KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Relander, Vihreät, 81

Oma esittely

Kultti ry:n toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseuran ja Tasa-asvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, start up-yrittäjä, kolumnisti, radiohenkilö

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Relander:

Velkaantuminen ei ole mitenkään kriittisellä tasolla kansainvälisessä vertailussa, mutta suunta on huolestuttava. Emme voi kovin pitkään jaktaa sitä velaksi elämistä, mutta tuloksellinen elvyttäminen on aina kannattavaa, jos velkarahalla saadaan enemmän tuottoa kuin velan korkoihin menee rahaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Relander:

Ylin veroprosentti on jo aika kova, melkein 60%. Kiristysvaraa on enemmän pääomatulojen puolella.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Relander:

Jos olkiluoto kolmonen joskus valmistuu, oma tuotanto kattaa energiatarpeemme. Ja jos Hanhikivi todella rakennetaan, on jo varaa ajaa aika monta hiilivoimalaa alas ja purkaa muutama pato. Tärkeintä olisi käyttää investointikapasiteettimme uusiutuviin, jotka ovat vahavassa kasvussa melkein kaikkialla muualla paitsi Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Relander:

tulee aika pian. Fossiilisista pitää luopua, mutta ehkä vähän maltillisemmalla aikataululla. Turpeen ja kivihiilen käytöstä luopuminen nopeallakin aikataululla on ilmastopoliittisesti todella perusteltua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Relander:

Julkinen sektori ei ole liian suuri, vaan yksityinen sektori on liian pieni. Säästöjä on ensi vaalikaudella pakko tehdä, koska julkinen kulutus ylittää tulot aika reippaasti, mutta samalla on kyettävä erottelemaan velaksi eläminen ja tulevaan investoiminen toisistaan. Jälkimmäinen on kannattavaa vaikka velaksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Relander:

Hyvä tavoite voisi olla se, että vähän harvemmat osaisivat ruotsia vähän paremmin. Kolmen vuoden pakollinen opiskelu yläasteella ei jätä kovin syvää jälkeä niihin, jotka jatkavat opintojaan jollakin käytännöllisellä alalla. Lukiossa ruotsi voisi olla jatossakin pakollinen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Relander:

Aivan turhaa. Tållaiseen huoleen olisi aihetta, jos työpaikoista olisi valtava tarjonta, mutta tietyillä aloilla vallitseva työvoimapula ei johdu työhaluttomuudesta, vaan siitä, että työnantajien vaatimukset ja työttömien koulutus eivät kohtaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Relander:

Pitäisikö kolmio Kontulassa myydä, että mummo saisi hoitoa? Ja eivätkö todella varakkaat kustanna hoitonsa itse joka tapauksessa? Tärkeä periaate on sekin, että myös paljon veroa maksavien on saatava vastinetta verorahoilleen, muuten maksumotivaatio kärsii. Jotain joustavia ratkaisuja voisi kehittää, mutta periaatteena pitää olla, että oikeus hoivaan myös vanhana ja heikkona on univeraalietuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Relander:

Linja voisi olla joustavampi. Ei esimerkiksi ole kovin perusteltua, että eri kaupunginosissa sijaitsevia ravintoloita kohdellaan eri tavoin, kuten nyt.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Relander:

Kuntien määrää karsimalla ei voiteta mitään, kyse on tehtävänjaosta: mitä kuluja kuuluu kunnille, mitä kuntayhtymille ja mitä valtiolle. Sote-uudistus tekee osan kuntafuusioista tarpeettomiksi. Maaseudun tyhjeneminen tekee osan fuusioista välttämättömiksi, ja työssäkäyntialueiden piirissä voi olla järkevää liittää kuntia yhteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Relander:

En tiedä mitä hyötyä on sellaisista työpaikoista, joissa palkat ovat niin pienet että työntekijän pitää hakea toimeentulotukea joka tapauksessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Relander:

No en kyllä pitäisi väkisin asuttuna alueita, joissa ei voi viljellä, eikä yritystoiminta kannata, mutta pitäähän ihmisistä pitää huolta sen jälkeen kun lapset ovat muuttaneet kaupunkiin ja maksaneet veronsa sinne, samalla kun vanhemmat vanhenevat kotitaloissaan tai kotikuntansa terveyskeskuksissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Relander:

Pidetään nyt niistä julkisista palveluista huolta. Julkiset palvelut ovat lisäksi liian laaja käsite tässä yhteydessä, sillä niihin sisältyvät myös koulutuspalvelut, turvallisuuspalvelut ja rajanvartiontipalvelut. Joissakin tapauksissa on ollut perusteltua ostaa osa terveyspalveuluista yksityiseltä sektorilta, ja näitä tapauksia riittää varmasti jatkossakin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Relander:

Kuntien vaikutusmahdollisuuksista täytyy pitää huolta, mutta ilman sote-uudistusta melkoinen joukko suomalaisia kuntia menettää itsenäisyytensä ennemmin tai myöhemmin, ja silloin ne vaikutusmahdollisuudet vasta heikkenevätkin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Relander:

Nykyinen järjestelmä on tarjonnut aika laadukkaat ja luotettavat taksipalvelut. Markkinamekanismin vaikutusta hintoihin voisi lisätä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Relander:

Yhteismarkkina-alueesta olisi valtavasti hyötyä, jos saisimme viennin vetämään paremmin, ja mahdollisuus kouluttautua toisessa eu-maassa avaa mahdollisuuksia. Valtioiden liittoutuminen keskenään on ainoa tapa vastata valtioiden rajat ylittäviin haasteisiin ja uhkiin, kuten ilmastonmuutokseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Relander:

Tällä hetkellä valtiot köyhtyvät, ja suuryritykset nettoavat mielikuvitusmiljoonia. Rahoitusmarkkinavero on hyvä vero, jos se tuo verotuksen piiriin pääomaa joka mielellään kätkeytyisi veroparatiiseihin ja vähentäisi valuuttaspekulaatioita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Relander:

En vieläkään ole jäsenyyden kannattaja, vaikka Venäjällä tapahtunut kehitys on saanut kantani horjumaan. Tärkeintä olisi luoda alueellista vakautta, tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa ja hakea kansainvälisissä konflikteissa ratkaisuja, eikä hakeutua niiden osapuoleksi. Jos Suomi liittyisi Natoon, itärajamme olisi ylivoimaisesti pisin ja kriittisin maaraja Venäjän ja Naton välillä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Relander:

Nykyinen taso on hyvä. Jos turvallisuuspoliittinen tilanne kristyy, määrärahoja voi ja pitää lisätä, mutta nyt niiden lisääminen saattaisi vain kiristää sitä tilannetta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Relander:

Suomi tarvitsee lisää työikäistä väestöä. Työpaikkojen määrä riippuu näet myös työn tarjonnan määrästä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Relander:

Kyllä. Lapsi tarvitsee ensisijaisesti rakkautta, ei heteroita

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Relander:

Helsingissä on vastaanottokeskus, ja se ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin. Valtio maksaa palkat ja vuokrat, ja turvapaikanhakijat eivät todellakaan ole vaaraksi ympäristölleen. Hehän juuri hakevat turvaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Relander:

Parempi tapa parantaa koulujen turvallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia olisi rajoittaa koulujen kokoa ja satsata oppilashuoltoon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Relander:

Perinteiset arvot tarkoittavat eri ihmisille todella eri asioita, ja ratkaisujen pitäisi lähteä nykyisestä tilanteesta. Koti, uskonto ja isänmaa ovat sinänsä positiivisia asioita, mutta hokemaksi yhdistettynä ne muodostavat arvokokonaisuuden, jolla ei nosteta maata menestyvälle uralle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Relander:

Kysymys on ideologinen, eikä määrittele puhutaanko kouluista, turvallisuuskoneistoista, terveydenhuollosta tai hallinnosta. Hammashuollossa voisi olla ykstyistämisen varaa, ja joillakin alueilla terveydenhuollon ykstyistäminen saataa kohentaa tilannetta. Periaattellisesti vastaan kuitenkin ei.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Relander:

Palveluissa ei ole kovin paljon karsimista, ja enemmistö ihmisistä maksaa ihan mielellään veroja kun tietää saavansa verorahoille vastinetta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Relander:

En jaksa uskoa että maailman 85 rikkainta ovat yhteen laskien yhtä ahkeria ja lahjakkaita, kuin köyhempi puolikas maapallon väestöstä, mutta en vaadi myöskään univeraalia samapalkkaisuutta kaikille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Relander:

Isoja haasteita tulee suurten ikäluokkien vanhetessa ja huoltosuhteen edelleen heiketessä. Toivottavasti palveluista pystytään piämään kiinni. Työvoiman määrää on huoltosuhteen heiketessä pyrittävä lisäämään. Yksi keino on työperäisen maahanmuuton lisääminen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Relander:

Talouskasvua pitää hakea cleantech puolelta, ympäristöytävällisistä ratkaisuista: silloin talouskasvu ja ympäristönsuojelu tukevat toisiaan. Ympäristön kannalta kaikkein haitallisimmat alat ovat matalatuottoisia. Ne kykenevät ylläpitämään työllisyyttä, mutta eivät tuota kasvua, joka puolestaan syntyy puhtaan talouden puolelta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Relander:

En lähtisi sulkemaan paperitehtaita, vaikka niiden hiilijalanjälki onkin melkoinen. Uutta rakennettaessa ympäristövaikutusten arvioinnin pitäisi olla itsestäänselvää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset