KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Ketoharju, SKP, 120

Oma esittely

SKP:n pääsihteeri, nuori kommunisti ja ylipäätään ihan ok tyyppi. Aktiivinen Linux-käyttäjä, nettisivujen säätäjä ja yleismies. Toimin erilaisissa verkostoissa, mm. commonseja puolustaen ja vapaakauppasopimuksia vastustaen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Ketoharju:

Köyhille suunnattuja etuuksia on leikattu jo viisitoista vuotta, ja julkiset palvelut ovat heikentyneet merkittävästi. Velan kasvu on silti jatkunut. Myös Kreikan esimerkki osoittaa, että julkista sektoria leikkaamalla ei saada taloutta kuntoon. Nykyinen kriisi onkin yksityisen eikä julkisen velkaantumisen aiheuttamaa. Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen heikentää talouskasvua, ja myös valtiontaloutta. Nyt pitää tehdä julkisia investointeja, jotka työllistävät, kun velkaraha on halpaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Ketoharju:

Etenkin pääomasijoittajien ja optiomiljonäärien pääomatulojen verotusta pitää kiristää. Nämä vapaamatkustajat eivät tällä hetkellä maksa senttiäkään kunnallisveroa. Kunnallisvero pitää muutta progressiiviseksi. Myös suurituloisimman 10 prosentin palkkaverotusta voidaan kiristää. Alimpien tuloluokkien verotusta on kevennettävä, ruuan ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden verotusta alennettava ja alle 1200 euron tulot säädettävä verovapaiksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Ketoharju:

Ei tarvitse, etenkään ulkomaista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Ketoharju:

Kyllä, mutta ei lisäydinvoimaa rakentamalla. Tarvitaan laajat investoinnit uusiutuvaan energiaan. Energiantuotannon on oltava julkisessa omistuksessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Ketoharju:

Suomen julkinen sektori on päin vastoin liian pieni: maassa on miljoona köyhää ja pienituloista, 350 000 työtöntä ja tuhansia asunnottomia, joista ei kyetä huolehtimaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Ketoharju:

Suomi on kaksikielinen maa, ja sellaisena se on syytä säilyttääkin. Ruotsin kielen asemaa tulisi tukea myös muilla tavoin. Lisäksi muillekin kielille, etenkin saamelle, on annettava vahvempi asema.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Ketoharju:

Suomessa ei tällä hetkellä ole tarpeeksi työpaikkoja työttömille. Näitä pitäisi luoda lisää miljardiluokan julkisella investointiohjelmalla sen sijaan, että syyllistetään työttömiä. Sosiaaliturvan on oltava helposti kaikkien saatavilla, ei vastikkeellista tai kyykyttävää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heikki Ketoharju:

Kannatan suurten varallisuuksien verottamista varallisuusverolla. Kaikille on kuitenkin kustannettava ilmaiset hoivapalvelut ja terveydenhuolto.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heikki Ketoharju:

Nykyiset aukioloajat ovat riittävät. Sen sijaan tarvittaisiin enemmän julkista tilaa, jossa on mahdollista viettää aikaa päihteettömästi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Ketoharju:

Päin vastoin: kuntalaisten vaikutusvaltaa on kasvatettava kaupunginosavaltuustojen ja osallistuvan budjetoinnin avulla. Lisäksi kuntien ja valtion väliin on perustettava maakuntahallinto, johon valitaan valtuutetut vaaleilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heikki Ketoharju:

Suomeen tarvitaan 1800 euron lakisääteinen minimipalkka. Työpaikkoja syntyy mm. lyhentämällä työaikaa 30 tuntiin viikossa. Jo nyt ihmisillä on vaikeuksia tulla toimeen palkallaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Ketoharju:

Suomi on laaja, harvaan asuttu ja rauhallinen maa. Tätä arvostavat niin kansalaiset kuin turistitkin, ja siitä on syytä pitää kiinni. Kaikkien pakkaaminen Helsinkiin ei ole myöskään meidän helsinkiläisten etu.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heikki Ketoharju:

Yksityiset terveyspalvelut ovat keskittymässä ja siirtymässä ulkomaisten suuryritysten omistukseen. Ne kiertävät veroja ja vievät voitot veroparatiiseihin. Terveyspalvelujen yksityistäminen nostaa palvelujen hintaa, heikentää laatua ja saatavuutta sekä tuplaa organisaatiot tilaaja-tuottaja -mallien ja kilpailutusten vuoksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heikki Ketoharju:

Sote-hanke on hylättävä ja valmisteltava uudelleen niin, että julkisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut turvataan lähipalveluina. Sosiaalityö on otettava paremmin huomioon, ja asukkailta on kysyttävä mielipiteet ennen uudistamista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heikki Ketoharju:

”Vapaa kilpailu” johtaa markkinoiden monopolisoitumiseen ja alentaa palkkoja. Suomi tarvitsee raideliikenteeseen pohjaavan maksuttoman joukkoliikenteen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heikki Ketoharju:

EU vie päätösvallan ja pakottaa harjoittamaan lyhytnäköistä oikeistolaista talouspolitiikkaa. Ukrainan kriisi osoittaa että unioni vetää meidät myös mukaan suurvaltojen aseellisiin konflikteihin. EU on kaikkien aikojen kriisissä, ja ainoan realistisen ulospääsytien tuntuu tarjoavan Kreikan radikaali vasemmisto.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heikki Ketoharju:

Suomen pitää ehdottomasti säilyttää puolueettomuutensa. Isäntämaasopimuksen allekirjoittamalla Suomi on käytännössä sallimassa Nato-joukkojen tuomisen maahan. Nato-jäsenyyttä ei pidä hakea, ja isäntämaasopimuksesta sekä kaikkinaisesta Nato-yhteistyöstä on irtauduttava.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heikki Ketoharju:

Rahaa tarvitaan lisää koulutukseen ja kulttuuriin, jotka ovat parasta turvallisuuspolitiikkaa. Puolustusvoimilta voidaan leikata, etenkin aseiden tilausvaltuuksista. Kuluneella hallituskaudella on myönnetty uusia tilausvaltuuksia 3,5 miljardia. Tämä raha tarvittaisiin kipeästi muualla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heikki Ketoharju:

Kaikilla pitää olla sama palkka ja samat oikeudet, eikä työntekijöiden hyväksikäyttöä tai työnantajien mielivaltaa tule suvaita. Tällä hetkellä ongelmana on, että ulkomaista työvoimaa tuodaan maahan polkemaan palkkoja ja työskentelemään heikommilla työehdoilla. Toisaalta nykyinen tilanne ei ole yksittäisten työntekijöiden vika. Jos siis työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan, tarvitaan maahan myös nykyistä vahvempi AY-liike ja lisää keinoja työehtojen valvontaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heikki Ketoharju:

Lisäksi Suomeen tarvitaan transihmisten oikeudet turvaava translaki ja kolmas sukupuoli on tunnustettava.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Ketoharju:

Maailman kriisejä ei ratkaista bannaamalla pakolaiset. Maahanmuuttajien oikeuksia on kohennettava, kotoutumista edistettävä ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden syrjintä työmarkkinoilla lopetettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heikki Ketoharju:

Koululaitosta pitäisi uudistaa rankalla kädellä. Luokkakokoja pitää pienentää, oppilaita kohdella yksilöinä. Kouluille on annettava riittävät määrärahat kunnollisten tilojen ja opetusvälineiden hankkimiseksi. Uuden teknologian käytön pitää olla opetuslähtöistä, ei laitevalmistajien tai ohjelmistoyhtiöiden eduista lähtevää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heikki Ketoharju:

Itse pidän enemmän näistä: vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Tai miksei vaikka työ, rauha ja perusturva? Politiikan tulisi joka tapauksessa perustua ennen muuta realistiseen arvioon vallitsevasta tilanteesta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heikki Ketoharju:

Yksityistäminen nostaa palvelujen hintaa, heikentää laatua ja saatavuutta ja tuplaa organisaatiot tilaaja-tuottaja -mallien ja kilpailutusten vuoksi. Yksityiset palvelut myös karkaavat ulkomaisten suuryritysten omistukseen ja tuotot veroparatiiseihin. Nyt neuvoteltavat kauppa- ja investointisopimukset – etenkin TiSA-sopimus, vaarantavat julkiset palvelut. Suomen on vastustettava näitä sopimuksia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Ketoharju:

Veroja on korotettava progressiivisesti, ja etenkin pääoma- sekä yritysveroja. Jos leikata pitää, asehankinnat ja yritystuet ovat listalla ensimmäisinä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heikki Ketoharju:

Suuret tuloerot ovat tietoisen politiikan tulosta. Ne on saatu aikaan höllentämällä pääomatulojen verotusta. Esimerkiksi yhtiön hallituksessa muutaman kerran vuodessa istuva setä tai potkut ja satojen tuhansien erorahat saava kaupunginjohtaja eivät saa palkkioitaan sen enempää lahjakkuuden kuin ahkeruudenkaan perusteella. Etenkin monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa, luovuutta ja lahjakkuutta vaativissa töissä ihmisiä motivoi eniten asiakkaiden ja työyhteisön palaute.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heikki Ketoharju:

Palveluja ja sosiaalietuuksia tarvitaan yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi. Sen sijaan nykyisen kaltaiset, kevyesti verotetut optiot ja liikevoitot ovat liian raskaita julkiselle taloudelle. Suurin ongelma on kuitenkin pörssi- ja finanssikeinottelu sekä yksityinen velkaantuminen. Nämä ovat syösseet koko Euroopan valtavaan kriisiin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Ketoharju:

Talouskasvua ja uusia työpaikkoja voidaan synnyttää ympäristöystävällisen tuotannon avulla. En myöskään kannata köyhien pitämistä köyhinä ympäristön suojelemiseksi: vauraus on jaettava tasaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Ketoharju:

Kuluneen vaalikauden kaivosröhläykset osoittavat, että kaivostoimintaan pitäisi olla lupa vain kotimaisilla valtionyhtiöillä. Paikallisten asukkaiden on saatava päättää, rakennetaanko kuntaan kaivos vai ei.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset