KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hanna Mithiku, Vasemmistoliitto, 37

Oma esittely

Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (vara) HSL:n hallituksen jäsen Opetuslautakunnan jäsen (vara) Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston sekä Haagan seurakuntaneuvoston jäsen Olen puoliksi etiopialainen, neljäsosa laihialainen, kokonainen suomalainen. Olen kirkossa työskentelevä, teologiaa ja kehitysmaatutkimusta opiskeleva vasemmistolainen. Politiikkaan minut sai lähtemään halu puuttua kasvavaan eriarvoistumiseen. Mielestäni politiikan tehtävä on luoda vaihtoehtoja, niin yhteiskunnan kehitykselle kuin yksittäiselle ihmiselle. Näitä vaihtoehtoja luodaan rakentamalla hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hanna Mithiku:

Sosiaalietuuksissa ei ole enää mitään leikattavaa, sillä ne ovat jo nyt minimissään. Myöskään terveydenhuollosta tai koulutuksesta ei tule leikata menoja. Ensisijaisena keinona talouden tasapainottamiselle tulee olla verotuksen progression palautaminen siten, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan, eivätkä verot nouse kohtuuttoman suuriksi kenellekään."

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hanna Mithiku:

Veroja tulee maksaa maksukyvyn mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pääomatuloja tulisi verottaa saman progressiivisen taulukon mukaisesti. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen on kaikkien etu. Usein parhaiten ansaitsevat ovat myös niitä, jotka ovat hyötyneet eniten hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamista eduista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hanna Mithiku:

Lyhyellä tähtäimellä ydinvoimaloiden lisärakentaminen vähentää päästöjä. Ydinvoimaan liittyy kuitenkin suuria ongelmia ja ympäristöriskejä koko sen tuotantokejussa uraaninlouhinnasta aina ydinjätteen sijoitukseen. Meidän ratkaisujemme seurausten kantajiksi joutuvat tulevat sukupolvet. Niin kauan kun rakennetaan lisäydinvoimaa ei myöskään ole intressejä investoida uusiutuvaan energiaan. Suomen tule panostaa ympäristöystävälliseen ja työllistävään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hanna Mithiku:

Tavoitteena tulee olla fossiilisista polttoaineista luopuminen niin nopeasti kuin mahdollista. Tarvitsemme lisää investointeja uusiutuviin energiamuotoihin eli bioenergiaan, aurinkoenergiaan, tuulivoimaan, maalämpöön ym. sekä energiatehokkuuteen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hanna Mithiku:

Suomen julkinen sektori ei ole kasvanut, vaan kyse on siitä, että laman seurauksena yksityinen sektori on pienentynyt. Jos vielä julkista sektoria ryhdyttäisiin pienentämään, tarkoittaisi se kasvavaa työttömyyttä ja heikentyviä palveluita, sekä niiden seurauksena vähentyvää kulutusta ja verotulojen laskua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hanna Mithiku:

Kielten opiskelusta on aina hyötyä. Vähintään kahden vieraan kielen opiskelun tulisi kuulua yleissivistävään peruskouluun. Toinen näistä kielistä voisi olla vaihtoehtoisesti joko ruotsi tai venäjä. Tällöin olisi tosin muutettava myös ruotsi kielen opiskeluvaatimuksia korkeakoulutuksessa. Ei voida luoda tilannetta jossa opiskelu on vapaaehtoista, mutta jatko-opinnot ja monien ammattien pääsyvaatimukset edellyttävät ruotsin opiskelua

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hanna Mithiku:

Ihmistä ei pidä velvoittaa ottamaan vastaan mitä tahansa työtä. Nykyisessä työttömyystilanteessa työ ei jää ilman tekijää. On kaikkien kannalta edullisempaa, että työn tekee henkilö, joka ei ole pakotettu siihen sanktioiden pelossa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hanna Mithiku:

Hyvän vanhustyön tulee olla osa julkisesti rahoitettuja peruspalveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hanna Mithiku:

Kuntien pakkoliitoksiin ei tule lähteä. Muuttoliikkeestä ja väestörakenteen muutoksesta johtuen kuntaliitokset ovat kuitenkin usein hyödyllisiä ja mahdollistavat paremmin kunnallisten palveluiden tarjoamisen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hanna Mithiku:

Työehtosopimusten noudattaminen ja minimipalkka ovat keinoja taata kaikille työntekijöille samat oikeudet. Työntekijöitä ei saa laittaa kilpailemaan keskenään siitä, kuka myy työnsä halvimmalla tai suostuu tekemään työtään lyhyimmissä pätkissä. Työehtosopimuksista luopumisesta kärsisivät eniten matalapalkkaisten alojen työntekijät sekä muuten työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hanna Mithiku:

Ihmisten tulisi voida valita asuinpaikkansa itse. On pidettävä huolta siitä, että niin tiet kuin tietoliikenne kattavat koko maan. Kaikkia palveluita ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle. Maaltamuuttoa voidaan hillitä tukemalla monipuolista elinkeinorakennetta koko Suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hanna Mithiku:

Kaikille yhteisillä sote- palveluilla taataan parhaiten ihmisten tasavertainen kohtelu taloudellisesta asemasta riippumatta. Yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen pirstaloivat palveluita, vähentävät demokratiaa sekä lisäävät kustannuksia ja byrokratiaa. Yksityistä palvelutuotantoa sekä kolmatta sektoria tarvitaan julkisia palveluja täydentämään, ei niitä korvaamaan ja niiden kanssa kilpailemaan Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei yksityinen voitontavoittelu kuulu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hanna Mithiku:

Soteuudistuksen etu on se, että uudistuksen jälkeen on vain yksi taho, joka hoitaa potilaan hoitopaikkojen suunnittelun alusta loppuun. Jättimäisissä sote-alueissa vaikutusvalta ja päätöksenteko uhkaa kuitenkin karata hyvin kauas kuntalaisista. Olennaista on se, että sotehallinossa toteutuu demokratia ja alueen asukkaiden ääni tulee kuulluksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hanna Mithiku:

Taksimarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle koituisi todennäköisesti kyytiä tarvitsevien tappioksi. Esimerkiksi Ruotsissa taksien hinnat ovat kohonneet kilpailun avaamisen seurauksena. Etenkin haja-asutusalueilla taksien hinnat saattaisivat kohota pilviin, kun edellytyksiä aidolle kilpailulle ei ole.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hanna Mithiku:

Euroopan maat ovat poliittisesti ja taloudellisesti riippuvaisia toisistaan. Siksi tarvitaan myös rajat ylittävää päätöksentekoa ja hallintoa. Tarvitsemme toimivampaa Euroopan unionia ja muita kansainvälisen hallinnan järjestelmiä, jotta ihmisten ja luonnon hyvinvointi voisivat toteutua globaalin talouden maailmassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Hanna Mithiku:

Rahoitusmarkkinaveron säätäminen on välttämätöntä rahatalouden heilahtelujen hillitsemiseksi, etteivät ne heijastuisi reaalitalouteen työttömyytenä. Veron tuottoa voidaan käyttää näiden vaikutusten vaimentamiseen sekä oikeudenmukaisuuden edistämiseen. EU-tasolla veroa on jo onneksi valmisteltu, mutta kokoomusjohtoinen hallitus ei halunnut Suomen olevan mukana prosessissa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hanna Mithiku:

Suomen tulee säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana. Liittoutumattomuus edistää rauhaa ja vakautta. Nato-jäsenyyden myötä Suomi saattaisi joutua konfliktien osapuoleksi. NATO vaatii turvatakuiden hintana osallistumista operaatioihin, ja armeijan muokkaamista niihin sopivaksi. Nato-jäsenyys edellyttäisi myös kalliiden hyökkäysaseiden ostamista, joiden hinta on pois hyvinvointivaltion rakentamisesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hanna Mithiku:

Asevarustelun turvautumisen sijasta Suomen turvallisuus tulee nähdä kokonaisuutena, jota edistetään puolustuspolitiikan lisäksi ulkopolitiikan, taloussuhteiden ja muun yhteistyön avulla. Eurooppa tarvitsee nyt enemmän rauhanaloitteita ja yhteistyötä kuin vastakkainasettelua ja uhkavaatimuksia. Suomen on vahvistettava liittoutumattomuutta sekä YK:n ja Etyjin tarjoamia kansainvälisen turvallisuuden rakenteita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hanna Mithiku:

Työlupien saannin rajoittaminen johtaa pahimmillaan siihen, että työtä tehdään pakon edessä ilman lupia. Tällaiset työntekijät jäävät virallisen järjestelmän ja virallisten työehtojen ulkopuolelle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hanna Mithiku:

Lain valmistelusta, jossa nämä oikeudet turvataan, on jo päätetty. Lain valmistelua ja voimaantuloa ei saa missään tapauksessa viivyttää.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Hanna Mithiku:

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset kuuluvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Isoilla kaupungeilla, kuten Helsingillä on hyvät edellytykset järjestää tarvittavat tukipalvelut.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Hanna Mithiku:

Koulujen ongelmat eivät ratkea tiukentamalla kuria. On puututtava todellisiin ongelmiin kuten liian suuriin luokkakokoihin ja liian pieniin kouluavustaja, -psykologi ja - kuraattori resursseihin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Hanna Mithiku:

Kaikki kolme käsitettä ovat sellaisia, joille voi antaa erilaisia sisältöjä. Minun kodissani on sininen seinä, uskontoni on kristinusko ja isänmaani Etiopia. Yhdistelmää koti, uskonto ja isänmaa on usein käytetty ulossulkevassa merkityksessä, osoittamassa kuka kuuluu joukkoon -ja kuka ei. Siinä merkityksessä en pidä sitä hyvänä arvopohjana politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hanna Mithiku:

Kaikille yhteisillä julkisilla palveluilla taataan parhaiten ihmisten tasavertainen kohtelu taloudellisesta asemasta riippumatta. Terveydenhoitoon, kouluihin tai kulttuuripalveluihin ei yksityinen voitontavoittelu kuulu. Näitä palveluita ja kaikkea niiden piirissä tehtävää laadullista työtä on vaikea hinnoitella. Paras mahdollinen palvelutaso ei synny tuottamalla niitä liukuhihnamaisen tehokkasti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hanna Mithiku:

Sosiaalietuuksissa ei ole enää mitään leikattavaa, sillä ne ovat jo nyt minimissään. Myöskään terveydenhuollosta tai koulutuksesta ei tule leikata menoja. Ensisijaisena keinona talouden tasapainottamiselle tulee olla verotuksen progression palautaminen siten, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan, eivätkä verot nouse kohtuuttoman suuriksi kenellekään."

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hanna Mithiku:

Tuloerot eivät johdu ainoastaan erosta ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa! Suurten tuloerojen maissa niin rikkaus kuin köyhyyskin periytyvät. Lähtökohtien epätasa-arvoisuutta voidaan tasata takaamalla jokaiselle ihmiselle oikeus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hanna Mithiku:

Ennaltaehkäisevät, kaikille yhteiset palvelut tulevat huomattavasti halvemmiksi kuin raskaat korjaavat palvelut, joihin joudutaan turvautumaan kun peruspalveluista on tingitty. Hyvä koulutus, terveydenhuolto ja perustoimeentulo ovat edellytyksiä myös yritystoiminnan kehittymiselle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Hanna Mithiku:

Näitä ei tarvitse pitää toistensa vastakohtina. Usein kestävä tuotanto jopa työllistää enemmän kuin ympäristöä raskaasti saastuttava toiminta. Emme tee talouskasvulla mitään, jos tuhoamme tuotantomme edellytykset.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset