KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Taru Päivike, Keskusta, 18

Oma esittely

Olen helsinkiläinen yrittäjä. Aikaisemmin olen toiminut 6 vuotta yrittäjäjärjestön johdossa ja opettanut yritystoimintaa korkea-asteella. Juureni ovat Etelä-Pohjanmaalla. Olen kahden lapsen perheenäiti. Vastuullinen talouspolitiikka ja yrittäjyyden edistäminen ovat minulle tärkeitä asioita.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Taru Päivike:

Työnteon pitää motivoida, koska motivoiva työnteko lisää työntekemistä ja kasvattaa sitä kautta verotuloja laajemmalti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Taru Päivike:

On tärkeää, että Suomi on energiatalouden osalta omavarainen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Taru Päivike:

Aikataulu ei ole realistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Taru Päivike:

Julkinen sektori on suhteutettava siihen, mihin Suomella on varaa sekä myös silmällä pitäen Pohjoismaisen hyvinvointimallin säilymistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Taru Päivike:

Siitä ei ole väestölle mitään haittaa, että osaa puhua ja kirjoittaa useita kieliä. Mutta siitä on haittaa, jos kielitaito puuttuu ottaen huomioon historiallinen perintömme ja tärkeimmät kauppakumppanimme Euroopan Unionissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Taru Päivike:

Mikäli käytettävissä on aidosti toimiva julkinen liikenneyhtys, asiaa on harkittava vakavasti ja työntekeminen asuinpaikasta riippumatta on perusteltua.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Taru Päivike:

Työnteolla hankittu varallisuus on jo kertaalleen verotettu ja sen tulisi riittää palveluiden saamiseksi. Säästäväisyyttä ei tule rangaista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Taru Päivike:

Yritystoimintaa ei tule säädellä turhilla hallinnollisilla säädöksillä. Järjestyshäiriöitä ei toiminnasta saa kuitenkaan aiheutua siten, että alueen asukkaat häiriintyvät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Taru Päivike:

Taloudelliset realiteetit on tiedostettava ja kuntalaisten hyvinvointi on oltava ensisijainen näkökulma.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Taru Päivike:

Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, jota voidaan edistää maksamalla nuorille kokemusta vastaavaa palkkaa. Kannatan paikallista sopimusta. Lopputulos ei saa johtaa luokkayhteiskunnan syntymiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Taru Päivike:

Kuntalaisten hyvinvointi on turvattava asuinkunnasta riippumatta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Taru Päivike:

Kuntalaisella täytyy olla oikeus valita, haluaako ostaa palvelut yksityiseltä vai julkiselta sekrotilta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Taru Päivike:

Vapaata elinkeinoa ei pidä rajoittaa hallinnollisilla lupa-asioilla. Esimerkiksi Ruotsissa on vapaa hinnoittelu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Taru Päivike:

400 miljoonan asukkaan markkina-alue on toimivampi kuin 5,5 miljoonan asukkaan markkinatalous.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Taru Päivike:

Ajatus siitä, että hoidamme puolustuksen itse niin sanotulla "talvisodan hengellä" ei ole realistinen nykyaikaisessa puolustusjärjestelmässä, jossa meillä on yli 1000 km raja itänaapurin kanssa. Suomen ja Ruotsin on edettävä samassa aikataulussa Nato-operaatioiden suhteen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Taru Päivike:

Työperäinen maahanmuutto edistää Suomen hyvinvointia. Työlupien käsittelyä pitäisi nopeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Taru Päivike:

Sivistysvaltion piirteisiin kuuluu hyväksyä sateenkaariliitot ja adoptiot. Kirkon itsemääräämisoikeuteen ja tuhatvuotisiin perinteisiin ei tule puuttua hätiköidysti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Taru Päivike:

Kuntalaisten itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa silloin kun argumentit ovat ei-syrjiviä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Taru Päivike:

Samanlaiset arvot yhdistävät kansakuntaamme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Taru Päivike:

Valtion velkaa voidaan ottaa perustellusti ainoastaan tutkimus- ja tuotekehitystö varten, koska ne lisäävät työllisyyttä ja investointeja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Taru Päivike:

Talouden pitää perustua kestävälle kehitykselle esim. Talvivaara.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Taru Päivike:

Ympäristöargumentit eivät saa hidastaa perusteltua talouden kehitystä. Ympäristöä ei saa kuitenkaan hävittää jälkipolvilta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset