KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari Porttila, Keskusta, 16

Oma esittely

Olen 55 vuotias toimittaja, syntyperäinen helsinkiläinen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari Porttila:

Velkaantuminen on saatava kuriin, sen kääntämiseen löytyy keinoja, jotka kuitenkin takaavat ja niiden pitää taata hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytykset.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jari Porttila:

Tässä tilanteessa palkkaverotuksen kiristämiseen ei ole varaa, vaan sitä pitäisi keventää erityisesti 10 000-60 000 vuodessa ansaitsevien osalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari Porttila:

Suomen pitää panostaa uusiutuvaan energiaan. Hyvänä innovaationa saattaisivat olla "pohjoisen" olosuhteisiin sopivat jokamiehen aurinkokennot Keski-Euroopan tapaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jari Porttila:

Ensisijaisesti tulee päästä eroon kivihiilen käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari Porttila:

Kannatan mallia, jossa esimerkiksi Itä-Suomessa kouluilla olisi mahdollisuus korvata ruotsin kieli venäjän kielellä, jos sen katsotaan palvelevan paremmin oppilaiden tarvetta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari Porttila:

Jos pidetään huoli siitä, että tarjottu työ on järkevän matkan päässä asuinpaikasta ja vastaa henkilön koulutusta. Tässä asiassa panostaisin enemmän jatkokoulutukseen, etenkin niille aloille, joilla on työvoimapula.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jari Porttila:

Vanhusten eläkkeet menevät jo nyt kokonaan hoitopaikkojen maksuun, tämän päälle vanhuksen tai hänen lastensa varoista kustannetaan jo lääkkkeet ja muut juoksevat kulut. Tiedän kokemuksesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jari Porttila:

Annetaan yritysten päättää omasta aukiolostaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jari Porttila:

Kuntien määrää voidaan ja tuleekin vähentää, mutta pitäisin pakkoa viimeisenä keinona, sehän tulee vastaan, jos kunta ei selviydy tehtävistään. Näkisin järkevänä kehityksenä kuntien kasvavan yhteistyön, jolloin saadaan purettua päällekkäisyyksiä ja toimintaa saadaan mielekkäämmäksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari Porttila:

Jos maassa ei noudateta yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, niin mitä siitä seuraa? Sen sijaan kannatan sitä, että yritykset ja työntekijät voisivat sopia vapaammin mm. työaikakysymyksistä. Esimeriksi jos pitää joku viikko tehdä 10 tuntista työpäivää tilauksen valmistamisen vuoksi, niin annetaan vastaavasti vapaata työntekijä haluamana aikana.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jari Porttila:

Koko Suomi on ilman muuta pidettävä asuttuna ja on myös pidettävä huolta syrjäseutujen palveluista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari Porttila:

Soten lähtökohtana on se, että 18 eri aluetta tuottaa palvelut. Pohjana ovat julkiset terveyspalvelut, joita yksityinen sektori täydentää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jari Porttila:

Ja sitten mentäisiin Espanjan ja jopa Ruotsin malliin, ei toimi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari Porttila:

Suomen pitää toimia EU:ssa paljon aktiivisemmin, silloin hyöty mitattaisiin huomattavasti paremmin. Suomen asiaa eivät EU:ssa aja ketkään muut kuin suomalaiset.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari Porttila:

Hallituksen tulee pitää ovi auki liittymiselle. Sitä ennen tulisi valmistella kiihkoton selvitys Naton hyödyistä ja mahdollisista haitoista ja sen perusteellisen käsittelyn jälkeen päätös tehdään, kun on ensin kuunneltu kansan ääntä kansanäänestyksessä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jari Porttila:

Puolustuskyky on pidettävä yllä. Tulevat ilmavoimien hankinnat vaativat kovaa taloudellista panostusta, ennen hankintapäätöstä pitää tutkia myös Ruotsin mahdollisuus tuottaa Jas-hävittäjiä Suomelle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari Porttila:

Tämähän on käytössä mm myös Yhdysvalloissa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jari Porttila:

Jumala on rakkaus - ja se kuuluu kaikille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jari Porttila:

Opettajien ja oppilaiden välille pitää saada keskinäinen kunnioitus.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jari Porttila:

Lisäisin vielä sen, että kaveria ei jätetä, naapuristakin pidetään huolta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari Porttila:

Veronkorotukset ovat tässä tilanteessa mahdottomia, jos siis puhutaan palkkatulon verotuksesta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari Porttila:

Rehellisellä työllä ansaitut eurot ovat ansaittuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jari Porttila:

Ympäristö on perintömme jälkipolville, meillä ei ole oikeutta tuhota tuota perintöä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset