KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marianne Kiukkonen, Itsenäisyyspuolue, 186

Oma esittely

Kenttäpoliisi, personal trainer Marianne - TEKIJÄNAINEN - Kiukkonen Todellinen VIIKINKIAMAZONI valmiina taisteluun! Sanon ääneen sen, mitä muut ei uskalla. Suomi tarvitsee monissa asioissa tuuletusta. Oikeuslaitos, poliisilaitos, julkishallinto ja eduskunta ovat suuren muutoksen tarpeessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marianne Kiukkonen:

Täytyyhän se valkaatuminen saada aisoihin, jotta me päästään jossakin vaiheessa rakentamaan hyvinvointi Suomea!!!

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marianne Kiukkonen:

Mielummin karsitaan etuisuuksista, mm. Miksi lapsilisää maksetaan miljonääreille?

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marianne Kiukkonen:

Edullista ja nykyisin turvallista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marianne Kiukkonen:

Saastuttavat!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marianne Kiukkonen:

Kaksikielisyys maksaa Suomelle järjettömiä summia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marianne Kiukkonen:

Työnteko pitää saada kannavammaksi, kuin sosiaalituilla eläminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marianne Kiukkonen:

Jokaisella ihmisellä pitää olla vapaus päättää omasta vanhuudestaan ja rahankäytöstään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marianne Kiukkonen:

Holhoamisen pitää loppua!

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marianne Kiukkonen:

Julkishallinnon kulut vähenevät, hyvä juttu!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marianne Kiukkonen:

Esimerkiksi koeaika voisi olla pienemmällä palkalla. Työnantajan työntekijäkuluja pitää karsia, jotta yrittäjillä olisi varaa palkata työntekijöitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marianne Kiukkonen:

Mikäli Suomi halutaan pitää asuttuna, niin työpaikkoja pitää olla asuinpaikkakunnilla. Pääongelma on kuitenkin se, että yrittäjyyttä , mikä toisi lisää työpaikkoja, on vaikeutettu koko ajan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marianne Kiukkonen:

Julkiset terveyspalvelut pitäisi nostaa yksityisten tasolle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marianne Kiukkonen:

Kuntien pitää saada tehdä itsenäisiä päätöksiä kunkin kunnan tarpeita ajatellen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marianne Kiukkonen:

Hyvä, että taksipalvelut ovat luvanvaraisia, sillä muutoin meno olisi kuin Mogadishussa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marianne Kiukkonen:

EU maksaa Suomelle liikaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marianne Kiukkonen:

Ei mennä mihinkään kolhoosikeräyksiin mukaan!

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marianne Kiukkonen:

Pidetään Suomi itsenäisenä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marianne Kiukkonen:

Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marianne Kiukkonen:

Kahden aikuisen välinen rakkaus - se on ok.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marianne Kiukkonen:

Lähtökohtaisesti haluan rajat kiinni. Ei yhtään sosiaalipakolaista enää Suomeen. Hädässä olevia autetaan tietysti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marianne Kiukkonen:

Opettajien ja oppilaiden työrauhaa kunnioitettava.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marianne Kiukkonen:

Hyvä pohja, jos pohja olisi puhdas ja vahva. Tämä on byrokraattinen virkamieskoneisto tämä meidän Isänmaa nykyisin, jossa ei välttämättä ole oikeudenmukaisuuudella mitään tekemistä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marianne Kiukkonen:

Jos kauheasti yksityistetään, niin hinnat saattavat nousta kohtuuttomiksi tietyillä aloilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marianne Kiukkonen:

Sosiaalipakolaisten etuudet maksavat Suomelle paljon, mutta mikäli veroja korotetaan, niin tavallisen työssäkäyvän ostovoima heikkenee.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marianne Kiukkonen:

Todella outo kysymys. Rahako määrittelee ihmisen lahjakkuuden ja ahkeruuden eli arvon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marianne Kiukkonen:

Meidän on maksettava hinta siitä, että meillä on tuleville sukupolville annettavaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marianne Kiukkonen:

Järkevissä mittasuhteissa otettava huomioon kokonaisuus.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset