KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ahto Apajalahti, Piraattipuolue, 243

Oma esittely

Olen syntyperäinen helsinkiläinen ja asunut koko ikäni Kalliossa. Opiskelen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa Helsingin yliopistossa. Gradu on tekeillä. Olen Piraattinuorten puheenjohtaja. Työskentelen tutkimusavustajana Helsingin yliopistolla. Eduskuntaan pyrin, koska haluan vähentää eduskunnan sotkeutumista ihmisten elämään. Kannatan turhan sääntelyn vähentämistä ja yksilönvapauksien vahvistamista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ahto Apajalahti:

Palveluiden ja etuuksien leikkaaminen pienentää kulutusta ja siten entisestään heikentää mahdollisuuksia saada talouskasvu käyntiin. Palveluita pitää tehostaa ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistaa perustulon suuntaan. Suomella on kuitenkin muihin maihin verrattuna edelleen aika vähän velkaa. Velkaantumista on hillittävä, mutta ei liian rajusti. Maatalous- ja yritystukia voidaan leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ahto Apajalahti:

Ansiotuloverotuksen kiristämisestä ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa apua. Pääomatuloverotusta voidaan kuitenkin kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ahto Apajalahti:

Meneillään olevat ydinvoimalahankkeet ovat onnistuneet huonosti (Olkiluoto) tai poliittisesti ja myöskin toteutumiseltaan kyseenalaisia (Fennovoima). Ehkä katsotaan ensin mitä niille käy. Sinänsä suhtaudun ydinvoimaan myönteisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ahto Apajalahti:

Kysymys lienee vitsi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ahto Apajalahti:

Palvelutarjontaa ei niinkään pidä kaventaa eikä tukien ostovoimaa heikentää, mutta julkisen sektorin toimintaa täytyy järkevöittää ja tehostaa. Yksi sosiaaliturvajärjestelmän tehostamistapa olisi perustulon käyttöönotto. Lisäksi ainakin maatalous- ja yritystuista voi suoraan leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ahto Apajalahti:

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta tulee luopua. Peruskoulussa pitää kuitenkin säilyttää kaksi pakollista muuta kuin äidinkieltä ja tulee kannustaa siihen, että oppilaat aloittaisivat kahden muun kuin äidinkielen opinnot jo ala-asteella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ahto Apajalahti:

Orjatyö on kielletty kansainvälisissä sopimuksissa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ahto Apajalahti:

Yksityisen hoivapalvelun kustantamiseksi ainakin johonkin rajaan asti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ahto Apajalahti:

Laissa ei pidä tiukasti säädellä ravintoloiden aukioloaikoja, mutta kunnilla ja kiinteistöjen omistajilla tulee olla mahdollisuus rajoittaa aukioloaikoja esim. asuinalueiden viihtyvyyden takaamiseksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ahto Apajalahti:

Kuntien määrän vähentämisen ei pitäisi olla mikään itseisarvo. Suomessa on kaiken kokoisia kuntia, jotka hoitavat asiat hyvin ja kestävästi. Suomessa tulee siirtyä malliin, jossa osa kuntien tehtävistä annetaan maakunnille. Kunnanvaltuustojen lisäksi valittaisiin myös maakuntavaltuustot. Näin järjestelmä pysyisi demokraattisena. Kunnan pitäisi saada myös jättäytyä maakuntajärjestelmän ulkopuolelle, jolloin se vastaisi kaikkien palveluiden järjestämisestä itse.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ahto Apajalahti:

En halua ajaa Suomea tilanteeseen, jossa ihmisten pitäisi tehdä monta työtä yhtaikaa tullakseen toimeen. Siihen suuntaan on menty Yhdysvalloissa, jossa minimipalkan ostovoima on vuosikymmenten saatossa heikentynyt ja ihmisten toimeentulo vaikeutunut huomattavasti. Työehtosopimuksia pienempien palkkojen maksamisen tie olisi keskiluokan kurjistumisen tie.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ahto Apajalahti:

Nykyinen aluepolitiikka on vaikeuttanut kaupunkiseutujen kehitystä ja siten heikentänyt Suomen talouskasvua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ahto Apajalahti:

En ymmärrä kysymystä. Yleisesti ottaen kannatan sitä, että kokeillaan erilaisia palveluiden tuottamismalleja yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ahto Apajalahti:

Suomessa tulee siirtyä malliin, jossa osa sosiaali- ja terveyspalveluista annetaan maakuntien tehtäväksi. Kunnanvaltuustojen lisäksi valittaisiin myös maakuntavaltuustot. Näin järjestelmä pysyisi demokraattisena. Kunnan pitäisi saada myös jättäytyä maakuntajärjestelmän ulkopuolelle, jolloin se vastaisi kaikkien palveluiden järjestämisestä itse.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ahto Apajalahti:

Kilpailun puute nostaa hintoja ja hankaloittaa ihmisten elämää, kun taksien tarjonta ei ole riittävä ja ihmiset seisovat taksijonoissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ahto Apajalahti:

EU on paras mahdollinen tapa varmistaa, ettei 1900-luvun alkupuolen tapaista kansainvälisten suhteiden katkeamista enää tapahdu sen jäsenmaiden välillä. EU on myös ainoa tapa säilyttää Euroopan merkitys tulevaisuuden maailmassa. Euroopan maat ovat yksittäin aivan liian pieniä toimijoita, oli kyse sitten ympäristöstä, Internetin hallinnasta tai turvallisuudesta. Yksin Suomi vastaa hädin tuskin yhtä kiinalaista miljoonakaupunkia, mutta EU:ssa olemme osa 500 miljoonan asukkaan yhteisöä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ahto Apajalahti:

Jonkinlainen kansainvälinen rahoitusmarkkinavero on syytä toteuttaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ahto Apajalahti:

Alkavalla vaalikaudella on järjestettävä kansanäänestys Natoon liittymisestä. Sen tuloksen perusteella sitten toimitaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ahto Apajalahti:

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista lisätä puolustusmäärärahoja tuntuvasti. Voisi kuitenkin miettiä, olisiko joitakin tiettyjä hankintoja tai kehityskohteita, joihin olisi nyt erityisen kova tarve kohdistaa lisärahoitusta. Sellainen voisi olla järkevää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ahto Apajalahti:

Tarveharkinnan voisi poistaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ahto Apajalahti:

Avioliittolaki pitää lisäksi muuttaa myös lukumäärä- ja sukulaisuussuhdeneutraaliksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ahto Apajalahti:

Rippuu tietysti tilanteesta. Itse asun Helsingin Kalliossa ja täällä on vastaanottokeskus, josta en kyllä ole havainnut aiheutuvan mitään ongelmia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ahto Apajalahti:

Lapset ja nuoret ovat ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella järkevästi asioista. Toisten työrauha tunneilla pitää ehdottomasti turvata, mutta ei tähän mikään "kurittaminen" auta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ahto Apajalahti:

Perinteisiä suomalaisia arvoja ovat liberalismi, vapaamielisyys ja uudistusmielisyys. Olimmehan muun muassa ensimmäinen maa, joka myönsi naisille täydet vaalioikeudet parlamentin vaaleissa. Isänmaallisuuden ei tarvitse tarkoittaa ahdasmielistä konservatiisivuutta. Sanotaanko niin, että tarkoitan "kodilla, uskonnolla ja isänmaalla" vähän eri asioita kuin konservatiivit. Esimerkiksi "uskonnolla" tarkoitan ateismia, heh.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ahto Apajalahti:

Minusta tarvitaan enemmän erilaisten vaihtoehtojen punnintaa ja kokeilua. En vastusta toimivaa yksityistämistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ahto Apajalahti:

Lähtökohtaisesti näin, mutta joskus tietysti tulee tilanteita, jolloin tilanne on päässyt niin hankalaksi, että leikkauksiakin tulee tehdä. Kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet kuitenkin ylläpitävät pienituloisten henkistä ja fyysistä terveyttä ja ostovoimaa sekä ehkäisevät yhteiskuntarauhaa uhkaavaa eriarvoistumista, joten lähtökohtaisesti veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ahto Apajalahti:

Tuloerot olivat 1900-luvun alun Suomessa suuremmat kuin nykyään. Väestön hyvätuloisimman kymmenyksen osuus kaikista tuloista oli 50 prosenttia. Tätä voi verrata 1990- ja 2000-lukujen tilanteeseen, jolloin hyvätuloisimman kymmenyksen osuus on ollut 20–25 prosenttia. Vuonna 1918 tuli sisällissota.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ahto Apajalahti:

Ideologinen roikkuminen nykyjärjestelmässä on todella huono asia ja pitää kokeilla monenlaisia vaihtoehtoja, myös yksityistämistä. Hyvinvointivaltio on kuitenkin ainoa toimiva valtiomuoto. Hyvinvointivaltion rakenteiden ei tule estää luovuutta ja työntekoa, kuten nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä, vaan kannustaa siihen, kuten perustulo tekisi. Kannatan siis esimerkiksi perustuloon siirtymistä. Järkevästi toteutettuna nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät muodostu liian raskaiksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ahto Apajalahti:

Käytettävissä olevien luonnonvarojen tuhlaaminen eli käyttäminen tehottomasti heikentää talouskasvua pitkällä aikavälillä. Luonnonvarojen tehokas käyttö edistää talouskasvua. Ympäristöasiat ja talouskasvu eivät siten pidemmällä aikavälillä ole ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ahto Apajalahti:

Ylipäänsä päätösten vaikutusten arviointia pitää kehittää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset