KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sophia Leppä, Vasemmistoliitto, 35

Oma esittely

23-vuotias yliopisto-opiskelija (matematiikan ylioppilas) ja Etelä-Suomen vasemmistonuorten varapuheenjohtaja. Ehdolla eduskuntaan, koska haluaa nuorille ja nuorille aikuisille paremman tulevaisuuden, eikä usko sen löytyvän lyhytnäköisestä leikkauspolitiikasta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sophia Leppä:

Valtion velkaantumisen on käännettävä laskuun, mutta se ei ole tapahtunut tähänkään mennessä palveluiden tai etuuksien leikkauksilla. Sen sijaan tulisikin investoida infrastruktuurin parantamiseen, väestön palvelujen ja ostovoiman turvaamiseen sekä uuden teollisuuden perustan kehittämiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sophia Leppä:

Ansiotuloverotuksen progressiota tulisi kiristää, mutta ennen muuta Suomessa ansiotulojen ja pääomatulojen verotus tulisi yhtenäistää saman progressiivisen verotaulukon mukaisiksi ja osinkojen verohelpotukset tulisi poistaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sophia Leppä:

Suomen ei tulisi käyttää enää enempää rahaa mittaviin ydinvoiman lisärakennusprojekteihin vaan panostaa uusiutuvan energiateknologian kehittämiseen ja käyttöönottamiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sophia Leppä:

Suomen tulisi korvata kivihiili, turve ja maakaasu energiamuotoina mahdollisimman tehokkaasti vuoteen 2025 mennessä. Samalla energian kulutusta yleisesti tulee vähentää, energiatehokkuutta lisätä ja energian tuotannossa siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin vuoteen 2050 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni Suomen julkisen sektorin osuus ei ole liian suuri, sillä se on linjassa muiden Euroopan hyvinvointivaltioiden kanssa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen kieliopintojen rakennetta ja Suomen kaksikielisten palvelujen takaaminen voitaisiin pohtia toisenlaisellakin mallilla toteutettavaksi. Tässä myös saamenkielisten palvelut täytyy huomioida.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sophia Leppä:

Ihmisiä ei tulisi pakottaa työhön millaisilla ehdoilla tahansa vaan ihmisten tarkoituksen mukaista, pitkäaikaista työllistymistä tulisi tukea.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sophia Leppä:

Kuntia ei tulisi liittää pakolla vaan kuntaliitoksista tulisi järjestää kuntien sisäiset kuntalaisäänestykset ja vaatia kaikkien liitosta koskevien kuntien asukkaiden hyväksyntä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sophia Leppä:

Kokopäivätyön palkalla täytyy olla mahdollista tulla toimeen, enkä usko palkkojen alentamisen nostavan työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Sen sijaan pienyrittäjien, jotka ovat merkittäviä itsensä sekä muiden työllistäjiä, asemaa voisi monin tavoin helpottaa parantamalla pienyrittäjien toimeentuloa ja tukiverkkoa sekä tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkausta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni sote-uudistuksessa tulisi säilyttää julkisten palveluiden ensisijainen asema ja tarpeen mukaan ottaa jo yksityistettyjä palveluita takaisin julkisesti tuotettaviksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sophia Leppä:

On tärkeää, että kunnilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus suoraan vaikuttaa palveluiden laatuun ja sisältöön sekä niiden mahdollisiin epäkohtiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sophia Leppä:

EU:n merkittävin saavutus on ollut Euroopan vakauttaminen, mikä on mahdollistanut laajemman kehityksen. Euroopan unionin rakennetta täytyy kuitenkin kehittää ja demokratisoida nykyisestä. TTIP:n kaltaisten vapaakauppasopimusten valmistelu suljettujen ovien takana piilossa kansalaisilta ei tulisi olla sallittua.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sophia Leppä:

Tarvitsemme rahoitusmarkkinaveroa verovälttelyn hillitsemiseksi, sillä se aiheuttaa vuosittain EU:n taloudelle yhteensä 1000 miljardin euron menetykset.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sophia Leppä:

Suomi on rakentanut ulkopoliittisilla ulostuloillaan selkeää kansainvälistä roolia puolueettomana rauhanrakentajana ja ihmisoikeuksien puolustajana. Mielestäni Suomen tulisi pitää kiinni tästä roolista entistäkin tiukemmin lopettaen asekaupat ihmisoikeuksia polkevien tai aseellisen konfliktin osapuolena olevien maiden kanssa, eikä liittyä sotilasliittoon oikeuttaen samalla kaikki sen kansainväliset toimet.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni puolustusmäärärahoja ei tulisi lisätä nykyisestä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sophia Leppä:

Työlupien saantia niin kuin muutakin rajojen yli liikkumista tulisi nykyisestä helpottaa. Kuitenkin työlupien kohdalla täytyy varmistaa kaikkien työntekijöiden yhtäläiset oikeudet ja palkkaus, jottei kahdenkerroksen työmarkkinat kehity entisestään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sophia Leppä:

Ehdottomasti, sillä kaikkien ihmisten tulisi olla lain edessä yhdenvertaisia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sophia Leppä:

On jo ja ei häiritse.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni kurin sijasta kouluissa tulisi panostaa oppilashuoltoon ja kaikkien oppilaiden oppimisen tukemiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sophia Leppä:

Mielestäni politiikan arvoperustana tulisi olla universaalit ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sophia Leppä:

Yksityistämisellä ollaan harvoin päästy taloudellisesti tehokkaampaan ratkaisuun. Palveluiden ollessa julkisesti tuotettuja on kunnilla myös mahdollisuus suoraan vaikuttaa laadullisiin epäkohtiin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sophia Leppä:

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on mielestäni tärkeää turvata kaikkien ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi, yhteiskunnassa, jolta me kaikki olemme saaneet.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sophia Leppä:

Nykyiset tuloerot eivät ole millään tasolla perusteltavissa lahjakkuudella tai ahkeruudella. Esimerkiksi monet naisvaltaiset alat ovat palkkakuopassa, vaikka niiden työntekijät tekevät pitkiä päiviä raskasta työtä, joka pitää yhteiskuntaamme yllä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sophia Leppä:

Palvelut ja sosiaalietuudet ovat tärkeä osa yhteiskuntamme perustaa ja tukevat myös taloudellista kehitystä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sophia Leppä:

Jos ei ympäristöasioida huomioida, ei meillä ole paikkaa missä elää ja tehdä työtä. Nykyinen talouskasvun voimaan sokeasti uskova talousjärjestelmämme rasittaa jo ympäristöämme yli kasvukyvyn, enkä näe samalla tiellä jatkamisen järkevänä suuntana yhteiskunnalle. Sen sijaan pitää huolta kaikkien ihmisten toimeentulosta ja antaa suurin merkitys töille, jotka pitävät yllä yhteiskuntaamme ja hyvinvointiamme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset