KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riku Ahola, Vasemmistoliitto, 24

Oma esittely

Olen 34-vuotias valtiotieteiden maisteri Helsingin Tapanilasta. Leipätyönäni työskentelen Kansantalojen Liiton toiminnanjohtajana sekä Malmin työväentalon kehityspäällikkönä. Olen mukana monessa ja luottamustehtävini kuuluu muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston varaedustajan tehtävät, Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtajuus sekä Työväen Urheiluliiton hallituksen jäsenyys. Vaaliteemojani eduskuntavaaleissa ovat liikunta, asuminen, talous ja ympäristö. Lue lisää minusta ja teemoistani: http://ehdokas.vasemmisto.fi/rikuahola

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Riku Ahola:

Kurjistava sekä kuristava talouspolitiikka eivät toimi. Talouden itseään ruokkiva syöksykierre voidaan pysäyttää vain valtion aktiivisella elvytyksellä ja investointipolitiikalla. On tuettava siirtymistä uudenlaiseen hyväkatteiseen vientitoimintaan. Esimerkiksi ICT- ja cleantech -aloilla on nyt voimakasta kasvua ja näiden alojen tukemisen kautta voidaan luoda uutta kasvua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Riku Ahola:

Hyvin ansaitsevien ansiotuloja ei tule verottaa ankarammin, vaan kaikkia tuloja on verotettava samassa progressiivisessa verotaulukossa. Tämä estää kikkailun ansio-, osinko- ja pääomatulojen välillä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Riku Ahola:

Suomella on hyvät mahdollisuudet olla vastuullisen ympäristöpolitiikan ja tehokkaan sekä puhtaan ympäristötekniikan edelläkävijä. Näin edistetään myös työllisyyttä. Siksi kotimaista ja kestävästi tuotettua bio- ja aurinkoenergiaa, tuulivoimaa sekä maalämpöä on tuettava ja hiili- sekä ydinvoimasta on luovuttava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Riku Ahola:

Kotimaista ja kestävästi tuotettua bio- ja aurinkoenergiaa, tuulivoimaa sekä maalämpöä on tuettava. Kivihiilen, turpeen ja maakaasun teollisesta käytöstä on luovuttava vuoteen 2025 mennessä. Suomen on saatettava voimaan ilmastolaki, joka sisältää sitovat ja kaikkia teollisuuden aloja koskevat päästövähennystavoitteet.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Riku Ahola:

Suomen koulutuksen, tieteen ja vakaan yhteiskunnan tausta löytyy universaalista hyvinvointivaltiosta, jonka keskeinen toimija on julkinen sektori. Julkisen sektorin toimintaa voidaan tarkastella ja tehostaa hallintokäytänteitä muuttamalla. Opettajia sekä palvelutyöntekijöitä karsimalla tätä tarkastelua ei tule missään nimessä tehdä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Riku Ahola:

Ruotsinkielen asema on kirjattu perustuslakiin ja muutos vaatisi perustuslain muuttamista. Mielestäni Ruotsin pakollisesta opiskelusta luopumisen sijaan tulisi enemminkin kehittää kielen opetusta kanssakäymistä edistäväksi ja kannustavaksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riku Ahola:

Sosiaaliturva koetaan monimutkaiseksi ja lannistavaksi systeemiksi. Se ei kannusta työnhakuun yhteiskunnassa, jossa silppu- ja pätkätyöt ovat normi ja niiden vastaanottaminen on kannattamattomampaa kuin kotona oleminen. Yksi ratkaisumahdollisuus ongelmaan olisi perustulo, joka olisi kansalaisille universaali. Perustulon lisäksi ihminen voisi tehdä haluamansa määrän työtä vaarantamatta etuuksiaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Riku Ahola:

Hyvinvointivaltion perusta koostuu universaaleista palveluista, joista hyötyvät kaikki. Perustaso on pidettävä yllä kaikille. Jo nyt varakkaammat ihmiset voivat valita kukkaronsa mukaan parempia hoivapalveluita sekä kerryttää eläkeikää varten varallisuutta erinäisten rahastojen kautta. Varakkaat myös maksavat mielellään vanhempana paremmasta hoivasta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Riku Ahola:

Mielestäni anniskeluravintoloiden aukioloajoissa ei ole tällä hetkellä suuria ongelmia. Läpi yön auki olevat anniskelupaikat kannustaisivat osaltaan suurempaan alkoholinkäyttöön sekä järjestyshäiriöihin. Nykyinen tilanne on hyvä. Aukioloaikoja ei tule myöskään kiristää, sillä tällöin alkoholin nauttiminen siirtyisi vähemmän kontrolloituihin olosuhteisiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Riku Ahola:

Joskus kuntien pakkoliitokset tai yhteisen tason hallintoelimet ovat paikallaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei tunnu löytyvän yhtenäistä näkökantaa metropolihallinnon luomiseksi. Metropolikaavoitus on mielestäni ainoa vaihtoehto tilkkutäkkiuudisrakentamisen estämiseksi sekä arvokkaiden virkistys- ja kulttuurihistoriallisten alueiden säilytäämiseksi kaupungissamme. Kokonaisuuden tarkasteleminen laajemmassa skaalassa on usein järkevämpää kuin nyhjätä vanhojen rajojen sisällä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riku Ahola:

Globalisaatio on mullistanut työehtokikkailun valtioiden välillä. Kunkin maan työnantajat pyrkivät kilpailijamaita heikompiin palkankorotuksiin ja työsuhde-etujen karsimiseen. Tämä prosessi heikentää työntekijöiden ostovoimaa ja siten myös kokonaiskysyntää ja kasvua, ollen lopulta vahingollista valtion kansantaloudelle. Tällainen kilpailu voidaan lopettaa yhteisillä euroopalaisilla pelisäännöillä ja eduskunnan tehtävä on toimia asiassa painostajana unionin suuntaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Riku Ahola:

Ihminen voi aika pitkälle valita asuinpaikkansa maassamme ja tämä on hänen oma valintansa. Mikäli verovaroin on järjetöntä kustantaa tiettyjä palveluita syrjäkylille, on silloin tuettava ihmisten muuttoa syrjäkyliltä taajamiin. Mikäli syrjäseudun elävöittäminen tapahtuu esimerkiksi matkailuyrittäjyyden tai muiden innovaatioiden kautta, voi valtio osoittaa tukea tämän toiminnan kehittämiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Riku Ahola:

Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, verovaroin rahoitettuja ja julkisesti tuotettuja. Tärkeintä sote-ratkaisussa on, että järjestämis- ja tuottamisvastuuta vahvistetaan julkisen sektorin tehtävänä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Riku Ahola:

Vahvoilla väestö- ja rahoituspohjilla on taattava tarvittavat voimavarat kuntien asukkaiden laadukkaisiin palveluihin. Vastuuta voidaan tarvittaessa siirtää kuntien yhdessä valitsemille vastuukunnille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Riku Ahola:

Täysi vapaus tällä alueella ei ole suotavaa. Vapaat markkinat eivät aina ohjaa parhaaseen vaihtoehtoon. Esimerkiksi ruuhka-aikoina sekä poikkeustilanteissa vapaat hinnat voivat nostaa taksimatkat järjettömän hintaisiksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Riku Ahola:

Eu on tuonut mukanaan paljon hyötyjä suomalaisille. Laajemmat sisämarkkinat ovat lisänneet valinnanvaraa kaupoissamme ja matkustusrajoitteet ovat vähentyneet. Toisaalta päätöksiä tehdään yhä laajenevissa määrin suuryritysten intressien mukaisesti. Eu:n on otettava askel kohti inhimillisempää politiikkaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Riku Ahola:

Suomen on liityttävä rahoitusmarkkinaveroa valmistelevien maiden joukkoon. Rahoitusmarkkinavaero hillitsisi osaltaan kikkailua eri rahoitusinstrumenttien välillä ja näin tasapainottaisi talouden vakautta. Veron tuotot olisi ohjattava yhteiseen hyvään, eli rahoitusmarkkinaveroalueella toimivien kansantalouksien tukemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Riku Ahola:

En näe edelleenkään NATOa vaihtoehtona Suomelle. NATOn mahdollinen laajentuminen Suomen rajoille lisäisi Venäjän kokemaa uhkaa lännestä ja täten vaarantaisi alueemme vakautta. NATO-jäsenyys heikentäisi entisestään Suomen ja Venäjän kaksinkeskeistä kanssakäymistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Riku Ahola:

Jos NATO ei ole vaihtoehto, on uskottava puolustus rakennettava uskottavalle pohjalle. Suomen puolustuskyky tarvitsee määrärahoja muodossa tai toisessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Riku Ahola:

Suomessa on monia aloja, joihin on nykyään vaikea saada töihin syntyperäisiä suomalaisia. Jos EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta Suomeen tulleet työperäiset maahanmuuttajat keskeyttäisivät työt Helsingissä viikoksi, ajautuisi kaupunki kaaokseen. Työtätekevien ihmisten maahanmuuttoa ei tule vaikeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Riku Ahola:

Elämme 2010-lukua. Annetaan jo ihan oikeasti ihmisten mennä keskenään naimisiin sukupuolta tarkastelematta. Tämä on ihmisoikeuskysymys. En myöskään näe mitenkään eroa siinä, adoptoiko homo- vai heteropari lapsen. Adoptioprosessi on jo nyt niin tiukka että pari on varmasti lapsen arvoinen, mikäli tämän haluaa adoptoida.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Riku Ahola:

Tällainen vastaanottokeskus löytyy jo Metsälästä, joten asia on hyväksytty.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Riku Ahola:

Koulukiusaaminen on iso ja raadollinen ongelma. Opettajien puuttuminen kiusaamiseen on usein vaikeaa. Mielestäni opettajille pitäisi antaa enemmän valtuuksia koulutyön ja koulurauhan säilyttämiseksi. Tämä ei tarkoita perinteistä ruumiillista kurittamista, vaan oikeutta poistaa häiriköivä tai kiusaava oppilas koulun alueelta ilman ainaista pelkoa oman työpaikkansa puolesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riku Ahola:

Suomalainen arvopohja on laajempi kuin koti, uskonto ja isänmaa, joita kansallisessa retoriikassa painotetaan. Suomen historiaa tutkimalla löytyy paljon lisää arvoja, jotka voisivat olla myös politiikan arvopohja. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälisyys, sivistys sekä universaalin koulutuksen arvostus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Riku Ahola:

Yksityistäminen ei ole tae paremmasta palvelun laadusta. Yksityisten yritysten tuottamien palvelujen kustannustehokkuus haetaan työntekijä- ja laatutekijäsäästöistä. Suurimpana ongelmana ulkoistamisissa ovat ne ulkomaiset yritykset, jotka tulouttavat voittonsa veroparatiiseihin. Tällöin kansantaloudessamme kiertävä raha valuu pois ja köyhdyttää Suomea osaltaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Riku Ahola:

Veronkorotukset ja julkiset investoinnit ovat parempi vaihtoehto kuin leikkauslistat sekä palveluiden karsiminen. Veroja voidaan korottaa pääomatulojen progressiolla, ei ansiotuloverotusta kiristämällä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riku Ahola:

Suuret tuloerot ajavat yhteiskunnalliseen epätasa-arvoistumiseen sekä yhteiskuntarauhan hapertumiseen. Jonkinasteiset tuloerot ovat aina paikallaan, jotta ihmisille luodaan kannusteita, mutta nykyinen kehitys on kaukana hyväksyttävästä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Riku Ahola:

Julkista taloutta ei tule karsia palveluita heikentämällä sekä etuuksia kiristämällä. Nykyiset sosiaalietuudet, voidaan korvata yhteisellä perustulolla, joka kannustaa ottamaan vastaan myös lyhyempiä työsuhteita. Suurempi ongelma maailmassa on kansantaloutemme varojen valuminen kansainvälisten korporaatioiden kautta veroparatiiseihin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Riku Ahola:

Mielestäni kaikessa päätöksenteossa on huomioitava ympäristöarvot. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin haaste. Suomi voi ottaa edelläkävijän roolin ympäristöteknologian kehittämisessä sekä viennissä. Tällöin myös talouskasvu ja työpaikkojen luominen mahdollistuisivat uusien innovaatioiden kautta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Riku Ahola:

Mielestäni kaikessa päätöksenteossa on huomioitava ympäristöarvot. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin haaste. Suomi voi ottaa edelläkävijän roolin ympäristöteknologian kehittämisessä sekä viennissä. Tällöin myös talouskasvu ja työpaikkojen luominen mahdollistuisivat uusien innovaatioiden kautta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset