KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Leena Riittinen, Vihreät, 82

Oma esittely

Olen kuusikymppinen sairaalakemisti, jolla on biokemian tutkijatausta. Katselen maailmaa luonnontieteilijän ja terveydenhuollon ammattilaisen silmin. Haluan nostaa keskusteluun ekologisesti ja eettisesti tuotetun lähiruoan, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä uusiutuvan energian.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Leena Riittinen:

Peruspalvelut on turvattava. Koulutuksesta tai terveydenhuollosta ei voi leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Leena Riittinen:

Verotus on progression suhteen kohdallaan. Sen sijaan verotusta voisi lisätä ympäristöä tuhoavalle toiminnalle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Leena Riittinen:

Suomi tarvitsee satsausta uusiutuvaan energiaan. Siirrytään bio-, tuuli ja aurinkoenergiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Leena Riittinen:

Luopuminen kivihiilestä, turpeesta ja maakaasusta jo vuoteen 2025 mennessä tuntuu houkuttelevalta, mutta epärealistiselta. Työtä hiilineutraaliin suuntaan on tehtävä koko ajan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Leena Riittinen:

Julkista sektoria ovat mm. opettajat, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon henkilökunta ja palomiehet. Julkinen sektori on hyvinvointimme kulmakivi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa meitä uhkaa työvoimapula. Pidetään kiinni osaavista ammattilaisista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Leena Riittinen:

Suomi on virallisesti kaksikielinen ja ruotsinkielisille tulee taata palvelut äidinkielellään. Onko palvelujen takaamiseksi pakollinen ruotsinkielen opiskelu siihen ratkaisu? Uskon enemmän vapaaehtoisuuteen ja keinoihin, jolla lapsia houkutellaan puhumaan ja opiskelemaan ruotsia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Leena Riittinen:

Palkkatyön vastaanottamisen tulisi olla aina kannattavaa. Nykytilanteessa voi käydä niin, että työn vastaanottaminen pienentää käteen jäävää rahamäärää. Lainsäädännön tulisi kannustaa työn tekoon, ei rangaista siitä. Perustulo olisi hyvä tapa kannustaa ihmisiä työntekoon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Leena Riittinen:

Kaikilla kansalaisilla on oikeus julkisiin hoivapalveluihin. Tälläkin hetkellä osan palveluista kustantaa vanhus itse, jos hänellä on varaa siihen. Jo nyt osassa palveluista hintaan vaikuttaa kansalaisen tulot.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Leena Riittinen:

Tarpeettomia rajoituksia tulee välttää. Se, että ihmisten alkoholikäyttö siirtyisi kodeista ”valvonnan alle” ravintoloihin, voisi olla jopa alkoholin käyttöä hillitsevää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Leena Riittinen:

Kuntien tehtävänä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Yhdistämisen tulisi tapahtua ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Kuntien täytyisi olla niin suuria, että osaaminen ja voimavarat riittävät palvelujen tuottamiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Leena Riittinen:

Yritysten kannattavuutta tulee parantaa muilla keinoin kuin työntekijöiden palkkaa laskemalla. Kannattavuutta tulee miettiä ensisijaisesti yritysten toimintatapoja kehittämällä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Leena Riittinen:

Tälläkään hetkellä koko Suomi ei ole asuttuna. Väestö keskittyy Etelä- ja Länsi-Suomeen ja varsinkin pohjoisessa on alueita, joiden asukastiheys on hyvin pieni. Ihmisillä on oikeus asua missä päin Suomea tahansa. Kuitenkin kaukana taajamista muuttavien ihmisten on hyväksyttävä se, että palvelut ovat kaukana. Maaseudun elinkeinoja tulee kehittää, mutta sillä ei koko laajaa maatamme pidetä asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Leena Riittinen:

Yhteiskunnan tulee olla vastuussa terveydenhuollosta. Julkinen sektori voi halutessaan tehdä sopimuksia yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa. Yksityiset voivat tietenkin hoitaa niitä potilaita, jotka haluavat itse palveluista maksaa. Yhteiskunnan tulee kuitenkin tarjota kaikille tasapuolisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Leena Riittinen:

Onko kunnissa riittävästi asiantuntemusta ja resursseja omien palveluiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi? Palvelutuotannon laatu ja demokraattinen päätöksenteko ovat tärkeitä. Vallan ei tarvitse olla suoraan jokaisessa kunnassa, vaan sote-alueilla, joiden päättävät elimet tulee valita suorilla vaaleilla. Yhdessä koko sote-alueella asioista päättäminen ei tarkoita lähipalveluiden katoamista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Leena Riittinen:

Käyttäjä joutuu kestämättömään tilanteeseen taksinkäytössä, jos hänen täytyisi joka kerta taksia käyttäessään selvittää matkan hinta etukäteen. Hinta saattaisi olla sietämättömän kallis, kuten Tukholmassa on käynyt. Ne yrittäjät, jotka velottaisivat kohtuullisesti, eivät saisi leipäänsä tekemällä normaalia työmäärää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Leena Riittinen:

Vapaa liikkuvuus, yhtenäinen lainsäädäntö, yhteinen valuutta, poliittinen vakaus ovat mm. niitä hyviä puolia, joita EU on tuonut mukanaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Leena Riittinen:

Rahoitusmarkkinaverossa peritään osake- ja arvopaperikaupassa tehdyistä ostoista ja myynneistä veroa. Verotuskäytännöt tulee pyrkiä yhtenäistämään koko EU:n alueella.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Leena Riittinen:

Hakemisen valmistelu vaikuttaa ilmauksena sellaiselta, että tarkoitus olisi liittyä Natoon. Kannatan yhteistyötä EU-maiden tai pohjoismaiden kanssa, en liittymistä sotilasliitto Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Leena Riittinen:

Tilanne Euroopassa on sellainen, ettei ainakaan supistuksiin ole mahdollisuuksia. Uusiakin uhkia on näkyvissä, kuten kyberhyökkäykset. Mikäli tilanne muuttuu, harkitsisin rahoitusta uudelleen. Tässä vaiheessa pitäisin rahoituksen ennallaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Leena Riittinen:

Suomessa väestö ikääntyy niin nopeasti, että meitä uhkaa pula työikäisestä väestöstä. Työperäinen maahanmuutto on siis tervetullut lisä. Turhaa byrokratiaa tulisi purkaa työllistymisen ja yrittämisen tieltä. Maahanmuuttajat ovat tervetulleita rakentamaan tulevaisuuden Suomea.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Leena Riittinen:

Tämä on tasa-arvokysymys. Kaikkien parien tulee olla samanarvoisia lain edessä ja kaikilla lapsilla on oikeus rakastaviin vanhempiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Leena Riittinen:

Suomessa on vähän pakolaisia verrattuna muihin maihin. Meidän on otettava sama vastuu turvapaikanhakijoista kuin muidenkin EU-maiden. Pakolaiset ovat tervetulleita Helsinkiin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Leena Riittinen:

Koululaiset tarvitsevat rajoja, mutta eivät tiukkaa kuria. Satsataan pikemminkin pienempiin opetusryhmiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Leena Riittinen:

Minulle tärkeitä arvoja ovat toisista välittäminen ja luonnon kunnioittaminen. Pidän myös kotia, uskontoa ja isänmaata arvossa niiden vanhassa avarakatseisessa merkityksessä, mutta nuo termit on otettu mielestäni väärään, toisia ihmisiä syrjivään käyttöön.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Leena Riittinen:

Julkiset palvelut, kuten koulutus, terveydenhuolto ja muut hyvinvointipalvelut tulee olla yhteiskunnan vastuulla. Julkiset toimijat voivat niin halutessaan ostaa palveluita yksityisiltä yrityksiltä, kuten nyt tehdäänkin. Palveluiden hankinnassa tulee huomioida, että esimerkiksi vanhusten asumispalveluita ei kilpailuteta joka vuosi ja valita halvinta. Palvelujen laatuun tulee kiinnittää huomiota.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Leena Riittinen:

Veronkorotuksia ei kuitenkaan saa kohdistaa pienipalkkaisiin. Verotuloja voisi kerätä esimerkiksi kaivosverolla ja verottamalla saastuttavaa toimintaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Leena Riittinen:

Suuret tuloerot luovat epävakautta yhteiskuntaan. Pidetään kiinni tasa-arvoisesta, pienten tuloerojen Suomesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Leena Riittinen:

Kun asioihin puututaan ajoissa, saadaan kustannukset pysymään kurissa. Huolehditaan siitä, että ihmiset pysyvät työkykyisinä ja terveinä, niin raskaammille ja kalliimmille palveluille ja etuuksille ei ole niin paljon tarvetta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Leena Riittinen:

Jos ympäristöstä ei huolehdita, vaarannetaan koko maapallon tulevaisuus. Jos ei ole hyvinvoivaa maapalloa, ei ole mitään muutakaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Leena Riittinen:

Jos ympäristöstä ei huolehdita, vaarannetaan koko maapallon tulevaisuus. Jos ei ole hyvinvoivaa maapalloa, ei ole mitään muutakaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset