KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ilkka Luoma, Itsenäisyyspuolue, 189

Oma esittely

Myynnin ja markkinoinnin parissa työaikana - konsulttina Kiinaan ja Kiinasta, ympäristöasiat. Kansalaisaktivisti ja -kirjoittaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ilkka Luoma:

Perusura on velan lyhentäminen, mutta nyt on mobilisoitava työllisyysprojekteja, jotta vähennämme voimakkaasti yleistyöttömyyttä - ja se tarvitsee ylimääräistä rahaa. Esimerkki yhteiskunnallisesta työmobilisaatiosta on sähköverkon maahankaivuu, jonka yhteydessä muutkin soveliaat johdot ja putket kaivetaan "samoihin kanaaleihin". Tämä maksaa ja sitä varten on otettava velkaa, erityistarkoituksena.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ilkka Luoma:

Todellisuudessa ostovoimaerot, siis käytettävissä olevat nettokäyttövaran ero on vain kasvanut. Tuloeroja on kavennettava yhteiskuntarauhan ja -yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Korkeatasoisen yhteiskuntamoraalin merkki on ymmärtää, ettei joku voi tarvita yli 10- kertaista nettotuloa perusnettotuloon rinnastettuna. Tässä täytyisi kertoa mikä on "hyvin ansaitseva".

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ilkka Luoma:

Hiilivoimaloita on purettava, suuren saastuttavuuden nimissä. Ydinvoima on saasteetonta nimenomaan tuotantovaiheessa, ja muutoinkin ydinvoima on ylimenokauden voimanlähde. Kun emme ole valmiit reilusti alentamaan energiankulutusta - on energia jotenkin tehtävä. Mikäli sähköautot yleistyvät voimakkaasti, on lataussähköä oltava saatavilla, ja sitä ei tehdä hiilivoimaloilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ilkka Luoma:

Työllisyyssyistä turvetta tulee käyttää pidempään. Kaasu on hiilivedyistä vähiten saastuttavaa. Kivihiilestä pitää luopua jo muutamien vuosien kuluessa, uhallakin, että tuontisähköä pitää ostaa ja jos on ostettava, niin ydinvoimasähköä, mutta mieluiten vesivoimasähköä. Ja koko ajan on kehitettävä suoran aurinkoenergian käyttöä ja sen varastoimista "paistamattomille" ajoille.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ilkka Luoma:

Automaatio hoitaa osin asian, mutta tässä on muistettava, ettemme tee yhtäkkiä suurtyöttömyyttä. Ihmisillä pitää olla töitä. Julkisen työn tarjontaa on luonnollisen poistuman myötä vähennettävä, silti emme siirry laajamittaiseen yksityistämiseen. Demokratiaa on valvottava, ja se tarkoittaa aina jonkin asteista byrokratiaa - emmehän lopulta tahdo luottaa yksityisiin järjestelmiin, kun on kyseessä inhimilliset ja "tuottamattomat" tekijät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ilkka Luoma:

Ruotsia ei poisteta, vaan asetetaan vapaaehtoiseksi. Englannin osuutta lisätään - ja venäjän ja kiinan kielille varataan lisää resursseja niitä haluaville alueille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ilkka Luoma:

Varsinkin, jos tarjottu työ on mielekkään matkan päässä kotoa ja se tarjoaa kohtuullisen (normaalin) toimeentulon. Lisäksi työ täytyy osata tehdä - muutoin aiheutetaan vain lisäkuluja. Motivaatio palkitsee.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ilkka Luoma:

"Jokainen on lopulta itsensä herra/ rouva ja käärinliinoissa ei ole taskuja" -vanhat hyvät sanonnat. On hyvä, että aktiiviaikana kertyneet säästöt, jos niitä sattuu olemaan, niin niillä edesautetaan mielekästä, aktiivista ja innostavaa elämän loppukolmannesta. Eläkeläisten määrä nousee niin suureksi, että nykyinen varantokeräys ei tule riittämään - toisaalta jo nyt eläkeläiset ovat säästäväisimpiä ihmisiä. Meidän on varauduttava niukkoihin aikoihin - säästäminen on hyve.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ilkka Luoma:

Suomalaiset juovat 12 litraa puhdasta alkoholia vuodessa, jokainen - raittiitkin! Arkisin kello 24:00 on riittävä kellonlyömä, jolloin ravintola sulkee ovensa. Janoiset kyllä keksivät jatkopaikat yksityiskodeista. Suomessa menetetään liian paljon työaikaa alkoholihaittojen vuoksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ilkka Luoma:

Pakko ei ole hyvä isäntä - varsinkaan Suomessa. Luonnollinen "kehitysevoluutio" ajaa elinkelvottomat joko parantamaan tapojaan tai liittymään hiljaisesti vahvempiinsa. Ketkä haluavat kunnallista itsenäisyyttä - ovat myös valmiit sen eteen tekemään työtä yhteenkuuluvuudella, solidaarisuudella ja yhteen hiileen puhaltamalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ilkka Luoma:

Kilpailukyky markkinataloudessa ratkaisee menestyksen. Palkat ovat osa tätä kilpailukykyä. Hyvästä työstä maksetaan - provisiomyyjät ovat tämän aina tienneet. On kuitenkin aloja jonne ei voida soveltaa provisioita, vaan ihmisille on taattava hyvää työtä vastaan kohtuullinen menestysmahdollisuus. Työntekijät osaavat pitää yhtä kun on oikeudenmukaisuudesta kysymys. Yritykset voivat jakaa hyvin mennessä ylimääräisiä bonuksia, myös vapaaehtoisesti!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ilkka Luoma:

Yhteiskunta ei voi ylläpitää tuottamattomia alueita. Suomi on hieno maa, meillä on tilaa - olemme ainutlaatuisessa asemassa. Asuminen on kuitenkin vapaaehtoista - kuka missäkin, mutta toimeentulo on itsestä kiinni. Yhteiskunta-automaattia ei ole. Silti valtio voi edesauttaa erilaisin porkkanoin laajaa asutusta - suomalainen on kuitenkin luontoihminen, jolle rannat ja metsät ovat mieluisia kokemuksia. Ei voi vain olla työsuomea ja lomasuomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ilkka Luoma:

Se, jolla on varaa yksityislääkäriin, käyttää sitä. Monilla ei ole siihen varaa - meillä on tähän mennessä ollut kuitenkin hyvä julkinen terveydenhoito, ja näin takautuu myös vaatimattomasti eläville riiittävät terveyspalvelut. Yksityisen terveydenhoidon käyttäjä ei tarvitse verovähennysoikeutta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ilkka Luoma:

Mikäli kunta kykenee tähän, on se hyvin kannustettavaa. Laki kuitenkin velvoittaa ja tätä järjestelyä on valvottava valtiolta päin. Terveydenhoito on meidän tärkein tukipylväs oppimisen ohella. Kunta on mainio toimija, eikä aina tarvita yhtiömuotoista voitontavoittelua, riittää kun henkilökunta on motivoitunutta ja palkka on kohtuullinen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ilkka Luoma:

Kansaneläkelaitos on jo nyt oleellinen osa taksipalvelujen liikevaihtoa. Meillä taksipalvelut toimivat nykymallilla hyvin - ovat turvallisia, joskin kalliita, mutta se kuka käyttää, niin myös maksaa. Kelan rooli on pohdittava uudestaan - varattomienkin on silti päästävä hoitamaan omaa terveyttä, mutta turhat ajot pois.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ilkka Luoma:

Emme ole enää EU:n myötä itsenäisiä. Meillä ei ole omaa rahaa - emme voi säätää lakeja yksin, meidän on kysyttävä lupaa Brysselistä. Vahva itseensä luottava kansa pärjää omineen, kuten jo aiemminkin. Kunhan osaamme tulla toimeen, olla rehtejä kilpailijoita kaupoilla, me pärjäämme. Emme kumartele mihinkään ilmansuuntaan. Olemme idän ja lännen vedenjakajalla - erikoisasemassa kaikkiin muihin nähden.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ilkka Luoma:

Vaikka emme olisi EU:ssa ja eurossa, voimme olla sopimussuhteessa sellaisiin järjestelyihin, jotka tuottavat tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja luottamusta myös pienille - yleensä suuria vastaan. Me olemme kilttejä, ja kun muut eivät aina ole - pitää olla sopimusjärjestelyjä, jotka takaavat kaikille oikeuksia samalla tavalla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ilkka Luoma:

Suomi on idästä ja lännestä, olemme lännen ja idän vedenjakajalla. Meillä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, me osaamme tulla venäläisten kanssa toimeen ilman Natoa. Nato tekisi meistä mahdollisen sotatantereen. On muistettava, että natojohtaja USA on käynyt viimeiset 70 vuotta kaikki sotansa oman maansa ulkopuolella. Me turvaamme omaan vahvaan lakisääteiseen kansanarmeijaan!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ilkka Luoma:

Suomen kansan velvollisuus sotilaallisesti puolueettomana valtiona on ylläpitää riittävän vahvaa armeijaa, suurella ja osaavalla reservillä. Riittävät aseet maamme puolustamiseen on hankittava ja kotimaisuutta suosittava. Emme ryhdy muiden sotiin - puolustamme vain omaamme, omia rajoja ja omaa kansaa. Me tiedämme historiasta mitä se merkitsee.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ilkka Luoma:

Tulemme tarvitsemaan työvoimaa, vaikka meillä on omia työttömiä aivan liikaa, mutta kaikki eivät ole enää työkykyisiä. Tämä valtio tarvitsee tekijöitä, vaikka monien huulilla leijuu robotisaatio. Emme tarvitse vapaamatkustajia, me tarvitsemme työtä tekeviä yhteiskuntamme eteen ja omaksi eduksi. Työntekijöidemme tulee osata suomenkieli, jotta yhteiskuntajärjestys säilyy. Maahan tuleville ammatti-ihmisille ei pidä maksaa merkittävästi alempaa palkkaa kuin omillekaan - tasa-arvo on voimaa!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ilkka Luoma:

Tämä on henkilökohtainen mielipide. Meillä on mielipiteenvapaus. Meillä on myös tasa-arvo. Itse kannatan perinteellistä nainen-mies liittoa, koska sillä lailla syntyy lapsia, joista tulisi pitää myös huoli koko kasvukauden ja ylikin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ilkka Luoma:

Kyllä, koska se tuo työtä ja tulonsiirtorahaa kuntaan. Itse turvapaikanhakijoiden määrän suhteen meidän pitää olla tarkkaavaisia, sillä meidän tulee hoitaa ensin omat vähäosaiset. Kun olemme vahvoja voimme silloin parhaiten auttaa solidaarisesti muita - jo heidän omassa maassaan. Lähtökohtaisesti Suomi on suomalaisille. Mikäli on saanut Suomen passin, on hän tasavertainen alkuperäsuomalaisen kanssa. Työllistyvät turvapaikan hakijat ovat tervetulleita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ilkka Luoma:

Olemmme nyt nähneet mitä "vapaakasvatus" on aikaansaanut. Opettajien asema ei ole kehuttava. Opettaja opettaa ja oppilaat oppivat - se on sääntö. Opettaja on myös kaikesta huolimatta kasvattaja kasvattajan oikeuksilla. Kuri on säällisenä ja oikeudenmukaisena eräs kasvatuselementti. Oleellista on osata huomioida, kohdella tasavertaisesti ja kannustaa oppimaan ja olemaan utelias. Kasvava nuori tarvitsee sääntöjä, ja jos niitä ei kotoa tule, niin sitten koulusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ilkka Luoma:

Tämäkin on mielipidekysymys, mutta kuulun siihen joukkoon, joka puolustaa itsenäisyyttä, oman kulttuurin vaalimista, kodin arvostamista. Isänmaa on se paikka, jonne synnytään ja jota puolustetaan. Uskonto on vapaaehtoista, kuka uskoo kuka ei - ja jos uskoo, niin uskoo aidosti ja antaa arvon muille. Me emme tuputa, eikä meille tuputeta. Meillä on omat tavat, ja niitä ei ulkoa tulla muuttelemaan, ellemme yhdessä niin päätä. "Suomi on hyvä maa ja sitä puolustaa parhaiten suomalainen itse" -AE

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ilkka Luoma:

Julkiset palvelut ovat niin sanotusti voittoa tuottamattomia, demokratiaa valvovia ja tasa-arvoa vaalivia, ja tänne ei pääsääntöisesti voittopyyde sovellu. Yksityistämistä ei tehdä tarkoitushakuisesti, vaan tarvemääreisesti. Kaikki ihmiset eivät pysty valvomaan etujaan kilpailussa ja tällöin tarvitaan yhteiskuntapohjaisia palveluita, joissa kansalaisen lompakon paksuudella ei ole väliä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ilkka Luoma:

He maksavat veroja enemmän, joilla on siihen varaa. Kaikilla ei aina mene hyvin - toisaalta vapaamatkustajiakaan ei tarvita. Ahneus on saanut tänään liikaa valtaa, se tuntuu joskus olevan pohjatonta. Silti kilpailu on sallittua, jopa toivottavaa. Solidaarinen yhteiskunta pitää huolen myös tahattomasti ahdingossa olevista. Olemme ihmisiä, olemme suomalaisia ja ymmärrämme toistemme auttamisen. Ensin verot, sitten leikkaukset, jos on pakko. Luottavainen kansa osaa antaa pois vapaaehtoisestikin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ilkka Luoma:

Jo muinoin yli 2000 vuotta sitten joku kreikkalainen filosofi sanoi, että maksimissaan kahdeksankertainen ansainta on sallittua, sillä se pitää yllä kilpailua ja tukee lahjakkaiden pyrkimyksiä. Työllä on kuitenkin aina arvonsa, kun se tehdään hyvin. Tänään tuloerot ovat revenneet ja se lisää yhteiskuntaongelmia - hitaasti, mutta varmasti. Yhteisymmärryksen kasvu ja ahneuden lasku ovat toivottavia suuntia uudessa mallissa toimia, sillä nykyinen malli on tiensä päässä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ilkka Luoma:

Työhön kannustava kansalaispalkka on tutkittava huolella. Kaikille maksettava peruspalkka sisältää työvelvollisuuden kykyjen, mahdollisuuksien ja osaamisen myötä. Kansalaispalkka ei ole ostovoiman vähentämistä, vaan suoraviivaistaja nykyiseen sosiaaliturvajärjestelmien viidakkoon. On kuitenkin selvää, että työtä tekemällä kansalaispalkkakin joustaa. Nykyiset sosiaaliturvajärjestelmät ovat aikansa eläneitä - tarvitaan reippaita muutoksia - ihmisen aktiivisuuden ehdoilla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ilkka Luoma:

Biosfäärillinen ympäristö elättää meidät, sen hyvinvoinnista ammennetaan meidän ravinto. Ympäristöasiat ylittävät kaikki muut - muut sen sijaan joustavat sen edessä. Ihmisen jalanjälki luontoonsa on meillä länsimaissa liian suuri - emme halua, että kiinalaiset ja intialaiset kuluttavat kuten me (per nenä), koska tuolloin meille muille ei jäisi "juuri mitään". On sopeutumisen aika. Ympäristön huolehtiminen luo paljon työtä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ilkka Luoma:

Meillä ei ole varaa enää leikkiä tietämätöntä. Viime vuosi oli jo mitatun historian lämpimin. Meret lämpenevät ja se johtuu ihmisestä. Me sopeudumme ja löydämme tyytyväisyyden pienemmälläkin kulutuksella -ainakin lännessä. Jokainen ihmisen toimenpide pitää projisoida ympäristöön, jokainen ihmisen projekti pitää "verollistaa" siten, että haitalliset luontovaikutukset ihmisen tekeminä elimoinoidaan - säällisellä tavalla, arkijärkeäkin käyttäen!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset