KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ville-Veikko Rantamaula, Keskusta, 19

Oma esittely

Olen 34-vuotias Helsingin Keskustan puheenjohtaja ja puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston varajäsen. Työskentelen yksikönjohtajana Akavalaisessa Tradenomiliitossa vastaten yksityisen sektorin ja julkisen sektorin edunvalvonnasta. Minulla on tytär. Vapaa-aikani vietän mökkeilemällä, tekemällä reippaita kävelylenkkejä ja soittamalla rumpuja. Politiikassa tarvitaan nyt päätöksiä, näkemystä ja otetta. Suomessa pitää olla kannattavaa tehdä työtä, kannattavaa yrittää ja kannattavaa elää. Elämää ei ole se, että osa näännytetään ja osa tylsistyy. Elämää on se, että palaset ovat kohdallaan ja homma toimii! Keskiluokka tarvitsee lisää aikaa ja rahaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Joudumme tekemään leikkauspäätöksiä, joilla on vaikutusta julkiseen sektoriin. Kestävyysvaje on ratkaistava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Progressiivinen verotus pitää huolen siitä, että mitä enemmän sinulla on ansiotuloja, sitä enemmän maksat suhteessa veroja. Nyt korkein veroprosentti on 60 %. Kaikissa tuloluokissa tulee olla järkevää tehdä työtä. Tällä hetkellä suomalaiseen keskiluokkaan kohdistuu verojen kautta kohtuuttomia paineita.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Saatetaan olemassa olevat ydinvoimalaprojektit loppuun ja katsotaan sitten uudestaan ydinvoiman lisätarvetta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Kannatan hiiletöntä Helsinkiä 2025!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Julkisen sektorin koko on liian suuri verrattuna yksityiseen sektoriin, josta julkisen sektorin ylläpitämiseen tarvittavat rahat tulevat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Ruotsin kielen opiskelua ei pidä nähdä pakollisena vaan etuoikeutena. Ruotsin kieli on osa suomalaista kulttuuria. On rikkaus, että meillä on toinen kotimainen kieli, jota voimme opiskella. Lisäksi on tärkeää, että voimme tarjota monipuolisen kielitarjottimen opiskelijoille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Koko järjestelmää on kehitettävä, jotta työtömäksi joutuneet saadaan nopeasti takaisin työmarkkinoille. Keinona pakottaminen ei ole hyvä. Tarvitsemme työttömyysturvajärjestelmän kylkeen mm. koulutuspalveluita, joiden kautta voi opiskella uuden ammatin, päivittää osaamista ja työllistyä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Hoivapalvelut pitää olla vanhuksille perustasoltaan samat, riippumatta vanhuksen varallisuudesta/omaisuudesta. Saadun eläkkeen määrä voi vaikuttaa hoivakustannusten tasoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Aukioloaikojen osalta nykyinen käytäntö on riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Suomessa on 317 kuntaa. Oleellista ei ole se montako kuntaa meillä on, vaan se, kuinka paljon meillä on toimivia ja elinkelpoisia kuntia. Jos kaksi köyhää kuntaa laitetaan yhteen, niin ei uudesta kunnasta tule rikasta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Työehtosopimuksissa on sovittu alan lähtöpalkat yhdessä palkansaajaliittojen ja työnantajaliittojen kesken. Suomeen ei luoda palkka-alella uusia työpaikkoja! Uudet työpaikat luodaan uusilla ideoilla/innovaatioilla ja sitä kautta uusilla kasvuyrityksillä. Meidän pitää oppia myös markkinoimaan osaamistamme ja tuotteitamme kansainvälisesti. Ollaan ylpeitä siitä, että meillä on osaavaa työvoimaa, joihin voi luottaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

On loppujen lopuksi kaikkien etu, että Suomi on asuttu ja elävä. Suomi tarvitsee virkeän ja uskottavan pääkaupungin, mutta myös elävän maaseudun.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Sopivassa suhteessa myös rinnalla käytettävät yksityiset terveyspalvelut ovat ok. Miksi palvelua ei voisi ostaa yksityiseltä, jos esimerkiksi pienellä paikkakunnalla ole resursseja sitä julkisena tarjota.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Sote-uudistuksessa on varmistettava, että kaikille ihmisillä tarjotaan riittävän lähellä olevat peruspalvelut. Sote-uudistus ei saa aiheuttaa kunnissa jo hyviksi havaittujen ratkaisujen alasajoa. On kuitenkin järkevää tuottaa palveluita yhdessä, jos se tarkoittaa parempaa palvelua ja kustannustehokkuutta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Taksilupien määrää voidaan lisätä ja näin ollen kilpailua myös lisätä, mutta hinnan säätelyn pitäisin edelleen valtiolla. On hyvä, että meillä on luotettava taksijärjestelmä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Yhtenäisenä Eurooppana olemme vahvoja. EU on helpottanut esimerkiksi liikkumista ja opiskelua. EU:sta pitää saada turhaa säätelyä ja byrokratiaa pois.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Rahoitusmarkkinavero tekisi Suomelle isoa vahinkoa. Veron toteutuessa Suomessa , siirtyisi meiltä todennäköisesti merkittävä määrä työpaikkoja ja myös toimintoja maihin, joissa vero ei ole. Hallitukselta oikea päätös.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Valmistella hakemista, ei hakea.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

On selvää, että muuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne pakottaa Suomen reagoimaan. Meillä pitää olla uskottava puolustus ja valmius. Puolustusvoimat ovat meidän "henkivakuutus".

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Näen työperäisen maahanmuuton tärkeänä asiana. Meidän tulee saada Suomeen korkeakoulutettuja huippuosaajia myös muista maista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Me suomalaiset pystymme elämään ajassa, kehittäen ajastaan jälkeen jäänyttä lainsäädäntöä oikeaan ja oikeudenmukaiseen suuntaan. Pidän tärkeänä, että tulevaisuudessa ihmisiä kohdellaan tasa-vertaisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Kuria ei voida saavuttaa pelkällä opettajien valtaoikeuksien laajennuksella, jotka tällä hetkellä ovat riittävät. On pidettävä huoli, että kouluissa työskentelee riittävästi ammattitaitoisia aikuisia ja lapset saavat tarpeellista tukea. Tämä varmistetaan riittävällä resurseilla, jotka mahdollistavat tarpeeksi pienet ryhmäkoot, riittävän määrän avustajia sekä pienryhmätoiminnan. Sekä kotien että koulujen on yhteistyössä huolehdittava lapsen turvallisista rajoista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Suomi on moniarvoinen yhteiskunta. Poliittiselle toimintaa voidaan rakentaa laajalle arvopohjalle. Uskontoa ja politiikkaa ei pidä sekoittaa keskenään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Palveluiden ulkoistamisessa pitää olla enemmän suunnitelmallisuutta. Yksityistämisen lähtökohtana on yleensä raha, mutta joissakin tilanteissa yksityistämisen toteuduttua kustannukset ovat voineet nousta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Verotamme jo nykyisin esim. keskiluokkaa tuntuvasti. Julkisten palveluiden kustannukset on pidettävä kurissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Suomessa on suhteellisen pienet tuloerot, joka on hyvä asia. Tuloerojen pitäminen pienenä mahdollistaa yhteiskunnan hyvin toimimisen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Meillä on melko monimutkainen tukijärjestelmä, jossa on myös osittaisia päällekkäisyyksiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Ympäristö tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Pelisäännöt pitävät kuitenkin olla kaikille maille samat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ville-Veikko Rantamaula:

Ympäristö tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset