KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Tuomola, Vihreät, 86

Oma esittely

ylilääkäri

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Tuomola:

Nykyisellä velkaantumisastteella siirrämme ongelmamme tuleville sukupolville.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Tuomola:

Suuret palkka- ja varallisuuserot aiheuttavat yhteiskunnassa epävakautta.Liian suuret tuloerot ovat epäoikeudenmukaisia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Tuomola:

Käytetyn ydinpolttoaineen haitat siirtyvät pitkälle tulevaisuuteen monien sukupolvien päähän.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Tuomola:

Hiiliperäisten polttoaineiden käyttö lisää ympäristön muutosta. Tälläkin tavalla siirrämme itse aiheuttamamme ongelmat tuleville sukupolville.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Tuomola:

Byrokratiaa tulee vähentää ja saavutetut säästöt käyttää esim. opetukseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Tuomola:

Monikielisyys on rikkaus, josta ei tule luopua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Tuomola:

Ihmisiä ei voi pallotella sinne tänne pelkästään työn perässä. ihmisille pitää tarjota koulutustaan vastaavaa työtä tai lisä- ja täydennyskoulutusta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Tuomola:

Suuret varallisuuserot lisäävät eriarvoisuutta. Mikäli on varallisuutta, voi ihminen itse hankkia hoivapalveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Tuomola:

Kuntien määrää tulee ehdottomasti vähentää, mutta tkuntien yhdistäminen tulee tehdä palkitsevasti eli käyttää enemmän porkkanaa kuin keppiä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Tuomola:

Tämä johtaisi palkka-aleen. Pienipalkkaisten tulot eivät nytkään riitä monasti edes perustoimeentuloon

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Tuomola:

Koko Suomen pitäminen asuttuna tulee erittäin kalliiksi. ihmisiä ei kuitenkaan saa pakolla häätää kodeistaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Tuomola:

Terveyspalveluiden tuottaminen pitää tehdä yhteistyössä yksityissektorin kanssa. Sote-alue vastaa valveluista, mutta tyuottaja voi olla myös yksityinen palvelutyuottaja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Tuomola:

Tehokas , laadukas ja samanarvoinen terveydenhuolto vaatii isompia yksiköitä. Kuntien peruspalvelut tulee säilyttää, mutta sote-alue vastaa tuottamisesta ja hankkii tarvittavat palvelut, ei kunta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Tuomola:

Minkään palvelutoiminnan liika säätely ei ole hyväksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Tuomola:

Pieni ja maantieteellisesti periferiassa sijaitseva Suomi ei pärjää yksin yhä kovenevassa kilpailumaailmassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Tuomola:

Rahoitusmarkkinaverolla arvopaperikauppa saadaan paremmin verotuksen piiriin. Parempi näin kuin että nostetaan palkkaveroa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Tuomola:

Natoon liittyminen ei tuo Suomelle mitään positiivista eikä lisää Suomen turvallisuutta. Omat, tehokkaat puolustusvoimat ja liittoutumattomuus ovat paras turvallisuustae.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Tuomola:

Suomi tarvitsee tehokkaat puolustusvoimat,niiden rahoitusta on viime vuiosina ehkä liikaakin supistettu. Toisaalta pelkkä raha ei takaa tehokasta puolustusta vaan tehokkuus ja järkevät puolustusvälinehankinnat.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Tuomola:

työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa, "tarveharkinta" on osittain sattumanvaraista ja myös syrjivää. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa yhä nemm,än myös ulkomaista työvoimaa, joka ei suinkaan vie suomalaisten työpaikkoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Tuomola:

Ihmiset ovat syntymästä saakka samanarvoisia riippumatta myöskään seksuaalisesta suuntautuneisuudesta. Tämä takaa kaikille myös samanlaiset oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Tuomola:

Turvapaikan hakijat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joiden auttaminen on jokaisen velvollisuus. Turvapaikan hakijat myös rikastuttavat kunnan kulttuuri- elinkeino- ja sosiaalista elämää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Tuomola:

Kuri ei tee kouluista parempia. Suomainen kpulusysteemi on hyvä. Koulutusresursseja ei saa vähentää. Parempia kouluista tekee se, että on resursseja opettaa myös niitä, jotka eivät ole kaikkein motivoituneimpia koulunkäyntiin. Heitä varten pitää lisätä toiminnallisia koulutusmetodeja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Tuomola:

Politiikan arvopohjan tulee muodostua ihmisarvosta, siitä, että meillä kaikilla on syntymästä saatu luovuttamaton ihmisarvo ja siksi meillä n yös samat ihmisoikeudet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Tuomola:

Osa julkisista palveluista on tehottoma. Kun pidetään huoli korkeasta laadusta, voi palveluita yksityistää. Siksi kilpailutuksiaen ehtojen laadinnassa pitää myös laatukriteerit ottaa huomioon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Tuomola:

Julkisia palveluita ei tule leikata, mutta ne voidaan tyuottaa paljon kustannustehokkaammin joko kunnan, sote-alueen tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. Jo nyt Suomi on saanut huomautuksen EU:lta liian pienestä perustulosta, jolla ihmiset eivät voi tulla toimeen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Tuomola:

Suuret tuloerot lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja turvattomuutta. Kohtuulliset tuloerot ovat paras tae yhteiskunnallisesta stabiliuudesta ja positiivisesta kehityksestä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Tuomola:

Palvelut tulee tuottaa kustannustehokkaammin yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa, jolloin niiden tyuottaminen on halvempaa, mutta laadusta ja/tai laajuudesta ei pidä tinkia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Tuomola:

Ympäristön tuhoaminen tuhoaa myös talouskasvun, ei heti, mutta jälleen siirrämme näin omat ongelmamme tulevien sukupolvien ratkaistaviksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Tuomola:

katso edellinen vastaus. Kestävä kehitys on pidemmän päälle myös kaikkein taloudellisinta kehitystä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset