KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kim Sjöström, Val.yhd. Kim Sjöström, 269

Oma esittely

Kim Sjöström, iskulause: Uskonnot pois käyttämästä julkista valtaa! Poliittiselta näkemykseltäni olen sosiaaliliberaali ja erityisesti arvoliberaali. Julkisen vallan ei yleisesti ottaen pidä sallia rajoittavan ja puuttuvan ihmisten yksityisyyteen ja elämään paitsi milloin se on ihan välttämätöntä. Julkisen vallan byrokratiaa tulee karsia. Näin saavutetaan säästöjä. Erittäin toivottavaa on että veroja ei tarvitsisi korottaa, pikemminkin vähennettäköön byrokratian kuluja, byrokratiaa karsimalla ja korruptio eliminoimalla. Keskeisimpiä politiikan teemojani, joita sitkeästi ajan, vuodesta toiseen ja vuosikymmeniä: 1. yksilönvapaudet ja ihmisoikeudet 2. byrokratian karsiminen, julkisen vallan rajoittaminen, hallinnon keventäminen ja holhouksen vähentäminen, verotuksen pienentäminen, sekä julkisen vallan rajoittamisella aikaansaatavaa yksityisyydensuojan paranemista 3. oikeusvaltio 4. avoin ja moniarvoinen yhteiskunta 5. toimiva kuluttajansuoja 6. pakkoruotsin lopettaminen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kim Sjöström:

Luotan että ainakaan kovia leikkauksia ei tarvitse tehdä itse todellisista palveluista ja etuuksista, vaikka säästetäänkin ja velkaantuminen käännetään laskevaksi. Nimittäin kuntien ja valtion byrokratiasta saadaan aikaan jonkinverran säästöjä, kun korruptiota ja turhaa byrokratiaa ja haitallisia hallinnollisia turhuuksia karsitaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kim Sjöström:

Verotus on jo nyt kovaa ja liian progressiivista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kim Sjöström:

Kannatan mieluummin ydinvoimaa kuin saastuttavia polttoaineita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kim Sjöström:

Kyllä saastuttavien energianlähteiden käyttöä pitää vähentää. Sitäpaitsi näen isoksi ongelmaksi, että Vihreiden puolue on tosiasiassa lisäämässä saastuttavien polttoaineiden käyttöä, kun vastustaa niin kovin epäjärkevästi ydinvoimaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kim Sjöström:

Byrokratiaa pitää karsia. Myös korruptio pitää eliminoida. Silloin nykyiset palvelutkin olisivat parempia. Ja esimerkiksi olen sitä mieltä, että byrokraattisten ja laajaa paperinpyöritystä edellyttävien etuusmuotojen sijalle olisi syytä ottaa käyttöön perustulo, joka ei saa olla byrokraattinen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kim Sjöström:

Kannatan ruotsin valinnaisuutta ja vastustan sen pakollisuutta. Luotan että valinnaisuus, siis vapaaehtoisuus, tuottaa parempia ruotsin oppimistuloksia, kun ruotsia sitten opiskevat vain ne jotka sitä haluavat. Me liberaalit vastustamme pakkoa, siis vastustamme myös ruotsin pakollisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kim Sjöström:

Ei sillä tavoin hoideta järkevästi tätä massiivista työttömyyttä, jossa todellisia työpaikkoja tulee täytettäväksi reilusti vähemmän kuin on todellisia työnhakijoita. Tässä tilanteessa, lisätyt velvoitteet olisivat lähinnä simputusta. Olen sitä mieltä, että keinotekoista työpaikkaa ei pitäisi velvoittaa ottamaan vastaan (vastustan keinotekoisten markkinoiden kyhäämistä) eikä orjakorvaustyöpaikkaa pitäisi velvoittaa ottamaan vastaan

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kim Sjöström:

Toisaalta näen vanhusten hoivapalvelujen perustason asiaksi joka on kuin vakuutus, ansaittu olemalla vuosikymmenet verovelvollinen (eli yleensä maksanut veroja koko työuran), ja toisaalta että omaa omaisuutta voisi käyttää vanhuksen itse haluamiin lisäpalveluihin. Vanhuksilla pitää olla oikeus perustason hoivapalveluihin varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kim Sjöström:

Esimerkiksi pääkaupunkiseutu tulee pakkoliittää yhdeksi kunnaksi. En kaipaa mitään byrokraattista hallintohimmeliä erillisen metropolihallinnon tms nimellä. Pääkaupunkiseudun liittäminen yhdeksi kunnaksi on viivästynyt jo liiankin pitkään. Rajat ovat hyvin keinotekoiset ja haittaavat ihmisiä. Ainoat jotka typerästi roikkuvat PK-seudun keinotekoisissa kuntarajoissa kiinni, ovat omia asemiaan varjelevat tietyt paikallispoliitikot. Espoon kaupunkilaisistakin hyvin moni järkevä haluaa kuntaliitoksen

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kim Sjöström:

Palkkatason polkeminen ei juurikaan auttaisi, vaan luultavasti enemmänkin tuhoaisi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kim Sjöström:

Yksityisten palveluiden ympärillä kiehuva korruptio pitää eliminoida, muun muassa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kim Sjöström:

Tähänastiset Sote-luonnokset olleet perustuslainvastaisia. Kunnat ovat ilmeisesti joka tapauksessa liian pieniä kantamaan Sote-kokonaisvastuun. Perustuslakivaliokunta rajasi, että käytännössä vain joko Soten siirtäminen valtiolle tai maakuntahallinnon perustaminen ovat perustuslainmukaisia muutoksia nykyiseen. Kun perustuslain mukaan pitää mennä, niin vastustan uuden väliportaanbyrokratian ja uuden verotuksen käynnistämistä ja siksi minusta tuntuu että Sote tulisi siirtää valtiolle pois kunnilta

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kim Sjöström:

Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne. Venäjä olisi kukistettava ja hajotettava, ennen kuin se ehtii lähteä uusille valloitusretkille. Parempi olisi jos suomalaisten ei tarvitsisi käydä sotaa ollenkaan, vaan Venäjän hallinto kukistettaisiin jo nyt.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kim Sjöström:

Nykyinen tilanne Venäjän suunnalla, esim imperiumin yritys työntyä Ukrainaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kim Sjöström:

Etenkin työtä tekemään tapahtuvan muuton tulisi olla hyvin vapaata. Me liberaalit kannatamme valtionrajojen madaltamista kaikissa järkevissä asioissa, ja työperäinen maahanmuutto on järkevintä siirtolaisuuden sallimista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kim Sjöström:

Nythän presidentti on vahvistanut lain, kyllä se voimaan tulee. Jäljellä on enää joitakin muun lainsäädännön siistimistöitä, kun loppuratkaisu on jo lukkoonlyöty. Siistimisen laiminlyöminen johtaisi joissakin asioissa joihinkin epäjohdonmukaisuuksiin lainsäädännön kokonaisuudessa, mutta nekin epäjohdonmukaisuudet ovat aika vähämerkityksisiä eivätkä estä samaa sukupuolta olevia pareja solmimasta avioliittoja.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kim Sjöström:

Kyllä vakavassa vaarassa olevista pakolaisista pitää huolehtia. Minun puolestani ovat tervetulleita kotikaupunkiini :)

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kim Sjöström:

Nykyajan koululaiset ovat pääsääntöisesti ihan sopivan kilttejä. Joka iäkkäämmässä sukupolvessa esiintyy oman nuoruutensa unohtanutta ällöttävää menneisyyden joukkiota, jotka kuvittelevat että lapset olisivat kurittomampia. Todellisuudessa nykynuorilla on keskimäärin kohtuullisen hyvä itsekuri ja se tuntuu yleisesti ottaen paremmalta kuin heitä edeltäneiden joidenkin sukupolvien kurittomuus. Näitä tuollaisia lapsista räkyttäviä kurittajia ei pidä päästää valtaan. Kurittajat pois eduskunnasta!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kim Sjöström:

Uskonto pilaa tuon arvoasetelman kokonaan. Tuo sanonta on tarkoitettu symboloimaan takapajuista, uskonnolliselle vallankäytölle ominaista pakkovaltaista yhteiskunta-asetelmaa, josta haluan päästäväksi eroon. Tuota sanontaa omana symbolinaan viljelevien takapajuisessa politiikassa suorastaan väärinkäytetään hyviä asioita, kotia ja isänmaata.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kim Sjöström:

Yhtäältä olen nähnyt, että moni viimeaikainen yksityistäminen on johtanut sekä korruptioon että markkinatalouden kannalta keinotekoisiin järjestelyihin, keinotekoisiin korruptoituihin markkinoihin. Toisaalta yksityisen toimeliaisuuden kautta pitäisi saavuttaa kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Kovin usein on niin että konservatiivisuuntaisten puolueryhmien ajamat yksityistämiset ovat oikeasti korruptiivisia. Vastustan korruptiota ja keinotekoisten markkinoiden kyhäämistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kim Sjöström:

Veroja pitäisi pikemminkin alentaa eikä korottaa. Silti luotan siihen että byrokratian ja tehottomuuden karsimisella, nykyisiä palveluita voidaan jatkaa, pääsääntöisesti korottamatta veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kim Sjöström:

Ihmisten luonne on paljolti sellainen että toimeliaisuus, vaihdanta ja hyvinvointi lisääntyvät kun sen tuotoista kohtuullisen suuri osuus jää sitä tekevälle. Siksi suuriakin tuloeroja pitää voida olla. Vastustan kylläkin korruption kautta hankittuja tuloerojen suuruuksia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kim Sjöström:

Nykyisenkaltaisista pitäisi karsia jonkinverran byrokratiaa ja korruptiot. Luotan että nykytasoiset palvelut itsessään ja sosiaalietuudet ovat, pääsäntöisesti, tulevaisuudessakin rahoitettavissa - kunhan byrokratian ja korruption aiheuttamat kulut ja menetykset saadaan karsittua potista pois.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kim Sjöström:

Ihan kaikkea ympäristöä ei voida suojella, jotkin ympäristönsuojeluvaatimukset ovat mielestäni ylimitoitettuja, ylireagointia ja jokin näistä jopa ympäristölle haitallisia tai ainakin merkityksettömiä. Aivan kaikkiin ekofasistisiin hurahduksiin ja kotkotuksiin ei pidä suostua, sillä ne ärimmäiset suojeluvaatimukset ovat usein oikeasti arvostelukyvyttömiä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kim Sjöström:

Kannatan kyllä pääsääntönä ympäristöarvioinnin tekemistä, ja kannatan että isoista riskeistä pitäisi usein luopua - varsinkin jos taloudellinen hyöty on vähäinen. Taloudellisesti hyvissä hankkeissa ympäristön turvaamiseen tulisi panostaa kohtuullisen paljon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset