KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Valpas, Perussuomalaiset, 177

Oma esittely

Olen Antti Valpas, 36-vuotias helsinkiläinen Helsingin Kurkimäestä. Uskon, että jokaisella suomalaisella on oikeus elää ja toimia yhteiskunnassamme. Haluan puolustaa äänestäjieni etuja kovenevassa, kilpailuhenkiseksi muuttuneessa yhteiskunnassamme. Haluan puolustaa suomalaisten itsenäisenä kansakuntana historian saatossa saavuttamia oikeuksia ja luovuttamattomia etuja. Politiikan lisäksi olen mukana ei-poliittisten vammais- ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Kansalaisjärjestötoiminta pitää kosketuspinnan todelliseen elämään tuoreena; poliittiset päätökset näkyvät heti 3. sektorin järjestöjen työssä - niin hyvässä kuin pahassa. Järjestökokemuksesta onkin erityisesti hyötyä omien päätösten ruohonjuuritason vaikutuksia arvioidessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Valpas:

Leikkauksia joudutaan varmasti tekemään tulevina vuosina myös palveluihin ja etuuksiin. Leikkaukset on kuitenkin aloitettava kehitysavun ja euro-tukipakettien kaltaisista menoista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Valpas:

Ydinvoima sopii väliaikaiseksi ratkaisuksi, tavoitteena tulee kuitenkin olla kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon kehittäminen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Valpas:

Asia riippuu siitä, saadaanko vaihtoehtoisia energiamuotoja tilalle tuohon mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Valpas:

Johtoportaista on varaa pienentää. 5 vuoden irtisanomissuojat johtoportaille kuntaliitoksissa ovat silkkaa rahanmenoa. Tarvitaan lisää tekeviä käsiä kentälle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Valpas:

Elämme globaalissa maailmassa, emme 80-luvun Impivaarassa jossa jokaisen pitää osata ruotsia siltä varalta, että se maailman ainut umpiruotsinkielinen turisti saapuisi kylään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Valpas:

Jos henkilöllä on tehtävään sopiva koulutus/osaaminen, työmatka on inhimillisen rajoissa (noin tunti pk-seudun julkisilla) eikä hänellä ole terveydellisiä esteitä ottaa ko. työtä vastaan, en näe syytä miksi olisi oikeus kieltäytyä työstä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Valpas:

Maallista omaisuutta ei saa mukaansa hautaan. On kohtuullista, että ne maksavat enemmän joilla on siihen myös varaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Valpas:

En ole perehtynyt alkoholiravintoloiden toimintaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Valpas:

Kuntien määrä ei ole ydinkysymys, vaan niiden kyky selviytyä velvoitteistaan. Yhdistämällä kaksi rahatonta kuntaa saadaan aikaiseksi vain yksi isompi rahaton kunta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Valpas:

Emme tarvitse orjatyöyhteiskuntaa. Yhteiskunnallisesti tehokkaampaa olisi kehittää yrityksen markkinointia ja laajentaa maassamme valmistettujen tuotteiden ja palveluiden asiakaskuntaa globaalimmaksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Valpas:

Mielestäni yksityiset palvelut voivat täydentää niitä palveluita, joita ei ole taloudellisesti järkevää julkisesti tuottaa ko. alueella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Valpas:

Näin lähtökohtaisesti. Alueellisten sote-palveluiden tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi on kuitenkin paikallaan mahdollistaa kuntayhtymille tms. ylemmän portaan tahoille oikeus tuottaa kuntien ohi sellaisia palveluita, joita joku tai jotkut kunnat eivät halua/pysty tuottamaan asukkailleen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Valpas:

Ajatus siitä, että pitää neuvotella taksimatkan hinta joka kerta uudestaan ei houkuta. Nykymalli on selkeämpi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Valpas:

Näin EU:n netto- ja eurotukipakettimaksajana sekä maailmanmatkaajana joka ei ole koskaan tarvinnut - ei siis ennen EU:takaan - viisumia matkustellessaan, ei näe mitä sellaista Brysselillä on tarjota mitä me emme saisi ilman EU:takin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Valpas:

En usko, että vero estäisi holtitonta rahansyytämistä konkurssikypsille tahoille. Eurooppalainen veronmaksaja sen seikkailun kuitenkin maksaa oli veroa tai ei.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Valpas:

En pidä asiaa ajankohtaisena. Jos asiaa kuitenkin ajettaisiin, on Natolta mielestäni saatava vakuudet siitä, että se puolustaa Suomea tosissaan Venäjän aggressioilta miesten ja materiaalin muodossa pelkän sympatian sijaan. Pari pysyvää Nato-tukikohtaa esim. amerikkalaisin joukoin olisi riittävä osoitus Natolta sitoutumisesta Suomen puolustamiseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Valpas:

Suomea puolustaa lopulta vain suomalainen itse.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Valpas:

Maahan tulee ottaa vain sellaista työperäistä maahanmuuttoa, johon kotimaassa ei löydy tekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Valpas:

Ei haittaa minua.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Valpas:

Helsinkiin on perustettu useita vastaanottokeskuksia ja lysti on kallista: http://tinyurl.com/jwhlb2g

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Valpas:

Jokaisella on oikeus koulurauhaan, eikä kenelläkään ole oikeutta sabotoida toisten koululaisten opiskelua tai opettajan opetusta. Tämä koskee myös maahanmuuttajia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Valpas:

Politiikka joka ei perustu millekään arvopohjalle ei ole politikkaa lainkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Valpas:

Mielestäni yksityiset palvelut voivat täydentää niitä palveluita, joita ei ole taloudellisesti järkevää julkisesti tuottaa ko. alueella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Valpas:

Pikemminkin tyhjää tässä kohtaa. Pitäisi ensin tietää mihin tuloluokkiin tai tavaroihin/palveluihin veronkorotukset aiottaisiin suunnata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Valpas:

Työmies on palkkansa ansainnut. Tosin peritty raha ei kerro muusta kuin edellisen sukupolven ahkeruudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Valpas:

Kyse on ehkä kuitenkin enemmän siitä, miten palvelut ja sosiaalietuudet on toteutettu. Yhden luukun periaate toteutettuna oikeissa palveluissa voi säästää paljon, ja yhteiset pelisäännöt sosiaalietuuksissa toisen mokoman.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Valpas:

Pienet ympäristöhaitat ovat perusteltavissa, jos vastineeksi saadaan pitkäaikaista työtä ja/tai yhteiskunnallista hyötyä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Valpas:

Pienet ympäristöhaitat ovat perusteltavissa, jos vastineeksi saadaan pitkäaikaista työtä ja/tai yhteiskunnallista hyötyä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset