KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petra Malin, Vasemmistoliitto, 36

Oma esittely

Sosiaalityöntekijä ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Kiinnostunut palveluista, asumisesta ja kulttuurista. Unelmana tasa-arvoinen yhteiskunta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petra Malin:

Palveluista ja etuuksista on leikattu jo. Uudet leikkaukset lisäisivät vain eriarvoisuutta ja syventäisivät taloudellista ahdinkoa, kun kotimainen kulutus hyytyisi entisestään ja ihmisten ongelmat pahenisivat heidän jäädessään palveluiden ulkopuolelle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petra Malin:

Erittäin korkeiden palkkojen verotuksessa voisi olla kiristämisen varaa. Pääasia olisi kuitenkin saattaa pääomatuloverotus oikeudenmukaiselle tasolle palkkatuloihin nähden.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petra Malin:

Ydinvoimahankkeet aiheuttavat riskejä peruuttamattomista vahingoista ihmisille ja ympäristölle. Viimeisimpiin hankkeisiin on suhtauduttu yltiöoptimisesti ja ne ovat olleet kalliita ja epäonnistuneita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petra Malin:

Tavoite on hyvä, aikataulu kuitenkin näillä näkymin epärealistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petra Malin:

Suomen julkinen sektori ei ole liian suuri. Siitä on esitetty julkisuudessa harhaanjohtavia lukuja, mutta todellisuudessa esimerkiksi julkisen sektorin arvonlisäyksen osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä on 20 prosenttia. Julkinen sektori luo hyvinvointia ja mahdollistaa yksityisen sektorin toiminnan huolehtimalla esimerkiksi työntekijöiden terveydestä ja lasten päivähoidosta. Pienillä palkoilla työskentelevät kuntatyöntekijät ansaitsevat poliitikoilta enemmän arvostusta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petra Malin:

Ruotsin kielen asema Suomessa on historiallisesti erityinen ja kielen opiskelu vahvistaa Suomen pohjoismaista yhteyttä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petra Malin:

Työttömiin kohdistuu tällä hetkellä jo paljon velvoitteita. Työttömyys on hyvin harvoin kenenkään oma valinta. Ehtojen kiristäminen hyödyttää vain työnantajia, jotka voivat tarjota töitä huonommilla ehdoilla. Työssäni sosiaalityöntekijänä olen huomannut, että pakko on huono kannustin. Se ei luo pysyvää muutosta ja herättää vain epäluottamusta. Jos ihmiseltä viedään työttömyysetuudet pois, hän joutuu toimeentulotuelle, mikä lisää byrokratiaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petra Malin:

Riippuen varallisuuden tyypistä ja määrästä tämä on mielestäni oikeudenmukaista. Jos varallisuutta on paljon ja se on helposti realisoitavissa, sitä voi käyttää hoivapalveluiden maksamiseen, joten varallisuus voi mielestäni vaikuttaa hoivapalveluiden asiakasmaksuihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petra Malin:

Ravintolakulttuurin monimuotoisuus on tärkeää ja pienten paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia pitää tukea. Toisaalta alkoholin anniskeluun liittyy haittoja sekä käyttäjälle että ravintolan ympäristölle. Kantani on auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petra Malin:

Kuntien järkevän yhdistymisen tulisi tapahtua vapaaehtoiselta pohjalta, tarvittaessa kannustimia käyttäen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petra Malin:

Tämä ei toisi lisää työpaikkoja: pienipalkkaisilla ei olisi rahaa kuluttaa, mikä taas vähentäisi työpaikkoja. Lisäksi se olisi epäoikeudenmukaista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petra Malin:

On tärkeää, että ihmisillä on töitä ja mahdollisuuksia hyvään elämään myös muualla kuin kasvukeskuksissa. Ekologisessa mielessä tiivis asuminen on kuitenkin pitkällä tähtäimellä järkevää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petra Malin:

Yksityisiin palveluihin liittyy paljon ongelmia: ne aiheuttavat kustannuksia julkiselle taloudelle, julkisen vallan mahdollisuudet valvoa palveluita ja niiden laatua huonontuvat, verotulojen valuvat ulkomaille veroparatiiseihin. Monet kunnat ovat havainneet yksityisten palveluiden tulevan kalliimmaksi kuin julkisten ja palauttaneet palveluita omaksi tuotannoksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petra Malin:

Sote-uudistus pitää toteuttaa niin, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa ja palveluista päättävät henkilöt valitaan demokraattisesti. Suuret sote-alueet voivat kaventaa demokratiaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petra Malin:

EU:ssa tehty politiikka on kiihdyttänyt eriarvoistumista ja vaikeuttanut sosiaalisesti oikeudenmukaisen politiikan tekoa Suomessa. EU voisi kuitenkin toimia myös demokraattisena, kansalaisten tarpeista lähtevänä unionina. Uskon, että unionin kehittäminen on parempi ajatus kuin siitä irtautuminen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petra Malin:

Sotilallinen liittoutuminen ei ole tällä hetkellä Suomelle tarpeen. Suomalaisten sotilaiden ei myöskään tulisi osallistua uusiin sotilasoperaatioihin ulkomailla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petra Malin:

Nykytilanne jättää ulkomaisen työvoiman haavoittuvaan ja helposti hyväksikäytettävään asemaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petra Malin:

Tahdon! Toivottavasti lakivalmistelu etenee nopeasti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petra Malin:

Turvapaikanhakijoiden auttaminen kuuluu kaikille kunnille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petra Malin:

Lasten osallisuus on tärkeämpi tavoite kuin kovempi kuri.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petra Malin:

Ovatko nämä suomalaiset perinteiset arvot? Suomalaiset arvostavat myös hyvinvointivaltiota ja tasa-arvoa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petra Malin:

Yritysten intresseissä ei ole tuottaa parhaita mahdollisia palveluita vaan tuottaa voittoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petra Malin:

Viime vuosikymmenet on alennettu verotusta eikä sillä ole saatu aikaan hyvinvointia. Etuudet ovat jääneet jälkeen palkkakehityksestä. Palvelut tuovat hyvinvointia ja ehkäisevät ongelmia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petra Malin:

On täysin käsittämätöntä ajatella, että ihmisen tulot kertoisivat jotain hänen lahjakkuudestaan tai ahkeruudestaan. Yritysjohtaja ei ole tuhat kertaa ahkerampi kuin lähihoitaja. Suuret tuloerot aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja turvattomuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petra Malin:

Nykyinen palvelu- tai etuustaso ei monesti ole riittävä ihmisarvoiseen elämään. Järjestelmää on syytä uudistaa rakenteellisesti, mutta ihmisarvosta on huolehdittava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petra Malin:

Konkreettisissa tilanteissa tämä on joskus vaikea kysymys, kun vastakkain ovat esimerkiksi ihmisten todella tarvitsemat palvelut ja isot kertainvestoinnit uusiutuvaan energiaan. Ympäristön tilanne on kuitenkin niin kriittinen, että sen suojelu tulee asettaa pitkällä tähtäimellä ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ihmisten hyvinvointi on kiinni ympäristöstä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petra Malin:

Ihmiset eivät ole irrallaan ympäristöstään. Ympäristökatastrofeja ei voida enää estää, jos tilanteen annetaan mennä vielä pidemmälle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset