KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha-Pekka Väisänen, SKP, 132

Oma esittely

JP ON kotoisin Pieksämäeltä. Pääsi ylioppilaaksi Ressusta. Ateisti. Nukkuu kyljellään. Sinisilmäinen. Asuu Punavuoressa. On opiskellut Yhdysvalloissa ja Mexicossa. On laulanut kirkkokuorossa. Elää parisuhteessa parturi-kampaaja-miehensä kanssa. Haluaa isona eläintenkesyttäjäksi.Pikaluistelija. Tekee poliittisia performansseja. Tykkää makaronilaatikosta ja ketsupista. On adoptoitu. Valmistunut Kuvataideakatemiasta. Fanittaa Frida Kahloa. Pelkää liukkaita katuja ja polvilumpioiden sijoiltaan menoja. Ajokortti. Näkee valoa tunnelin päässä. On ollut töissä 30 eri ammatissa mm navettasiivoojana, toimittajana ja matkaoppaana. Kerää keittokirjoja. Käyttää silmälaseja. Omistaa punaisen Jopon. On kolmen lapsen kummi. Inhoaa kauhuleffoja. Harrastaa hidasta kävelyä. On kakkostyypin diabeetikko. Haluaisi pienemmän vatsan ja isommat lihakset. Rakastaa runoja. Oikeakätinen. Ui Yrjönkadulla. On SKP:n jäsen koska haluaa muuttaa nykymenoa muiden muutosta haluavien kanssa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Valtionvelka on kapitalismille taivaan lahja. Se ylläpitää kansainvälistä luottojärjestelmää ja sen avulla työväenluokkaa pidetään kurissa ja nuhteessa. Niin Suomessa kuin muissakin euromaissa on menossa sosiaalisten etujen riisuminen työväenluokalta. Kyseessä on julistamaton sota, jossa keskeinen työväline on velkakriisi. Nyt tulee vaatia kansallisen hätätilaohjelman toteuttamista erityisesti yhteiskunnan taloudellisesti heikompiosaisten kansalaisten etujen puolustamiseksi ja turvaamiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Verotus on suunnattu viime vuosina yhä enemmän pieni- ja keskituloisiin. Arvonlisäverojen ja kunnallisverojen korotukset rasittavat eniten pienituloisia. Pääomatuloista pitää alkaa maksaa kunnallisveroa. Hallitus on jakanut suuryhtiöille helpotuksia muun muassa yhteisö- ja energiaverotuksessa. On kiristettävä veroprogressiota alkaen 4 000 eurosta kuukaudessa ylöspäin. On nostettava tuntuvasti verotettavan tulon alarajaa. Johtajien ylisuuria palkkoja, palkkioita ja eläkkeitä on leikattava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Ydinvoiman sijaan on panostettava ekologiseen energiantuotantoon ja tuettava uusiutuvien, ympäristöystävällisten ja hajautettujen energiantuotantotapojen kehittämistä ja tutkimista. Energiantuotannon tulee olla yhteiskunnallisesti omistettua ja demokraattisessa ohjauksessa. Tarvitaan uusi taloudellisen kehityksen malli, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Suomen tulee olla edelläkävijä tekemällä ilmastolaki ja kuntakohtaiset ohjelmat, joilla vähennetään nopeasti hiilidioksidipäästöjä ja siirrytään kohti hiilineutraalia energiataloutta. Uusien ydinvoimaloiden sijasta on kehitettävä energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa. On panostettava joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen ja luovuttava junaliikenteen kilpailuttamisesta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Siinä missä yksityinen sektori tuottaa 79 % bruttokansantuotteesta tuottaa julkinen sektori siitä vain 21% Siinä missä yksityinen sektori työllistää 75 % julkinen sektori työllistää vain 25 %. Julkiset menot eivät ole nousseet viime aikoina. Markkinauskon sijaan valtion, kuntien ja julkisen sektorin on luotava työpaikkoja miljardiluokan investointiohjelmalla. Uusia tuotannonaloja on kehitettävä esimerkiksi ympäristöystävällisen energiantuotannon, kestävän rakentamisen ja tietotekniikan aloille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Kaikilla koululaisilla tulee olla oikeus opiskella ruotsia tai suomea A1 kielenä. Kielten opiskelu ei saa olla kiinni kotipaikkakunnasta tai kunnan isien ja äitien halukkuudesta avata rahapussinsa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Työttömyyttä ei ratkaista tempputöillä tai pakottamalla ihmisiä työllistämisen nimissä palkattomaan työhön. Työllistämispolitiikan on edistettävä hyvinvointia ja itsenäistä selviämistä, eikä se saa olla vain keino alistaa ihmisiä töihin kehnoilla ehdoilla. Kaikista tärkeintä on synnyttää oikeita työpaikkoja. Työtä on jaettava ja siirryttävä 6-tuntiseen tyopäivään ansiotasoa alentamatta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Vapaampien aukiolojen kanssa tasatahtia kehtiettävä työntekijöiden oikeuksia mm joustavasti saataviin lasten hoitopaikkoihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Osallistuva demokratia edellyttää riittävän vahvaa kunnallista itsehallintoa, joka pitää huolen mm. peruspalvelujen järjestämisestä. Tälle itsehallinnolle on turvattava tarpeellinen rahoitus perumalla edellisten hallitusten aikana tehdyt valtionosuusleikkaukset, säätämällä kunnallisvero progressiiviseksi ja asettamalla sen piirin myös pääomatulot. Valtaa on jaettava ja päätöksenteosta tehtävä enemmän osallistumiseen ja läpinäkyvyyteen perustuvaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Työstä on maksettava kunnollinen palkka. Minimipalkka tulee nostaa 1 800 €/kk. Tästä tarvitaan laki, joka koskee kaikkia työnantajia ja työntekijöitä, riippumatta heidän kotipaikastaan. Naisten euro ei saa olla pienempi kuin miesten, samasta työstä on maksettava sama palkka. Nuoria ei saa alistaa halpatyövoimaksi. Työehtosopimusten yleissitovuutta tulee vahvistaa niin, että sopimuksia ei voi kiertää esimerkiksi vuokratyöfirmojen, alihankintaketjujen tai ns. nollasopimusten kautta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha-Pekka Väisänen:

EU:n uusliberalistinen politiikka sekä talous- ja rahaliitto ylläpitävät työttömyyttä, lisäävät paineita työehtojen heikentämiseen, murentavat julkisten palvelujen rahoitusta ja voimistavat yksityistämistä. Tämä lisää eriarvoisuutta niin tulonjaossa, sukupuolten välillä kuin alueellisesti. EU on myös kiihdyttänyt maatilojen lopettamista ja maaseudun autioitumista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Sote on hylättävä koska suunnitelma kaventaa demokratiaa ja heikentää peruspalveluja. Lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut on järjestettävä demokraattisesti maksuttomina lähipalveluina. Niitä ei saa yksityistää voitontavoittelun välikappaleeksi. Tämä edellyttää riittävän vahvaa kunnallista itsehallintoa, joka pitää huolen peruspalvelujen järjestämisestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Palveluja ja demokratiaa heikentävä 5 alueen Sote-suunnitelma on torjuttava. Keskeinen tavoite on terveyserojen kaventaminen niin alueiden välillä kuin köyhien ja rikkaiden kesken. Kunnallista itsehallintoa, joka pitää huolen peruspalvelujen järjestämisestä on vahvistettava ja sille on turvattava tarpeellinen rahoitus perumalla edellisten hallitusten aikana tehdyt valtionosuusleikkaukset, säätämällä kunnallisvero progressiiviseksi ja asettamalla sen piirin myös pääomatulot.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Taksit ovat osa julkista liikennettä jote ei ole syytä jättää pelkästään markkinoiden johdettavaksi. Ruotsista on huolestuttavia esmerkkejä siitä miten asiakas ei voi millään tietää palvelun lopullista hintaa. Taksiyritysten palveluksessa on paljon ns "renki-kuskeja" joiden työolot ja palkkakehitys tulee turvata.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha-Pekka Väisänen:

EU:n uusliberalistinen politiikka sekä talous- ja rahaliitto ylläpitävät työttömyyttä, lisäävät paineita työehtojen heikentämiseen, murentavat julkisten palvelujen rahoitusta ja voimistavat yksityistämistä. Tämä lisää eriarvoisuutta niin tulonjaossa, sukupuolten välillä kuin alueellisesti. EU on myös kiihdyttänyt maatilojen lopettamista ja maaseudun autioitumista. Vapaus josta EU:n yhteydessä puhutaan on suurpääoman, ja rahanvallan vapautta - Toimin rahanvaltaa vastaan kansanvallan puolesta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Julkisten menojen leikkaaminen ei ole ratkaisu vaan pahentaa talouden taantumaa. On muutettava tulonjakoa parantamalla palkkoja ja sosiaaliturvaa, kiristämällä pääomaverotusta ja ottamalla käyttöön rahoitusmarkkinavero.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Suomen ei tule liittyä Natoon. Suomen on irrottauduttava isäntämaasopimuksesta ja kaikesta Nato-yhteistyöstä. Suomi tarvitsee itsenäistä ulkopolitiikkaa. Parasta turvallisuuspolitiikkaa on kulttuurienvälinen yhteistyö, rauhanpolitiikka ja yhteiskuntien vakauden takaaminen huolehtimalla ihmisten perustarpeista

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Militarisoitumisen sijaan on rakennettava puolustuspolitiikkaa joka perustuu itsenäiseen puolustukseen ja kansalaisyhteiskunnan osallisuuteen. Parasta puolustuspolitiikkaa ovat sivistys, koulutus ja kulttuuri. Kulttuurin ja taieen määrärahoja voidaan korottaa ja rahat voidaan ottaa supistamalla asemäärärahoja esim 200 miljoonalla heti vaalikauden alusssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Työperäisestä maahanmuutosta tulee tehdä joustavaa. Työehtosopimusten yleissitovuutta tulee vahvistaa niin, että sopimuksia ei voi kiertää esimerkiksi vuokratyöfirmojen, alihankintaketjujen tai ns. nollasopimusten kautta. Ulkomaisille työntekijöille on maksettava suomalaisten työehtosopimusten mukaista palkkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä työväenluokan perspektiivistä katsottuna on selvää, että homo- ja lesbopareilla tulee olla samat aviolliitto ja adoptio-oikuedet kuin heteropareilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Sodat, köyhyys, työttömyys, sairaudet, alikehitys ja naisten alistaminen vievät ihmiskunnan enemmistöltä mahdollisuuden ihmisarvoisesta elämästä. Joka päivä kuolee kymmeniä tuhansia lapsia ja aikuisia nälkään. Yli miljardi ihmistä maailmassa elää alle yhdellä dollarilla päivässä. Lähes 800 miljoonaa ihmistä on vailla puhdasta vettä. Kehitysyhteistyön määrärahojen karsimisen sijaan on saavutettava 0,7 % bkt:sta ja pidettävä huolta hädän kohteeksi joutuneista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha-Pekka Väisänen:

En tiedä mihin väite perustuu. Suomalainen koululaitos on saanut tunnustusta osaamisesta. Kuria tarvitsevat koululaitoksen kehittäjien sijaan kaikki ne poliitikot jotka ovat vähentämässä sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin määrärahoja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Koti, uskonto ja isänmaa suomalaisessa keskustelussa tarkoittaa nationalistisia, krisitllisiä ja heteronormatiivisiä arvoja joilla vahivstetaan ahdasta kuvaa tulevaisuudesta ja ihmisryhmistä joille parempi tulevaisuus voisi olla mahdollista. Kyseiset termit voisi avata myös toiseen suuntaan. Meillä ne ovat värittyeneet edustamaan yksilökeskeisyyttä, kansallista kokoomusta ja arvopohjaa joka kansanvallan sijaan edistää rahanvaltaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Markkinauskon sijaan valtion, kuntien ja julkisen sektorin on luotava työpaikkoja miljardiluokan investointiohjelmalla. Uusia tuotannonaloja on kehitettävä esimerkiksi ympäristöystävällisen energiantuotannon, kestävän rakentamisen ja tietotekniikan aloille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Kysymyksenasettelu on tuttua porvaripolitiikasta jossa vaihtoehot rajataan juuri niin että molemmissa tapauksissa duunari maksaa ja pahimmassa tapauksessa kaikkein huonoimmassa asemassa olevien kärsimys lisääntyy ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen kihtyy - tää on niin nähty ja kuultu - Sipilää lainataksen ja Suomessa kokeiltu ja testattu!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Köyhyys ei ole hyvä väline edistää lahjakkuutta. Yhteiskunnassa jossa vallitsee suuret tulo ja luokkaerot eivät rikkaatkaan voi hyvin joutuessaan kaiken aikaa etsimään suojapaikkaa ilmaistakseen omaa lahjakkuuttaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Julkisen sektorin menot eivät ole viime aikoina kasvaneet. Perusturvan eurot kulkevat suoraan kulutukseen ja edistävät taloutta. Julkisella sektorilla voidaan alkaa tuottaa omia palveluja ja niistä saaduilla voitoilla kehittää julkista sektoria. Peruspalvelut ja sosiaalietuudet nähdään virheellisesti vain kuluina.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha-Pekka Väisänen:

Suomessa hallitus on ajanut alas ympäristönsuojelua ja tukenut monin tavoin luonnonvarojen tuhlaamista, jopa Talvivaaran kaltaisia ympäristörikoksiin syyllistyneitä yhtiöitä.Ihmisten toiminnan tuloksena voimistunut ilmastonmuutos osoittaa, miten välttämätöntä ja kiireellistä on sovittaa talouden ekologisesti kestäviin puitteisiin. Tarvitaan talouden ekologinen rakennemuutos, jotta inhimillisen elämän edellytykset turvataan myös seuraaville sukupolville. On hylättävä pääoman logiikka.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha-Pekka Väisänen:

On luotava uusi taloudellisen kehityksen malli, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä. Kestävän kehityksen talous perustuu energiaa ja luonnonvaroja säästävien teknologioitten kehittämiseen, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset