KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuula Komsi, Muutos 2011, 178

Oma esittely

Helsinkiläis-kangasalalainen kouluttaja, kriitikko, vapaa kirjoittaja ja kansalaisaktivisti, joka kaipaa Muutosta Suomen politiikkaan

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuula Komsi:

Pienimmistä etuuksista sekä perus- ja erikoissairaanhoidosta ei voi enää tinkiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuula Komsi:

Vastaukseni koskee ökytuloisia, ei keskiluokkaa

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuula Komsi:

Olen ympäristömyönteinen, mutten silti pidä tavoitetta realistisena

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuula Komsi:

Vähennystä ei kuitenkaan tekeviin käsiin vaan turhia selvityksiä tehtailevaan virkamieskuntaan

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuula Komsi:

On kuitenkin kuunneltava myös naapureiden mielipiteitä. Asukkaiden yörauha on tärkeämpi kuin juopottelun vapaus.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuula Komsi:

En usko pakkoliitosten tuovan säästöjä. Lisää elinkeinoja maaseudulle!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuula Komsi:

Palkka-ale vaikuttaa näivettävästi ostovoimaan, joten kotimarkkinat kärsivät eikä työttömyys siten vähene.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuula Komsi:

Maaseudun pitäminen asuttuna ei välttämättä tarkoita menoerää veronmaksajille. Tehkäämme maaseudun elinkeinotoiminnasta, biotaloudesta, kaupunkejakin hyödyttävä voimavara.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuula Komsi:

Yksityinen liiketoiminta tähtää useimmiten voiton maksimoimiseen, ei potilaan hyvinvointiin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuula Komsi:

Taksimaailmassa on alkanut pyöriä myös hämäräbisnestä, jota pitää karsia. Mutta jonkinlainen kokeilujakso voisi olla paikallaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuula Komsi:

Kun EU:sta äänestettiin, meille luvattiin, ettei kyse ole liittovaltioon menemisestä. Olemme kuitenkin jo kovaa vauhtia menossa tulonsiirtounioniin, jossa me olemme maksajia. Suomen etuja ei tunnu ajavan enää kukaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuula Komsi:

Kaksipiippuinen juttu: EU:n sanelu on huono asia, rahoitusmarkkinavero sinänsä hyvä. Saattaa kuitenkin olla, että koko FIAT-rahajärjestelmämme on niin isossa kriisissä, että rahoitusmarkkinavero on tehoton ja vain kosmeettinen korjausyritys.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuula Komsi:

Jos pyrimme Natoon, suurvaltojen jännite ja aggressio kasvaa - ja me joudumme siihen väliin. Se ei ole meidän etumme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuula Komsi:

Lapsen adoptoiminen ei ole subjektiivinen oikeus, ei myöskään avioliitto-sana. Muuten kyllä kannatan tasa-arvoa

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuula Komsi:

Opettajat ovat nykyään voimattomia häirikköoppilaiden tai -vanhempien kanssa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuula Komsi:

Arvopohja saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta mikä olisi parempi vaihtoehto? Globaalien markkinavoimien totalitarismi ja monikultturismi?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuula Komsi:

Ulkoistamisen myötä palvelut aina heikkenevät.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuula Komsi:

Julkisesta sektorista riittää leikattavaa, mutta ei elintärkeistä peruspalveluista eikä pienimmistä etuuksista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuula Komsi:

Nykyinen tuloerojen kasvattamisen filosofia on mennyt jo järjettömyyksiin eikä enää vastaa oikeustajuani. Ökypalkkioissa kyse ei ole ollut ahkeruudesta tai lahjakkuudesta enää pitkään aikaan, vaan silkasta ahneudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuula Komsi:

Karsittavaa kyllä riittää, erityisesti maahanmuuttoon liittyvistä kustannuksista. Pienimmistä etuuksista ei saa leikata, mutta ne pitää taata vain Suomen kansalaisille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuula Komsi:

Tämä riippuu siitä, minkä kokoisista ympäristöasioista on kyse. Pilattu luonto tulee lopulta kalliimmaksi kuin mikään muu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuula Komsi:

Ympäristön pilaaminen pysyvästi on rikos koko luomakuntaa kohtaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset