KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed, Keskusta, 13

Oma esittely

Olen 36-vuotias yhteisöpedagogi, varavaltuutettu ja keskustelunherättäjä. Asun Viikissä neljän lapseni sekä Hakimo-vaimoni kanssa. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan rakentaa rohkeaa Suomea, jossa erilaisuus nähdään hyötynä – ei haittana. Haluan, että omat lapseni, sekä kaikki suomalaiset voivat olla ylpeitä identiteeteistään ja kansalaisuudestaan. ”Olen muslimi, mies, kepun jäsen, hetero, lihansyöjä ja mitä niitä nyt onkaan. Kun menen moskeijaan, olen muslimi. Kun tapaan afrikkalaisia, olen afrikkalainen. Yksi identiteetti ei sulje toista pois.” Tuon eduskuntaan yli kymmenen vuoden kokemuksen suomalaisesta järjestötoiminnasta, kokemukseni uussuomalaisuudesta sekä rakkauden työntekoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Velkaantuminen on saatava pysäytettyä. Leikkausten tulee kuitenkin olla tarkkaan harkittuja kooltaan ja kohteiltaan, sillä ne johtavat helposti myös talouden kysynnän laskuun. Leikkauksia parempana näkisinkin työllistämisen helpottamisen, jotta varsinkin pienyrittäjät uskaltaisivat tässä taloudellisessa tilanteessa ottaa ihmisiä töihin ja sitä kautta kasvattaa yritystään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Verotusta on kiristetty viime vuosina jo moneen otteeseen, enkä sitä olisi ensimmäiseksi lisää korottamassa. Jos veronkorotukset kuitenkin ovat välttämättömiä, niin pitää aloittaa suurituloisimmista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Meillä on myönnetty kaksi uutta ydinvoimalupaa viime vuosina ja yksi on edelleen rakenteilla. Jos nyt katsottaisiin, tuleeko jo luvan saaneista hankkeista mitään ennen kuin ryhdytään taas uusista luvista vääntämään. Mieluummin panostaisin uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Ehdottomasti pitää päästä eroon. Turpeelle voisin antaa hieman pidemmän siirtymäajan, sillä kotimaisena tuotteena se sentään pitää siihen sijoitetut rahat Suomessa. Mutta tähtäimen pitää olla kaikista näistä eroon pääsemisessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Julkisella sektorilla on yksinkertaistamisen varaa ja sitä kautta voidaan saada säästöjä aikaiseksi ilman, että tingitään palveluista. Esimerkiksi ihmisiä juoksutetaan turhaan luukulta toiselle etuuksiensa perässä, kun asiat pitäisi saada hoidettua yhdellä jonottamisella.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Mitä useampia kieliä Suomessa osataan, sitä parempi. Samaan aikaan on tunnustettava, että nykyinen kaikille pakollinen ruotsin opiskelu ei juurikaan tuota kielitaitoa. Pakko on todella huono motivaattori.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

pakottamalla ei saada hyviä työntekijöitä, pitäisi tehdä houkuttelevaksi. patistaminen ok, pakottaminen ei. työn vastaanotto kannattavaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Kaikilla pitää olla samat oikeudet ja palvelut saatavilla. Jos siihen haluaa jotain hienompaa päälle, niin siitä voi maksaa omista varoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Baarien aukioloajoissa voisi olla enemmän joustoa kuin nykyään. Jos eri ravintolat sulkeutuisivat eri aikoihin, toisi se vähemmän ruuhkaa myös yöbusseihin ja todennäköisesti vähemmän rähinää kaupungille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

En kannata. Pakolla ei saada mitään hyvää aikaan ja sen vuoksi pakkoliitokset onkin varattava vain sellaisiin tapauksiin, jossa kunta ei mitenkään selviä enää lakisääteisten palveluidensa tuottamisesta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta palkoista tinkiminen johtaisi siihen, että jotkin yritykset saisivat kilpailuetua maksamalla pienempiä palkkoja ja sen johdosta täydet palkat maksavat yritykset voisivat joutua vaikeuksiin. Vaarana olisi siis palkanleikkausten ketjureaktio. Palkkojen sijaan paikallista sopimista voisi lisätä esim. ylitöiden korvaamisessa rahana tai vapaana sekä jossain määrin työaikojen joustamisen osalta. Se antaisi yrityksille joustavuutta esim. sesonkiaikoina

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Palvelut on turvattava jokaiselle riippumatta asuinpaikastaan. Ei ole helsinkiläistenkään etu, että tänne muuttaa liian paljon ja liian nopeasti väkeä, sillä se nostaisi asumisen hintaa entisestään. Kysymys on hieman johdatteleva siinä mielessä, että me tuemme jo nyt verovaroin kaikkia kuntia, mutta se tehdään kuntien palveluiden rahoittamiseen tarkoitettujen valtionosuuksien muodossa

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

En oikein tiedä, mitä tässä tarkoitetaan samanlaisella asemalla. On hyvä, että yksityisiäkin palveluita on olemassa. Niiden käyttöä voidaan myös tukea julkisin varoin, mutta sen osuuden pitää olla korkeintaan sama, kuin mitä sama hoito maksaisi julkisella puolella. Avoimia laskuja ei tule hyväksyä ja julkinen palvelu pitää aina olla vaihtoehtona olemassa, jotta saadaan estettyä mielivaltainen hinnoittelu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Tässäkin asiassa on löydettävä se kultainen keskitie. Useimmin tarvittavia palveluita on saatava läheltä. Samoin kiireellisissä tapauksissa on hoidon löydyttävä kohtuullisen matkan päästä. Samaan aikaan meidän pitää terveyspalveluissa päästä järjestelmään, jossa paikalliset terveyskeskukset hoitavat ihmisiä heidän tarpeidensa mukaan, eikä niin, että potilasta pompotellaan toimipisteeltä toiselle vain sen vuoksi, että hänen hoitokulunsa menisivät maksettavaksi eri tahon budjetista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Taksiluvat ovat hyvä olla olemassa, mutta niiden myöntämisperusteita voisi höllentää. Esimerkiksi jos on ajanut kolme vuotta taksia ilman rikkeitä, pitäisi voida saada perustaa oma taksifirma. Nykyisin raja menee viidessä vuodessa. On hyvä, että matkan hinnat ovat kuitenkin jotenkin yhteneväiset ja matkustajan tiedossa jo ennen autoon istumista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

EU on helpottanut ihmisten matkustamista, madaltanut yritystemme kynnystä päästä kansainvälisille markkinoille ja lisännyt mm. opiskelijoiden vaihtoa. Samalla mm. yhteinen valuutta on vaikeuttanut vientiä, maataloussektori on kärsinyt tiukentuneesta kilpailusta ja olemme saaneet nipun omituisia direktiivejä hyväksyttäväksi. Kokonaisuutena olemme mielestäni jääneet selkeästi plussan puolelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Mitä nyt olen asian perehtynyt, niin Suomen osalta olisi ollut vaikea lähteä mukaan, kun Ruotsi jättäytyi sen ulkopuolelle. Riski siitä, että yritykset olisivat vaihtaneet listautumispörssinsä Helsingistä Tukholmaan oli liian suuri. Periaatteessa ajatus osakekaupoista perittävästä verosta on hyvä, mutta se vaatisi koko EU:n mukaan lähdön, jotta Suomenkin kannattaa olla mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

En kannata liittymistä. Venäjän aggressiivisuus Ukrainassa on todella huolestuttavaa, mutta meidän tulee pyrkiä muuttamaan Venäjää lisäämällä ruohonjuuritason yhteistyön kautta. Lisää suomalaisia Venäjälle ja venäläisiä Suomeen. Vain siten saadaan venäläiset itse vaihtamaan johtajansa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Olemme eläneet jo kauan aikaa hyvin niukan puolustusbudjetin kanssa ja eteen on tulossa suuria hankintoja. Esim. hornetit on korvattava viimeistää vuonna 2030. Heti tuleville vuosille en kuitenkaan lupaa tässä taloustilanteessa lisää, mutta vaalikauden lopussa jo ehkä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

En kannata tarveharkintaa. Turhaa byrokratiaa. Pidetään ennemmin huolta siitä, että kaikille Suomessa työskenteleville maksetaan samojen ehtojen mukaista palkkaa, niin sitten kyse on vain siitä, että mistä saadaan parhaat työntekijät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Kansalaisaloite meni läpi eduskunnassa ja sai jo presidentin hyväksynnänkin. En olisi itse sen puolesta äänestänyt, mutta kun se on läpi mennyt, niin olkoon. Ei se muiden elämiin heijastu. Eikä siitä tule mitään, jos samoja asioita jankataan edestakaisia vuodesta toiseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Valtio maksaa turvapaikanhakijoista aiheutuneet menot, joten miksei.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Minun kokemukseni mukaan, kun lapsille ollaan ystävällisiä, heitä kuullaan ja heitä arvostetaan, niin valtaosa kyllä kasvaa siinä mukana ottamaan vastuuta omasta käytöksestään. Tiedä sitten, mitä tässä kurilla tarkoitetaan, mutta tukistamiset sun muut ovat aina väärin. Niitä ongelmaisia tapauksia pitää pystyä lähestymään muutoin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Kyllä ja ei. Ei perinteissä ole mielestäni mitään vikaa niin kauan, kuin niistä ei ole muille haittaa. Kaikissa näissä asioissa voidaan kuitenkin mennä liian pitkälle, mikäli ei suvaita myös muiden näkemyksiä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Julkisten palveluiden rinnalla on hyvä olla myös yksityisiä tuottajia. Riippuu toki myös aloista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Jos on tällainen pakottava tilanne, niin kahdesta pahasta mieluummin veronkorotuksia kuin leikkauksia. Ja veronkorotukset on aloitettava suurituloisimmista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Tuloeroista ei voi eikä tulekaan päästä eroon, mutta rajansa niilläkin. Ei ole mitään hyötyä yhteiskunnalle siitä, että johtaja voi tienata viikossa työntekijän vuoden palkan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Pitemmän päälle kyllä. Sen vuoksi nyt pitääkin tehdä uudistuksia, karsia turhaa byrokratiaa ja saada talous nousuun, jotta voimme turvata palvelut jatkossakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Ympäristö tulee asettaa edelle, koska asiat jotka tänään voivat vaikuttaa pieniltä myönnytyksiltä voivat vuosien saatossa kasvaa erittäin haitallisiksi tekijöiksi niin ympäristölle, eläimille kuin ihmisillekin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Abdirahim (Husu) Hussein Mohamed:

Ehdottomasti ympäristövaikutukset pitää huomioida. Ilman elävää luontoa ei ole ihmisiäkään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset