KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Dan Koivulaakso, Vasemmistoliitto, 33

Oma esittely

Olen kotoisin Helsingistä, asun Kalliossa. Harrastan politiikan ohella aktiivisesti liikuntaa. Työskentelen sopimustoimitsijana Suomen suurimmassa ammattiliitossa JHL:ssä, opiskelen työni ohessa kauppatieteiden maisteriksi. Olen Yhteiskirjoittanut tietokirjat Radikaaleinta on arki (2010) ja Äärioikeisto Suomessa (2012). Olen kaupunginvaltuutettu ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsen. Aiemmin toimin Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Aikuisiälläni olen työskennellyt yli 50:llä työsopimuksella. Tutuksi ovat tulleet monet kansalaisjärjestöt, kehitysyhteistyö, varastotyö, muuttokeikat, posti, ravintola-ala, vanhusten kotiruokapalvelu sekä kolumnistina, kääntäjänä, tutkimusavustajana ja toimittajana työskentely.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Dan Koivulaakso:

Työnantajille ja rikkaille on annettu liikaa verohelpotuksia, mistä on syntynyt valtion tuloihin vajetta. Velkaantumisella kuitenkin pelotellaan aivan liikaa, Suomen velkaantuminen on maltillista suhteessa moniin Euroopan maihin. Olennaista on myös mihin rahaa käytetään. Kaksi edellistä oikeistovetoista hallitusta on ottanut paljon syömävelkaa, mutta elvytystä ei ole tehty. Helsingissä taas, jopa tuottavia investointeja jätetään tekemättä vaikka lainaraha on historiallisen halpaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Dan Koivulaakso:

Olennaista on verottaa sosiaaliturva-, eläke-, palkka- ja osinkotuloja samalla progressiivisella veroasteella, jolloin emme kannusta verokikkailuun ja rikkaat maksavat suhteessa enemmän veroa. Yli sadantuhannen euron tuloissa nykyistä progressiota voisi kiristää tuntuvasti, kun taas alle 1200 euron kuukausitulojen, eli alle köyhyysrajan jäävien, tulojen on oltava verottomia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Dan Koivulaakso:

Ydinvoima sitoo Suomea yhä enemmän keskitettyyn energiantuotantoon ja vaikeuttaa uusiutuvan energian lisäämistä. Nykyisten ydinvoimaloiden tullessa käyttöikänsä päähän, ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaa. Kaikki tulevat investoinnit on tehtävä kotimaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon kuten tuulipuistoihin ja bioenergiaan. Ydinvoima ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Dan Koivulaakso:

Suomen ei pidä investoida enää yhteenkään fossiilisia polttoaineita käyttävään laitokseen, vaan investoinnit on suunnattava kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan. Tällä tavoin voidaan luoda työpaikkoja Suomeen, parantaa energiaomavaraisuutta ja oikaista energiatuotteiden osalta kauppatasetta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Dan Koivulaakso:

Hyvinvointipalveluiden tuotanto on syytä säilyttää julkisella vallalla. Väestön kasvaessa ja ikääntyessä julkinen sektori kasvaa. Julkista sektoria pitää kasvattaa myös esimerkiksi asuntotuotannossa. Toinen tärkeä kysymys on miten yksityinen sektori voi kasvaa ekologisesti kestävällä tavalla samalla kun tavoittelemme varallisuuden uusjakoa. Julkisia tehtäviä ei myöskään pidä siirtää enää konsulttifirmoille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Dan Koivulaakso:

Kielten opiskelu ylipäätänsä on hyödyllistä. Kysymystä ruotsin opiskelusta ei voi pelkistää kielen opiskeluun. Mikäli vaatimuksesta luovutaan, on myös kaksikielisyysstandardeja todennäköisesti höllennettävä ja esimerkiksi virkamiesten kelpoisuusehtoja muutettava. Asiasta on päätettävä kokonaisuutena.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Dan Koivulaakso:

Suomessa on jokaista avointa työpaikka kohden kymmeniä työttömiä. Työttömille pitää mahdollisuuksien mukaan tarjota palkkatuettua työtä tai mahdollisuus opiskella uusi ammatti pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi. Työaikaa tulee lyhentää ansiotasoa laskematta, näin voidaan myös jakaa työtä. Työn tuottavuuden kasvu maksaisi takaisin lisääntyvät kustannukset. Lisäksi tarvitaan lakisääteinen minimipalkka.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Dan Koivulaakso:

Kaikille vanhuksille tulee tarjota samantasoiset palvelut heidän tuloihinsa ja varallisuuteensa katsomatta. Muuten luomme kahden kerroksen vanhuspalvelumarkkinat. Progressiivisen verotuksen ja perintöverotuksen avulla yhteiskunta huolehtii tasa-arvosta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Dan Koivulaakso:

Ravintoloiden aukiolojen vapauttamista voisi kokeilla ja sitten arvioida tulokset. Anniskelualueisiin ja vastaavaan liittyvää byrokratiaa on joka tapauksessa syytä höllentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Dan Koivulaakso:

Kannatan kuntien itsemäärämisoikeutta. Pienten kriisikuntien yhdistäminen mahdollistaisi kuitenkin useampien hoitajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaamisen kunnanjohtajen sijaan. Pääkaupunkiseudun kunnat voisi kuitenkin mielestäni yhdistää yhtenäiseksi metropolialueeksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Dan Koivulaakso:

Jos yksi huonosti pärjäävä yritys saa oikeuden maksaa sopimuksia pienempiä palkkoja, uusi kilpailutilanne pakottaa muutkin samaan. Seurauksena on deflaatio ja itseään ruokkiva kaikkien elintason lasku, jossaa palkkojen pudotus jatkuu. Kun yleissitovuus estää kilpailun palkoilla, se kannustaa yrityksiä kilpailemaan laadulla, osaamisella ja tehokkuudella. Suomi onkin lähes kaikkien kansainvälisten vertailujen mukaan erittäin kilpailukykyinen maa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Dan Koivulaakso:

Suomen pitäminen asuttuna edellyttää elinkeinoelämän kehittämistä paikallisesti ja monipuolisesti sekä kattavan koulutusjärjestelmän ylläpitämistä. Ilman elinkeinoja ei mikään paikkakunta voi pärjätä. Valtio voi olla edelleen tärkeä tekijä paikallistalouksien kehittäjänä investoimalla tai ohjaamalla investointipäätöksiä. Yksi esimerkki on metsäteollisuuden käyttäminen bioenergian tuotantoon, joka loisi työpaikkoja työttömyyden riivaamille haja-asutusalueille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Dan Koivulaakso:

Useiden tutkimusten mukaan suomalaiset vastustavat yksityistämistä. Silti kuntien yksityisiltä ostamat palvelut ovat 15 vuodessa nelinkertaistuneet 10 miljardiin euroon vuodessa. Pitkällä aikavälillä kustannukset kasvavat ja laatu heikkenee puutteellisten kilpailutuskriteerien ja määrävien markkina-asemien takia. Lisäksi yksityiset sote-palvelut ovat jo johtaneet veroparatiisitalouteen. Yksityisiltä palveluilta pitää poistaa nykyisiä verotukia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Dan Koivulaakso:

Pääasia on, että turvataan yhdenvertaiset hoitomahdollisuudet riittävän laajalla väestöpohjalla. Liian pienet kriisikunnat on yhdistettävä, jotta yhdenvertaiset oikeudet esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluihin pystytään säilyttämään koko maassa. Peruspalveluita tarvitaan myös lähempänä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Dan Koivulaakso:

Ruotsissa kilpailutus on johtanut kovempiin hintoihin ja markkinoiden keskittymiseen isoille yrityksille. En kannata tämän suuntaista kehitystä, jossa pienet yrittäjät kilpaillaan hengiltä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Dan Koivulaakso:

Tällä hetkellä EU painottaa talouskuria ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella. Suurimmat ongelmat piilevät rahaunionissa eikä EU:ssa. Euroopan rahaliiton ja keskuspankin rakenteita on uudistettava, jotta EU:sta voidaan rakentaa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä unioni.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Dan Koivulaakso:

Rahoitusmarkkinaverosta saatavilla tuloilla voitaisiin esimerkiksi luoda investointirahasto kestävään kehitykseen ja tasapainottaa taloussuhdanteita vättääksemme kriisejä. Tavoitteeksi on otettava kaikkien EU-maiden saaminen mukaan järjestelmään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Dan Koivulaakso:

Enemmistö suomalaisista vastustaa Natoa, joten siihen ei pidä liittyä. Olemme yksi maailman vakaimmista maista ja turvallisuutemme perustuu tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ja asiallisiin naapuruusuhteisiin. Nato ei ole arvoyhteisö, läntisen maailman identiteetti tai mitään muuta vastaavaa vaan sotilasliitto. Jäsenyys vaarantaisi turvallisuuttamme enemmän kuin turvaisi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Dan Koivulaakso:

Puolustusvoimien määrärahat ovat viisi prosenttia valtion budjetista, mikä on pikemminkin liikaa. Nato-harjoitukset voisivat olla ensimmäinen säästökohde ja sotilasliittoon ei missään nimessä pidä liittyä, sillä se lisäisi menoja entisestään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Dan Koivulaakso:

Tarveharkinnan keskeinen ongelma on, että se luo Suomessa jo työskenteleville ihmisille riippuvaisuussuhteen työnantajaansa ja lisää paperittomuutta. Lisäksi tarveharkinta aiheuttaa byrokratiaa koko työvoimahallinnolle. Nykyisiä oleskelulupakäytäntöjä on yksinkertaistettava ja kaikilla oleskeluluvilla on oltava oikeus työntekoon samalla kuin työehtojen toteutumista on valvottava tiukemmin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Dan Koivulaakso:

On päivänselvää, että kaikille kuuluu yhtäläiset ihmisoikeudet. Asiasta ei pitäisi joutua edes keskustelemaan sivistysvaltiossa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Dan Koivulaakso:

Helsingissä on jo useampi vastaanottokeskuksen toimipiste. Yksi niistä on Kalliossa, missä itsekin asun, enkä näe siinä mitään ongelmia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Dan Koivulaakso:

Suomen koulujärjestelmä on yksi maailman parhaista. Yksi edellytys tälle on oppilaiden ja opettajien välinen suhde, joka ei perustu tiukkaan auktoriteettiin. Kouludemokratiaa on lisättävä, lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Kurilinja ei ole hyväksi lasten ja nuorten kehittymiselle tai kasvata aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen eikä anna eväitä hyviin ihmissuhde-, vuorovaikutus- tai johtamistaitoihin tulevaisuudessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Dan Koivulaakso:

Jokaisen oikeus omaan kotiin pitäisi olla itsestäänselvyys. Niin myös valtion ja kirkon erottaminen toisistaan sekä uskonnonvapaus. Isänmaa politiikan arvona sen sijaan muuttuu helposti ummehtuneeksi kansallismielisyydeksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Dan Koivulaakso:

Jo yksityistettyjä palveluita on palautettava kuntien omaksi tuotannoksi. Kuntien yksityisiltä ostamat palvelut ovat 15 vuodessa nelinkertaistuneet 10 miljardiin euroon vuositasolla. Pitkällä aikavälillä kustannukset kasvavat ja laatu heikkenee puutteellisten kilpailutuskriteerien ja määräävien markkina-asemien takia. Lisäksi yksityiset sote-palvelut ovat jo johtaneet veroparatiisitalouteen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Dan Koivulaakso:

Mielummin kannattaa korottaa veroja, jotta emme tuhoa hyvinvointivaltiota. Ei kuitenkaan pidä korottaa sellaisia kulutusveroja, jotka kohdistuvat ruokaan, asumiseen ja rasittavat eniten pienituloisia. Tarvitaan progressiivista verotusta ja rikkaiden etuoikeuksien poistamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Dan Koivulaakso:

On paljon näyttöä siitä, että ihmiset voivat paremmin yhteiskunnissa joissa tuloerot ovat tasaiset. Silloin lahjakkuuden ja ahkeruuden kukoistus on mahdollista kaikille. Kyse on paitsi kohtuudesta ja oikeudenmukaisuudesta myös tehokkuudesta. Liian suuret tuloerot ovat OECD:n tutkimuksen mukaan leikanneet Suomen talouskasvua 9 prosenttiyksikköä 1980-luvun jälkeen. Lisäksi tuloerot ovat Suomessa 1990-luvun lamasta alkaen kasvaneet ennätysnopeasti. Tarvitaan huomattavaa tuloerojen tasaamista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Dan Koivulaakso:

Suomen merkittävä kansainvälinen menestys on perustunut hyviin julkisiin palveluihin ja tasaisiin tuloeroihin. Suomi voi työllisyysastetta hivenen nostamalla tai tulo- ja varallisuuseroja tasaamalla mainiosti rahoittaa palvelut ja sosiaaliturvan. Tämä on kansalaisten ylivoimaisen enemmistön toive ja myös etu.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Dan Koivulaakso:

Talouden ja ympäristön ei tarvitse välttämättä olla ristiriidassa, kunhan otamme ekologiset rajat vakavasti. Nykyinen talouden taantuma, työttömyys ja ekologiset ongelmat on mahdollista ratkaista yhtä aikaa investoimalla energian säästöön sekä ekologiseen tuotantoon ja työhön. Kaikki energiainvestoinnit on tehtävä uusiutuvaan energiaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Dan Koivulaakso:

Kestämättömästä taloudesta johtuvat ilmastonmuutos ja ekologisen ongelmat uhkaavat vakavasti planeetan elämän tulevaisuutta. Myös poliittinen päätöksenteko kaikilla tasoilla on asetettava näihin raameihin. Haitallisista ympäristötuista ja liian saastuttavista aloista on luovuttava. Talvivaaran kaltaisia katastrofeja, jossa saastuttaja pyrkii rikastumaan ja muut maksavat, ei voida sallia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset