KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Cecilia Ehrnrooth, RKP, 94

Oma esittely

Olen yrittäjäperheestä ja minulla on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenalalta. Hyvinvointi työssä ja vapaa-aikana, toimivat kokonaisratkaisut päätöksenteossa ja henkilöiden tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja ottaa vastuuta elämästään on minulle tärkeää. Teemanani ovat siksi työelämäkysymykset, yrittäjyys ja tasa-arvo.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Joitakin leikkauksia on tehtävä, mutta silloin pitää katsoa kokonaiskuvaa ja löytää hyviä ratkaisuja pitkällä tähtäimellä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Palkkaverotusta on kiristetty tarpeeksi. Kenenkään ei tulisi maksaa veroa yli puolet siitä, mitä ansaitsee.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Varmasti tarvitsemme lisää energiaa. Tähän tarvitsemme monipuolisia ja paikallisia energiaratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Jos monipuoliset energiatarpeet ja -ratkaisut otetaan huomioon, tämä voi varmasti onnistua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Tässä viittaan byrokratiaan ja liian suureen ja monimutkaiseen hallintoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Ruotsinkielenopinnot tulisi aloittaa jo kielikylpynä lastentarhoissa (yhtä kuin suomenkielenopinnot ruotsinkilisille), ja kielioppina jo kolmannella luokalla ala-asteella. Opetuksen tulisi olla enemmän keskusteleva (opettaa käytännön ruotsinkieltä), jotta kielen oppiminen tuntuisi enemmän hyödyllisenä ja hauskalta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Työnteosta pitää tehdä houkuttelevampaa ja hyödyllisempää kuin työttömänä oleminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Meidän vanhuksien pitää saada hyvää hoitoa varallisuuteen katsomatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Lisää työllisyyttä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Jotkut kunnat voisivat hyötyä siitä että ne yhdistetään, mutta vaarana on, että suurissa kunnissa, palvelun etäisyys käyttäjään kasvaa liian isoksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Työehtosopimukset ovat hyvä tuki monessa palkkakysymyksessä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Hyvät työmahdollisuudet houkuttavat asumaan eri paikkakunnilla Suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Yhteistyötä julkisten ja kolmannen sektorin kanssa pitää lisätä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Demokratia ja vaikuttamismahdollisuus on tärkeää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Lisää työllisyyttä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Neuvotteluja Nato-liittymisestä pitää jatkaa, mutta tässä vaiheessa en kannata liittymistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Tarvitsemme lisää työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Turvapaikkoja pitää lisätä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Enemmän vastuuta perheisiin kasvatuksessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Yhteistyöllä parempi tulos.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Verot ovat jo liian korkeat.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Silloin kun palvelut eivät toimi niin kuin pitäisivät (ovat liian hitaita ja vaikeasti tavoittelevissa), niistä tulevat liian hinnakkaita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Cecilia Ehrnrooth:

Ehdotan kokonaiskuvan ja vaikutuksen arviointia ennen jokaista isompaa päätöstä. Myös ympäristöön liittyen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset