KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Vuorinen, Keskusta, 23

Oma esittely

- Olen pastori Markku Vuorinen. Asun vaimoni Sirpan kanssa. Meillä on 3 lasta ja useita lastenlapsia. Harrastan juoksua ja hiihtoa, arvostan liikuntaa ja sen tuomaa terveydellistä hyötyä. Olen kirjojen ystävä ja kirjoittanut yli 20 kirjaa. Olen mukana köyhien lasten avustustyössä. Vaaliteemani on: ROHKEASTI JA RAKENTAVASTI. ARVOISTA TINKIMÄTTÄ. Arvomaailmani on kristillinen, jonka johdosta ajan apua tarvitsevien ihmisten asioita, koska kaikilla ihmisillä on oikeus hyvään ja tasa-arvoiseen elämään. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä olen jatkuvasti näiden asioiden kanssa tekemisissä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Vuorinen:

Järki sanoo, että ei talous toimi jos vuosikausia kuluttaa enemmän kun tienaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Vuorinen:

Minusta nykyinen verotus on paikallaan. Progressiivinen verotus verottaa jo nyt hyvätuloisia enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Vuorinen:

Suomi ei tarvitse uusia lupia ydinvoiman rakentamiseen, mutta jo päätetyt kohteet tarvitaan

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Vuorinen:

Tilannetta pitää kuitenkin arvioida vähintään kymmenen vuoden välein.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Vuorinen:

Ei kuitenkaan irtisanomisien kautta, vaan luonnollisen poistuman kautta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markku Vuorinen:

Ei pakolla, vaan neuvottelemalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Vuorinen:

Ei samaan asemaan, mutta asemaan jossa ne täydentävät julkisia palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Vuorinen:

Tosiasiassa sitä ei kukaan tiedä, mutta ajatuksissa voi olla myötämielinen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Vuorinen:

Nato optio auki, mutta valmistelut ovat ennenaikaisia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Vuorinen:

Meillä on omata takaa riittävästi työttömiä, joten työvoiman tuloa pitää harkita tarpeen mukaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Vuorinen:

Kyllä heillä oikeudet pitää olla, mutta ei avioliittolain puitteissä, vaan parisuhdelain puitteissa. Jos parisuhdelaki ei ole riittävän hyvä, niin sitä pitää muuttaa. Avioliittolaki on miehen ja naisen välistä liittoa varten ja parisuhdelaki samaa sukupuolta olevia varten. Tämähän on selvä kuin aamunkoitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markku Vuorinen:

Näissä asioissa on Suomen tulevaisuuden varma perusta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Vuorinen:

Vain niitä palveluja, jotka ovat suurena rasitteena julkiselle sektorille, kuten hammashoito,asunnottomien asuttaminen, ruoka-apu jne.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markku Vuorinen:

Verot ovat jo huipussaan Palvelujen kuluja voidaan vähentää palveluja heikentämättä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Vuorinen:

Suuria tuloeroja on kaikissa maissa, mutta perustelu on väärä. Köyhäkin voi olla lahjakas ja ahkera ja silti pysyä köyhänä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markku Vuorinen:

Olen jokseenkin samaa mieltä syystä, että olen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja tunnen alan. Rakenteita on kevennettävä ja kulukehitystä hillittävä, jopa mieluimmin vähennettävä. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa palvelujen huonontumista ja elämäntason heikkenemistä, vaan ainostaan palveluiden uudelleen organisoimista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Vuorinen:

Tarvitsemme järkevää ympäristöasioiden hoitoa. Esim. Metsiemme käyttöä pitää lisätä ja näin kasvattaa työllistämistä, eikä antaa arvokkaiden metsiemme lahota käyttökelvottomiksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Vuorinen:

Ei kuviteltujen vaan oikeiden ympäristöhaittojen tähden pitää joistakin hankkeista luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset