KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lauri Alhojärvi, SKP, 112

Oma esittely

Alue- ja kulttuurintutkija Helsingin Hermannista, erityisosaamisalueina päätöksentekoa ja valtaa koskevat kysymykset sekä ympäristöpolitiikka. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on asetettava kaiken päätöksenteon lähtökohdaksi. Tähän päästään nähdäkseni parhaiten edistämällä lähidemokratiaa, pienyhteisöjen keskustelevaa vaikuttavuutta. Toinen pääteemani on perustulo, joka vastaisi tehokkaasti työn roolissa ja kokemisessa tapahtuneisiin muutoksiin. Kolmanneksi tarvitsemme avointa tietoa, tieteiden ja taiteiden moninaisuutta, yhteistyötä ja halua ymmärtää toisia. Tätä kutsun sivistykseksi. Tarkemmat perustelut teemavalinnoista löytyvät nettisivultani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lauri Alhojärvi:

Palveluista ei voi enää leikata, mikäli haluamme säilyttää inhimillisyyden rippeet. Velkaa voi tarvittaessa ottaa lisää, koska korot ovat tällä hetkellä alhaiset. Kuitenkin koko kysymyksenasettelu olisi hyvä kääntää ylösalaisin: haluammeko säästää julkiset palvelut ja kehittää niitä? Jos emme, mikä on kuntien ja valtion tarkoitus? Ei ainakaan hyvinvoinnin luominen. Mielestäni julkisia palveluja pitää kehittää kaikkien saavutettavissa olevina lähipalveluina. Tämän jälkeen mietitään rahoitusta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lauri Alhojärvi:

Tärkeintä verotuksen kannalta olisi muuttaa pääomaverotus progressiiviseksi ja antaa kunnille oikeus verottaa niitä. Täten turvaisimme palveluiden säilymisen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lauri Alhojärvi:

Olen käynyt Hiroshimassa ja Tshernobylissä. Äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen tulee aiheuttamaan suuria ydinvoimalaonnettomuuksia. Lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen syönee panostamista uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lauri Alhojärvi:

Kestävin ratkaisu olisi julkinen energiajakelun infrastuktuuri, johon paikalliset tuottajat voisivat myydä uusiutuvilla tuotetun ylijäämäenergiansa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lauri Alhojärvi:

Mikä on valtion tarkoitus: hyvinvoinnin turvaaminen vai sen estäminen? Mielestäni ensimmäinen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lauri Alhojärvi:

Sivistyksen ja yhteistyön kannattajana haluaisin päin vastoin lisätä kieltenopiskelua. Paikoitellen voisi tosin nykyisten resurssien puitteissa olla viisaampaa vaihtaa ruotsi vaikka venäjään. Ideaalitilanteessa resursseja kuitenkin kasvatettaisiin siten, että jokainen oppisi molempien kielten alkeet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lauri Alhojärvi:

Pakkotyöyhteiskunnanko me haluamme? Työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin vastataan viisaimmin perustulolla, joka helpottaisi mm. opiskelijoiden, pätkätyöläisten ja yrittäjien tilannetta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lauri Alhojärvi:

Nykyisessä tilanteessa kyllä, mutta ihanteellisesti varallisuuseroja tasattaisiin ja julkiset palvelut turvattaisiin myös vanhuksille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lauri Alhojärvi:

Tämä riippuu täysin sijainnista. Alkoholiverotusta pitäisi laskea etenkin viinien osalta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lauri Alhojärvi:

Miksi koko Suomi ei ole yhtä suurta kuntaa? Koska kuntien tehtävänä on turvata demokraattinen päätöksenteko ja lähipalvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lauri Alhojärvi:

Työpaikkojen määrää kasvatetaan parhaiten perustulon avulla. Tämä antaisi mahdollisuuden opiskella monipuolisesti ja kokeilla siipiään esim. yrittäjänä. Yritysten kohdalla suosin osuuskuntia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lauri Alhojärvi:

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jota vastaan on jokseenkin turha taistella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lauri Alhojärvi:

Yksityiset terveyspalvelut ovat tutkitusti julkisia kalliimpia, heikompilaatuisia ja eriarvoistavampia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lauri Alhojärvi:

Yhteiset kriteerit täytyy olla, mutta muutoin kunnissa tiedetään palvelujen tarve paremmin kuin valtion tasolla. Kaikista parhaiten tarve tunnetaan kuitenkin paikallistasolla, esim. kaupunginosissa. Tästäkin syystä lähidemokratiaa täytyy kehittää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lauri Alhojärvi:

Valtion kontrolli on taannut myös laadun. Lisäksi hyvin harva taksikuski tulisi toimeen yhtään nykyistä pienemmillä tuloilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lauri Alhojärvi:

EU perustuu pääoman, palvelujen, tavaroiden ja työvoiman vapaalle liikkuvuudelle. Ei siis esimerkiksi tiedon avoimuudelle, demokraattiselle päätöksenteolle, ihmisoikeuksille, ympäristönsuojelulle tai hyvinvoinnille. Yhteistyötä täytyy tehdä, mutta nykyistä paremmilla ehdoilla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Lauri Alhojärvi:

Verossa on lukuisia ongelmia, mutta parhaimmillaan se vähentäisi rahoitusmarkkinoiden kuristusotetta EU-maiden talouksista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lauri Alhojärvi:

Tarvitseeko maailma enemmän sotaa vaiko rauhaa? Nato ei todellakaan ole maailman mittakaavassa, ja vielä vähemmän Suomen kohdalla, rauhaa edistävä organisaatio. Vuorovaikutusta, keskustelua, kaupankäyntiä ja globaalia hyvinvointia edistämällä pääsemme parempiin tuloksiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lauri Alhojärvi:

Vähemmän. Lisäksi tulee lakata hankkimasta Nato-yhteensopivaa kalustoa ja harjoittelemasta Naton kanssa. Isäntämaasopimus tulee hylätä. Näiden jo tehtyjen muutosten vuoksi Suomi on jo käytännössä Natossa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lauri Alhojärvi:

Syntyperään ja kansalaisuuteen perustuva syrjintä on jo aika jättää historiaan. Sitä paitsi se sotii esim. YK:n ihmisoikeuksien julistusta vastaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lauri Alhojärvi:

Lapsi tarvitsee rakastavia ihmisiä ympärilleen. Jokainen ihminen on seksuaalisuudeltaan yksilöllinen eikä jaottelu heteroihin, homoihin ja lesboihin ole täten mielekästä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lauri Alhojärvi:

Suomi on osallisena lukuisissa kehitysmaita riistävissä kauppasopimuksissa. Täten on moraalinen velvollisuutemme helpottaa tänne pyrkivien asemaa. Lisäksi vastaanottokeskuksia täytyy inhimillistää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lauri Alhojärvi:

Koulujen resursseja pitää kasvattaa henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseksi ja jotta koululaisia voisi kohdella yksilöinä. Itselläni on lukuisien vuosien kokemus autististen lasten koulunkäyntiavustajan tehtävistä. Parhaat tulokset saadaan kohtelemalla sekä kollegoja että koululaisia kunnioittavasti. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea yksilöllisten erojen havaitsemista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lauri Alhojärvi:

Näistä ainoastaan koti on merkityksellinen. Sattumalta juuri siihen on panostettu vähiten, sillä asunnottomia on edelleen n. 7000.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lauri Alhojärvi:

Yrityksen tarkoituksena on useimmiten tuottaa voittoa. Voiton tavoitteleminen esim. sairaanhoitopalvelujen avulla on moraalitonta. Yhteiskunnalliset yritykset ovat asia erikseen, mutta niidenkin suhteen täytyy olla varovainen yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lauri Alhojärvi:

Etenkin pääomaveron muuttaminen progressiiviseksi auttaisi, samoin kuntien mahdollisuus verottaa pääomatuloja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lauri Alhojärvi:

Eipä ole yhteiskunnassa kehumista, jos raha on ainoa tapa palkita lahjakkuus. Ajatus sotii tieteen perusperiaatteita vastaan. Tarvitsemme lisää yhteistyötä, emme kilpailua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lauri Alhojärvi:

Verotusvaje on etenkin suurten pääomatulojen osalta liian raskas julkiselle taloudelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lauri Alhojärvi:

Onko ihmiskunta siis kuolemassa sukupuuttoon siksi, että talous ei kasva tarpeeksi? Ja pyh. Tärkeysjärjestys aidosti kestävälle päätöksenteolle on ympäristön huomioiminen, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä ihmisarvoisen elämän takaaminen jokaiselle. Näiden lisäksi tarvitsemme yhteistyötä ja kunnioitusta sekä tieteen ja taiteen moninaisuutta ja avoimuutta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lauri Alhojärvi:

Haluaisin kovasti säästää ihmiskunnan sukupuutolta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset