista päätöksentekokykyä meillä ei olisi keinoja taistella esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan. Suomi on kehittynyt jäsenyyden aikana huimasti vakiinnuttaen samalla paikkansa osana länttä. Pelkästään turvallisuuspoliittinen tilanteemme olisi paljon huolestuttavampi, jos emme olisi EU:n jäsen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antero Vartia:

Yhteiskunta tarvitsee verotuloja toimiakseen. Niitä kannattaa kerätä sieltä, missä verot haittaavat talouden toimintaa vähiten. Tällä hetkellä verotamme työtä liikaa. Rahoitusmarkkinavero mahdollistaisi työn verotuksen laskemisen. Rahoitusmarkkinoita tulee siis verottaa nykyistä enemmän, mutta se on tehtävä yhteistyössä muiden keskeisten maiden kanssa - muutoin vaarana on rahoitusmarkkinoiden karkaaminen Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antero Vartia:

Ainut Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka tulee Venäjältä. Suomessa ei ole merkittävää venäläisvähemmistöä emmekä olleet osa Neuvostoliittoa. Siksi yksistään Suomeen kohdistuvan hyökkäyksen riski on pieni. Pelkään, että Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuusriskiä. Suomen raja on 200 kilometrin päässä Pietarista. Jos syntyy konflikti Naton ja Venäjän välille, Nato-Suomi olisi olisi automaattisesti sodan osapuoli.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antero Vartia:

On älytöntä, että joudumme yhä käyttämään rahaa pommeihin ja panssareihin, kun rahalle olisi muutakin käyttöä. Suomi kuitenkin tarvitsee uskottavan ja toimintavalmiin puolustuskyvyn. Mikäli puolustusvoimilla on jatkuva rahoitusvaje, suorituskykyinen puolustuskykymme vaarantuisi. Tämä olisi kohtalokasta, jos Suomi joskus ajautuisi sotaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antero Vartia:

Suomi tarvitsee uusia työntekijöitä, jotta huoltosuhde ja kansantalous voidaan saada kuntoon. En näe mitään syytä ylläpitää nykyistä käytäntöä, missä työperäinen maahanmuutto on erittäin hankalaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antero Vartia:

Oletin, että tämä keskustelu olisi jo käyty loppuun. Mikään muu ei ole oikeudenmukaista. Ei yksilön - aikuisen tai lapsen - kuin yhteiskunnankaan kannalta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antero Vartia:

Pelkästään Syyrian sotaa on joutunut pakenemaan yli kolme miljoonaa syytöntä, jotka ovat menettäneet kaiken. Suomi ottaa vuodessa vastaan 750 pakolaista. Ruotsi ottaa saman määrän vastaan viikossa. Solidaarisuutemme muita kohtaan on ala-arvoista. Vastaanottokeskus pitää ilman muuta hyväksyä. Sen lisäksi niitä on rakennettava nykyistä enemmän.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antero Vartia:

Suomen koulut ovat menestyneet erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa. Koulut tarvitsevat kuitenkin uudistamista. Tarvitaan enemmän tiedonkäsittelyn ja muokkaamisen taitoja sekä vuorovaikutus- että esiintymistaitoja. Tärkeintä on innostaa nuoret olemaan uteliaita ja kantamaan vastuuta. Se vaatii oikean määrän sekä kuria että vapautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antero Vartia:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat hienoja arvoja, mutta niiden pohjalta ei voida tehdä tämän vuosituhannen politiikkaa. Katseen pitää olla eteenpäin, ei taaksepäin. Puhutaan ennemmin vapaudesta, oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisuuksien maailmasta

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antero Vartia:

Monessa tapauksessa julkisten palvelujen kilpailutus laskee hintoja ja parantaa laatua. Kilpailuttaa voidaan palveluita aloilta, joilla kilpailu aidosti toimii. Pahimmillaan epäonnistunut ulkoistaminen siirtää eräänlaisen verotusoikeuden yksityiselle yritykselle. Olennaista on osata kilpailuttaa oikein.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antero Vartia:

Kysymykseen on mahdoton vastata tietämättä, mistä palvelusta tai verosta on kyse. Joidenkin palvelujen leikkaaminen tosiasiassa maksaisi enemmän kuin säästäisi. Joidenkin verojen korottaminen saattaa puolestaan laskea tuottoja. Kysymys on aina kokonaisuudesta, jossa tulee huomioida tulot, menot ja niiden vaikutus.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antero Vartia:

Tutkimukset osoittavat, että nykyistä paljon pienemmätkin tuloerot riittäisivät kannustamaan ihmisiä tekemään parhaansa. Ihmisiä ei pidä tasapäistää liikaa, mutta eriarvoisuuden kasvu on yksi aikamme vaarallisimpia kehityksiä. Pahimmillaan se vaarantaa yhteiskuntarauhan. Sitä voidaan ehkäistä pitämällä tuloerot aisoissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antero Vartia:

Sosiaaliturvajärjestelmä on pakko uusia. Nykyisellään se pakottaa työttömät kokonaan pois töistä, kohtelee yrittäjiä eriarvoisesti ja on täynnä kannustinloukkuja. Nykyinen palvelutaso voidaan ylläpitää vain, jos riittävän moni ihminen on työllistetty. Ratkaisu lähtee siitä, että työn tekeminen saadaan kannattamaan aina.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antero Vartia:

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja kallein uhka. Meillä ei yksinkertaisesti ole muita vaihtoehtoja, kuin tehdä kaikkemme ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Jos ympäristön tuhoaminen on kannattavampaa kuin sen suojeleminen, tulee pelisääntöjä muuttaa. Politiikalla se onnistuu. Voisimme esimerkiksi nostaa hiilen verotusta - ja siten tehdä uusiutuvista energiamuodoista heti kannattavampia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antero Vartia:

Ihminen hyödyntää luontoa ja se on täysin perusteltua. Olennaista on tehdä asiat aiempaa fiksummin ja kestävämmin. Teknologia siihen on olemassa. Esimerkiksi Talvivaaran kaivoshankkeessa ei selvästikään selvitetty erilaisia ympäristöriskejä vakavasti ja seurauksena oli sekä ympäristö- että talouskatastrofi. On syytä muistaa, että ihminen on yhä täysin riippuvainen luonnosta. Tuhoamalla ympäristömme saatamme tuhota hyvän elämän edellytykset.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset