KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Daniel Sazonov, Kokoomus, 64

Oma esittely

Olen oikeustieteen ja tuotantotalouden opiskelija Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Opiskelujen ohessa olen töissä edunvalvonta-asiantuntijana Suomen Vuokranantajat ry:llä. Toimin myös Suomen Partiolaisten ja Nuorisoyhteistyö Allianssin hallitusten jäsenenä sekä Valtion Nuorisoasiainneuvottelukunnan Nuoran jäsenenä. Aiemmin olen toiminut mm. Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajana. Näen, että Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Se on välttämätön erityisesti velat maksavan tai velkataakan alle musertuvan nuoren sukupolvemme näkökulmasta. Muutos saadaan aikaan konkreettisilla järkiratkaisuilla. Ennen kaikkea tarvitsemme lisää työtä ja joustavammat työmarkkinat, maailman parhaan koulutuksen sekä veturiksi menestyvän Helsingin metropolialueen. Katso 50 konkreettista ratkaisua Suomen ongelmiin verkkosivuiltani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Daniel Sazonov:

Pelkästään valtio ottaa velkaa tänä vuonna n. 5 miljardia euroa. Tämä on lähes 10 % valtion budjetista. Tilanne ei ole kestävä, sillä tulevina vuosina väestön koko ajan ikääntyessä meillä tulee olemaan entistä vähemmän töitä tekeviä ihmisiä rahoittamassa julkisia palveluita. Kysymys on myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. En halua, että sukupolvemme musertuu velkataakan alle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Daniel Sazonov:

Kokonaisveroasteemme on kiristynyt koko 2010-luvun. Myös hyvin ansaitsevien palkkaverotusta on lähivuosina kiristetty ja tuloverotukseen on jopa luotu uusi "solidaarisuusvero". Suomi tarvitsee lisää työtä. Tähän tavoitteseen ei sovi työn nykyistä kireämpi verotus. Työn verotusta ei tulekaan missään nimessä kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Daniel Sazonov:

Ensisijainen tavoite energiantuotannossa tulee olla ilmastonmuutoksen torjunta kasvihuonepäästöjä vähentämällä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme monipuolista energiapalettia, johon kuuluu myös ydinvoima. Jos ydinvoiman rakentaminen on kaupallisesti kannattavaa ja sekä teknisesti että poliittisesti turvallista, ei valtion tule mielestäni rajoittaa tätä. Näen, että esimerkiksi Fortumin Loviisan reaktorin korvausinvestoinnille on hyvät perusteet ja lupa siihen tulisi myöntää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Daniel Sazonov:

Suomen tulee kunnianhimoisesti pyrkiä kohti päästöttömyyttä. 2025 on saattaa kuitenkin olla epärealistinen tavoite. Selkeä tavoite täydelle päästöttömydelle voisi olla vuosi 2050. Tärkeää on myös, että Suomi edistää yhdessä EU:n kanssa päästövähennystavoitteita maailmalla. Ilmastonmuutos ei ratkea vain Suomen tai edes Euroopan yksipuolisilla toimilla. Ympärisöteknologia on Suomelle myös suuri taloudellinen mahdollisuus, josta voi kasvaa erittäin merkittävä sektori Suomen vientiteollisuudelle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Daniel Sazonov:

Julkisten velvoitteiden määrä ja julkisen sektorin koko on kasvanut jatkuvasti. Julkisen sektorin koko tulee saada kestävälle tasolle, jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa tuottaa välttämättömimmät palvelut kuten koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut laadukkaasti. Monessa asiassa ei myöskään olisi välttämätöntä, että palvelun tuottaa julkinen toimija. Ihmisten valinnanvapautta pitää lisätä esimerkiksi palveluseteleiden nykyistä laajemmalla käytöllä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Daniel Sazonov:

Suomi on kaksikielinen maa, josta seuraa myös esimerkiksi se, että julkisissa viroissa edellytetään molempien kotimaisten kielten osaamista. Jos ruotsin kielen opiskelun pakollisuudesta luovuttaisiin, syntyisi tilanne, jossa osa ikäluokasta sulkisi jo peruskouluvaiheessa pois mahdollisuutensa hakeutua näihin virkoihin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Daniel Sazonov:

Jos ihminen on työkykyinen, hänellä on lähtökohtaisesti velvollisuus huolehtia itsestään ja hankkia itselleen elanto. Sosiaaliturvan tehtävä on turvata perustarpeet silloin, kun tähän ei ole mahdollisuutta. Kun työtä on tarjolla, tulee työpaikka myös ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Daniel Sazonov:

Meidän tulee määritellä se perustaso, johon asti yhteiskunta tarjoaa hoivapalveluita. Tähän perustasoon asti palvelut tulee kustantaa kerättävillä veroilla ja asiakasmaksuilla. Jos ihminen haluaa tätä parempia palveluita, tulee ne rahoittaa perustason ylittävät osalta itse.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Daniel Sazonov:

Ravintoloiden aukioloaikojen sääntely on tällä hetkellä turhan tiukkaa ja esimerkiksi jako kahteen ja neljään saakka auki oleviin ravintoloihin on keinotekoinen. Yhteiskunnan ei tule puuttua tällä laajuudella ravintoloiden aukioloon.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Daniel Sazonov:

Kuntien vähentämisen tarpeeseen on kaksi syytä. Ensinnäkin kunnat vastaavat valtaosasta julkisia palveluita. Palveluiden järkevä järjestäminen vaatii riittävän isoa väkimäärää ja meillä on edelleen liian paljon liian pieniä kuntia tähän. Toiseksi - erityisesti kaupunkiseuduilla - kuntia yhdistämällä voidaan varmistaa järkevä kaavoittaminen ja palveluiden sijoittelu. Ei ole mitään järkeä siinä, että esimerkiksi Lauttasaaren ja Otaniemen välillä menee kuntaraja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Daniel Sazonov:

Tarvitsemme Suomeen lisää työtä ja työpaikkoja. Tämä edellyttää, että palkkaaminen on yrityksille kannattavaa eli työntekijän tulee tuoda yritykselle enemmän arvoa kuin mitä työntekijän palkkaamisesta aiheutuu kustannuksia. Mahdollisuus maksaa työehtosopimuksia alempaa palkkaa on yksi tapa vaikuttaa asiaan. Nykyisin työehtosopimuksen vaatimuksista ei voida poiketa edes, vaikka se sopisi työntekijälle. Samaan aikaan on kuitenkin varmistuttava, että työstä saadulla palkalla tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Daniel Sazonov:

Ihmisten tulee voida valita, missä he haluavat asua, eikä valtion tule puuttua tähän. Muuttoa kaupunkeihin ei tule keinotekoisesti hillitä, eikä kaikkia Suomen kolkkia pitää keinotekoisesti asuttuna pumppaamalla sinne verovaroja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Daniel Sazonov:

Lähtökohtana sote-uudistuksessa tulee olla valinnanvapaus. Yhteiskunnan tulee määritellä, millaiset palvelut se kustantaa ja mihin hintaan. Sillä, keneltä ihminen tämän palvelun haluaa hankkia, ei tule olla pääosin merkitystä. Poikkeuksen tähän tekevät esimerkiksi tietyt erikoissairaanhoidon palvelut, joita tarvitaan niin vähän tai joissa tarvitaan niin syvää osaamista, että kilpailu ei toteutuisi kunnolla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Daniel Sazonov:

Palveluiden tuottamisessa keskeisintä on se, että palveluille on kysyntää ja tuottaja pystyy tuottamaan palvelut tehokkaasti. Sillä, onko palveluntuottaja yksityinen toimija, kunta tai kuntien yhteenliittymä, ei ole merkitystä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Daniel Sazonov:

Taksit eivät ole sellainen palvelu, että valtion puuttuminen hintoihin tai lupien määrään olisi perusteltua. Aito kilpailu taksiliikenteessä olisi nykypäivää. Parhaimmillaan vapaa kilpailu laskisi hintoja ja parantaisi laatua. Se antaisi myös uusille Uberin kaltaisille palveluille tilaa kukoistaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Daniel Sazonov:

EU:sta on Suomelle hyötyä niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Yhtenäinen talousalue on erittäin arvokas Suomen vientiteollisuudelle ja nykyisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU:n merkitys Eurooppaa vakauttavana toimijana korostuu. Vapaan liikkuvuuden ja yhteisen valuutan käytännöllisyys unohtuvat myös usein. Kaikki asiat eivät toki EU:ssakaan ole Suomen kannalta täydellisesti, mutta kyllä hyötyä on selkeästi enemmän kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Daniel Sazonov:

Rahoitusmarkkinaveroon mukaan meneminen olisi haitallista Suomen taloudelle. Arvopaperikauppa on nykymaailmassa erittäin helppo siirtää maihin, joissa kyseistä veroa ei ole. Vero myös nostaisi talouden toiminnan näkökulmasta välttämättömän rahan välittämisen hintaa ja aiheuttaisi kustannuksia suomalaisille työeläkeyhtiöille. Nämä kustannukset katettaisiin joko korottamalla eläkemaksuja tai heikentämällä eläkkeitä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Daniel Sazonov:

Nykyisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Nato olisi paras ja luontevin puolustusratkaisu Suomelle. Epävakaus Euroopassa on suurin sitten kylmän sodan. Sotilaalliset uhat eivät ole vain kaukainen asia toisilla mantereilla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Daniel Sazonov:

Uskottava maanpuolustus on yksi yhteiskunnan välttämättömistä perustoiminnoista. Puolustusvoimilta on viime vuosina leikattu huomattavasti ja tämä on alkanut vaikuttaa puolustuskykymme uskottavuuteen. Puolustusvoimilla on edessään isoja kalustohankintoja, jotka vaativat lisärahoitusta. On hyvä myös etsiä tapoja, joilla kustannuksia voidaan hillitä. Yksi mahdollisuus olisi nykyistä tiiviimpi puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Daniel Sazonov:

Suomen huoltosuhde (eli se kuinka paljon työssäkäyviä ihmisiä on suhteessa lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin) on niin heikko, että tarvitsemme Suomeen lisää työtä tekevää väestöä. Tarveharkinnalla ei ole syytä rajoittaa ihmisten mahdollisuutta tulla tekemään töitä Suomeen. Tehty työ ei ole suomalaisilta pois sillä työ luo lisää työtä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Daniel Sazonov:

Kyseessä on perustavanlaatuinen tasa-arvokysymys. Seuraavan Eduskunnan tulee säätää syksyllä hyväksytyssä kansalaisaloitteessa vaaditut lait.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Daniel Sazonov:

Turvapaikanhakijoita on hyvä sijoittaa tasaisesti ja suhteessa väestöön. Tämä tarkoittaa vastaanottokeskuksia myös Helsingissä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Daniel Sazonov:

Suomalaista koulua pitää kehittää suuntaan, jossa opetus ja oppimisympäristö vastaavat nykypäivää. Näin saadaan myös oppilaat motivoitumaan parhaiten koulutyöhön. Mahdollisuus kurin ylläpitämiseen on jo nykyisellään olemassa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Daniel Sazonov:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat tärkeitä arvoja. Ne eivät kuitenkaan kuvaa tyhjentävästi sitä perustaa, jolle politiikkaani haluan rakentaa. Tärkeitä arvoja minulle ovat myös mm. vapaus, vastuu, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo ja ympäristön kunnioittaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Daniel Sazonov:

Monesti yksityiset toimijat kykenevät tuottamaan palvelut paremmin ja tehokkaammin kuin julkinen toimija. Tällaisessa tilanteessa palvelut on järkevä ulkoistaa yksityiselle yritykselle.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Daniel Sazonov:

Kokonaisveroaste on noussut koko 2010-luvun ajan. Erityisen kestämätöntä on työn verotuksen kiristyminen. Tarvitsemme Suomeen uutta työtä, eikä sitä synny veroja jatkuvasti nostamalla. Siksi nyt olemme tilanteessa, jossa sopeutus tulee hoitaa menoja leikkaamalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Daniel Sazonov:

Minulle on tärkeää, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, kehittää itseään, rakentaa tulevaisuuttaan ja menestyä. Yksilön menestys on eduksi koko yhteiskunnalle. Jos ihminen esimerkiksi kehittää uuden tuotteen, luo uuttaa liiketoimintaa tai kouluttautuu, hänen on voitava saada siitä myös taloudellista vaurautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Daniel Sazonov:

Nykyisen tasoisella palvelulupauksella julkiset menot tulevat paisumaan paisumistaan erityisesti väestön ikääntymisen vauhdittamana. Tähän meillä ei ole olemassa olevilla näkymillä varaa. Meidän tuleekin käydä läpi ennen kaikkea koko sosiaali- ja terveyssektori ja katsoa, minkä tasoisia palveluita voimme aidosti ylläpitää. Valtion tulee turvata perustoimeentulo ihmisille, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään. Työkykyisten ihmisten tulee kuitenkin kantaa itse vastuu itsestään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Daniel Sazonov:

Uskon järkivihreyteen, jossa ympäristökysymyksillä on keskeinen merkitys, mutta jossa päätöksissä huomioidaan myös muut näkökohdat. Siinä ei esimerkiksi ole mitään järkeä, että kaikki energiaintensiivinen teollisuus ulkoistetaan ympäristön nimissä maihin, jossa ympäristölainsäädäntö on huomattavasti heikompaa kuin Suomessa. Imastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympräristöteknologiaan liittyy myös valtavasti taloudellista potentiaalia, joka Suomen tulee hyödyntää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Daniel Sazonov:

On nykypäivää, että osana kaikkia hankkeita huomioidaan myös ympäristökysymykset. Jos kokonaistarkastelussa paljastuu, että ympäristölle aiheutuvat haitat ovat huomattavan suuria tai merkitykseltään suurempia kuin hankkeesta saatavat muut hyödyt, tulee hankkeesta luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset