KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Laisaari, SDP, 140

Oma esittely

Olen kolmen lapsen äiti ja varatuomari Herttoniemestä. Työskentelen Vantaan lastensuojelussa lakimiehenä. Johdan puhetta Herttoniemen ala-asteen koulun vanhempaintoimikunnassa ja istun Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa. Työssäni ja omassa lapsiperhearjessani olen huomannut, että politiikassa ei ole huomioitu lasten ääntä ja näkökulmaa. Pienillä ei ole eduskunnassa tarpeeksi puolestapuhujia. Nyt yli 100 000 lasta elää köyhyydessä. Säästöt kurittavat koulutointa ja päivähoitoa ympäri Suomea. Perheiden peruspalveluista ja ennaltaehkäisevästä sosiaalityöstä on leikattu. Ei ole kunnolla mietitty ja selvitetty, miten leikkaukset vaikuttavat lasten, nuorten ja perheiden elämään. Laskun maksamista on siirretty tulevaisuuteen. Helsingin koulutaistoissa olen puolustanut lähikouluja. Myös valtakunnan politiikassa missioni on pitää pienten puolta. Pyrin eduskuntaan sitoutumattomana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Laisaari:

Velkaantuminen pitää ottaa vakavasti, mutta mahdolliset leikkaukset pitää tehdä tarkasti harkiten, ja säästöjen vaikutuksia pitää ennalta selvittää ja laskea. Monesti harkitsematon säästäminen lisää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Toisaalta pieni lisäsatsaus voi tuoda ajan mittaan säästöjä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Laisaari:

Kaikkien pitää osallistua maksukykynsä mukaan. Pienituloisten verotuksessa ei ole kiristämisen varaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Laisaari:

Satsaisin nykyistä enemmän uusiutuvaan energiaan. Tuuli-, aurinko- ja bioenergiaa voisi hyödyntää huomattavasti runsaammin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Laisaari:

Ilmastonmuutos pitää ottaa tosissaan. Sanojen lisäksi tarvitaan tekoja. Määräaika pakottaa miettimään muita ratkaisuja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Laisaari:

Julkisella sektorilla on varmasti paikoin mahdollisuus vähentää työvoimaa eläköitymisen kautta. Tosin monilla osa-alueilla on jo nyt henkilöstövajetta, muun muassa perhepalveluissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Laisaari:

Toinen kotimainen on tärkeä, mutta ruotsin kielen opintojen pakollinen aloittaminen jo alakoulun kuudennelta luokalta saattaa vähentää muiden kielten opintoja alakoulun aikana. Siirtäisin opintojen aloituksen takaisin yläkouluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Laisaari:

Työmotivaatio syntyy monesti siitä, että tekee koulutustaan vastaavaa työtä. Säilyttäisin tässä ihmisten oman valinnanvapauden.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Laisaari:

Varallisuuden tuottoa, muun muassa tyhjilleen jäävän asunnon vuokratuottoa, pitäisi voida käyttää hoivapalveluihin kustantamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Laisaari:

Hallinnosta voi ja pitää säästää, mutta lähipalvelut täytyy säilyttää myös nykyistä isommissa kunnissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Laisaari:

Työehtosopimukset on laadittu työntekijöiden turvaksi. Minimipalkka ei ole työllistämisen esteistä suurimpia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Laisaari:

Asuinpaikka on paljolti ihmisten oma valinta. En usko, että verovaroja syytämällä saadaan ihan joka kolkkaa elinvoimaisena pysymään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Laisaari:

Julkisten palveluiden pitää olla sosiaali- ja terveyspalveluiden perusta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johanna Laisaari:

Suuruudesta on varmasti etua hankinnoissa. Kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu paremmin, kun palvelunjärjestäjä on riittävän suuri.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johanna Laisaari:

Nykysysteemi on asiakkaalle selkeä. Esimerkiksi Ruotsissa asiakkaan pitää olla eri tavalla hinnoiteltujen taksien kanssa tarkkana.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Laisaari:

Pienen maan on syytä olla mukana siellä, missä kansainvälisiä päätöksiä tehdään. Nuo päätökset meihin kuitenkin vaikuttavat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johanna Laisaari:

Rahoitusmarkkinaverolla voisi ehkäistä finanssikeinottelua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Laisaari:

Suomen nykyinen puolustustrategia on riittävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Laisaari:

Pienellä maalla on hyvä olla toimiva puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Laisaari:

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa myös muualta tulevaa työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Laisaari:

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johanna Laisaari:

Kaikkien kuntien pitää kantaa oma vastuunsa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johanna Laisaari:

Kasvatus perustuu muuhun kuin kurinpitoon. Nykyinen perusopetuslaki takaa kouluille riittävät toimintamallit ongelmatapauksissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johanna Laisaari:

Jokaiselle oma koti on varmasti tärkeä, samoin vakaumus ja oma kotimaa, omat juuret.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Laisaari:

Joskus yksityistäminen voi olla järkevää. Palveluiden tuottamista pitää miettiä tapauskohtaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Laisaari:

Sosiaalietuuksien ja julkisten palvelujen leikkaukset iskevät yleensä vähävaraisimpiin pahimmin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Laisaari:

Menestys ja onnistuminen on aina hienoa, mutta suuret tuloerot ja eiarvoistuminen eivät ole positiivinen asia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Laisaari:

Tämä on arvovalinta. Heikommista pitää pitää huolta. Ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaamalla vältytään myöhemmin raskaalta tukemiselta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johanna Laisaari:

Ympäristöä ja luontoa ei voi montaa kertaa menettää. Me olemme vastuussa tuleville polville.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset