KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Sumuvuori, Vihreät, 84

Oma esittely

Olen helsinkiläinen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja. Eduskunnassa toimin ympäristövaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa, joka käsittelee EU-asioita. Olen myös jatko-opiskelija Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Akateemisen vuoden 2013-2014 vietin Oxfordin yliopiston kansainvälisen politiikan laitoksella vierailevana jatko-opiskelijana. Olen kokenut poliitikko ja kansalaisaktivisti. Olen työskennellyt mm. rauhanjärjestöissä ja Pekka Haaviston erityisavustajana ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla. Kuulun Osuuskunta Lilithiin, jonka kautta olen työskennellyt freelancerina. Harrastan kulttuuria laajalla skaalalla, rakkaimpina kirjallisuus, musiikki, elokuvat ja näyttämötaide. Olen viisivuotiaan tyttären äiti, joten myös lastenkulttuuri on omassa elämässä saanut viime vuosina ison roolin. Näissä vaaleissa tärkeimpiä teemojani ovat mm. ympäristö, köyhyyden poistaminen ja tasa-arvo.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Sumuvuori:

Pidän kyllä tärkeänä, ettemme tee järjettömästi velkaa tulevien sukupolvien kustannuksella. On kuitenkin vaarallista leikata peruspalveluita ja perusturvaa ihmisten hyvinvoinnin ja työkyvyn kustannuksella. Ajattelen, että yhteiskuntaa on kehitettävä myös sen heikoimmassa asemassa olevien ehdoilla. Se on koko yhteiskunnan etu. Kannatan perustuloa, koska se kannustaisi vastaanottamaan työtä, mutta ei jättäisi ketään vaikeissa tilanteissa tyhjän päälle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Sumuvuori:

Välttämättömien peruspalveluiden ja perusturvan takaaminen edellyttää riittävää rahoitusta. Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verottamisesta ympäristö- ja energiaverotukseen ja kuluttamisen verottamiseen. Pääomaverotusta voi kiristää, mutta etenkin pienimpien työtulojen verotusta olisi kevennettävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Sumuvuori:

Nyt jos koskaan Suomen pitää edistää energiaomavaraisuutta ja panostaa kotimaiseen kestävään energiaan, kuten tuulivoimaan, bioenergiaan ja aurinkoenergiaan. Pidän ydinvoiman lisärakentamista hölmönä, koska a) ydinjätteiden loppusijoittaminen on edelleen ongelma ja uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä, b) ydinvoiman rakentaminen on ollut viime vuosina erittäin hidasta ja kallista ja c) mahdollisen onnettomuuden kulut lankeavat veronmaksajille.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Sumuvuori:

Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee saada nopeaan laskuun ja kotimaisen uusiutuvan energian käyttö nousuun. Verotuksen rakennetta pitää muuttaa niin, että saastuttavimpien energiatuotantomuotojen verotusta kiristetään ja vähäpäästöisten höllennetään. Ensisijaista olisi luopua kivihiilen ja turpeen käytöstä. Kysymyksessä asetettu tavoiteaikataulu on tosiasiassa erittäin haastava, mutta suunta on oikea.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Sumuvuori:

Suomalaiset arvostavat hyvinvointivaltion tarjoamaa turvaa ja siitä on mielestäni pidettävä kiinni. Tehostamis- ja säästötarpeet ovat kasvaneet, kun taloudellinen tilanne on ollut heikompi. Julkista sektoria on varmasti mahdollista tehostaa, mutta pitämällä kiinni perusturvasta ja laadukkaista peruspalveluista. Niiden olemassaolo on paitsi suomalaisten turvaverkko, myös mahdollisuus ylläpitää työkykyä ja hyvinvointia. Merkitys on paitsi kansanterveydellinen, myös kansantaloudellinen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Sumuvuori:

Suomi on kaksikielinen maa, jossa on taattava oikeus saada palveluita molemmilla kansalliskielillä. Koen, että kaksikielisyydestä on ollut etua myös pohjoismaisessa yhteistyössä, niin poliittisessa kuin taloudellisesssa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Sumuvuori:

Paljon tärkeämpää olisi tehdä työn vastaanottaminen kannustavaksi. Perustulo olisi avain tähän, koska se parantaisi selkeästi työn tekemisen kannattavuutta ja antaisi ihmisille enemmän vapautta ja valtaa suunnitella elämäänsä. Perustulo myös yksinkertaistaisi nykyistä sosiaaliturvaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Sumuvuori:

Tätä täytyy pohtia tarkasti. Ajattelen, että jokaiselle kuuluu oikeus vanhuuden hoivaan, niin köyhälle kuin rikkaalle. Hoivapalveluiden rahoitus hoidetaan ensisijaisesti verojen kautta. Verotuksen progressiolla tasataan myös kustannustaakkaa oikeudenmukaisesti. Vanhusten tuki- ja palveluasumisen maksut ovat jo nyt tulosidonnaisia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johanna Sumuvuori:

Alkoholihaitat aiheuttavat julkiselle sektorille isoja kustannuksia, siksi alkoholin saatavuutta ja hintaa on järkevää säädellä yhteiskunnan toimesta. Siinä ei saa mennä kuitenkaan liian pitkälle. En kannata aukioloaikojen täydellistä vapauttamista, mutta ravintolat voisivat halutessaan olla auki myöhempään. Ravintoloissa ihmiset käyttävät alkoholia valvotussa tilassa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Sumuvuori:

Kannatan kuntien määrän vähentämistä ja yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Kuntarakenteen tiivistämisellä on mahdollisuus tehdä järkevämpiä ratkaisuja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, liikennejärjestelyistä ja kaavoituksesta. On kuitenkin tärkeää, että asukkaita kuullaan yhdistymissuunnitelmien yhteydessä. Onnistunut kuntaliitos tehdään demokraattisesti ja kuunnellen, ei väkipakolla. Kannatan pääkaupunkiseudulle toimivaa metropolihallintoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Sumuvuori:

En kannata minimipalkkojen polkemista. On löydettävä parempia tapoja luoda työpaikkoja. Etenkin Helsingissä on jo nyt kallista elää pienimmällä tulotasolla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Sumuvuori:

Mielestäni on hyvä, että eri puolilla Suomea voi asua. Valtion pitää ensisijaisesti kuitenkin tukea mahdollisimman tiivistä yhdyskuntarakennetta, oli kyseessä sitten liikenne, asutus tai palvelut. Se on myös ympäristön ja ilmaston etu.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Sumuvuori:

Ulkoistaminen ei ole taikasana palveluiden parantamiselle. Se voi pitkällä aikavälillä jopa nostaa palveluiden hintaa. On tärkeää, että julkisella sektorilla säilyy osaaminen tärkeiden peruspalveluiden tuottamisessa. Joissain tapauksissa toki on järkevää ostaa palveluita ulkopuolelta - etenkin sellaisia palveluita, joissa kunnan oma osaaminen ei ole vahvaa. Kolmas sektori on hoitanut onnistuneesti muun muassa päihdekuntoutuksen palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johanna Sumuvuori:

Sote-uudistus lähtee siitä, että palveluiden järjestäminen kuuluisi viidelle sote-alueelle, jotka puolestaan myöntävät palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Siten kunnat olisivat mukana tuotantovastuussa kuntayhtymien kautta. Uudistus on tärkeä, koska se parantaa sosiaali- ja terveuspalveluiden laatua ja tasapuolista saatavuutta eri alueilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johanna Sumuvuori:

Taksiliikenteen sääntelyn väljentämistä voisi kokeilla ainakin suurimmissa kaupungeissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Sumuvuori:

EU-jäsenyys on ollut monella tavalla Suomelle hyödyllinen. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, sisämarkkinat, matkailun ja liikkumisen helpottuminen, erilaiset vaihto-ohjelmat ja alukehitysrahastot ovat olleet Suomen kannalta hyviä asioita. Taloudellinen yhteistyö on edesauttanut myös maanosan rauhaa ja vakautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johanna Sumuvuori:

Suomen on seuraaalla vaalikaudella tehtävä päätös rahoitusmarkkinaverosta. Oli virhe jäädä siitä ulos. On vain reilua, että finanssimaailma saadaan mukaan hyvinvointipalveluiden rahoitukseen. Rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin myös hillitä haitallista valuuttakeinottelua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Sumuvuori:

En ole pitänyt Nato-jäsenyyden hakemista hyvänä ratkaisuna. Pidän nykyistä yhteistyötä sotilasliiton kanssa riittävänä ja tiivistäisin entisestään pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Tulevaisuuden ratkaisuihin vaikuttavat turvallisuusympäristön muutokset ja instituutioiden kehitys. Pitäisi analysoida tarkasti, millaisia velvoitteita ja poliittisia asetelmia sotilasliiton jäsenyys tarkoittaisi Suomen osalta. Sen vaikutus turvallisuuteen ei välttämättä olisi vain positiivinen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Sumuvuori:

Taloudellisesti tiukkoina aikoina ei voi lähteä siitä, että puolustusvoimat voisivat vain kasvattaa menojaan. Mikäli turvallisuustilanne Suomen osalta kiristyisi oleellisesti, asian voi ottaa uuteen harkintaan. Tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan Suomea kohtaan ei ole sotilaallista uhkaa. Sotatoimet lähialueella vaikuttavat toki koko Euroopan turvallisuusympäristöön. Suomen on tuettava aktiivisesti EU:n yhtenäistä Venäjän-politiikkaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Sumuvuori:

Suomessa pitäisi pikemminkin miettiä, tuleeko meille tulevaisuudessa tarpeeksi työperäistä maahanmuuttoa. Siksi en pidä työlupia rajoittavaa politiikkaa hyvänä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Sumuvuori:

Kyllä. Ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johanna Sumuvuori:

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heidän auttamisensa on minulle ihmisoikeuskysymys.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johanna Sumuvuori:

Uskon, että kouluista tulee parempia paikkoja, kun huolehditaan koulurauhasta ja riittävästä opintojen ohjauksesta. Uskon, että oppilashuoltoa parantamalla on helpompaa puuttua ongelmiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kannatan mieluummin enemmän kouluterveydenhoitajia, kouluavustajia ja oppilaanohjausta kuin kurinpidon kiristämistä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johanna Sumuvuori:

En pidä siitä, että "perinteisiksi arvoiksi" määritellään aina tämä fraasi. Perinteiset arvot merkitsevät eri ihmisille eri asioita. Itselleni tärkeitä arvoja ovat ympäristönsuojelu, toisista välittäminen, heikoimmista huolehtiminen ja avarakatseinen kansainvälisyys. Emme elä kuplassa, olemme osa kansainvälistä yhteisöä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Sumuvuori:

Ulkoistaminen ja yksityistäminen eivät ole oikoteitä onneen, vaan voivat johtaa jopa palveluiden heikentymiseen ja kallistumiseen. Julkisen sektorin täytyy huolehtia siitä, että sillä säilyy oma osaaminen välttämättömien peruspalveluiden tuottamisessa. Etenkin sellaisia palveluita voi ulkoistaa, joissa julkisella puolella ei ole omaa vahvaa osaamista. Myös julkisella puolella voi tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Sumuvuori:

Kyllä. Mieluummin korotan veroja kuin leikkaan peruspalveluista ja sosiaaliturvasta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Sumuvuori:

Suuret tuloerot johtavat yhteiskunnan jakautumiseen ja kansalaisten eriarvoistumiseen. OECD:n tuoreen raportin mukaan tuloerojen kasvu hidastaa merkittävästi myös talouskasvua. Pitäisi pikemminkin pyrkiä tasaamaan tuloeroja ja siten samalla myös hyvinvointieroja. Se olisi järkevää sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Sumuvuori:

Julkisissa palveluissa on varmasti tehostamisen varaa ja turhaa byrokratiaakin voi karsia. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkossa on kuitenkin myös aukkoja. Sekin aiheuttaa julkiselle taloudelle raskaita kustannuksia, kun niiden ihmisten joukko kasvaa, joiden alta turvaverkko on pettänyt. 1990-luvun laman aikaisista hyvinvointipalveluiden leikkauksista pitäisi oppia. Niiden seurauksia on kannettu pitkään. Ei tehdä nyt samoja virheitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johanna Sumuvuori:

Suomalaiset kuluttavat luonnonvaroja nopeammin kuin ne uusiutuvat. Työpaikkoja voidaan tuottaa ympäristö- ja luontoarvoista tinkimättäkin. YK:n ympäristöohjelma (UNEP) on suosittanut panostamista vihreään talouteen, joka suosii vihreää teknologiaa ja energiaa. Se on myös työllistävää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johanna Sumuvuori:

Kaikissa hankkeissa on aina pohdittava niiden vaikutukset ympäristöön. Pidän tätä yhtenä vihreiden tärkeimpänä poliittisena tavoitteena. Samoin on mietittävä erilaisten hankkeiden ja päätösten sosiaalisia ja tasa-arvovaikutuksia. Ympäristölle haitallisia tukia pitää poistaa - ne tulevat kalliiksi ja tuhoavat ympäristöä. Ympäristöjärjestöjen mukaan pelkästään Suomessa käytetään ympäristölle haitallisiin tukiin jopa 4,5 miljardia euroa vuodessa. Se ei ole kestävää kehitystä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset