KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Otso Kivekäs, Vihreät, 75

Oma esittely

Neljä vuotta sitten olin suhteellisen tuntematon nörtti, jota ärsytti, miten julkiset IT-hankkeet tehdään väärin, vaikeuttamaan ihmisten elämää eikä helpottamaan sitä, ja miten pyöräteitä ei hoideta kunnolla. Aloin kirjoittaa aiheista blogiin. Siitä alkoi tie, joka vei mukaan politiikkaan. Esitin IT-jaoston perustamista kaupunginhallitukseen, ja nyt olen sen puheenjohtaja. Istun kolmatta vuotta kaupunginvaltuustossa vihreän ryhmän varapuheenjohtajana, ja perustin Suomen Pyöräliiton nostamaan pyöräilyä esiin liikennepolitiikassa. Kirjani tietoyhteiskunnan korjaamisesta ilmestyi juuri. Uskon politiikkaan, jossa maailmaa parannetaan oikeasti eikä vain puheissa. Sitä olen pyrkinyt tekemään. Politiikan ulkopuolella työskentelen ohjelmistoarkkitehtina ja IT-konsulttina pienehkössä yrityksessä ja toimin yrityksen hallituksessa. Majaani pidän Vallilassa, Hämeentien lähistöllä, ja kesäisin purjehdin Itämerellä. Laajemmin näkemyksiäni sivuillani: http://otsokivekas.fi/eduskuntavaalit/

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Otso Kivekäs:

Julkisen rahankäytön leikkaus laskisi bruttokansantuotetta, ja siten nostaisi velan määrää suhteessa BKT:hen entisestään. Se ei käytännössä vähentäisi velkaantumista. Suomella on vähemmän velkaa kuin kuin useimmilla EU-mailla. Muun muassa Saksalla ja Britannialla on selvästi enemmän velkaa.Vielä ei siis ole syytä paniikkiin, mutta totta kai velanoton pitää jossain vaiheessa loppua. Sitä varten tarvitsemme toimivan talouden ja ihmisille töitä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Otso Kivekäs:

Verotasomme ei ole mitenkään poikkeuksellisen korkea, mutta silti sen nostamisessa on syytä ola varovainen, ja nostaa veroja vasta jos se on todella välttämätöntä. Ensisijassa pitää turvata hyvinvointiyhteiskunta korjaamalla rakenteita, siirtymällä perustuloon ja mahdollistamalla talouskasvu, joka tuottaa lisää verotuloja. Viime kädessä veroja voi kuitenkin nostaa ennemmin kuin luopua hyvinvointiyhteiskunnan keskeisistä osista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Otso Kivekäs:

Ydinvoima on periaatteessa hyvä tapa torjua ilmastonmuutosta. Käytännössä kuitenkin Olkiluoto 3 ei tahdo valmistua ikinä ja Fennovoiman-Rosatomin voimala tehdään lähinnä verorahoilla teollisuuden tueksi - jos ikinä tehdään. Ilmaston ja myös talouden kannalta vastaava satsaus uusiutuviin energianlähteisiin olisi luultavasti tehokkaampaa. Ainakin meillä olisi jo voimaloita toiminnassa, kun ydinvoimalatyömaat yhä seisovat.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Otso Kivekäs:

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää luopumista fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan. Tavoite 100% luopumisesta 2025 on erittäin kunnianhimoinen, realistisempi aikataulu on 2050. Joka tapauksessa tarvitaan merkittäviä toimia jo lähitulevaisuudessa ja vähennystavoitteet kullekin vuodelle. Mitä nopeammin toimitaan nyt, sen vähemmän tulee kiire myöhemmin. Nopeimmin pitää luopua turpeesta ja kivihiilestä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Otso Kivekäs:

Suomen julkisen sektorin koko ei tosiasiassa ole mitenkään poikkeuksellisen suuri. Julkisen sektorin toimintaa on syytä tehostaa ja kysyä, missä kaikissa asioissa tarvitaan julkista toimijaa vai toimisivatko markkinat paremmin. Julkisen sektorin ideologinen alasajo ei kuitenkaan tehosta toimintaa eikä johda edes järkeviin säästöihin. Pikemminkin se saa aikaan vain kaaosta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Otso Kivekäs:

Ruotsin kielellä on merkittävä rooli Suomen historiassa, ja on tärkeää turvata ruotsinkielisten mahdollisuus pärjätä Suomessa äidinkielellään jatkossakin. Pakollinen opiskelu ei kuitenkaan tunnu käytännössä turvaavan tätä tavoitetta kovinkaan hyvin, vaan saa suuren osan oppilaista suhtautumaan nihkeästi ruotsin kieleen, ja riittävää kielitaitoa vaikkapa ruotsiksi asioimiseen ei monelle kehity. Ainakin yksikielisillä alueilla pakollisia opintoja voisi vähentää tai jopa poistaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Otso Kivekäs:

Ei kannettu vesi kaivossa pysy. Velvoite ottaa vastaan työpaikka on täysi vitsi. Kukaan ei halua vastentahtoista työntekijää töihin, ja toisaalta työn saamisen voi aina halutessaan kuitenkin välttää vaikka teeskentelemällä hullua. Hyödyttömän kepittämisen sijasta pitäisi sosiaaliturvan rakenteita korjata niin, että töihin haluavat voivat ja uskaltavat ottaa töitä vastaan. Tarkoitan siis perustuloa, tai vastaavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Otso Kivekäs:

Yhteiskunnan pitää taata kaikille tarvitava hoito, mutta ne joilla on varallisuutta voivat mielellään käyttää sitä omaan hoitoonsa lisäksi. Ja kun yhteiskunnalla on varoja rajallisesti, palveluiden maksaminen varakkaille yhteisestä potista ei ole se tärkein käyttö.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Otso Kivekäs:

Viime vuosien alkoholipolitiikka on ohjannut kulutusta yhä enemmän kotiin ja julkisiin tiloihin ravintoloiden sijasta. Tämä ei ole hyvä suunta. Jos alkoholin juominen tapahtuu suuremmalta osin ravintoloissa, pysyy se paremmin hallinnassa, auttaa ihmisiä sosiaalisten suhteiden luomisessa ja lisää myös työllisyyttä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Otso Kivekäs:

Suomen nykyinen kuntarakenne toimii huonosti ja jatkossa yhä huonommin. Itse kannatan mallia, jossa maakunnat, sote-järjestäjäalueet tai jokin vastaava demokraattinen taso vastaa kalliista palveluista ja suurempien alueiden päätöksenteosta, ja kuntien rooli supistuu nykyisestä. Mutta jos sellaista ei saada aikaiseksi, kuntia täytyy yhdistää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Otso Kivekäs:

En kannata mallia, jossa joillekin saa maksaa palkkaa alle sopimuksen. Työehtosopimuksen idea on, että se koskee kaikkia. Sen sijaan että tehtäisiin jotain monimutkaista poikkeuskikkailua, täytyy työehtosopimukset neuvotella tasolle, jolla yritystoiminta onnistuu. Ja yrittäjänä en ole koskaan nähnyt, että työehtosopimuksen palkkataso olisi ollut ongelma. Sen sijaan työehtosopimusten monimutkaisia työaikojen, lisien ja etujen laskentamalleja pitäisi selkiyttää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Otso Kivekäs:

Ihmisillä pitää olla oikeus asua missä haluavat. Mutta yhä useampi haluaa asua kaupungissa, ja tämä pitää ymmärtää. Kaupungeissa on mahdollista tarjota hyvä joukkoliikenne ja kattavat palvelut, ja kaupungistuminen myös tehostaa selvästi taloutta. Siksi valtionkin pitäisi keskittyä enemmän kaupunkipolitiikan kehittämiseen kuin kaupungistumisen jarruttamiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Otso Kivekäs:

Sote-uudistuksesta on jo tullut ihan käsittämätön himmeli, eikä sitä ole syytä monimutkaistaa enää yhdelläkään virityksellä lisää. Yksityiset yritykset voivat tarjota terveyspalveluita tuotantoalueille, ja varmasti tulevat tarjoamaankin. Uuden roolin luominen tuotantovastuullisille yksityisille yrityksille lisäisi vain byrokratiaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Otso Kivekäs:

Kuntien valta ei ole tärkeää, kuntalaisten on. Nyt uudistuksissa kunnat pakotetaan kuntayhtymiin, mikä vie vallan kauemmas äänestäjistä. Sote-alueille (tai tuotantoalueille) pitäisikin valita päätöksentekijät demokraattisesti vaaleilla, eikä kuntayhtymämallilla. Helsinki selviää hyvin palveluidensa tuottamisesta, mutta suuri osa kunnista ei. Siksi jonkinlainen uudistus on tarpeen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Otso Kivekäs:

Taksiliikenne kasvukeskuksissa on syytä vapauttaa kilpailulle. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että se on jokseenkin ongelmatonta. Sääntelyn vapauttaminen mahdollistaisi uudenlaiset älyliikenteen ratkaisut ja vähentäisi ihmisten tarvetta omistaa oma auto. Maaseudulla nykyinen taksilupakäytäntö voi olla perusteltu, kun taksit ajavat lähinnä kunnan maksamia matkoja. Pienessä kylässä ei ilman lupakäytäntöä olisi välttämättä taksia lainkaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Otso Kivekäs:

EU-jäsenyys on tuonut meille vakautta, turvallisuutta, talouskasvua, kansainvälisyyttä ja myös paljon uusia tuotteita kauppoihin. Hyödyt ovat monin verroin ongelmia suurempia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Otso Kivekäs:

Verotuksen on syytä olla EU-tasolla yhtenäisempää, eikä eriytyä kansallisin poikkeuksin. Valtioiden on tietenkin kerättävä veroja tuloikseen, mutta rahoitusmarkkinaveron kaltaiset varainsiirtoverot eivät ole paras tapa siihen. Verosta on vaikea saada selkeää, ja siihen syntyy helposti porsaanreikiä ja saattaa syntyä pimeitä rahoitusmarkkinoita. Toisaalta jos vero saadaan säädettyä EU-tasolle, on se askel kohti yhtenäisempää veromallia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Otso Kivekäs:

Turvallisuutemme kannalta EU-jäsenyys on tärkeämpää kuin Naton. Pitkällä tähtäimellä Euroopan puolustus täytyy ratkaista eurooppalaisesti, USA ei sitä halua loputtomiin taata. Mutta turvallisuustilanne voi jo lähiaikoina kehittyä moneen suuntaan, ja lyhyellä tähtäimellä Euroopan puolustusratkaisu on Nato. Siksi meillä pitää olla valmius liittyä siihen. Suomi voi liittyä Natoon jos ja vain jos kansa sitä kannattaa. Kansan enemmistön vastustaessa ratkaisua ei ole syytä tehdä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Otso Kivekäs:

Puolustuskalusto vaatii päivitystä ja uusi teknologia on kallista. Lisäsatsaukset tähän tulee kuitenkin rahoittaa luopumalla kalliista ja erittäin tehottomasta asevelvollisuudesta. Asevelvollisuus ei lisää turvallisuuttamme, vaan ainoastaan maksaa. Ensimmäinen askel voisi olla lyhentää asevelvollisuutta ja vapauttaa haluttomat. Kun asevelvollisuuden piilokulusta luovuttaisiin, puolustusmenojen laskennallinen summa voisi myös kasvaa, mutta todellinen kustannus pienenisi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Otso Kivekäs:

Suomi tarvitsee työtä tekeviä ihmisiä, eikä heidän tänne muuttonsa ole keneltäkään pois. Mitään työntekijöiden massavyöryä tänne ei myöskään ole syytä pelätä, vaan siirtolaiset hakeutuvat lähinnä esim. Ruotsiin ja Englantiin, joissa osin siksi menee taloudellisesti meitä paremmin.Nykyinen harkintakäytäntö ei myöskään käytännössä toimi kovin hyvin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Otso Kivekäs:

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat kaiken politiikan itsestään selvä lähtökohta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Otso Kivekäs:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen on syytä olla paikassa, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet integroitua yhteiskuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkimaista aluetta hyvien liikenneyhteyksien äärellä: paikkaa, jossa uudet tulijat voivat nähdä miten yhteiskunta toimii ja miten siihen pääsee mukaan. Vastaanottokeskuksissa vietettyä aikaa pitää kuitenkin lyhentää radikaalisti nopeuttamalla odotusaikoja turvapaikkapäätöksissä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Otso Kivekäs:

Kasvatuksen muuttuminen järkevään ja lasta kunnioittavaan suuntaan viimeisen 60 vuoden aikana on ollut myönteinen ilmiö, joka on vähentänyt väkivaltaa, mielenterveysongelmia ja sosiaalisia ongelmia merkittävästi. Tiukan kurin haikailu perustuu virheelliseen nostalgiaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Otso Kivekäs:

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. Yhdistettynä järjen käyttöön niistä seuraa toimivaa ja kaikkia kunnioittavaa politiikkaa. Politiikan pitää tuottaa oikeasti hyvää ihmisille eikä vaalia vanhoja ajattelutapoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Otso Kivekäs:

Ulkoistaminen ei ole mikään ihmelääke, joka saa asiat toimimaan. Joissain tilanteissa ulkoistamista on syytä lisätä, kuten katujen lumenaurauksessa, mutta toisissa se ei toimi: esimerkiksi vuokralääkärien käyttö yleensä lisää kustannuksia. Ja jos poliittisten päätösten perustelu ulkoistetaan konsulteille, ohenee samalla demokratian rooli päätöksenteossa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Otso Kivekäs:

Paras ratkaisu on korjata julkisen sektorin toimintaa ja sosiaalietuuksien rakenteita niin, että kuvattu tilanne ei koskaan tule eteen. Jos sosiaaliturva mahdollistaisi joustavamman työssäkäynnin, vähenevät kulut ja samalla verokertymä paranee. Tuottavuuden parantamista ja rakenteellisia muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä samalla kun leikataan juustohöylällä. Siksi leikkausten pitää olla viimeinen vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Otso Kivekäs:

Vertailevat tutkimukset viittaavat siihen, että suuret tuloerot aiheuttavat merkittäviä haittoja eivätkä johda tehokkaampaan yhteiskuntaan. Tuloerojen kasvu ei siis ole tavoiteltavaa. En kuitenkaan halua estää mahdollisuutta parantaa elintasoaan työllään ja lahjakkuudellaan: lopputulosta ei vaan pidä päästää Amerikan tasolle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Otso Kivekäs:

Sosiaalietuuksien suuri kustannus johtuu siitä, että niiden rakenne pakottaa monet jäämään etuuksien varaan ja estää kiipeämisen takaisin työelämään. Perustulon varaan rakennetussa sosiaaliturvassa voitaisiin ylläpitää nykytasoisia etuuksia selvästi pienemmin kokonaiskustannuksin. http://otsokivekas.fi/2014/12/muutama-vaarinkasitys-perustulosta/

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Otso Kivekäs:

Mitään edotonta sääntöä ei tietenkään ole eikä voi olla, vaan asiat pitää nähdä kontekstissaan. Kuitenkin esimerkiksi Itämeren rikkirajoitukset eivät ole kuolinisku Suomen teollisuudelle, vaan päinvastoin tuovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi Wärtsilälle ja alihankkijoille. Ympäristö ei estä talouskasvu, vaan asettaa ne reunaehdot joissa talous voi toimia. Kuolleella planeetalla ei ole bruttokansantuotetta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Otso Kivekäs:

Totta kai ympäristövaikutukset pitää arvioida ja arvioinnin tulokset ottaa huomioon. Tätähän vaatii jo laki ympäristövaikutusten arvioinnista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset