KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kirsikka Moring, Vihreät, 76

  • Puolue:  Vihreä liitto
  • Vaalipiiri:  Helsinki
  • Ehdokasnumero:  76
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  69
  • Koulutustaso:  akateeminen
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Kulttuuritoimittaja, teatteritieteen kand, Teatterikoulun korkeakouluosasto, hum.kand, Helsingin yliopisto, Sanomain toimittajakoulu. Kulttuuripoliitikko - useissa luottamustehtävissä, teatterikriitikko, ympäristöaktivisti. Erityisosaaminen: Siperia, suomalais-ugrilaiset kulttuurit, pohjoiset alueet ja kansa, ihmisoikeudet. Isoäiti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kirsikka Moring:

Hyvinvointivaje on täytettävä muilla keinoin. Tulevien sukupolvien maksettavaksi ei saa jättää meidän hyvinvointiamme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kirsikka Moring:

Riippuu paljon siitä, mitä tarkoitetaan hyvin ansaitsevilla. Mikä on tuloraja?

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kirsikka Moring:

Ydinvoima on eilisen energiaa. Vain uusiutuva energia voi säilyttää maapallon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kirsikka Moring:

Uusiutuva energia oikein tuettuna ja käytettynä riittää. Fossiiliset polttoaineet ovat uhka maapallolle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kirsikka Moring:

Mihin laskelmiin suuruus mahtaa perustua?

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kirsikka Moring:

Suomi tarvitsee kaksikielisen kansan ja osaamisen. Olemme sivistysvaltio.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kirsikka Moring:

Työntekijän tulee voida itse päättää koulutuksensa mukaisesti työnsä luonteesta ja sisällöstä. Emme ole orjatyöläisiä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kirsikka Moring:

Demokratia edellyttää perushoivapalveluiden kustannusten maksuttomuutta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kirsikka Moring:

Pakkoliitokset eivät ole tätä päivää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kirsikka Moring:

Miksi tarvitaan työehtosopimuksia, jos niitä ei ole tarkoituskaan noudattaa. Yhteiskuntarauhaa ei tule tahallisesti vaarantaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kirsikka Moring:

Kyllä mikäli se ei nosta palvelujen kustannuksia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kirsikka Moring:

Kunnat maksavat, kunnat päättävät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kirsikka Moring:

Vapaa kilpailu on EU:n perusta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kirsikka Moring:

Ilman EU:ta ei Euroopalla ole tulevauisuutta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kirsikka Moring:

Puolustuspolitiikkamme on perustuttava riippumattomuuteen. Katso karttaa, sanoisi J. K. Paasikivi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kirsikka Moring:

Raha on sijoitettava paremmmin ja viisaammin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kirsikka Moring:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa paljon nykyistä laajemmassa mittakaavassa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kirsikka Moring:

Se on itsestäänselvyys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kirsikka Moring:

Suomen etu on kuntien ja myös minun etuni.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kirsikka Moring:

Kurilla ei kouluja käydä ei oppimista edistetä. Emme elä keskiaikaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kirsikka Moring:

Riippuu uskonnosta, kodista ja isänmaasta - niiden tulkinnassta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kirsikka Moring:

Riippuu hintalappujen suuruudessta, kilpailuttamisen tuloksista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kirsikka Moring:

Lahjakkuudella, ahkeruudella ja tuloilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Useimmiten.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kirsikka Moring:

Meillä on valtio, jotta se olisi hyvinvointivaltio.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kirsikka Moring:

Ympäristön tuhoaminen on lyhytnäköisintä mahdollista politiikkaa, joa purskahtaa Pandoran lippaasta meidän lähdettyämme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset