KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kati Juva, Vihreät, 73

Oma esittely

Neurologian erikoislääkäri, muistiasiantuntija, kouluttaja. Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön puheenjohtaja. Koijärven konkari, rauhan aktiivi, adoptioäiti

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kati Juva:

Ei varmaan onnistu kokonaan tällä aikavälillä, tavoite on kuitenkin uusiutuvinen energiamuotojen lisääntyvä käyttö ja fossiilisista polttoaineista luopuminen pidemmän ajan kuluessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kati Juva:

Ihmisistä välittäminen edellyttää vähäosaisista huolta pitämistä, tätä ei pidä heikentää

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kati Juva:

Ruotsinkieliselle väestölle tulee tarjota palveluja omalla äidinkielellä ja parhaiten tämä onnistuu jos kaikilla on pohjakoulutus ruotsin kieleen vaikka kaikki eivät sitä työssään tule tarvitsemaan

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kati Juva:

Ei ole kohtuullista velvoittaa ottamaan työtä kovin pitkän matkan päästä tai hyvin osa-aikaista tai täysin koulutusta vastaamatonta

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kati Juva:

Pitkäaikaishoito on hyvin kallista ja on oikeudenmukaista, että varakkaammat kustantavat osan palveluistaan itse, jotta köyhemmillekin voidaan tuottaa palveluita. Hoitopalveluiden tulee olla kaikkille yhdenvertaiset ja yhtä laadukkaat, ja on oikein että varakkaammat maksavat omasta palvelustaan enemmän. Hyvinvointivaltio toteutuu tällaisten tulonsiirtojen kautta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kati Juva:

Lääkärinä näen niin paljon alkoholihaittoja, että en voi suosia alkoholin käytön vapauttamista. Nykyiset aukioloajat eivät ole kohtuuttomia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kati Juva:

Isommat kunnat kykenevät paremmin kehittämään palveluitaan asukkaiden parhaaksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kati Juva:

Palkkatuki vajaakykyisille tai hyvin vähän koulutusta saaneille on tärkeää. Palkkojen alennusmyynti ei ole kohtuullista, mutta sosiaaliturvaa pitäisi kehittää siten, että henkilö voisi saada palkkatukea sosiaaliturvan asemasta, jolloin työllistyminen onnistyisi helpommin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kati Juva:

Tulee kohtuuttoman kalliiksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kati Juva:

Kannatan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä pääosin julkisena palveluna. Lisäksi kolmannen sektorin eri erilaisten järjestöjen asemaa on vahvistettava (näissä paljon osaamista liittyen kuntoutukseen, ennaltaehkäisyyn, neuvontaan ja vertaistukeen). Yksityinen sektori voi toimia täydentävänä palveluna. Puhtaasti yksityiseltä sektorilta tulisi poistaa Kela-korvaukset.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kati Juva:

Sosiaali- ja terveudenhuollon integraatio ja palvelujen yhdenvertaisuus toteutuu parhaiten kun järjestämisvastuu on isoilla hartioilla eli pääsääntöisesti kuntia isommissa yksiköissä. Näissä vahvistettava demokratiaa siten, että päättävät elimet valitaan vaaleilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kati Juva:

Ydinaseet kuuluvat Naton strategiaan, ja Naton vahvistuminen voi heikentää mahdollisuuksia ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi Naton analyysit maailman kriiseistä eivät ole olleet niin asianmukaisia, että Suomen kannattaisi perustaa ulkopolitiikkaa niihin. Nyt tarvitaan niitä, jotka ovat blokkien ulkopuolella ja rakentavat rauhaa ja luovat ilmapiiriä keskustelulle

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kati Juva:

Tiukassa taloustilaneessa en kannata aseiden lisäämistä. Suomen turvallisuus on kansainvälisessä asemassamme ja neuvottelutaidossamme, ei aseissa

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kati Juva:

Suomesta puuttuu osaajia monilta aloilta, ja työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää talouden monipuolistamiseksi ja virkistämiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kati Juva:

Tervetuloa vaan minun takapihalleni

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kati Juva:

Oppiminen on kiinni luottamuksesta ja kiinnostavuudesta, ei kurista

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kati Juva:

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta julkinen sektori tarjoaa parhaiten laadukasta ja tasa-arvoista palvelua ja ohjaamaan resurssit ja toiminnan sinne missä sitä tarvitaan, ei sinne mistä saa parhaat voitot. Palvelut eivät saa olla voitontavoittelun välineitä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kati Juva:

Verojen on oltava riittävän progressiivisia. Palvelut vähävaraisille kustannetaan tulonsiirtoina (tämä on hyvinvointivaltion periaate) ja tällöin hyvätuloisia tulee verottaa selvästi enemmän kuin pienituloisia. Kannatan perintöveroa, joskin pienten perintöjen tulee olla verovapaita (tämä koskee erityisesti kiinteistöjä, esimerkiksi vanhaa kotitaloa maaseudulla tms). Lisäksi haittaveroja tulee lisätä - fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä tulee verottaa kunnolla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kati Juva:

Tutkimusten mukaan köyhissä ja ankeissa oloissa kasvaneet päätyvät yleensä myös vähemmän koulutetuiksi ja pienipalkkaisempiin töihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kati Juva:

Riippuu vähän mitä nykyisen kaltaisilla tarkoitetaan. Kestävyysvaje on todellinen ja palveluita on kehitettävä siten, että niitä voidaan tuottaa halvemmalla. Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä palveluiden heikentämistä. Monella alalla ennaltaehkäisyyn panostamalla (esimerkiksi lastensuojelutyössä) voidaan vähentää tulevia kustannuksia ja palvelujen tarvetta. Samoin muistisairauksia ehkäisemällä ja kuntouttamalla voidaan todennäköisesti merkittävästi vähentää pitkäaikaishoidon tarvetta

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kati Juva:

Ympäristönsuojelu ja ilmaston lämpenemisen estäminen ovat tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja eloonjäämisen edellytys, tästä ei pidä tinkiä lyhytnäköisten taloudellisten voittojen toivossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kati Juva:

Ympäristö edellä
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset